Lotnisko w Szymanach 2012r.


Kraków 25.08.2012r.
Lotnisko Szymany Szczytno 

Lotnisko Szymany – Szczytno na Mapie Rzeczypospolitej 2012r.

Miejscowość Szymany przy Drodze Krajowej Nr 57 między miejscowościami Szczytno i Wielbark. 2012r.

Miejscowość Szymany i Lotnisko. 2012r.

Lotnisko Szymany. 2012r.

O Lotnisku Szymany napisano w polskojęzycznej prasie już tyle bajek, iż wystarczyłoby na scenariusz kilku filmów z cyklu; Zabili go i uciekł. Problem polega głównie na tym, że autorzy owych bajek szukają sensacji, a nie faktów.

Historia Szyman
Szymany to niewielka miejscowość położona w Województwie Warmińsko-Mazurskim, w Powiecie Szczycieńskim ( nie mylić ze Szczecińskim ), w Gminie Szczytno. Mimo bogactwa okolicznych lasów, jezior i urodzajnych ziem, tereny ten nie miał szczęścia. Co chwila przetaczały się przez nie łupieżcze wojska; począwszy od prusaków, a na wojskach zarazy niemieckiej skończywszy. Dlatego przez wiele wieków nie powstały się tutaj dogodne warunki do osadnictwa i rozwoju przemysłowo-kulturalnego. Efekty tego można obserwować do chwili obecnej. Gmina Szczytno należy do najsłabiej zaludnionych obszarów w Rzeczypospolitej. 
Etnicznie tereny te należały do prusów, a dokładnie do plemienia Galindów. Galindowie tylko z południowej strony graniczyli z etnicznie inną ludnością ( nie pruską ), a ponieważ żyli głównie z wypraw rabunkowych, często zapuszczali się w bogate Mazowsze. Przez ponad 200 lat pogańskie prusy wraz z Jaćwingami najeżały Chrześcijańskie Mazowsze. Książęta Mazowieccy na różny sposób próbowali w cywilizowany sposób ułożyć stosunki z poganami. W 1206r. Książę Konrad I Mazowiecki sprowadził z Wielkopolski Ojców Cystersów. Próbowali oni uruchamiać smolarnie, garncarnie i zakład szkutniczy. Początkowe sukcesy okazały się jednak krótkotrwałe. Misjonarzy wymordowano. Na dodatek system obrony pogranicza ulegał stopniowej destrukcji. Napady pruskie powtarzały się odtąd coraz częściej. Nękały Rzeczypospolitą i stawały się zmorą. Na dodatek plemiona pruskie napadały na czasowych sprzymierzeńców Jaćwingów. 
Konrad I Mazowiecki, nie widząc większych sukcesów na drodze pokojowej, rozpoczął starania o trwały podbój Ziem Pruskich za pomocą działań wojennych. Uzyskał w 1217r., od Papieża bulle przyznające wyprawie na pogańskich prusów status krucjaty. Lecz pierwsza wyprawa nastąpiła dopiero w 1222r., po trzech kolejnych najazdach prusów. Rezultaty były jednak nikłe. Po kolejnej naradzie książąt Polskich zdecydowano o sprowadzeniu zakonu rycerskiego. Wybór padł na krzyżaków, którzy właśnie zostali wygnani z Węgier, za próbę stworzenia własnego państwa. Przeważyły jednak racje za ich sprowadzeniem na Ziemię Chełmińską. Z czasem, coraz bardziej było widoczne, że jak wcześniej na Węgrzech, tak obecnie w prusach zakon planuje zbudowanie silnego, niezależnego od Konrada I Mazowieckiego państwa. Tym razem jednak krzyżacy byli mądrzejsi o wcześniejsze wydarzenia i zwrócili się o pomoc do cesarza i papieża, którą uzyskali. Zbudowali kilka zamków i zbrojnie wymordowali prusów. 
Długotrwały konflikt Polski z zakonem krzyżackim nie skończył się z chwilą podpisania drugiego pokoju toruńskiego w 1466r.. Na jego mocy Polska odzyskała dawne Pomorze Gdańskie i Gdańsk oraz ziemie: chełmińską i michałowską, warmińskie księstwo biskupie, Malbork oraz Elbląg. Wszystkie te ziemie nazwano Prusami Królewskimi. Pozostała część państwa zakonnego ze stolicą w Królewcu - tzw. Prusy Krzyżackie, stały się lennem Polski. Nie oznaczało to jednak, że krzyżacy pogodzili się z takim stanem rzeczy. Mimo, iż zakon stracił wiele ze swych posiadłości, to istniał nadal, zagrażając tym samym pozycji i bezpieczeństwu państwa Polskiego. 
Kiedy w 1511r. na wielkiego mistrza został wybrany Albrecht Hohenzollern, siostrzeniec Zygmunta I Starego, doszło do nowych zatargów. Próbował on, bowiem w porozumieniu z rosją, z cesarzem i z Brandenburgią uniezależnić się całkowicie od Polski. W 1517r. Albrecht Hohenzollern zawarł porozumienie z księciem moskiewskim Wasilem III. W 1519r. zażądał on od Polski zwrotu utraconych ziem. Wybuch nowej wojny był w tej sytuacji nieunikniony. Strona Polska odniosła w niej wielkie sukcesy, m.in. dzięki zastosowaniu artylerii. Polacy zdobyli kilka ważnych punktów oporu krzyżackiego, m.in. Kwidzyn. W skutek braku pomocy finansowej z Zachodu, w 1521r. zakon zmuszony był prosić o rozejm.
Albrecht Hohenzollern zmienił swą dotychczasową taktykę i postanowił utworzyć zależne od Polski świeckie księstwo protestanckie, które zapewniałoby mu tron, a dostojnikom zakonu - dziedziczne włości. Dlatego też zaproponował królowi Polskiemu Zygmuntowi Staremu sekularyzację ( zeświecczenie ) ziem zakonnych i przekształcenie państwa krzyżackiego pod swoim dziedzicznym panowaniem, jako lenna państwa Polskiego. Księstwo luterańskie traciło tym samym oparciu w papieżu i cesarzu ( Karol V ), pozostając całkowicie uzależnione od Polski. Prusy Książęce - stały się tak naprawdę pierwszym w Europie krajem protestanckim. Stolicą nowego państwa stał się Królewiec ( Konigsberg ), miasto założone w 1255r..
