26 następnie 9 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego w Zegrzu Pomorskim 1952r.-1999r.


Kraków 29.05.2011r.
26 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego
1952r. – 1989r.
9 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego
1989r. – 1999r.
9 Eskadra Lotnictwa Taktycznego
1999r. – 2002r.
w Zegrzu Pomorskim.Polskie Lotnisko Wojskowe.
W dniu 25.06.1950r. komunistyczna Korea ponad 400 tysięczną armią zaatakowała Korę Południowa. Tak rozpoczęła się wojna koreańska. Początkowo nie miała ona żadnego wpływu na sytuacje w Polsce. Lecz już z początkiem 1951r. kreml nakazał Polsce rozwój armii ponad realne potrzeby obronne. Kazano nam zbroić się na potęgę, co dla wycieńczonej drugą wojną światową naszej Ojczyzny było wysiłkiem ponad miarę. Kazano nam budować czołgi, samoloty i lotniska. 
Jednym z nich było Lotnisko Zegrze Pomorskie. 
Zegrze Pomorskie to Miejscowość położona w Województwie Zachodniopomorskim, w Powiecie Koszalińskim, w Gminie Świeszczyno, przy Drodze Wojewódzkiej Nr 168 ( łączy ona drogę wojewódzką Nr 167, poprzez drogę krajową Nr 11, z drogą wojewódzką Nr 205 ). Zegrze Pomorskie jest Miejscowością Sołecką, w której skład wchodzą; Czaple, Sieranie i Zegrzyn. Do Koszalina jest 18 km, a do brzegu Morza Bałtyckiego jest 25 km. W latach 1975r.-1998r. Miejscowość należała do Województwa Koszalińskiego.
Nie wiemy, kto wybrał tę lokalizację, ale chyba nie ma to większego znaczenia, bo w tym czasie wszystkie główne stanowiska dowódcze w Wojsku Polskim piastowali sowieci. Większości z nich dorabiano Polskie życiorysy, a sztandarowym przykładem był Konstanty Rokosowski. Uczniowie w Polskich szkołach musieli uczyć się na pamięć ich życiorysów. 
Lokalizacja Lotniska Zegrze Pomorskie była przemyślana. Wybrano teren w Puszczy Koszalińskiej. W jej północno-zachodnim fragmencie. Z dala od dużych miast i innych skupisk ludności cywilnej. A jednocześnie stosunkowo blisko Morza Bałtyckiego. Teren przeznaczony pod lotnisko był słabo zadrzewiony z powodu niskiej klasy gleby. Najbliższą osadą było Zegrze Pomorskie, praktycznie nie zamieszkałe, gdyż tutejsi mieszkańcy uciekli przed frontem sowieckim. W opuszczonych domach Zegrza Pomorskiego i Kurozwęcza zakwaterowano żołnierzy batalionu budowy lotnisk. 
Standardem w tym okresie było wykorzystywanie transportu kolejowego, przy budowie niemal wszystkich obiektów wojskowych. Także lotnisk. Dla budowy tego Lotniska postanowiono wykorzystać Koszalińskie Koleje Wąskotorowe. Ich historia rozpoczyna się w 1898r.. W dniu 1.05.1945r. wszystkie koleje na terenie Polski przejęły Polskie Koleje Państwowe. Przypuszczalnie w 1947r., pod naciskiem wojska, zapadła decyzja o remoncie zniszczonej linii kolejowej z Puszczy Koszalińskiej do Koszalina. Wojsko w tym czasie jeszcze nie miało sprecyzowane, jakie obiekty wojskowe w Puszczy powstaną. W dniu 1.07.1948r. ruszył pierwszy pociąg osobowy na trasie Koszalin – Świetlino – Bobolice. Po odbudowie torów do Kurozwęcza, przystąpiono do budowy bocznicy ( 5 000 m, nowy odcinek ) na teren budowy Lotniska. Dzięki tej kolei na Lotnisko dostarczano materiały budowlane, a następnie paliwo do samolotów, opał dla jednostki i inne przedmioty. 
Budowa Lotniska Zegrze Pomorskie na dobre ruszyła w 1951r.. Plan budowy lotniska był standardowy i typowy dla lotnisk budowanych pod okiem sowietów. Wytyczono drogę startową, która od samego początku była twarda, o nawierzchni betonowej. Jej wymiary 1 900 m x 40 m. Wyznaczono; stojanki, skład materiałów pędnych i smarów. Obiekty sztabowo-koszarowe i magazynowe ulokowano przy szosie, która obecnie jest Drogą Wojewódzką Nr 168, niemal naprzeciw osady Kurozwęcze. Pierwsze budynki były drewniane, gdyż drewna nie brakowało. Pierwszym obiektem użytecznym był tartak. Zbudowano budynek sztabowy, wartownię, skład broni, stołówkę, kilka magazynów i wiat. W odległości około 2 000 m, na wschód od Lotniska, w gęstym lesie, zlokalizowano skład bomb. 
Niemal w tym samym czasie przystąpiono do budowy pierwszych bloków mieszkalnych dla kadry oficerskiej w Rosnowie. 

Powstanie 26 PLM
26 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego należał do tych jednostek LWP, które zostały powołane do życia na fali ogromnego zwiększania potencjału militarnego Polski pod dyktando kremla. 26 PLM w planach stanowił część 9 Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego. Polski Minister Obrony Narodowej - Marszałek Polski Konstanty Rokosowski ( jaki on Polski ), rozkazem z dnia 23.03.1952r. polecił sformować 26 PLM. Dowódca 9 DLM ( dywizji lotnictwa myśliwskiego ) rozkazem organizacyjnym ogłosił sformowanie Pułku w mieście Malbork. Początkowo Pułk tworzono w Ornecie, ale szybko przeniesiono do Malborka. Pierwszym dowódcą został mjr Iwan Gołubickij, a do chwili jego przybycia za sprawy organizacji odpowiedzialny był por. Sobańko. 
Generalne plany były takie, aby powołać cztery dywizje, a w każdej z dywizji trzy pułki myśliwskie. Jednak trudna sytuacja ekonomiczna Polski spowodowała, że powołanie tak dużej ilości pułków lotniczych stało się niemożliwe. Wydano nowy rozkaz Nr 0078/Org. z dnia 19.11.1952r., który założył formowanie lotniczych związków taktycznych w składzie dwóch pułków lotniczych. Dlatego zaniechano tworzenie 24 PLM i 27 PLM, a 11 DLM otrzymała pod rozkazy 26 PLM z 9 DLM. Drugim pułkiem podległym pod 11 DLM stał się 40 PLM ze Świdwina, gdzie także pomieszczono pozostałe jednostki dywizji. Czyli 26 PLM, razem z 40 PLM był pod rozkazami 11 DLM w Świdwinie i należał do Wojsk Lotniczych. 
Codziennie do Pułku przybywali piloci, technicy, mechanicy i specjaliści innych służb. W dniu 29.04.1952 z OSL nr 4 ( Dęblin ), nr 5 ( Radom ) przybyło 9 pilotów, a 16.05.1952r. z TOSWL - 14 chorążych. Pierwszymi samolotami w Pułku były Jak-23, które dostarczono w ilości 12 sztuk w dniu 24.05.1952r. Pierwszy lot szkoleniowy odbył się 2.06.1952r.


Jak-23 nb 16. Muzeum Lotnictwa Polskiego. Czyżyny 2007r.

