Historia Konstrukcja Zestawienie

Suchoj Su-22 1984r.


Kraków 16.01.2010r.
269 Rozdział 1984.05.05.
OKB Suchoj Su-22 M 4 K, Su-22 UM 3 K
Polska

Naddźwiękowy samolot myśliwsko-bombowy o zmiennej geometrii skrzydeł. 
Zestawienie Su-22 M 4 K i Su-22 UM 3 K.


LP Typ Nb/Nr Data Uwagi
1. U 001 / 17532369001 1987r. – Pierwszy przybyły do Powidza do 7 PLB-R. Użytkowany w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. Remont główny zakończony 14.03.1994r. W 2009r. nadal używany w 8 ELT.
2. U 102 / 17532366102 1985r. - Użytkowany w 7 PLB-R , a od 2001r. w 7 ELT w Powidzu. Remont główny zakończony 23.04.1992r. W dniu 13.06.2001r. o godzinie 00;33. Nocne lądowanie załogi w składzie mjr Maciej Górkiewicz i ppor. Arkadiusz Madej na lotnisku w Powidzu zakończone śmiercią załogi. Zadanie: Lot szkolny w zasłoniętej kabinie w celu opanowania techniki pilotowania samolotu według przyrządów dublujących według ćw. 112. Okoliczności katastrofy: Katastrofa wydarzyła się na lotnisku w Powidzu, podczas lądowania samolotu Su-22 UM 3 K w NTWA. Załoga po zakończeniu lotu uzyskała zgodę kontrolera zbliżania na powrót na lotnisko. Po wyprowadzeniu samolotu na kurs lądowania, podczas drugiego zajścia, w trakcie poszukiwania drogi startowej w warunkach opadu deszczu i silnej mgły, maszyna zderzyła się z ziemią w odległości 1 340 m od początku DS-2. Samolot przemieszczał się po ziemi na kadłubie, ścinając skrzydłami pnie drzew. Rozszczelnienie się instalacji paliwowej spowodowało pożar samolotu. Samolot zatrzymał się w odległości 163 m od pierwszego śladu zetknięcia z ziemią. Przyczyną katastrofy była nieprawidłowa decyzja dowódcy statku powietrznego o wykonaniu powtórnego zajścia do lądowania w warunkach atmosferycznych poniżej minimalnych określonych dla załogi, lotniska i samolotu. Kontroler lotniska, zamiast odesłać samolot na lotnisko zapasowe, pozwolił pilotowi lądować na lotnisku własnym.
3. U 104 / 66104 październik 1984r. - Pierwsza dostawa. Użytkowany w 6 PLM-B w Pile. W dniu 20.12.1989r. Podczas nocnego lądowania na lotnisku w Pile na skutek nadmiernego zniżenia, spowodowanego błędami pilotów, samolot zahaczył o korony drzew. Piloci dzięki wystarczającej prędkości poderwali maszynę do góry i na wysokość ok. 60 m zdołali się katapultować. Samolot spadł kilkaset metrów od drogi Piła-Wałcz. Eksplodował i doszczętnie się spalił. Piloci katapultowali się pomyślnie. Pierwsza katastrofa wersji dwumiejscowej.
4. U 201 / 17532368201 – przyjęty do 6 PLM-B następnie do 7 PLB-R. Remont główny zakończony 13.08.1991r. Wycofany. Pomoc dydaktyczna w Dęblinie.
5. U 203 / 17532368203 - Remont główny zakończony 23.07.1992r. Wycofany. Eksponat w Chełmie. 
6. U 304 / 17532368304 1985r. - Użytkowany w 8 PLM-B, a następnie w 8 ELT w Mirosławcu. Remont główny zakończony 22.12.1992r. W 2007r. trafił do muzeum w Czyżynach.
7. U 305 / 17532366305 październik 1984r. - Pierwsza dostawa. Użytkowany w 7 PLB-R, następnie 6 PLM-B w Pile, do 2000r. do rozformowania, a później 8 ELT w Mirosławcu. Remont główny zakończony 19.12.1991r., drugi remont 2001r. W 2009r. w 8 ELT.
8. U 305 / 17532368305 - Remont główny zakończony 14.04.1993r. W 2008r. wycofany i przechowywany na lotnisku w Powidzu.
9. U 306 / 17532366306 październik 1984r. - Pierwsza dostawa. Użytkowany najpierw w 7 PLB-R, następnie w 6 PLM-B w Pile, do rozformowania w 2000r., ponownie w Powidzu. Remont główny zakończony 30.12.1991r. Około 2005r. nieczynny.
