Historia Konstrukcja Zestawienie

OKB Jakowlew Jak-18 1951r.

 

 

Kraków 19.05.2017r.

 

093b Rozdział 1.09.1951r.

 

OKB Jakowlew Jak-18

 

Polska

 

Samolot Jak-18 w Wojsku Polskim

 

 

Zestawienie

 

W Wojsku Polskim w latach 1951-1958 użytkowano 55 maszyn Jak-18.

 

Opracował Karol Placha Hetman