Historia Konstrukcja Zestawienie

PZL I-22 Iryda Katastrofa 24.01.1996r.