Historia Konstrukcja Zestawienie

PZL Mielec M-15 Belfegor 1974r.

Kraków 8.10.2013r.

233b Rozdział 9.01.1974r.

PZL M-15 Belfegor

PZL WSK Mielec

 

Samolot rolniczy dla CCCP.

Zestawienie

 

Produkcję rozpoczęto w 1974r.. Samoloty już w Polsce otrzymywały rejestracje CCCP-155... Produkcję seryjną zakończono w 1981r., po zbudowaniu 250 egzemplarzy (łącznie z prototypami). Według innych danych zbudowano tylko 175 sztuk, a jeszcze inne źródła mówią zaledwie o 120 maszynach.

Z dostępnych informacji wynika, że zbudowano cztery prototypy, które otrzymały Nr 1S 001-01, Nr 1S 001-02, Nr 1S 001-03, Nr 1S 001-04. Różniły się one od siebie. Samolot Nr 1S 001-04 otrzymał zdwojone sterownice i został oblatany w 30.12.1975r. przez inżyniera Andrzeja Pamułę. Nosił on już oznaczenie PZL M-15-40.

Pierwszy seryjny PZL M-15-40 Nr 1S 006-01 został oblatany w dniu 19.07.1976r. przez inżyniera Adama Grubę.

 

Opracował Karol Placha Hetman