W dniu 25.09.1953 r. dowództwo 26 PLM wyjeżdża do Zegrza Pomorskiego odebrać od budowniczych trzy bloki mieszkalne dla kadry ( osiedle Rosnowo ), baraki koszarowo-sztabowe i drogę startową na polu wzlotów. 
W dniu 30.09.1953r. Pułk rozpoczyna przebazowanie z Malborka do Zegrza Pomorskiego. W dniu 2.10.1953r. pierwszy eszelon ( pociąg wojskowy ) przybywa na stację kolejową w Koszalinie, skąd kolumną wojsko dociera do Zegrza Pomorskiego. Przebazowanie kończy się 10.10.1953r.. Samolotów typu Jak-23 przebazowywano tylko kilka. 
W dniu 31.10.1953r. na Lotnisku Zegrze Pomorskie ląduje 13 samolotów MiG-15, przekazanych z innych Polskich jednostek. 

MiG-15 nb 346. Muzeum Lotnictwa Polskiego. Czyżyny 2007r.

W kolejnych latach ( 50-tych lat ) nadal trwa budowa Lotniska. Powstają betonowe drogi kołowania i betonowe stojanki. Uruchomiona zostaje strzelnica samolotowa i strzelnica klasyczna dla żołnierzy. Umieszczenie części koszarowo-sztabowej, pierwszorzutowej jednostki, przy głównej szosie nie było fortunne. Dlatego zdecydowano o budowie nowej w południowo-zachodniej części Lotniska. Dużo lepiej ukrytej wśród drzew. Tu pobudowano kotłownię, sztab, budynki koszarowe, kuchnię ze stołówką, valetudinarium ( izbę chorych ) i inne.
Pierwsza strefa rozśrodkowania samolotów została wyznaczona w północno-zachodniej części Lotniska. Wyznaczono tu 16 stojanek, które w 60-tych latach otrzymały obwałowania ziemne. Tutaj stały myśliwce Jak-23, MiG-15, a następnie różne typy samolotów Lim. 
Z końcem 70-tych lat wybudowano jeszcze jeden skład materiałów pędnych i drugi park samochodowy. Z początkiem 80-tych lat infrastruktura Lotniska uzyskała ostateczny kształt. Zastopowanie rozwoju Polskiego Lotnictwa Wojskowego w 90-tych latach XX wieku, spowodowało także wstrzymanie rozwoju i modernizacji Lotniska w Zegrzu Pomorskim. 
Od 1953r. 26 PLM ( JW. 5069 ) podlega pod 11 Dywizję Lotnictwa Myśliwskiego z Dowództwem w Świdwinie. Na lotnisku Świdwin bazuje 40 PLM, który jest siostrzaną jednostką dla 26 PLM. Oba lotniska w linii prostej dzieli zaledwie 48 km. Na potrzeby szkolenia personelu latającego obu pułków ( 26 i 40 PLM ) rozkazem DWL nr 02/Org. z 3.03.1953r. został sformowany poligon lotniczy nr 6 w Podborsku. Mniej więcej w połowie drogi między obu lotniskami.
W 1953r. Polski Przemysł Lotniczy produkował już na masową skalę myśliwce typu Lim-1, wiec pewne były, że Dywizja rychło zostanie przezbrojona. Od sierpnia 1953r. do grudnia 1953r. personel latający i techniczny 26 i 40 PLM został przeszkolony na samolotach UTI MiG-15 oraz Lim-1, które zastąpiły samoloty Jak-23. Oprócz tego w pułkach Dywizji nadal eksploatowano małą ilość samolotów Po-2, Ut-2 oraz Jak-18.


Jak-18 Muzeum Lotnictwa Polskiego. Czyżyny 2011r.

1954r.
W 1954r. po licznych perturbacjach 11 Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego była organizacyjnie bardzo rozbudowanym i silnym związkiem operacyjnym. Choć do pełnej gotowości bojowej jeszcze sporo brakowało. Łącznie było 10 jednostek wojskowych. Większość z nich była zlokalizowana w Świdwinie. W Zegrzu Pomorskim był; 26 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego – JW 5069 Zegrze Pomorskie ( etat 6/165 ), 10 batalion obsługi lotnisk – JW 3895 Zegrze Pomorskie. ( Jednostka powołana z chwilą budowy Lotniska Zegrze Pomorskie ). W tym była; kompania łączności, kompania wartownicza, kompania samochodowa.
W dniu 4.03.1954r. doszło do pierwszego w Pułku wypadku w którym zginął pilot ppor. Jerzy Golik. Cześć Jego Pamięci! Wykonywał on lot na samolocie MiG-15. W locie wewnątrz chmury otworzył hamulce aerodynamiczne co spowodowało znaczne zmniejszenie prędkości i w efekcie "przepadnięcie" samolotu, a następnie jego zderzenie z ziemią. Przyczyną katastrofy był błąd pilotażowy. Według innych źródeł przyczyn katastrofy nie ustalono.
W lipcu 1954r. nastąpiło całkowite przezbrojenie 26 PLM w samoloty typu MiG-15. Jednocześnie zakończono eksploatację samolotów Jak-23, przekazując je do bazy sprzętu lotniczego. 
W sierpniu 1954r. wyznaczone samoloty i piloci z Pułku zostali przebazowani na Lotnisko Sochaczew w związku z mającą się odbyć defiladą powietrzną nad Warszawą. 
W dniu 9.09.1954r. doszło do kolejnej katastrofy. Piloci ćwiczyli lot szykiem na samolotach typu MiG-15. Porucznik pilot Mieczysław Kochanowski swoim samolotem niewłaściwie dołączał do maszyny pilotowanej przez ppor pilota Jerzego Świńczaka. Doszło do kolizji. Mieczysław Kochanowski szczęśliwie się katapultował z niesterownej maszyny. Jerzy Świńczak ocenił, że uszkodzenie jego maszyny nie jest tak poważne i podjął próbę lądowania na własnym lotnisku. Niestety przy podejściu samolot utracił sterowność i rozbił się, grzebiąc pilota. Cześć Jego Pamięci! Lecz według innego źródła – w dniu 9.09.1954r. o godzinie 10;15 nastąpiła katastrofa UTI MiG-15. Lot treningowy wykonywało dwóch pilotów. W pierwszej kabinie ppor. pil. Jerzy Świnczak, w drugiej ppor. pil. Mieczysław Kochanowski. Prawdopodobnie nastąpiła awaria układu hydraulicznego i nie można było wystawić podwozia. Ppor. Mieczysław Kochanowski otrzymał rozkaz katapultowania się i po wystrzeleniu wylądował pomyślnie na spadochronie. Ppor. Jerzy Świnczak chciał uratować maszynę. Niestety przepłacił to życiem, ginąc w szczątkach rozbitego samolotu. 

1955r.
Na początku 1955r. Dywizję i oba pułki myśliwskie przygotowano do przyjęcia samolotów Lim-2. Zmiana była o tyle istotna, że teraz 26 i 40 PLM otrzymywały samoloty nowe, prosto z Polskiej fabryki. 


Lim-2 nb 1230 Muzeum Lotnictwa Polskiego. Czyżyny 2007r.

