Historia Konstrukcja Zestawienie

RWD-DWL RWD-21. 1939r.

Kraków 14 listopad 2018 rok

00139a Rozdział 15 luty 1939 roku. 

Wytwórnia RWD-DWL RWD-21

Polska

Historia

RWD-21

RWD-21 SP-BPE. 2017 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

RWD-21 SP-BPE. 2017 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

RWD-21 SP-BPE. 2018 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

RWD-21 SP-BPE. 2018 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

RWD-21 SP-BPE. 2017 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Tabliczka upamiętniająca odbudowę i rekonstrukcję samolotu RWD-21 w 1995 roku. RWD-21 SP-BPE. 2018 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Historia

Doświadczalne Warsztaty Lotnicze, w skrócie oznaczane DWL, były Polską wytwórnią lotniczą, która konstruowała i produkowała samoloty pod oznaczeniem RWD. Skrót RWD oznacza nazwiska konstruktorów: Stanisław Rogalski, Stanisław Wigura i Jerzy Drzewiecki. Za ramy czasowe możemy przyjąć: grudzień 1925 rok – 1 wrzesień 1939 roku.

Na samolocie RWD-5 bis pilot kpt. Stanisław Skarżyński samotnie pokonał Ocean Atlantycki. Samolot RWD-6 pilotowany przez Franciszka Żwirkę i Stanisława Wigurę zwyciężył w 1932 roku w międzynarodowych zawodach Challenge International des Avions de Tourisme. W 1934 roku pilot  kpt. Jerzy Bajan i st. sierż. mechanik Gustaw Pokrzywka na RWD-9 powtórzyli ten sukces.

W 1935 roku, na bazie samolotów RWD-6 i RWD-9 powstał turystyczno-sanitarny samolot RWD-13. Od 1935 roku Doświadczalne Warsztaty Lotnicze (DWL) zaczęły opracowywać nie tylko samoloty sportowe i turystyczne, ale także sanitarne i pasażerskie. Samolotem pasażerskim był RWD-11 (1936 rok) - dolnopłat, dwusilnikowy, 8-miejscowy. Samolotem sanitarnym był RWD-13 S. 

W tym czasie, wytwórnia zaczęła opracowywać coraz więcej samolotów w nowoczesnym układzie – dolnopłata. Pierwszym był RWD-11 – pasażerski i RWD-16 (1936 rok) – samolot sportowy, dwu-miejscowy. Następnie był samolot RWD-19 (1938 rok) – samolot sportowy, dwu-miejscowy, rekordowy. W końcu, bardzo dobry samolot RWD-21 (1939 rok) - samolot sportowy, dwu-miejscowy.

Samolot RWD-16, RWD-16 bis, RWD-21 został opracowany przez inżyniera Andrzeja Anczutina. W pracach uczestniczył inżynier Tadeusz Chyliński. Samolot RWD-16 był napędzany silnikiem rzędowym o mocy 60 KM, a RWD-16 bis silnikiem o mocy 90 KM. Samolot RWD-21 był rozwinięciem samolotu RWD-16 bis. Oblot prototypu RWD-21 ze znakami rejestracyjnymi SP-BPE odbył się w lutym 1939 roku. Pilotem podczas pierwszego lotu był Eugeniusz Przysiecki.

W kokpicie pilocie siedzą obok siebie, ale jest tylko jeden drążek sterowy, umieszczony centralnie, pomiędzy pilotami.

Samolot RWD-21 był prosty w budowie, łatwy w pilotażu, bezpieczny przy starcie i lądowaniu. Koszt płatowca w produkcji to zaledwie 20 500 złotych. Aeroklub złożył zamówienie na 10 egzemplarzy. Pierwsze trzy samoloty były gotowe w lipcu 1939 roku. Wiadomo, że samoloty zamówiły także osoby prywatne, ale żadna z tych osób samolotu nie odebrała, bo wybuchła druga wojna światowa.

Po wybuchu drugiej wojny światowej, jeden samolot był ewakuowany na Łotwę, a dwa samoloty ewakuowano do Rumunii. Po wojnie jeden z samolotów powrócił z Rumunii. Do 1950 roku latał w Aeroklubie Warszawskim. Potem został przekazany na skład do Wrocławia. W 1963 roku samolot został przekazany do muzeum w Krakowie. 

 

Opracował Karol Placha Hetman