Historia Konstrukcja Zestawienie

OKB Jakowlew Jak-1, Jak-3, Jak-7, Jak-9 1943r.

Kraków 19.10.2014r.

010b Rozdział 7.07.1943r.

OKB Jakowlew Jak-1, Jak-3, Jak-7, Jak-9

Polska

Samolot myśliwski Jak-1, Jak-3, Jak-7, Jak-9 w Wojsku Polskim

ZestawienieOpracował Karol Placha Hetman