W 1955r. 40 PLM osiągnął gotowość bojową. 26 PLM taką gotowość osiągnął dopiero z końcem 1956r.. Ktoś może powiedzieć, że późno. Problem był w systemie naboru kandydatów na pilotów oraz oficerów w ogóle. Komuniści bardzo dbali, aby do Ludowego Wojska Polskiego nie przyszli Polacy o rodowodzie z II Rzeczypospolitej, antykomuniści, a tym bardziej walczących na frontach zachodnich. Nie chcieli inteligencji. Więc musieli zaniżać wymogi przy przyjęciu. Nie chcę powiedzieć, iż do Polskiego Lotnictwa przyszli ludzie niewłaściwi, ale że nie dostali się ci którzy marzyli o lataniu i jednocześnie głęboko ... mieli komunizm. Jeszcze w 70-tych latach szefowie WKU ( wojskowa komenda uzupełnień ) publicznie się wypowiadali – „Dojść mamy oficerów żywcem odciągniętych od pługa. Wojsko potrzebuje ludzi inteligentnych.” 
W dniu 18.05.1955r. doszło do kolejnej tragedii. Wystartowała para samolotów typu Lim-2. Prowadzącym był por Bolesław Turbański. Prowadzonym ppor Marian Wolszczak. Warunki atmosferyczne były bardzo trudne. Prowadzony nie zdołał utrzymać się za prowadzącym i odłączył się. Prawdopodobną przyczyną katastrofy była utrata orientacji przestrzennej. Pilot Marian Wolszczak katapultował się, jednak nie odnaleziono ani jego, ani spadochronu i fotela. Pusty samolot wpadł do jeziora Łebsko.
Tu parę słów komentarza. Na przestrzeni 14 miesięcy Pułk traci w katastrofach 4 samoloty i 3 młodych pilotów. Jednak znamienne jest to, że zawsze winni są piloci. Nigdy nie ma nawet podejrzeń, co do ewentualnej usterki samolotu; systemu sterowania, silnika, czy przyrządów pokładowych. Czy komisje które badały przyczyny, sprawdzały dokładnie wraki? W samolocie ppor Jerzego Golika po prostu silnik mógł stracić ciąg. Samolot wszedł w nurkowanie i zaczął się rozpędzać. Pilot chciał zmniejszyć prędkość i dlatego otworzył hamulce aerodynamiczne przed katapultowaniem się. No, ale komisje były pod dyktando sowieckie, a ich sprzęt był przecież najlepszy na świecie. 

1956r.
W dniu 30.05.1956r. lot na samolocie MiG-15 wykonywał ppor Henryk Tokarski. W niewyjaśnionych okolicznościach samolot wpadł w korkociąg, z którego pilot nie zdołał wyprowadzić. Cześć Jego Pamięci!
W 1956r. na mocy rozkazu MON nr 045/Org. z 16.10.1956r. 11 Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego została podporządkowana Dowódcy 3 Korpusu Lotnictwa Mieszanego.

Niefortunne wydarzenie w 26 PLM. 1956r.
W ciągu bez mała pół wieku demokracji ludowej, czyli od 1944r. do 1989r. zbiegło z Polskiej armii do państw zachodnich 52 oficerów, 5 chorążych i 4 podchorążych ze szkoły lotniczej w Dęblinie, u progu oficerskich nominacji. W sumie 61 wojskowych. Nie jest to powód do dumy, ale to są fakty. Nie chcę być sędzią, ale drobnego komentarza nie można uniknąć. Proszę zwrócić uwagę, jak ci żołnierze musieli być zdesperowani, aby dopuścić się takiego czynu. Jak system komunistyczny zniewalał ludzi. Zabierał im nawet możliwość wypowiadania wlanego zdania, nie wspominając o krytyce. Jak blokowano kariery ludziom zdolnym, ale nie partyjnym. Dzisiaj ( 2011r. ) o tym się nie mówi, bo nie dokonano po 1989r. lustracji i dekomunizacji. I dlatego nasza demokracja jest kulawa. I dalej siedzą u nas potomkowie KGB i UB, a do tego doszła masoneria.
Znane są ucieczki pilotów z wykorzystaniem samolotów typu MiG-15 bis, dokonanych przez; Franciszka Jareckiego, Zdzisława Jaźwińskiego w 1953r., Zygmunta Gościniaka w 1956r. i Bogdana Kożuchowskiego w 1957r.
Do 1953r. ucieczki pilotów samolotami wojskowymi zdarzały się, ale zawsze kończyły się tragicznie. W 1951r., po nieudanej próbie uprowadzenia samolotu, został rozstrzelany podoficer z Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. W 1952r. to samo spotkało instruktora w tejże szkole, ppor. Edwarda Pytko; gdy uciekał samolotem do niemiec zachodnich, przechwycili go nad terytorium NRD lotnicy sowieccy, zmusili do lądowania i wydali władzom Polskim. Pierwszemu któremu udała się ucieczka był Franciszek Jarecki.
Ucieczki nie ominęły kadry z 26 PLM. W dniu 25.03.1956r. zanotowano akt dezercji pilota z 26 PLM bazującego w Zgierzu Pomorskim. Podczas wykonywania zadania walki powietrznej por. pilot Zygmunt Gościniak skierował samolot Lim-2 nr 1B 013-027 / 1327 w kierunku morza, by po kilkunastominutowym locie wylądować awaryjnie na wyspie Bornholm w rejonie remontowanego lotniska w Ronne.

1957r.
Kolejne poważne zmiany w lotnictwie Polskim zachodzą w 1957r. Na fali ruchów społecznych jednym z efektów jest opuszczenie przez oficerów sowieckich Polskich struktur wojskowych. Za tym poszły także inne zmiany. 26 PLM Zegrze Pomorskie – Rozkazem z dnia 14.11.1957r. wychodzi ze struktur 11 DLM WL i przechodzi do OPL OK. Zostaje podporządkowany pod 10 DLM OPL OK. w Słupsku. Tak więc w składzie 10 DLM jest; 25 PLM Pruszcz Gdański, 26 PLM Zegrze Pomorskie, 28 PLM Słupsk. 
W 1957r. do Zegrza Pomorskiego zaczynają docierać myśliwce typu MiG-17 i niemal równolegle jego Polski odpowiednik Lim-5. Uzupełnieniem były samoloty szkolne; UTI MiG-15 i Lim-1 SB.


Lim-5 nb 1414 Muzeum Lotnictwa Polskiego. Czyżyny 2007r.

1959r.
W dniu 11.05.1959r. nastąpiła wizyta Ministra Obrony Narodowej gen broni Mariana Spychalskiego, Szefa Sztabu Generalnego gen broni Jerzego Bordziłowskiego oraz Dowódcy Wojsk Lotniczych gen dywizji Jana Freja-Bieleckiego. Należy przypuszczać, że podstawowym celem wizyty było przygotowanie Pułku na przyjęcie pierwszych w Polsce naddźwiękowych myśliwców typu MiG-19. Jednak w rezultacie 26 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego tych maszyn nie otrzymał.
W 1959r. nastąpiła reorganizacja Pułku. Na podstawie rozkazu Dowódcy Wojsk Lotniczych z 14.08.1959r. powstał Dywizjon Techniczny, któremu podporządkowano trzy Eskadry Lotnictwa Myśliwskiego, Dział Obsługi Technicznej, Służbę Inżynieryjno-Eksploatacyjną ( SIE ). 
W tym czasie Pułk posiadał na wyposażeniu: 10 - MiG-17 / Lim-5, 17 - MiG-15 / Lim-1 / Lim-2, 4 – UTI MiG-15, 4 – Lim-1 SB, 4 – Jak-11.


SB Lim-2 nb 304. Muzeum Lotnictwa Polskiego. Czyżyny 2007r.