10. U 307 / 17532366307 październik 1984r. - Pierwsza dostawa. Użytkowany w 6 PLM-B w Pile, do rozformowania w 2000r., potem w Powidzu. Remont główny zakończony 30.09.1991r. Około 2005r. nieczynny. Przechowywany na lotnisku w Powidzu.
11. U 308 / 66308 październik 1984r. - Pierwsza dostawa. Użytkowany w 6 PLM-B w Pile, do rozformowania w 2000r. Remont główny zakończony 14.09.1992r. W 2002r. przeszedł drugi remont. W 2009r. w 40 ELT. Według innych informacji, około 2005r. nieczynny.
12. U 310 / 17532368310 1985r. - Użytkowany w 7 PLB-R w Powidzu. Remont główny zakończony 12.02.1991r., drugi remont 18.12.2000r. W 2009r. w 40 ELT. Według innych informacji, około 2005r. nieczynny.
13. U 506 / 17532368506 - Remont główny zakończony 24.08.1993r. Wycofany. Przechowywany na lotnisku w Mirosławcu. Następnie w 2010 roku umieszczony w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej, Fort Czerniaków w Warszawie.
14. U 507 / 17532368507 – użytkowany w 40 PLM-B, a w 1999r. trafił do Powidza. Remont główny zakończony 1.07.1993r. Wycofany. Pomnik-eksponat na lotnisku w Powidzu.
15. U 508 / 17532368508 1985r. – na uzbrojeniu w Pile, potem w Powidzu, następnie w Mirosłwacu. Użytkowany w 8 PLM-B w Mirosławcu. Remont główny zakończony 27.04.1993r., drugi remont 29.10.2002r. W 2009r. w 8 ELT, a według innych informacji, około 2005r. nieczynny.
16. U 509 / 66509 październik 1984r. - Pierwsza dostawa. Użytkowany w 6 PLM-B w Pile, do rozformowania. A później w 8 ELT w Mirosławcu. W 2007r. w 40 ELT w Świdwinie nadal czynny.
17. U 605 / 17532369605 1987r. - Użytkowany w 7 PLB-R, następnie 8 PLM-B w Mirosławcu. Remont główny zakończony 28.04.1994r. W 2009r. w 40 ELT w Świdwinie nadal czynny. 
18. U 610 / 17532368610 1986r. – Przyjęty na stan 7 PLB-R. Remont główny zakończony 16.04.1992r. W dniu 11.07.1995r. o godzinie 10;03. Samolot z załogą ppłk. Bogdan Kawka i ppłk Wacław Macko w okolicach Czaplinka podczas akrobacji zderzyli się z ziemią. Piloci zginęli. Zadanie: Lot metodyczny na średni pilotaż na średniej i małej wysokości. Okoliczności katastrofy: Załoga wykonywała lot na średni pilotaż, na średniej i małej wysokości, w dzień w zwykłych warunkach atmosferycznych. Na torze wznoszącym wykonała półbeczkę w lewo oraz zwiększyła wysokość do 4 450 m w locie odwróconym z przejściem do przewrotu. W górnym położeniu figury prędkość lotu spadła do 301 km/godz. Po czym samolot pionowo nurkował do wysokości 3 840 m z prędkością 595 km/godz. i kątem natarcia 17°, z przeciążeniem 2,13 g. W drugiej fazie przewrotu nastąpiło wyraźne spowolnienie tempa wykonywania figury, zmniejszyło się przeciążenie, szybko malała wysokość i wzrastała prędkość. Samolot zderzył się płasko z ziemią z kursem 331° i prędkością 1 000 km/godz., mając niewielki kąt pochylenia. Był nieznacznie przechylony na prawe skrzydło. Przyczyna: Przyczyną katastrofy było niewłaściwe wykonanie drugiej fazy przewrotu. W strefie panowały trudniejsze warunki atmosferyczne. Załoga nie podjęła w porę skutecznej próby wyprowadzenia samolotu z nurkowania lub opuszczenia samolotu na bezpiecznej wysokości.
19. U 706 / 17532369706 1987r. - Użytkowany najpierw w 7 PLB-R, potem w 40 PLM-B, a od 2000r. w 40 ELT w Świdwinie. Remont główny zakończony 04.06.1992r., drugi remont 22.10.2001r. W 2009r. nadal czynny.
