31 Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy w Łasku 1958r.-1963r.

![](89d1f8b65863718ac77b007167dc161cc370ffc8)


Kraków 9.06.2012r.
31 Lotniczy Pułk Szkolno - Bojowy
w Łasku
1958r. – 1963r.

Historia 
31 PLM w Łasku 1952r. – 1957r.
Pułk powołano do życia jako typowo bojowy. Pułk organizacyjnie podlegał pod 5 Dywizję Lotnictwa Myśliwskiego OPL OK razem z 1 PLM i 13 PLM. Pierwsze poczynania do rozpoczęcia formowania rozpoczęto w 1952r. W 1953r. istniała już podstawowa struktura jednostki i rozpoczęto szkolenie lotnicze. Pułk od samego początku był wyposażany wyłącznie w myśliwce z napędem turboodrzutowym. Podstawowym samolotem był Lim-1/2.
Należy nadmienić, że Pułk razem z 1 PLM i 13 PLM w tym okresie należał do wyposażonych w najnowszy w Polsce sprzęt. W pierwszym kwartale 1954r. Pułk otrzymuje kolejną partię Lim-1 w liczbie 13 egzemplarzy.

Niefortunne wydarzenie. 
W dniu 7.11.1957r. nastąpił kolejny przypadek dezercji Polskiego pilota przy użyciu samolotu Lim-2 nr 1B 19-019 / 1919. Tym razem z 31 PLM w Łasku. Pilot tej jednostki por. Bogdan Kożuchowski uprowadził samolot o numerze burtowym 1919 do Szwecji. 
Był to czas kiedy system komunistyczny był już dobrze przygotowany do odpowiedniego reagowania na tego typu przypadki. Działania podjęto niezwłocznie i były one dotkliwe. Oczywiście dla tych którzy pozostali w kraju. Jednostkę ukarano przeorientowaniem zadań, wymianą sprzętu i zmianą podległości strukturalnej. Pułk wycofano ze struktur 5 DLM OPL OK. Pułk został podporządkowany pod szkolnictwo wojskowe i stał się 31 Lotniczym Pułkiem Szkolno-Bojowym. Pośrednim efektem było także nie powstanie pułku szkolnego w Tomaszowie Mazowieckim. Pułk pozbawiono samolotów Lim-2. Wprowadzono natomiast wyeksploatowane już MiG-15.
Na szczęście ten przypadek dezercji był ostatnim w lotnictwie myśliwskim LWP. Jednocześnie już od 1958r. wyroki sądowe dotyczyły wyłącznie uciekinierów. Odpowiedzialnych - nazwijmy to - moralnie karano dyscyplinarnie, ostrzeżeniem, rzadko przeniesieniem na niższe stanowisko. Do końca natomiast karze więzienia towarzyszyło pozbawienie praw obywatelskich, co dotkliwie odczuwały pozostawione w kraju rodziny.

31 Lotniczy Pułk Szkolno – Bojowy 1958r.-1963r.
Tak, więc, z początkiem 1958r., 31 PLM został przemianowany na 31 Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy. Dowódca ppłk pil. Henryk Michałowski pozostał na swoim stanowisku i doszedł do stopnia generała dywizji. Pułk w takim stanie funkcjonował do 1963r.. 
Nie jestem do końca pewien, czy te zmiany były dla 31 Pułku tak bardzo dotkliwe? Suma sumarum, służba w Łasku stała się spokojniejsza i mniej stresująca. Zadania stały się mniej napięte. Można było poświęcić więcej uwagi bezpieczeństwu lotów. Zmniejszył się także zapas amunicji i bomb. 
Od 1958r. do Łasku przybywali piloci prosto ze szkół w Dęblinie i Radomiu. Tu doskonalili swoje umiejętności i wykonywali swoje pierwsze zadania szkolno-bojowe.


MiG-15 nb 346 jako pomoc dydaktyczna w 31 LPSzk-B na Lotnisku Łask. 1962r.

31 Pułk Szkolno-Bojowy w okresie 1957r.-1963r. wyszkolił 162 pilotów samolotów z napędem turboodrzutowym. 
Z końcem 1963r. 31 LPSzk-B został rozformowany, co nie oznacza, że Ziemia Łaska straciła lotników. 

Sprzęt 
Przez cały czas swego funkcjonowania 31 LPSzk-B korzystał z samolotów pochodnych od MiG-15; MiG-15, MiG-15 bis, Lim-1, Lim-2, SB Lim-1, SB Lim-2. Na stanie były także samoloty z napędem tłokowym; PZL CSS-13 ( Po-2 ).


Podstawowy samolot SB Lim-2 nb 304 używany w 31 LPSzk-B. MLP 2007r.

Dowódcy 31 LPSzk-B
ppłk pil. Henryk Michałowski 1956r.-1961r. ( poź. m.in. d-ca WL, gen. dyw. )
ppłk pil. Janusz Kowalski 1961r.-1963r. ( poź. m.in. wojewoda siedlecki, dr )

Łask Lotnisko.
Przez cały czas swojego funkcjonowania 31 Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy korzystał z Lotniska Łask. Lotnisko znajduje się w odległości około 5 km na południowy-wschód od Miasta Łask. Leży pomiędzy drogami Nr 44, a Nr 483 we wsi Brodnica. Współrzędne geograficzne 51,33 N, 19,10 E, na wysokości 193 m npm. Posiada pas o nawierzchni betonowej, o wymiarach 2 500 m x 60 m, o orientacji 11/29.

Dalsza historia 31 LPSzk-B.
Z początkiem 60-tych lat 2 PLM w Czyżynach z powodu swojej lokalizacji, pomiędzy dwoma wielkimi miastami Krakowem, a Nową Hutą, zaczyna być uciążliwy dla wielkiej aglomeracji. Na fali przemian w Lotnictwie Polskim 2 PLM zostaje przeniesiony z Lotniska Czyżyny ( Rakowice ) na Lotnisk Łask. Stało się to na mocy Zarządzenia Szefa Sztabu Genralnego Nr 062/Org z dnia 18.04.1963r..
W maju 1963r. drogą powietrzną przebazowano samoloty na Lotnisko Łask, a pozostały sprzęt i personel eszelonami. W Czyżynach pozostaje także część sprzętu, już znacznie wyeksploatowanego, który stał się eksponatami nowo powstałego Muzeum Lotnictwa i Astronautyki. Wojsko z Lotniska Czyżyny korzystało niemal do 1970r.. 
Można zadać pytanie – Dlaczego 2 PLM nie został przeniesiony na Lotnisko Balice, z którego sporadycznie korzystał. Otóż zapadła decyzja o ulokowaniu na Lotnisku Balice nowego 55 Pułk Lotnictwa Transportowego, który w 1967r. zostaje przekształcony w 13 Pułk Lotnictwa Transportowego.
W Łasku 2 PLM jest zlepkiem sprzętu pozostałego w spadku po 31 LPSzk-B i sprzętu 2 PLM. Podobnie jest z kadrą zawodową. Dowódcą jednostki w Łasku jest nadal ppłk pil. Janusz Kowalski. Nie przeszkadza to jednak w realizowaniu zadań stawianych przed pułkiem. 

Opracował
Karol Placha Hetman