Pilot Kazimierz Samp. 2017r.

24.11.2017r.

Przedstawiamy państwu postać pilota i bisnesmena pana Kazmierza Samp. Artykuł został napisany przez jego krewnego pana Michael Pieslak z Kanady. Artykuł jest zamieszczony w Języku Angielskim i Języku Polskim.

 

Mr. Kazimierz Samp

Kazimierz Samp was born in 1938 near Gdansk to a family of farmers. He spent the last 40 years of his life abroad.

War, School, Military Service as parachutist and employment in a taxi company were his main occupation as a young man.

Since his childhood on he dreamt about aviation and travels around the globe.

As a 15-year-old-boy he started to fly gliders, at the age of 25 he moved to West Germany where he met his wife Ursula. Together they decided to move to Canada.

He became pilot there, beginning with the PPL licence.

Anyway, the beginnings in Canada were hard, he repaired cars, worked as a truck driver to destinations like USA or Alaska.

Ursula (a former beauty Queen of Sylt) worked in bars and restaurants.

They also travelled a lot in North America, Central America and even to Africa and Middle East.

After returning to Germany Kazik was hired by a small airline called Friesenflug located on the Sylt island, mainly busy with charter flights and panorama flights.

 Ursula worked for AVIS rent a car and later on as check-in-manager at the airport ( mainly British Airways).

In 1977 the Samps purchased Friesenflug and the success story really started.

In the late 90s they owned 5 planes.

- Cessna 172 (D-EGAZ)

- Cessna 172 (D-EOTI)

- Cessna 182 (D-EGTD)

- Cessna 207 (D-ECMB)

- twin-engined Piper Seneca II (D-GIWA)

 2 hubs: Sylt (Westerland), Föhr (Wyk).

They established seasonal connections between the sea resort Westerland/Sylt (North Sea) and Hamburg twice a day ( April-October). Charter connections to Legoland (DK) enriched the portfolio.

They used to often employ often pilots from the huge Polish diaspora which nowadays consist of over 3 million people in Germany.

I met Kazik as a child in the 80s- during one of his holidays in Poland. Kazik was my Grandma's cousin. In 1988 I moved with my parents to Germany and regularly visited the Samps, often had the chance to travel by their planes.

In 1998 Friesenflug was sold, the Samps moved to Canada where I visited them in 2007.

Today Friesenflug became part of Sylt Air, the company even has jets.

https://en.wikipedia.org/wiki/Sylt_Air

Kazik spent 12.000 h in cockpits, as a retired couple the Samps travelled a lot especially Mexico was their target hence in the 80s they spent lots of winters there.

Kazik passed away in 2012,  74 aged.

His wife Ursula lives in Vancouver. She was so kind to provide me with many pictures and articles.

Michael Pieslak

 

Pan Kazimierz Samp

Kazimierz Samp urodził się w 1938 roku, koło Gdańska, w rodzinie rolników. Ostatnie 40 lat spędził za granicą. Wojna, szkoła, służba wojskowa jako spadochroniarz, a później zatrudniony w firmie taksówkarskiej. To były jego główne stacje w jego młodości.

Od dzieciństwa marzył o lotnictwie i podróżach po całym świecie.

Jako 15-latek zaczął latać szybowcami, w wieku 25 lat przeniósł się do Niemiec Zachodnich, gdzie poznał swoją żonę Urszulę. Wspólnie postanowili przeprowadzić się do Kanady.

Tam został pilotem, na początku z licencją PPL.

W każdym razie, początki w Kanadzie były ciężkie; naprawiał samochody, pracował jako kierowca ciężarówki, w takich miejscach jak USA czy Alaska.

Urszula (piękna królowa Sylta) pracowała w barach i restauracjach.

Dużo podróżowali także po Ameryce Północnej, Ameryce Środkowej, a nawet  Afryce i  Bliskim Wschodzie.

Po powrocie do Niemiec, Kazik został wynajęty przez małą linię lotniczą o nazwie Friesenflug, znajdującą się na wyspie Sylt, głównie zajętej lotami czarterowymi i lotami widokowymi.

Ursula pracowała dla AVIS wynajmując samochód, a później jako menedżer odprawy na lotnisku (głównie British Airways).

W 1977 roku Sampowie kupili Friesenflug, i historia sukcesu naprawdę się zaczęła.

Pod koniec lat 90. posiadali 5 samolotów.

- Cessna 172 (D-EGAZ)

- Cessna 172 (D-EOTI)

- Cessna 182 (D-EGTD)

- Cessna 207 (D-ECMB)

- dwusilnikowy Piper Seneca II (D-GIWA)

2 węzły: Sylt (Westerland), Föhr (Wyk).

Wykonywali sezonowe połączenia między nadmorskim kurortem Westerland / Sylt (Morze Północne) a Hamburgem dwa razy dziennie (od kwietnia do października). Połączenia czarterowe z Legolandem (DK) wzbogaciły ich portfolio.

Często używali oni pilotów z ogromnej polskiej imigracji, która obecnie składa się z ponad 3 milionów osób w Niemczech.

Poznałem Kazika jako dziecko w latach 80. - podczas jednego z jego wakacji w Polsce. Kazik był kuzynem mojej babci. W 1988 roku przeprowadziłem się z rodzicami do Niemiec i regularnie odwiedzałem państwa Sampy i często miałem okazję podróżować samolotami.

W 1998 Friesenflug został sprzedany, Sampowie przenieśli się do Kanady, gdzie odwiedziłem ich w 2007 roku. Dzisiaj Friesenflug stał się częścią Sylt Air. Firma ma nawet odrzutowce.

https://en.wikipedia.org/wiki/Sylt_Air

Kazik spędził 12.000 godzin w kokpicie. Jako emerytowana para państwo Samp dużo podróżowali, szczególnie Meksyk był ich celem. Stąd w latach 80. spędzili tam wiele zim.

Kazik zmarł w 2012 roku, mając 74 lata.

Jego żona Ursula mieszka w Vancouver. Była tak miła, że ​​dostarczyła mi wiele zdjęć i artykułów.

Michael Pieslak