20. U 707 / 17532369707 1987r. - Użytkowany w 7 PLB-R, a od 2000r. w 7 ELT w Powidzu. Remont główny zakończony 25.02.1993r., drugi remont 13.07.2001r. W 2009r. nadal czynny.


1. M 3005 / 23005 październik 1984r. - Pierwsza dostawa. Pierwszy samolot Su-22 otrzymany przez Polskę. Pierwszy lot z Powidza do Piły wykonał ppłk Bogdan Likus. Użytkowany 6 PLM-B w Pile, do rozformowania w 2000r., a później w 8 ELT w Mirosławcu. W 21.02.1994r. zakończono remont główny. W 2007r. trafił do muzeum w Czyżynach.
2. M 3101- 8101 / 38101 – remont 10.09.1999r. w 2009r. czynny w 40 ELT.
3. M 3201 / 30201 1986r. – Początkowo w Powidzu. remont 19.12.2000r. użytkowany w 8 ELT, 2009r. czynny.
4. M 3202 / 30202 1986r. – Początkowo w Powidzu. Użytkowany w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. W 21.03.1996r. remont główny. W 2006r. nieczynny, w Mirosławcu.
5. M 3203 / 30203 1988r. – Początkowo w Powidzu. Użytkowany w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. Remont 10.12.1997r. W 2007r. czynny.
6. M 3212 / 23212 Październik 1984r. - Pierwsza dostawa. Użytkowany 6 PLM-B w Pile, do rozformowania w 2000r., a później w 8 ELT w Mirosławcu. Remont główny zakończony 27.11.1996r. Po zakończeniu służby ( 2005r. ) trafił do muzeum w Estonii lub Łotwie.
7. M 3213 / 23213 Październik 1984r. - Pierwsza dostawa. Użytkowany 6 PLM-B w Pile, do rozformowania w 2000r., a później w 8 ELT w Mirosławcu. W 14.09.1992r. remont główny. W 2002r. nieczynny, w Mirosłwcu.
8. M 3214 / 23214 1985r. - Użytkowany początkowo w Powidzu, następnie w 8 PLM-B w Mirosławcu. W 24.04.1997r. remont główny. W 2005r. nieczynny, w Mirosławcu.
9. M 3215 / 23215 1985r. - Użytkowany w 8 PLM-B, następnie w 8 ELT w Mirosławcu. W 2007r. nadal czynny. Remonty 20.12.1994r. i 9.11.2004r.
10. M 3216 / 23216 1985r. - Użytkowany w 8 PLM-B w Mirosławcu. Remont 24.01.1995r. W 2005r. nieczynny, w Mirosławcu.
11. M 3304 / 30304 1985r. – Początkowo w Powidzu. remont 10.11.2000r. awaria w lipcu 2007r. W 2007r. nieczynny, w Mirosławcu.
12. M 3305 / 30305 1985r. - Użytkowany w 7 PLB-R, a później w 7 ELT w Powidzu. Remont 26.04.1996r. W 2005r. nieczynny. Z początkiem 2009r. trafił do Czyżyn.
13. M 3306 / 30306 1985r. - Użytkowany w 7 PLB-R, a później w 7 ELT w Powidzu. Remont 2.06.1997r. W 2005r. nieczynny, na lotnisku w Mirosłwacu.
14. M 3407 / 30407 1985r. - Użytkowany w 7 PLB-R, a później w 7 ELT w Powidzu. Remont 10.10.1997r. W 2005r. nieczynny. Eksponat na lotnisku w Łasku.
15. M 3508 / 30508 1987r. – początkowo w Powidzu. Użytkowany w 8 PLM-B, następnie w 8 ELT w Mirosławcu. Remont 5.11.1997r. W 2009r. nadal czynny, w 8 ELT.
16. M 3509 / 30509 1987r. - Użytkowany w 7 PLB-R w Powidzu, a następnie w 8 ELT w Mirosławcu. Remonty 27.12.1994r. i 6.12.2004r. W 2009r. nadal czynny. Nosił numer żółty, a potem czerwony. 40 ELT.
17. M 3612 / 37612 1987r. - Użytkowany w 40 PLM-B, a od 2000r. w 40 ELT w Świdwinie. Remont 22.05.2000r. W 2009r. czynny.