W dniach od 28.09. do 8.10.1959r. na Lotnisku Strachowice odbyły się zawody lotnicze o mistrzostwo lotnictwa wojskowego. 26 PLM reprezentowali: mjr pil. Janusz Żywno, kpt. pil. Roman Zieliński, kpt. pil. Stanisław Stalicki, por. inż. Ludwik Żminkowski. Reprezentacja Pułku zajęła VI miejsce, co było dobrym rezultatem.

1960r. 
W 1960r. następują kolejne zmiany organizacyjne w lotnictwie Obrony Przeciw Lotniczej Obszaru Kraju ( OPL OK. ). W miejsce dywizji powstają korpusy. Między innymi 2 Korpus OPL OK. z dowództwem w Bydgoszczy. Ma on w swoim składzie cztery pułki myśliwskie; 11 PLM Debrzno,
25 PLM Pruszcz Gdański, 26 PLM Zegrze Pomorskie, 28 PLM Słupsk. Dodatkowo pod 2 Korpus OPL OK. podlegają; 19 Eskadra Holownicza ( Słupsk ), 43. Eskadra Lotnictwa Łącznikowego ( Bydgoszcz ), 129. Pułk Artylerii OPL ( Szczecin ), 136. Pułk Artylerii OPL ( Bydgoszcz ), 2. ( Grudziądz ), 8. ( Słupsk ), 9. ( Choszczno ) Bataliony Radiotechniczne.
W dniu 6.03.1960r., w rocznicę wyzwolenia Białogardu 26 PLM otrzymuje sztandar. Fundatorem jest społeczeństwo Miasta Białogard, choć według innych źródeł fundatorem była Rada Państwa. Uroczystość odbyła się na Placu Wolności w Białogardzie. Sztandar wręczył generał brygady M. Jakubik, na ręce dowódcy Pułku majora pilota Janusza Żywno. Odbyła się także defilada wojskowa, połączona z przelotem trójek samolotów z napędem turboodrzutowym i tłokowym.
Po czterech latach, doszło do kolejnej katastrofy lotniczej w Pułku. W dniu 21.03.1960r. piloci wykonywali strzelania ostrą amunicją do rękawa. Samolot ppor Tadeusza Golona i ppor Jerzego Piotrowa zderzyły się w powietrzu ulegając całkowitemu zniszczeniu. Cześć Ich Pamięci! Nie minęły dwa miesiące, a w dniu 12.05.1960r., podczas wykonywania lotów w DTWA, w niewyjaśnionych okolicznościach rozbił się samolot Lim-2 pilotowanym przez ppor Mieczysława Lelocha.


Grób Polskiego Pilota który zginął w 1960r. 2006r.

1962r.
W 1962r. następują kolejne zmiany w 2 Korpusie OPK Bydgoszcz. Do składu dołącza 34 PLM Babie Doły, który dotychczas był w Lotnictwie Marynarki Wojennej. 2 Korpus ma; 11 PLM Debrzno, 25 PLM Pruszcz Gdański, 26 PLM Zegrze Pomorskie, 28 PLM Słupsk, 34 PLM Babie Doły, 19 Eskadra Holownicza Słupsk, 43 Eskadra Lotnictwa Łącznikowego Bydgoszcz. Dodatkowo; 129. Pułk Artylerii OPL ( Szczecin ), 136. Pułk Artylerii OPL ( Bydgoszcz ), 2 batalion radiotechniczny ( Grudziądz ), 8 batalion radiotechniczny ( Słupsk ), 9 batalion radiotechniczny ( Choszczno ).

1963r.-1964r.
Era naddźwiękowych samolotów myśliwskich w Lotnictwie Polskim zbliżała się nieuchronnie. Pierwszą grupę pilotów do przeszkolenia na samoloty typu MiG-21 wytypowano latem 1963r.. Udali się oni na kilkumiesięczny kurs do Modlina gdzie funkcjonowało Centrum Szkolenia Lotniczego. Piloci przeszli przeszkolenie na typie MiG-21 F-13 ( tych jeszcze bez celowników radiolokacyjnych ). Dowództwo OPL OK. zdecydowało o przekazaniu 26 PLM czterech maszyn tego typu, pozyskanych z innych jednostek. Większość z 1 PLM z Mińska Mazowieckiego. Były to MiG-21 F-13 nb 803, 805, 806, 807. Samoloty te pojawiały się w Zegrzu Pomorskim w lipcu ( sierpniu ) 1964r.. W ten sposób 26 PLM stał się czwartą jednostką w Polsce eksploatującą tego typu maszyny. 

MiG-21 F-13 nb 809. Muzeum Lotnictwa Polskiego. Czyżyny 2009r.

1965r.
W 1964r. przygotowano kolejną grupę pilotów i techników do przeszkolenia na kolejny typ myśliwca, MiG-21 PF. Tym razem szkolenie prowadzono na Lotnisku Krzesiny. Tutaj dostarczano nowe myśliwce w skrzyniach z ZSRS. Sowieci je montowali, wykonywali obloty i przekazywano stronie Polskiej, która wykonywała loty odbiorcze. W dniu 6.04.1965r. aż 7 nowych MiG-21 PF wylądowało w Zegrzu Pomorskim. Były to MiG-21 PF nb 1801 – 1807. 
Jeszcze w 1965r., a dokładnie 6.08.1965r. 26 PLM przyjął u siebie 5 kolejnych maszyn MiG-21 PF nb 2006 – 2010. Również nowe. 

MiG-21 PF nb 1901. Muzeum Lotnictwa Polskiego. Czyżyny 2009r.

1967r.
Przez 7 lat Pułk bezpiecznie wykonywał zadania. Do czasu. W dniu 17.04.1967r. katastrofie uległ MiG-21 PF nb 2008 nr 762008. Samolot zderzył się z ziemią. Pilot podporucznik Czesław Rawski zginął. Cześć Jego Pamięci! Okolice miejscowości Racibórz Polanowski. Pilot wykonywał lot w DTWA. Podczas przebijania chmur, w 34 minucie lotu zderzył się z ziemią. Jako przyczynę oficjalnie podano złą organizację lotów, ale w rzeczywistości nie wiadomo co się stało. Co było powodem utraty orientacji, iż w efekcie samolot opadał, zamiast się wznosić. Była to pierwsza tragedia w 26 PLM na samolocie typu MiG-21.
W 1967r. Pułk przyjął na stan kolejną wersję samolotu typu MiG-21 PFM ( typ 94 A ). Pierwsze samoloty wylądowały na Lotnisku w maju 1967r., a zostały wpisane na stan w dniu 2.06.1967r.. Były to 8 maszyn MiG-21 PFM nb 5608 – 5615.
W czerwcu, a dokładnie 24.06.1967r. wpisano na stan kolejne 5 maszyn MiG-21 PFM nb 5701 – 5705.
Jeszcze latem 1967r. na stan 26 PLM przyjęto kolejne 7 maszyn MiG-21 PFM, lecz pozyskanych z 34 PLM Babie Doły. Wśród nich były MiG-21 PFM nb 5402 i 5310. W ten sposób w Zegrzu Pomorskim było 20 maszyn MiG-21 PFM. Celem było uzbrojenie Pułku w jedną wersję myśliwca MiG-21 PFM, a tym samym ułatwienie procesu szkolenia i obsługi. Oczywiście pozostałe MiG-21 F-13 i MiG-21 PF przekazano stopniowo innym jednostkom. 
W dniu 28.09.1967r. o godz. 18;42, wypadek zdarzył się na samolocie MiG-21 PF w czasie lotów nocnych w zwykłych warunkach atmosferycznych, podczas podchodzenia do lądowania na lotnisku w Zegrzu Pomorskim. 17 km przed lotniskiem samolot uderzył w wierzchołki drzew, a następnie w ziemię. Przyczyną katastrofy był błąd pilotażowy. Zginął ppor Mieczysław Brańka. Cześć Jego Pamięci!

