11 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego w Strachowicach. 1968r.-1999r.

Strachowice 2008-01-10

11 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego w Strachowicach.

Godła 11. PLM w Strachowicach. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Godła 11. PLM w Strachowicach. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Historia.

W drugiej połowie 60-lat nastąpiła reorganizacji Polskiego Lotnictwa. Jedną z przesłanek była chęć powrotu do nazw i numerów Pułków z okresu drugiej wojny światowej, aby nikt nie miał wątpliwości co do rosyjskich korzeni Ludowego Lotnictwa Polskiego. W 1968 roku, w efekcie, niektóre pułki bojowe zmieniły nazwę inne zmieniły miejsce stacjonowania. 11. PLM stacjonujący w Debrznie przekształcono w 9. PLM, a 3. PLM w Strachowicach stał się 11. Brandenburskim Pułkiem Lotnictwa Myśliwskiego.

W 1970 roku, 11. PLM nadał prawo do posiadania zbiorowego patrona: „Osadników Ziemi Dolnośląskiej”. W 1973 roku, pułkowi przywrócono jego historyczną nazwę wyróżniającą i do września 1991 roku, nosił oficjalne miano: 11. Brandenburski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPK im. Osadników Ziemi Dolnośląskiej. W sierpniu 1979 roku, pułk został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

W sierpniu 1994 roku, na podstawie Decyzji MON, patronem pułku został pilot i dowódca pułkownik Bolesław Orliński. Pułkownik Bolesław Orliński wysławił się przelotem do Japonii w 1926 roku. Był mieszkańcem Wrocławia, a zmarł w 28 lutego 1992 roku.

W grudniu 1999 roku, 11. PLM im. płk pil. Bolesława Orlińskiego został rozformowany.

MiG-21 w Strachowicach.

Podstawowym samolotem bojowym, przez cały okres jego funkcjonowania, były różne wersje samolotów myśliwskich MiG-21. W 1966 roku, jeszcze za czasów 3. PLM, na stan przyjęto pierwsze samoloty MiG-21 F-13. Były to maszyny pozyskane z innych pułków, które w tym czasie otrzymywały już nowsze wersje tego myśliwca. Na przełomie 60/70-lat 11. PLM otrzymał na wyposażenie pierwsze samoloty MiG-21 PF i MiG-21 PFM, które stały się podstawowym typem używanym w pułku. Te samoloty pozwoliły na całkowite przezbrojenie pułku w myśliwce naddźwiękowe. Około 1980 roku, pułk otrzymał na wyposażenie pierwsze egzemplarze samolotów MiG-21 M i MiG-21 MF.

MiG-21 PF nb 2004. 2007 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
MiG-21 PF nb 2004. 2007 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

W 1989 roku, pułk został zobowiązany do przekazanie kilku samolotów MiG-21 MF do 62. PLM w Krzesinach. Jednak już w 1990 roku, samoloty te powróciły do Strachowic, bo w Krzesinach nie było dostatecznej bazy osobowej i materiałowej do eksploatacji tych samolotów.

W 1991 roku, pułk posiadał na stanie 24 samoloty MiG-21 MF, 5 samolotów MiG-21 UM oraz 4 samoloty PZL TS-11 Iskra.

W przededniu przemian społeczno-politycznych w Polsce w 1989 roku, 11. BPLM nadal podlega pod 3. Korpus OPK ( poprzednio OPL OK. ) z dowództwem we Wrocławiu, ale już tylko w składzie dwóch pułków. Tym drugim był 62. PLM w Krzesinach. Dodatkowo w tym czasie, 3. Korpus OPK dysponował: 1. Brygadą Artylerii OPK w Bytomiu, 79. Samodzielnym Pułkiem Artylerii w Poznaniu, 3. Brygada Radiotechniczną.

W 90-latach, po rozwiązaniu 39. PLM w Mierzęcicach, 11. PLM stacjonował jedną eskadrą w Mierzęcicach. Sytuacja ta trwała do momentu rozformowania 11. BPLM w Strachowicach.

W 1999 roku, rozformowano 11. PLM. Wszystkie sprawne samoloty MiG-21 MF przekazano do 3. PLM ( były 62. PLM ) w Krzesinach i do 10. PLM w Łasku. Przez to wszystkie będące jeszcze w użyciu samoloty MiG-21 MF skupiono w tych dwóch pułkach.

Samoloty używane w Pułku w Strachowicach:

Jakowlew Jak-17 W, Jakowlew Jak-23, WSK Mielec Lim-1, WSK Mielec Lim-2, WSK Mielec Lim-5, Mikojan i Guriewicz MiG-21 F-13, Mikojan i Guriewicz MiG-21 PF, Mikojan i Guriewicz MiG-21 PFM, Mikojan i Guriewicz MiG-21 M, Mikojan i Guriewicz MiG-21 MF, Mikojan i Guriewicz MiG-21 UM, TS-11 Iskra.

Dowódcy 11. PLM w Strachowicach:

ppłk dypl. pil. Józef Tenerowicz (1968-1972), ppłk dypl. pil. Zbigniew Romanowski (1972-1973), ppłk dypl. pil. Marian Karski (1973- kwiecień 1976), mjr dypl. pil. Mirosław Hermaszewski (kwiecień – grudzień 1976), ppłk dypl. pil. Bogdan Głąb (styczeń 1977-1978), ppłk dypl. pil. Marian Urbański (1979-1980), ppłk dypl. pil. Marian Fąfara (1980-1982), płk pil. Roman Baszuk (1982-1987), płk dypl. pil. Zbigniew Materna (1987-1990), płk dypl. pil. Roman Gil (1990-1993), ppłk dypl. pil. Zbigniew Martynowicz (1993-1999).

Opracował Karol Placha Hetman