18. M 3617 / 23617 1985r. – remont 31.05.1995r. W 2005r. nieczynny, w Świdwinie.
19. M 3618 / 23618 1985r. - Użytkowany w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. Czasowo w Powidzu. W 1.04.1997r. remont główny. W 2007r. nieczynny, w Mirosławcu.
20. M 3619 / 23619 1985r. - Użytkowany w 6 PLMB w Pile. W dniu 04.06.1993r. w trakcie startu doszło do awarii i wyłączenia silnika. Pilot pomyślnie katapultował się na wysokości 20 metrów. Po tym incydencie powrócił jeszcze do latania. Samolot spłonął po zderzeniu z ziemią. Przyczyną awarii była nieprawidłowa obsługa techniczna.
21. M 3620 / 23620 – remont 4.09.1996r. wycofany, w Powidzu. W 2009r. trafił jako eksponat na lotnisko w Pile. Słynny tygrysek. 
22. M 3710 / 37710 1987r. - Użytkowany początkowo w Powidzu, następnie w 40 PLM-B, a od 2000r. w 40 ELT w Świdwinie. Remont 27.05.1999r. W 2009r. czynny, 40 ELT.
23. M 3713 / 37713 1987r. - Użytkowany w 40 PLM-B, a od 2000r. w 40 ELT w Świdwinie. W 2007r. czynny.
24. M 3714 / 37714 1987r. - Użytkowany w 8 PLM-B w Mirosławcu. W dniu 30.01.1990r. o godzinie 1201 . Pilot ppłk Andrzej Wyciślik – zginął. Zadanie: Lot na oblot techniczny samolotu. Okoliczności katastrofy: Pilot wykonywał oblot techniczny samolotu w dzień w zwykłych warunkach atmosferycznych. Na wysokości 10 000 m, wskutek zamarznięcia kropelek wody w głównej instalacji odbiorników ciśnień powietrznych wystąpiły błędne wskazania przyrządów pilotażowo-nawigacyjnych. Niewłaściwe działanie pilota, wynikające z odczytania błędnych wskazań przyrządów, doprowadziło do wyłączenia silnika w powietrzu. Pilot nie katapultował się, lecz podjął próbę wylądowania w terenie przygodnym, w okolicach Czaplinka. W czasie lądowania samolot rozbił się, pilot poniósł śmierć. Przyczyna: Przyczyną katastrofy było podjęcie przez pilota nieprawidłowego działania na skutek niewłaściwego zinterpretowania błędnych wskazań przyrządów aneroidowo-membranowych. 
25. M 3715 / 37715 1987r. - Użytkowany w 40 PLM-B, a od 2000r. w 40 ELT w Świdwinie. Remont 30.10.2000r. W 2009r. czynny.
26. M 3811 / 30811 1985r. - Użytkowany w Powidzu, następnie w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. Remont 24.10.1996r. W 2005r. nieczynny, pomoc dydaktyczna w Dęblinie.
27. M 3812 / 30812 1986r. - Użytkowany w Powidzu, następnie w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. W 27.06.1996r. remont główny. W 2006r. nieczynny, w Mirosławcu.
28. M 3816 / 37816 1987r. - Użytkowany w 40 PLM-B, a od 2000r. w 40 ELT w Świdwinie. Remont 30.08.2000r. W 2007r. czynny.
29. M 3817 / 37817 1987r. - Użytkowany w 40 PLM-B, a od 2000r. w 40 ELT w Świdwinie. Remont 19.12.2000r. W 2009r. czynny.
30. M 3818 / 37818 1987r. - Użytkowany w 40 PLM-B w Świdwinie. W dniu 4(5).04.1995r. podczas lotu w okolicach Nowej Wsi pilot doprowadził do przeciągnięcia. Szczęśliwie się katapultował. Samolot został rozbity.
31. M 3819 / 37819 1987r. - Użytkowany w 40 PLM-B, a od 2000r. w 40 ELT w Świdwinie. Remont 15.12.2000r. W 2009r. czynny.
32. M 3820 / 37820 1987r. - Użytkowany w 40 PLM-B, a od 2000r. w 40 ELT w Świdwinie. W 2007r. czynny.
33. M 3901 / 23901 Październik 1984r. - Pierwsza dostawa. Użytkowany 6 PLM-B w Pile. W 2005r. nieczynny.
34. M 3908 / 23908 Październik 1984r. - Pierwsza dostawa. Użytkowany najpierw w Powidzu, potem w 6 PLM-B w Pile. Potem w 8 PLM-B w Mirosławcu. W 17.01.1997r. remont główny. W 2007r. nieczynny, w Powidzu.