MiG-21 PFM nb 01. Muzeum Lotnictwa Polskiego. Czyżyny 2009r.

1968r.
W dniu 15.03.1968r. na stan jednostki wpisano kolejne 16 maszyn typu MiG-21 PFM, co pozwoliło na dopełnienie etatu sprzętu w Pułku. W sumie na Lotnisku bazowało już 36 tych maszyn, nie licząc maszyn szkolno-bojowych.
Ppor. pil. Włodzimierz Łubniewski, zginął 23.05.1968r. o godz. 06;35, w katastrofie lotniczej. Okoliczności katastrofy: Pilot startował na samolocie MiG-21 PFM SPS nb 6514 z lotniska w Zegrzu Pomorskim, w celu wykonania lotu na przechwycenie w ramach odbywających się ćwiczeń. W chwili oderwania się samolotu od DS otworzyła się osłona kabiny. Pilot przerwał start, a następnie zmienił decyzję i usiłował wystartować ponownie. Gdy samolot zbliżał się do przeszkód terenowych, pilot energicznie poderwał go w powietrze, pomimo niedostatecznej prędkości. Maszyna z dużym kątem natarcia zaczęła się wznosić, a następnie z wysokości 20 m zwaliła się na lewe skrzydło i w położeniu odwróconym uderzyła w ziemię. Pilot poniósł śmierć. Cześć Jego Pamięci!
We wrześniu 1968r. po raz pierwszy piloci 26 PLM uczestniczyli w ostrym strzelaniu pociskami rakietowymi klasy p-p na terenie ZSRS. W tym czasie takich strzelań w Polsce nie przeprowadzano. Było to duże doświadczenie dla pilotów z Rosnowa. 

1969r.
W dniu 5.07.1969r. w ramach wspólnych ćwiczeń układu warszawskiego na Lotnisku Zegrze Pomorskie przybyła Węgierska Eskadra Lotnicza. Węgrzy przybili myśliwcami MiG-21. Celem było wykonanie strzelań na poligonie morskim Ustka. Od tej pory samoloty węgierskie bardzo często przybywała do Zegrza Pomorskiego. Aż do 2002r.

1971r.
Latem 1971r. Pułk odwiedzili oficerowie Wietnamskiej Republiki Demokratycznej. Zapoznali się z bazą i jej sprzętem. Spotkali się z dowództwem i pilotami.

1972r.
W 1972r. przeprowadzono II zawody o tytuł mistrza walki powietrznej. Zwycięzcą został pilot z 26 PLM. Potwierdzając coraz lepsze wyszkolenie tej pierwszorzutowej jednostki.

1973r.
Ppor. pil. Henryk Zieliński, zginął 3.07.1973r., w katastrofie lotniczej w czasie lotu na walkę powietrzną w dzień. Przyczyn katastrofy nie ustalono. Cześć Jego Pamięci!
Ale 1973r. był także bardzo szczęśliwy dla Pułku. W dniach 27.08.1973r. – 1.09.1973r. na Lotnisku Mińsk Mazowiecki odbył się finał III zawodów lotnictwa myśliwskiego Wojsk OPK o tytuł mistrza walki powietrznej. Pułk i korpus reprezentował kpt. pil. Bolesław Sobania. Rozegrano 6 konkurencji, tytuł mistrza walki powietrznej zdobył właśnie kpt. pil. Bolesław Sobania. Do zwycięstwa przyczynili się kpt. nawig. Zygmunt Kędziora i dowódca obsługi technicznej por. Ryszard Jurgielaniec. Był to wielki sukces Pułku.

1974r.
Rozwój techniki szedł do przodu. Sowieci opracowywali kolejne wersje myśliwca MiG-21. W Polsce pojawił się MiG-21 M i MiG-21 MF. Na uzbrojenie 26 PLM przeznaczono wersje MiG-21 MF. W dniu 9.02.1974r. na stan wpisano fabrycznie nowe 6 egzemplarzy MiG-21 MF nb 8702 – 8707. Miesiąc później, w dniu 26.03.1974r. na stan wpisano kolejne 13 maszyn MiG-21 MF. 
W 1974r. Pułk odnosi kolejne sukcesy, udowadniając doskonałe opanowanie sprzętu. W dniach 2.09.1974r. – 12.09.1974r., odbywały się IV zawody lotnictwa myśliwskiego Wojsk OP o tytuł mistrza walki powietrznej. Po raz pierwszy finał nie był rozgrywany centralnie na jednym lotnisku, lecz na trzech lotniskach. Korpus reprezentował pilot 26 PLM kpt. pil. Jacek Tuteja. Po raz trzeci z rzędu tytuł mistrzowski przywędrował do Pułku, razem z pucharem, który został na sali tradycji na stałe. Nawigatorem był mł. chor. Włodzimierz Łukasik, obsługą samolotu kierował por. Jerzy Małek.

MiG-21 MF nb 6504. Muzeum Lotnictwa Polskiego. Czyżyny 2002r.

1979r.
Istotną zmianą w strukturach Polskiego Lotnictwa Wojskowego na szczeblu pułków było utworzenie w końcu lat siedemdziesiątych batalionów łączności i ubezpieczenia lotów. W skład pułków lotniczych włączono też bataliony zaopatrzenia. W ten sposób Pułk stał się jednym organizmem.

1980r.
W 1980r. na stan 26 PLM wpisano kolejne maszyny typu MiG-21 MF. Tym razem były to samoloty pozyskane z innych Polskich jednostek. Liczebnie wystarczało to na całkowite przezbrojenie Pułku w tą wersję. 
W dniach 25.09.1980r. – 4.10.1980r., dokonano kurtuazyjnej wymiany eskadr między 26 PLM a pułkiem lotniczym z NRD z Trollhenhagen.

1981r.
Koniec 70-tych lat wykazał, że najważniejsze dla obrony Polski ( w ówczesnym układzie politycznym ) były trzy pułki lotnicze; 26 PLM, 28 PLM Słupsk, 34 PLM Babie Doły. Zachodnie wybrzeże Polski i nasza zachodnia granica były „bronione” przez jednostki sowieckie. Dlatego MON zdecydowało o przezbrojeniu tych jednostek w nową technikę, oczywiście rodem z ZSRS. Wybór padł na samoloty typu MiG-23 MF. Lecz szybko okazało się, iż jest on niedopracowany. Ostatecznie tylko 28 PLM otrzymał myśliwce MiG-23 MF. Natomiast 26 i 34 PLM przezbrojono w myśliwce typu MiG-21 bis. Po latach okazało się, iż wybór był słuszny i najlepszy z możliwych. 
W dniu 14.07.1981r. na stan 26 PLM wpisano 18 samolotów MiG-21 bis. W dniu 9.09.1981r. wpisano kolejne 6 maszyn, a w dniu 17.09.1981r. 11 maszyn. Ostatni 36 egzemplarz wpisano w dniu 4.12.1981r..

MiG-21 bis nb 9494. Zegrze Pomorskie. 1985r.

