Historia Konstrukcja Zestawienie

PZL S-1 1945r.

Spis treści

Kraków 25.08.2011r.

018b Rozdział 1945.11.15.

PZL S-1

Polska

Zestawienie

Zbudowano tylko jeden lotny prototyp PZL S-1 nr 45-001, w PZL Mielec. Nie budowano płatowca do prób statycznych i kolejnych lotnych prototypów. Prototyp uległ rozbiciu.

Opracował Karol Placha Hetman