35. M 3909 / 23909 Październik 1984r. - Pierwsza dostawa. Użytkowany najpier w Powidzu, potem 6 PLM-B w Pile i ponownie w Powidzu. Remont 05.03.1997r. W 2005r. nieczynny, w Powidzu.
36. M 3910 / 23910 – Użytkowany w Powidzu. remont 25.02.1997r. wycofany, w Powidzu.
37. M 3911 / 23911 Październik 1984r. - Pierwsza dostawa. Użytkowany 6 PLM-B w Pile, a potem 8 ELT w Mirosławcu. W 24.08.1993r. remont główny. W 2005r. nieczynny, w Mirosłwacu.
38. M 3920 / 37920 – remont 30.08.2001r. czynny 2009r. w 40 ELT.
39. M 4601 / 24601 – katastrofa w dniu 26.07.1995r.
40. M 4602 / 24602 1985r. - Użytkowany w 6 PLMB w Pile. W dniu 17.05.1989r. lub 18.05.1989r. o godz. 757 . Pilot porucznik Jacek Gabryś - zginął. Zadanie: lot treningowy przed pokazem indywidualnego pilotażu na małej wysokości w DZWA. Pokaz organizowano dla ówczesnego Premiera Polski. Okoliczności katastrofy: Pilot wykonywał trening przed indywidualnym pokazem pilotażu na małej wysokości i w locie koszącym. Spowodował przekroczenie krytycznych kątów natarcia w głębokim wirażu na małej wysokości, przeciągnięcie samolotu i zderzenie z ziemią w odległości 480 m od ogrodzenia lotniska w Pile. Nie podjął próby katapultowania i zginął. Samolot doszczętnie się spalił. Przyczyna: Bezpośrednie przyczyny katastrofy to błąd pilotażowy i zaniedbania organizacyjne.
41. M 4603 / 24603 1985r. - Użytkowany w 6 PLM-B w Pile, a po jej rozwiązaniu w 8 ELT w Mirosławcu. Remont 17.03.1995r. W 2005r. nieczynny, w Mirosławcu.
42. M 4604 / 24604 1985r. - Użytkowany początkowo w Powidzu., następnie w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. Remont 20.09.1993r. W 2009r. czynny.
43. M 4605 / 24605 1985r. - Użytkowany w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. Remont 4.04.1991r. W 2007r. nieczynny, w Mirosławcu. Eksponat na lotnisku Mińsk Mazowiecki.
44. M 4606 / 24606 1985r. - Użytkowany w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. W 21.09.1994r. i 12.02.2003r. remont główny. W 2009r. czynny. W 2010r. umieszczony w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej, Fort Czerniakowski w Warszawie.
45. M 4610 / 24610 1985r. - Użytkowany w 6 PLM-B w Pile. W dniu 25 lub 26.07.1995r. o godzinie 833 podczas zrzutu bomby na poligonie w Nadarzycach nastąpiła jej przedwczesna eksplozja i pilot major Jerzy Stramek zginął. Zadanie: Lot doświadczalny na poligon Nadarzyce w ramach badań zdawczo-odbiorczych próbnej partii bomb. Okoliczności katastrofy: Katastrofa wydarzyła się podczas lotu doświadczalnego na samolocie Su-22 M 4 na poligonie Nadarzyce. Pilot miał wykonać w locie koszącym zrzut sześciu bomb lotniczych z zapalnikami nowego typu, salwą po dwie bomby. W pierwszym zajściu pilot zrzucił dwie bomby z wysokości około 40 m. Po zrzuceniu bomb w drugim zajściu, po upływie 1,2 s od zrzutu bomba z lewej strony niespodziewanie wybuchła pod kadłubem samolotu, w odległości 18 m od kadłuba, w momencie otwarcia się spadochronu hamującego. Samolot znalazł się w tzw. strefie zerowej wybuchu, został gwałtownie rażony odłamkami, falą cieplną i uderzeniową. Wyciekające z rozszczelnionych zbiorników paliwo zapaliło się. Po upływie 5 s od chwili wybuchu samolot zderzył się z ziemią i eksplodował. Przyczyna: Przyczyną katastrofy był przedwczesny wybuch w powietrzu jednej z bomb, wkrótce po ich zrzuceniu w locie koszącym. Wybuch spowodowany był wadą konstrukcyjną bomby. Samolot porażony odłamkami i falami wybuchu cieplną i uderzeniową utracił sterowność i zapalił się.