1983r.
W dniach 13.05.1983r. – 31.05.1983r. po raz kolejny na Lotnisku Zegrze Pomorskie gościła eskadra z Węgier. Podobnie jak poprzednio ich celem było wykonanie strzelań na poligonie morskim Ustka.

1985r.
Rok 1985r. był kolejnym udanym dla Pułku. W dniach 15.05.1985r. – 17.05.1985r., przeprowadzono zawody lotniczej służby fotograficznej. Zespół Pułku pod kierownictwem mjr. Jana Perczyńskiego, a prowadzony przez chor. Zenona Dobrzyńskiego zajął I miejsce.

1987r.
W dniach 23.06.1987r. – 3.07.1987r., po raz kolejny, kurtuazyjnie jednostkę odwiedzili żołnierze niemieckiej armii ludowej NRD. W tym samym czasie jedna eskadra 26 PLM przebywała na lotnisku w Neubrandenburgu.
Tragedia w Pułku. Kpt. pil. Jan Kozyra oraz ppor. pil. Ryszard Duro, zginęli 7.09.1987r., w czasie wykonywania zadania w powietrzu na samolocie TS-11 Iskra. Przyczyn nie ustalono. Cześć Ich Pamięci! Była to jedyna katastrofa tego typu samolotu w Zegrzu Pomorskim.

TS-11 Iskra nb 1007. Muzeum Lotnictwa polskiego. Czyżyny 2007r.

1989r.
26 PLM zostaje przemianowany na 9 PLM. Pułk w Zegrzu Pomorskim otrzymuje numer po rozformowanej jednostce z Lotniska Debrzno. Nowa jednostka przejęła tradycje po 26 PLM i wszystkich poprzednich 9 Pułkach Lotniczych. 
Jednostka wojskowa nosi numer JW. 5069.

Godło 9 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego.

1990r.
Ostatnia katastrofa lotnicza w Zegrzu Pomorskim. Por. pil. Andrzej Seroka, zginął 16.04.1990r.. Cześć Jego Pamięci! Okoliczności Katastrofy: Pilot samolotu MiG-21 bis wykonywał lot na przechwycenie celu powietrznego w nocy w chmurach. Podczas energicznego wykonywania manewru wyprowadzania z ataku niewłaściwie rozłożył uwagę i stracił orientację przestrzenną. Samolot przeszedł w stromą spiralę i zderzył się z ziemią. Pilot nie wykorzystał automatycznego pilota do wyprowadzenia maszyny ze skomplikowanego położenia, nie podjął też próby opuszczenia samolotu za pomocą fotela katapultowego. 

1995r.
Pułk otrzymał sztandar ponownie w dniu 14.03.1995r.. Został on ufundowany przez Społeczny Komitet Ufundowania Sztandaru, któremu przewodniczył Franciszek Klim. Rodzicami chrzestnymi sztandaru byli: Bogumiła Betlej oraz ppłk rez. Jacek Tuteja. Akt nadania sztandaru podpisał Prezydent Rzeczypospolitej postkomunista Aleksander Kawśniewski.

1996r.
W dniu 14.06.1996r., z wizytą w Województwie Koszalińskim przebywał Zwierzchnik SZ RP Prezydent postkomunista Aleksander Kwaśniewski.

1999r.
Lata 90-te XX wieku to stopniowy zastój, a następnie regres w Polskim Lotnictwie Wojskowym. Polski przemysł zbrojeniowy jest rozprzedawany, albo likwidowany. Pułki z niecierpliwością oczekują nowych samolotów. A dla dowódców jedyne zadanie to – Utrzymać osiągnięte standardy. Przystąpienie w 1999r. Rzeczypospolitej do NATO ożywia nadzieję, która jednak po kilkunastu miesiącach gaśnie. O czym przekonali się żołnierze służący w Zegrzu Pomorskim. 

Struktura 9 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w 1999r.
Dowództwo
Stanowisko Dowodzenia
Sztab
1 eskadra lotnictwa myśliwskiego
1 klucz eksploatacji płatowca i silnika
2 klucz eksploatacji płatowca i silnika
3 klucz eksploatacji płatowca i silnika
klucz Urządzeń Radioelektronicznych ( URE )
klucz osprzętu lotniczego
klucz uzbrojenia lotniczego
2 eskadra lotnictwa myśliwskiego
1 klucz eksploatacji płatowca i silnika
2 klucz eksploatacji płatowca i silnika
3 klucz eksploatacji płatowca i silnika
klucz Urządzeń Radioelektronicznych ( URE )
klucz osprzętu lotniczego
klucz uzbrojenia lotniczego
eskadra techniczna
Służba Inżynieryjno-Lotniskowa ( SIL )
Sekcja Przechowywania i Elaboracji Rakiet ( Pocisków rakietowych. SpiER ). Elaboracja rakiet to zespół czynności związanych z użyciem pocisku rakietowego. Głównymi czynnościami jest montaż, uzbrajanie i napełnianie materiałem pędnym. Na Lotnisku Zegrze Pomorskie sekcja elaboracji mieściła się w ostatnim zachodnim schronohangarze.
klucz remontu płatowca i silnika
klucz remontu osprzętu
klucz remontu Urządzeń Radioelektronicznych
klucz remontu uzbrojenia
batalion zaopatrzenia
kompania obsługi lotniska
kompania samochodowa
kompania ochrony
batalion łączności i ubezpieczenia lotów
kompania łączności
kompania ubezpieczenia lotów
węzeł łączności.

2000r.
W 2000r. 9 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego przekształcono w 9 Eskadrę Lotnictwa Myśliwskiego i 24 Bazę Lotniczą. Była to typowa tendencja w tamtym okresie. Jak się okazało w Polskich warunkach niewłaściwa. Jednostka w tym czasie liczyła już około 400 żołnierzy i około 200 pracowników cywilnych.

Start pary myśliwców MiG-21 bis. Zegrze Pomorskie 2000r.

2002r.
Wstąpienie Rzeczypospolitej do NATO spowodowało, iż zaczęli do Zegrza Pomorskiego przylatywać nie tylko piloci dotychczas zaprzyjaźnionych krajów, ale z tych do niedawna wrogich. Byli miedzy innymi Holendrzy.


W 2002r. na Lotnisku Zegrze Pomorskie po raz ostatni gościli Węgrzy. Również wykonywali strzelania na poligonie Ustka. 2002r.

Holenderskie F-16 na Lotnisku Zegrze Pomorskie. 2002r.

Mimo powołania do istnienia 9 ELT, szybko się rozniosła wieś gminna, że i Eskadra i Baza zostaną z braku sprzętu rozformowane. Tak się też stało. Do końca 2002r. rozformowano 9 ELT. Jej samoloty przebazowano na Lotnisko Krzesiny. Natomiast w dniu 27.11.2002r. rozformowano 24 BLot, przekształcając ją w Komendę Lotniska.
W taki cichy sposób, jedno z najważniejszych lotnisk wojskowych w systemie obrony Rzeczypospolitej znikło. Obecnie ( 2011r. ) proces likwidacji Polskiego Lotnictwa Wojskowego trwa nadal. Rządzący realizują anty-Polskie cele. Przekonamy się o tym za kilka lat. 
Po rozformowaniu 9 ELT i 24 BLot, na Lotnisku Zegrze Pomorskie utworzono komendę lotniska z kilkunastoma żołnierzami. Komendę rozformowano w 2004r., przekazując majątek do Agencji Mienia Wojskowego, a ta wynajęła część obiektów Aeroklubowi Koszalińskiemu. Obecnie ( 2011r. ) trwają starania, o przywrócenie ruchu pasażerskiego. 