W dniu 8.04.1525r. został zawarty traktat między Zygmuntem Starym, a Albrechtem Hohenzollernem. Dwa dni później ( 10.04.1525r., Albrecht Hohenzollern złożył na rynku w Krakowie, jak przystało na lennika, hołd z dziedzicznego Księstwa Prus. Do dnia dzisiejszego na Krakowskim Rynku znajduje się płyta upamiętniająca to wydarzenie. 
Początkowo nowo powstałe państwo zabezpieczało Polskę od północy, a Jagiellonowie uzyskali nad Bałtykiem ważne znaczenie polityczne. Po latach okazało się jednak, że państwo to stało się tak niebezpieczne dla Polski, jak kiedyś państwo zakonu krzyżackiego. Niemniej jednak okres konfliktów Polsko-krzyżackich, z chwilą złożenia hołdu, został ostatecznie zakończony. 
W wyniku traktatu krakowskiego powstały dwa twory prawne, dysponujące sporą autonomią; prusy królewskie ( między innymi Ziemia Warmińska ) i prusy książęce. 
W rzeczywistości prusy książęce nie miały już nic wspólnego z plemionami które zamieszkiwały tu 300 lat wcześniej. Jego kręgosłup stanowiła zbieranina ludności niemal z całej Europy; pochodzenia holenderskiego, austriackiego, a nawet włoskiego. Państwo prowadziło własną politykę i pozostawało wierne rzeszy, do 1945r. kiedy to znikło z mapy.
W 1618r. prusy książęce weszły w unię personalną z brandenburgią. 
Okres wojen wszczętych przez szwedów spowodował znaczne osłabienie Rzeczypospolitej. Prusy królewskie uzyskały kolejne atrybuty niezależność od Rzeczypospolitej.
Wieś Szymany lokowano w 1682r.. Wieś Szymany z warmińska nazywano Schimanen. 
W 1701r. prusy wraz z Brandenburgią utworzyły samozwańcze królestwo prus. Prowincja ta, po 1772r. utworzyła wraz Warmią, ale bez Kwidzyna, prowincję prusy wschodnie, wierne rzeszy.
Okres rozbiorowy Rzeczypospolitej nie wpłynęły specjalnie na podniesienie kultury w rejonowe Szczytna. Nie rozwinęło się rolnictwo, przemysł i komunikacja. Wielość religii wywoływała wśród ludności tylko napięcia i zatargi. Nie wykształciły się żadne cechy świadczące o unikalności rejonu. Na początku XX wieku Miejscowość Szymany liczyła około 1 100 mieszkańców i jak na tamte warunki była duża. 
Po wielkiej wojnie światowej Rzeczypospolita odzyskała niepodległość. W interesującym nas rejonie, granice między Rzeczypospolitą, a zarazą niemiecką powróciły do tych z 1772r.. 
Prawdziwy dramat rozegrał się w momencie wyboru w niemczech, na niekwestionowanego lidera hitlera. Został on wybrany w wolnych i demokratycznych wyborach. I wówczas, zaraza niemiecka konsekwentnie dążyła do kolejnej światowej wojny. Pamiętajmy, iż zaraza niemiecka i zaraza moskiewska wyszły z wielkiej wojny światowej bardzo osłabione. Zraza moskiewska próbowała jeszcze rozniecić światową rewolucję komunistyczną i po „trupie Białej Polski do serca Europy” dojść do Paryża. To im się nie udało, bo Rzeczypospolita zbrojnie odparła atak czerwonej zarazy moskiewskiej. Dlatego już w 1922r., w Rapallo obie nacje ( rosyjska i niemiecka ) się dogadały, potwierdzając dozgonną wzajemną miłość.
Od 1933r. zaraza niemiecka buduje w pobliżu granicy z Rzeczypospolitą system lotnisk, które posłużyły do zbrojnej agresji. Jednym z tych lotnisk było Lotnisko Szymany. Oddalone od granicy z Rzeczypospolitą zaledwie o około 10 km. Lotnisko nie posiadało rozbudowanej infrastruktury, gdyż było traktowane jako chwilowe, na okres wojny błyskawicznej ( Blitzkrieg ). 
W dniu 1.09.1939r. zaraza niemiecka napadła na Rzeczypospolitą, korzystając między innymi z Lotniska Szymany.
Po zakończeniu drugiej wojny światowej Pojezierze Mazurskie zostało włączone w granice Polski. Należy jednak podkreślić, że o ile po zakończeniu wielkiej wojny światowej, sami wywalczyliśmy sobie własne granice, o tyle po drugiej wojnie światowej, Naród Polski nie miał nic do powiedzenia. Nawet zbrojnie nie udało się zachować granic i suwerenności z 1939r.. Jako Naród Polski, nigdy nie dążyliśmy, za wszelką cenę, do opanowania Pojezierza Mazurskiego, Dolnego Śląska, czy Pojezierza Pomorskiego. To wielcy tego świata ustalili granice Polski, które istnieją do chwili obecnej. 
Więc zaraza niemiecka niech nie płacze, że zostali wypędzeni przez Polaków. To jest czyste kłamstwo. Zaraza niemiecka uciekła przed dziczą sowiecką. Mało tego, obecnie robią razem interesy przeciwko Rzeczypospolitej. 
W latach 1975r.-1998r. Miejscowość Szymany administracyjnie należały do Województwa Olsztyńskiego. Od 1998r. należy do Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Leży w Powiecie Szczycineckim, w Gminie Szczytno. W 2004r. Szymany miały 534 mieszkańców.