46. M 4710 / 24710 1985r. - W 2005r. nieczynny.
47. M 7003 / 27003 – remont 18.04.1996r. wycofany, eksponat w Krośnie.
48. M 7104 / 27104 1986r. - Użytkowany w 7 PLB-R.. W dniu 23.10.1986r. o godzinie 2237 . Katastrofa. Porucznik pilot Bogusław Siwiec – zginął. Pilot wykonywał zadanie nocne; Lot na imitację atakowania celów naziemnych w NZWA. Okoliczności katastrofy: Podczas nocnego lotu na prosty pilotaż w strefie, w zwykłych warunkach atmosferycznych, pilot Su-22 M 4 błędnie odczytał wskazania wysokościomierza podczas wprowadzania samolotu w nurkowanie: 1 200 m zamiast 200 m. Podczas wykonywania imitacji atakowania celów naziemnych na małej wysokości pilot nie zdołał wyprowadzić samolotu z nurkowania i maszyna pod małym kątem zderzyła się z ziemią w rejonie miejscowości Waplewo. Pilot nie próbował się katapultować, do końca nie uświadamiał sobie zagrożenia. Przyczyna: Przyczyną katastrofy było nieprawidłowe działanie pilota w locie w czasie pozorowanego atakowania celu naziemnego w nocy. Pierwsza strata pilota i maszyny.
49. M 7105 / 27105 – Użytkowany w Powidzu. remont 22.09.1997r. wycofany, w Powidzu.
50. M 7185 / 27185 1986r. - Użytkowany w 7 PLB-R, a od 2000r. w 7 ELT w Powidzu. W 2006r. nieczynny.
51. M 7206 / 27206 1986r. - Użytkowany w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. W 1.08.1996r. remont główny. W 2006r. nieczynny, w Mirosławcu.
52. M 7307 / 27307 1986r. - Użytkowany w 6 PLM-B w Pile, a po jej rozwiązaniu w 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. W 31.05.1994r. remont główny. W 2006r. nieczynny, eksponat na terenie 21 CPL Nadarzyce.
53. M 7308 / 27308 1986r. - Użytkowany w 7 PLB-R, a od 2000r. w 7 ELT w Powidzu. Remont 13.07.2001r. W 2009r. czynny w 40 ELT.
54. M 7309 / 27309 1986r. - Użytkowany w 7 PLB-R, a od 2000r. w 7 ELT w Powidzu. Remont 4.05.1998r. W dniu 26.06.2007r. pokazany w Krzesinach. W 2009r. czynny, 40 ELT.
55. M 7410 / 27410 1986r. - Użytkowany w 7 PLB-R, a od 2000r. w 7 ELT w Powidzu. Remont 21.09.2001r. W 2009r. czynny, 40 ELT.
56. M 7411 / 27411 1986r. - Użytkowany początkowo w Powidzu, następnie w 6 PLM-B w Pile, a po jego rozformowaniu w 2000r. znowu w 7 ELT w Powidzu i w Świdwinie. Remonty 20.06.1994r. i 11.09.2003r. W 2009r. czynny, 40 ELT.
57. M 7412 / 27412 1986r. - Użytkowany w 7 PLB-R, a następnie w 7 ELT w Powidzu. Remonty 25.08.1994r. i 6.06.2004r. W 2009r. czynny, 40 ELT.
58. M 7819 / 27819 – remont 21.05.1998r. czynny w 2009r. w 40 ELT.
59. M 7820 / 27820 – Użytkowany w Powidzu. Remont 12.04.1995r. wycofany, pomnik w Powidzu.
60. M 7920 / 27920 1986r. - W 2006r. nieczynny.
61. M 8001 / 28001 – w dniu 7.08.1990r. awaria i wycofany.
62. M 8101 / 28101 1986r. - Użytkowany początkowo w Powidzu, następnie w 40 PLM-B, a od 2000r. w 40 ELT w Świdwinie. W 2007r. czynny.
63. M 8102 / 28102 1986r. - Użytkowany w 7 PLB-R, a następnie w 7 ELT w Powidzu. Remont 13.07.2001r. W 2009r. czynny, w 8 ELT.