Samoloty eksploatowane na Lotnisku;
Po-2, Ut-2, Jak-18, Jak-23, MiG-15, Lim-1, SB Lim-2, Lim-2, MiG-17, Lim-5, MiG-21 F-13, MiG-21 PF, MiG-21 PFM, MiG-21 MF, MiG-21 bis, MiG-21 US, MiG-21 UM, Jak-11, TS-8 bies, TS-11 Iskra, PZL-104 Wilga.

Dowódcy 26 PLM i 9 PLM w Zegrzu Pomorskim;
26 PLM
mjr pil. Jan Gołubickij 11.04.1952r.-2.07.1954r.
cz.p.o. kpt. pil. Marian Chrzan 2.07.1954r.-9.11.1954r.
mjr pil. Marian Bondzior 9.11.1954r.-18.11.1957r.
mjr pil. Janusz Żywno 18.11.1957r.-24.02.1962r.
mjr pil. Zdzisław Strelau 24.02.1962r.-13.03.1964r.
mjr pil. Stanisław Stalicki 14.03.1964r.-14.12.1966r.
ppłk pil Czesław Bil 14.12.1966r.-14.09.1971r.
ppłk dypl. pil. Władysław Pasiewicz 14.09.1971r.-20.02.1974r.
ppłk pil Henryk Sygnowski 20.02.1974r.-12.10.1976r.
ppłk pil. Bogusław Wasilewski 12.10.1976r.-4.06.1983r.
ppłk pil Kazimierz Małecki 4.06.1983r.-22.10.1986r.
ppłk pil. Wojciech Górski 22.10.1986r.-18.02.1989r.
9 PLM
ppłk dypl. pil. Zbigniew Bielewicz 18.02.1989r.-14.10.1991r.
ppłk dypl. pil. Piotr Luśnia 14.10.1991r.-19.01.1997r.
ppłk dypl. pil. Sławomir Kałuziński 19.01.1997r.-31.12.2000r.
9 ELT
31 grudnia 2000r.- grudnia 2002r. – mjr. dypl. pil. Ryszarda Raczyńskiego dowódca 9 ELT i ppłk dypl. Jacek Krzyżanowski dowódca 24 BLot. 

znak 1 Eskadry            znak 9 PLM            znak 2 Eskadry
            znak Klucza Dowodzenia
Symbole związane z jednostką lotnicza w Zegrzu Pomorskim.

Spis myśliwców MiG-21 na stanie 26 PLM i 9 PLM w Zegrzu Pomorskim.

Lp

Wersja

Nr / Nb

Data

Uwagi

 

 

 

 

Na przełomie sierpnia i września 1964r. 26 PLM otrzymuje z Mińska Mazowieckiego 4 samoloty.

1

MiG-21 F-13

740803 - 803

1964r.

 

2

MiG-21 F-13

740805 - 805

1964r.

 

3

MiG-21 F-13

740806 - 806

1964r.

 

4

MiG-21 F-13

740807 - 807

1964r.

 

 

 

 

 

6.04.1965r. 26 PLM otrzymuje 7 maszyn.

5

MiG-21 PF

761801 - 1801

1965r.

 

6

MiG-21 PF

761802 - 1802

1965r.

 

7

MiG-21 PF

761803 - 1803

1965r.

 

8

MiG-21 PF

761804 - 1804

1965r.

 

9

MiG-21 PF

761805 - 1805

1965r.

 

10

MiG-21 PF

761806 - 1806

1965r.

 

11

MiG-21 PF

761807 - 1807

1965r.

 

 

 

 

 

6.08.1965r. 26 PLM otrzymuje kolejne 5 maszyn MiG-21 PF.

12

MiG-21 PF

762006 - 2006

1965r.

 

13

MiG-21 PF

762007 - 2007

1965r.

 

14

MiG-21 PF

762008 - 2008

1965r.

 

15

MiG-21 PF

762009 - 2009

1965r.

 

16

MiG-21 PF

762010 - 2010

1965r.

 

 

 

 

 

2.06.1967r. 26 PLM przyjmuje 8 maszyn MiG-21 PFM typ 94 A.

17

MiG-21 PFM

94A 5608 - 5608

1967r.

 

18

MiG-21 PFM

94A 5609 - 5609

1967r.

 

19

MiG-21 PFM

94A 5610 - 5610

1967r.

 

20

MiG-21 PFM

94A 5611 - 5611

1967r.

 

21

MiG-21 PFM

96A 5612 - 5612

1967r.

 

22

MiG-21 PFM

96A 5613 - 5613

1967r.

 

23

MiG-21 PFM

96A 5614 - 5614

1967r.

 

24

MiG-21 PFM

96A 5615 - 5615

1967r.

 

 

 

 

 

24.06.1967r. 26 PLM przyjmuje 5 maszyn MiG-21 PFM

25

MiG-21 PFM

96A 5701 - 5701

1967r.

 

26

MiG-21 PFM

96A 5702 - 5702

1967r.

 

27

MiG-21 PFM

96A 5703 - 5703

1967r.

 

28

MiG-21 PFM

96A 5704 - 5704

1967r.

 

29

MiG-21 PFM

96A 5705 - 5705

1967r.

 

 

 

 

 

W 1967r. z 34 PLM z Babich Dołów przyjęto na stan 26 PLM 7 maszyn MiG-21 PFM

30

MiG-21 PFM

94A 5402 - 5402

1967r.

 

31

MiG-21 PFM

94A 5310 - 5310

1967r.

 

32

MiG-21 PFM

 

1967r.

 

33

MiG-21 PFM

 

1967r.

 

34

MiG-21 PFM

 

1967r.

 

35

MiG-21 PFM

 

1967r.

 

36

MiG-21 PFM

 

1967r.

 

 

 

 

 

15.03.1968r. na stan 26 PLM przyjęto 23 maszyny MiG-21 PFM serii 65 i 66.

37

MiG-21 PFM

94A 6507 - 6507

1968r.

 

38

MiG-21 PFM

94A 6508 - 6508

1968r.

 

39

MiG-21 PFM

94A 6509 - 6509

1968r.

 

40

MiG-21 PFM

94A 6510 - 6510

1968r.

 

41

MiG-21 PFM

94A 6511 - 6511

1968r.

 

42

MiG-21 PFM

94A 6512 - 6512

1968r.

 

43

MiG-21 PFM

94A 6513 - 6513

1968r.

 

44

MiG-21 PFM

94A 6515 - 6515

1968r.

 

45

MiG-21 PFM

94A 6601 - 6601

1968r.

 

46

MiG-21 PFM

94A 6602 - 6602

1968r.

 

47

MiG-21 PFM

94A 6603 - 6603

1968r.

 

48

MiG-21 PFM

94A 6604 - 6604

1968r.

 

49

MiG-21 PFM

94A 6605 - 6605

1968r.

 

50

MiG-21 PFM

94A 6606 - 6606

1968r.

 

51

MiG-21 PFM

94A 6607 - 6607

1968r.

 

52

MiG-21 PFM

94A 6608 - 6608

1968r.

 

53

MiG-21 PFM

94A 6609 - 6609

1968r.

 

54

MiG-21 PFM

94A 6610 - 6610

1968r.

 

55

MiG-21 PFM

94A 6611 - 6611

1968r.

 

56

MiG-21 PFM

94A 6612 - 6612

1968r.

 

57

MiG-21 PFM

94A 6613 - 6613

1968r.

