Historia Konstrukcja Zestawienie

An-2 Ucieczka z Krakowa do Wiednia 1982r.