64. M 8103 / 28103 1986r. - Użytkowany 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. Remont 21.12.2001r. w 2009r. czynny w 8 ELT, według innych informacji w 2007r. nieczynny.
65. M 8104 / 28104 – Użytkowany w Powidzu. Remont 10.05.1994r. wycofany, eksponat na politechnice wrocławskiej. 
66. M 8205 / 28205 1986r. - Użytkowany w 7 PLB-R, a następnie w 7 ELT w Powidzu. Remont 22.02.2001r. W 2009r. czynny, w 40 ELT.
67. M 8206 / 28206 1986r. - Użytkowany w 7 PLB-R, a następnie w 7 ELT w Powidzu. Remont 3.03.1998r. W 2007r. nieczynny, na lotnisku w Powidzu.
68. M 8207 / 28207 1986r. - Użytkowany w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. W 7.03.1995/6r. remont główny. W 2005r. nieczynny, w Mirosławcu.
69. M 8308 / 28308 1986r. - Użytkowany w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. Remont 28.03.2002r. W 2007r. czynny.
70. M 8309 / 28309 1986r. - Użytkowany w 40 PLM-B, a od 2000r. w 40 ELT w Świdwinie lub Mirosławcu. Remont 15.02.2002r. W 2007r. czynny.
71. M 8310 / 28310 1986r. - Użytkowany w 7 PLB-R, a od 2000r. w 7 ELT w Powidzu. Remont 16.05.2002r. W 2007r. nieczynny według innych informacji w 40 ELT ( 2009r. ).
72. M 8318 / 28318 1986r. - W 2007r. nieczynny.
73. M 8511 / 28511 1986r. – Użytkowany w Powidzu. Remont 2.08.1994r. W 2007r. nieczynny. Przekazany do Muzeum w Drzonowie ( 2009r. )
74. M 8512 / 28512 1986r. - Użytkowany w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. W 21.07.1995r. remont główny. ( W 2007r. czynny ? ). W 27.08.2005r. uszkodzony i przekazany do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
75. M 8631 / 28613 – Użytkowany w Powidzu. remont 5.08.1997r. wycofany, w Powidzu.
76. M 8614 / 28614 1986r. - W dniu 21.06.1991r. Pilot wykonywał zadania nad poligonem w Nadarzycach. Doprowadził do przeciągnięcia. Szczęśliwie katapultował się. Samolot rozbity.
77. M 8715 / 28715 1986r. - Użytkowany w 7 PLB-R, a od 2000r. w 7 ELT w Powidzu. Remont 8.121999r. W 2007r. czynny.
78. M 8816 / 28816 1986r. - Użytkowany w 40 PLM-B, a od 2000r. 40 ELT w Świdwinie. Remont 21.12.2001r. W 2007r. czynny.
79. M 8817 / 28817 – z nieznanych przyczyn wycofany. Przechowywany w WAT.
80. M 8818 / 28818 1986r. - Użytkowany w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. Remont 30.01.2002r. W 2007r. czynny.
81. M 8819 / 28819 1986r. - Użytkowany w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. W 2007r. nieczynny.
82. M 8919 / 28919 1986r. - Użytkowany w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. Remont 12.10.2003r. W 2009r. czynny.
83. M 8920 / 28920 1986r. - Użytkowany w 40 PLM-B, a od 2000r. w 40 ELT w Świdwinie. Remont 13.07.2001r. W 2009r czynny.
84. M 9101 / 29101 1987r. - Użytkowany w 7 PLB-R Powidz. Remont 23.03.1998r. W 2009r. nieczynny.
85. M 9102 / 29102 1987r. - Użytkowany w 40 PLM-B, a od 2000r. w 40 ELT w Świdwinie. Chwilowo w Powidzu. Remont 5.09.2002r. W 2009r czynny.
86. M 9103 / 29103 – Użytkowany w Świdwinie. remont 17.03.1995r. wycofany w 2009r., na lotnisku w Powidzu.
87. M 9204 / 29204 1987r. - Użytkowany w 6 PLM-B w Pile, a po jego rozwiązaniu w 7 ELT w Powidzu. W 19.06.1997r. ( 1996r. ) remont główny. W 2007r. czynny.
88. M 9305 / 29305 – z nieznanych przyczyn wycofany. Nie przeszedł żadnego remontu. Pomoc w WZL-2.
89. M 9306 / 29306 1987r. - Użytkowany w 7 PLB-R, a od 2000r. w 7 ELT Powidz. Remont 30.12.1998r. W 2007r. czynny, w 40 ELT.