 

58

MiG-21 PFM

94A 6614 - 6614

1968r.

 

59

MiG-21 PFM

94A 6615 - 6615

1968r.

 

 

 

 

 

9.02.1974r. na stan 26 PLM przyjęto 6 maszyn MiG-21 MF fabrycznie nowe.

60

MiG-21 MF

96 8702 - 8702

1974r.

 

61

MiG-21 MF

96 8703 - 8703

1974r.

 

62

MiG-21 MF

96 8704 - 8704

1974r.

 

63

MiG-21 MF

96 8705 - 8705

1974r.

 

64

MiG-21 MF

96 8706 - 8706

1974r.

 

65

MiG-21 MF

96 8707 - 8707

1974r.

 

 

 

 

 

26.03.1974r. na stan 26 PLM dla jednej eskadry przyjęto 13 maszyn MiG-21 MF

66

MiG-21 MF

96 8907 - 8907

1974r.

 

67

MiG-21 MF

96 8908 - 8908

1974r.

 

68

MiG-21 MF

96 8909 - 8909

1974r.

 

69

MiG-21 MF

96 8910 - 8910

1974r.

 

70

MiG-21 MF

96 9010 - 9010

1974r.

 

71

MiG-21 MF

96 9011 - 9011

1974r.

 

72

MiG-21 MF

96 9012 - 9012

1974r.

 

73

MiG-21 MF

96 9013 - 9013

1974r.

 

74

MiG-21 MF

96 9014 - 9014

1974r.

 

75

MiG-21 MF

96 9015 - 9015

1974r.

 

76

MiG-21 MF

96 9101 - 9101

1974r.

 

77

MiG-21 MF

96 9102 - 9102

1974r.

 

78

MiG-21 MF

96 9103 - 9103

1974r.

 

 

 

 

 

W czerwcu 1980r. 26 PLM przyjął 4 maszyny MiG-21 MF

79

MiG-21 MF

96 8022 - 8022

1980r.

 

80

MiG-21 MF

96 7405 - 7405

1980r.

 

81

MiG-21 MF

96 7555 - 7555

1980r.

 

82

MiG-21 MF

96 7600 - 7600

1980r.

 

 

 

 

 

W 1980r. 26 PLM przyjął na stan 23 maszyny MiG-21 MF.

83

MiG-21 MF

96 6601 - 6601

1980r.

 

84

MiG-21 MF

96 6602 - 6602

1980r.

 

85

MiG-21 MF

96 6603 - 6603

1980r.

 

86

MiG-21 MF

96 6604 - 6604

1980r.

 

87

MiG-21 MF

96-007399 -7399

1980r.

 

88

MiG-21 MF

96-007405 - 7405

1980r.

 

89

MiG-21 MF

96-007436 - 7436

1980r.

 

90

MiG-21 MF

96-007489 - 7489

1980r.

 

91

MiG-21 MF

96-007502 - 7502

1980r.

 

92

MiG-21 MF

96-007555 - 7555

1980r.

 

93

MiG-21 MF

96-007600 - 7600

1980r.

 

94

MiG-21 MF

96-007656 - 7656

1980r.

 

95

MiG-21 MF

96-007675 - 7675

1980r.

 

96

MiG-21 MF

96-007715 - 7715

1980r.

 

97

MiG-21 MF

96-007788 - 7788

1980r.

 

98

MiG-21 MF

96-008012 - 8012

1980r.

 

99

MiG-21 MF

96-008015 - 8015

1980r.

 

100

MiG-21 MF

96-008039 - 8039

1980r.

 

101

MiG-21 MF

96-008055 - 8055

1980r.

 

102

MiG-21 MF

96-008099 - 8099

1980r.

 

103

MiG-21 MF

96-008113 - 8113

1980r.

 

104

MiG-21 MF

96-008122 - 8122

1980r.

 

105

MiG-21 MF

96-008189 - 8189

1980r.

 

 

 

 

 

28.07.1980r. na stan 26 PLM przyjęto 6 maszyn szkolnych MiG-21 UM.

106

MiG-21 UM

516999306 - 9306

1980r.

 

107

MiG-21 UM

516999307 - 9307

1980r.

 

108

MiG-21 UM

516999308 - 9308

1980r.

 

109

MiG-21 UM

516999309 - 9309

1980r.

 

110

MiG-21 UM

516999311 - 9311

1980r.

 

111

MiG-21 UM

516999312 - 9312

1980r.

 

 

 

 

 

14.07.1981r. na stan 26 PLM przyjęto 18 maszyn MiG-21 bis fabrycznie nowych.

112

MiG-21 bis

75089145 - 9145

1981r.

 

113

MiG-21 bis

75089204 - 9204

1981r.

 

114

MiG-21 bis

75089211 - 9211

1981r.

 

115

MiG-21 bis

75089307 - 9307

1981r.

 

116

MiG-21 bis

75089314 - 9314

1981r.

 

117

MiG-21 bis

75089320 - 9320

1981r.

 

118

MiG-21 bis

75089334 - 9334

1981r.

 

119

MiG-21 bis

75089345 - 9345

1981r.

 

120

MiG-21 bis

75089381 - 9381

1981r.

 

121

MiG-21 bis

75089407 - 9407

1981r.

 

122

MiG-21 bis

75089424 - 9424

1981r.

 

123

MiG-21 bis

75089444 - 9444

1981r.

 

124

MiG-21 bis

75089483 - 9483

1981r.

 

125

MiG-21 bis

75089494 - 9494

1981r.

 

126

MiG-21 bis

75089501 - 9501

1981r.

 

127

MiG-21 bis

75089507 - 9507

1981r.

 

128

MiG-21 bis

75089524 - 9524

1981r.

 

129

MiG-21 bis

75089545 - 9545

1981r.

 

 

 

 

 

9.09.1981r. na stan 26 PLM dostarczono kolejnych 6 maszyn MiG-21 bis fabrycznie nowych.

130

MiG-21 bis

75089564 - 9564

1981r.

 

131

MiG-21 bis

75089700 - 9700

1981r.

 

132

MiG-21 bis

75089703 - 9703

1981r.

 

133

MiG-21 bis

75089735 - 9735

1981r.

 

134

MiG-21 bis

75089745 - 9745

1981r.

 

135

MiG-21 bis

75089749 - 9749

1981r.

 

 

 

 

 

17.09.1981r. na stan 26 PLM przyjęto 11 maszyn MiG-21 bis fabrycznie nowych.

136

MiG-21 bis

75089763 - 9763

1981r.

 

137

MiG-21 bis

75089784 - 9784

1981r.

 

138

MiG-21 bis

75089799 - 9799

1981r.

 

139

MiG-21 bis

75089801 - 9801

1981r.

 

140

MiG-21 bis

75089805 - 9805

1981r.

 

141

MiG-21 bis

75089809 - 9809

1981r.

 

142

MiG-21 bis

75089811 - 9811

1981r.

 

143

MiG-21 bis

75089818 - 9818

1981r.

 

144

MiG-21 bis

75089843 - 9843

1981r.

 

145

MiG-21 bis

75089854 - 9854

1981r.

 

146

MiG-21 bis

75089975 - 9975

1981r.

 

147

MiG-21 bis

75089708 - 9708

1981r.

4.12.1981r. ostatni przyjęty na stan MiG-21 bis


Opracował Karol Placha Hetman
W rozdziale wykorzystano informacje ze strony www.rosnowo.pl i www.rosnowo.com  Składam podziękowanie administratorowi stron.