90. M 9307 / 29307 1987r. - Użytkowany w 8 PLM-B ( 8 ELT ) w Mirosławcu. W dniu 19.08.2003r. około godziny 15 45 podczas ćwiczeń przeciwlotniczych na poligonie Ustka doszło do wypadku lotniczego Su-22 M 4 nb 9307 z 8 ELT z Mirosławca. Pilot ppłk Andrzej Andrzejewski wskutek poczucia zagrożenia, katapultował się. Po 1 ½ godzinnej akcji ratunkowej został podjęty przez śmigłowiec Mi-14 PS z bazy w Darłowie. Pilota przetransportowano do szpitala polowego w Wicku Morskim. Komisja ustaliła, że na skutek nieporozumienia w procesie decyzyjnym podczas strzelań bojowych nastąpiło odpalenie dwóch rakiet przeciwlotniczych systemu Kub w czasie, gdy samolot-nosiciel imitatora celu powietrznego SRCP-WR nie opuścił jeszcze strefy rażenia. W rezultacie w pobliżu samolotu eksplodowała głowica bojowa rakiety Kub. Pilot podjął słuszną decyzję o opuszczeniu samolotu.
91. M 9308 / 29308 1987r. - Użytkowany w 8 PLM-B ( 8 ELT ) w Mirosławcu. Samolot maj Zdzisława Cieślika. W grudniu 13.12.1999r. remont główny. W 2007r. czynny, w 2008r. wycofany.
92. M 9311 / 29311 1987r. - Użytkowany w 8 PLM-B ( 8 ELT ) w Mirosławcu. W 2007r. nieczynny.
93. M 9409 / 29409 1987r. - Użytkowany w 7 PLB-R ( 7 ELT ) w Powidzu.Pokazany na Krzesinach w dniu 9.11.2006r. remont 29.06.1998r. W 2009r. czynny, w 40 ELT.
94. M 9410 / 29410 – Użytkowany w Powidzu. Remont 3.06.1996r. wycofany.
95. M 9411 / 29411 1987r. - Użytkowany w 8 PLM-B ( 8 ELT ) w Mirosławcu. W 10.08.1998 remont główny. W 2008r. wycofany, na lotnisku w Mirosławcu.
96. M 9512 / 29512 – nie przeszedł remontu. Z nieznanych przyczyn wycofany. Pomoc dydaktyczna w Dęblinie.
97. M 9513 / 29513 – Użytkowany w Powidzu. remont 8.03.1996r. wycofany na lotnisku w Powidzu. Następnie sprzedany. Kabina w ręce prywatne.
98. M 9514 / 29514 1986r. - W dniu 9(8).08.1986r. awaria. Pilot ocalał dzięki katapultowaniu się. Prawdopodobnie pierwsze użycie fotela wyrzucanego K-36 w Polsce. Pierwsza strata maszyny.
99. M 9615 / 29615 1987r. - Użytkowany w 8 PLM-B ( 8 ELT ) w Mirosławcu. Remont 30.08.2001r. W 2007r. czynny.
100. M 9616 / 2916 1987r. - Użytkowany w 8 PLM-B ( 8 ELT ) w Mirosławcu, czasowo w Powidzu. Remont 28.03.2002r. W 2009r. czynny w 40 ELT.

Razem;
88 ( 100 ) sztuk Su-22 M 4 K
20 sztuk Su-22 UM 3 K

W 2007r. - Na stanie 48 maszyn jedno i dwumiejscowych. Koszt jednej godziny lotu wynosił 44 952 zł. ( dane za oficjalną stroną SP ).
Wszystkie Polskie Su-22 posiadały malowanie tzw. Kamuflaż, złożony zwykle z trzech ciemnych barw w nieregularnym układzie, plus jasne dolne i spodnie elementy. Numery burtowe w samolotach bojowych czterocyfrowe zawsze przedstawiały ostatnie cztery cyfry numeru seryjnego. Na samolotach szkolno-bojowych zawsze trzycyfrowe, również przedstawiały ostatnie cyfry numeru seryjnego. Wykonano je zwykle w kolorze czerwonym z białą obwódką, choć były i bez obwódki. Samoloty eksploatowane w Powidzu zawsze miały numery w kolorze żółtym.

Opracował Karol Placha-Hetman