Miejscowość Szymany. 2012r.

Historia Lotniska Szymany.
Od 1933r. zaraza niemiecka buduje w pobliżu granicy z Rzeczypospolitą system lotnisk, które posłużyły do zbrojnej agresji. Jednym z tych lotnisk było Lotnisko Szymany. Oddalone od granicy z Rzeczypospolitą zaledwie o około 10 km. Do Szczytna jest odległość 10 km, a do Olsztyna około 56 km. 
Pod budowę Lotniska wykarczowano blisko 100 hektarów lasu. Dzięki ulokowaniu Lotniska w lesie było ono dobrze ukryte. Nawet dojazd do Lotniska nie prowadził najkrótsza drogą od szosy Szymany-Szczytno. Droga dojazdowa częściowo otaczała Lotnisko. Taki układ sprzyjał ochronie obiektu i maskował jego prawdziwe przeznaczenie. 
Lotnisko nie posiadało rozbudowanej infrastruktury, gdyż było traktowane jako chwilowe, na okres wojny błyskawicznej ( Blitzkrieg ). Oprócz pola wzlotów zbudowano kilka małych drewnianych baraków. Większość z tych baraków pełniła funkcje magazynowe i socjalno-bytowe. 
We wrześniu 1939r. Lotnisko posłużyło do agresji na Rzeczypospolitą. 
W 1945r. Lotnisko trafiło w ręce sowieckie. Sowieci na nim nie zagościli długo i już jesienią 1945r. opuścili je. Wojsko Polskie Lotniskiem nie bardzo się interesowało do 50-tych lat. Wówczas to krem nakazał nam rozwój sił zbrojnych ponad potrzeby obronne PRL. Powodem była wojna w Korei. Lotnisko zostało wytypowane do rozbudowy i bazowania na nim pułku lotnictwa myśliwskiego. Okazało się jednak, iż Polska powojenna zrujnowana gospodarka nie była w stanie finansować dywizji lotniczych złożonych z trzech pułków. Kreml nie zgodził się na ograniczenie liczby dywizji, ale zgodził się na formowanie dywizji w składzie zaledwie dwóch pułków. To posunięcie pozwoliło utrzymać się Polskiej gospodarce na powierzchni. 
Lotnisko Szymany zostało wyznaczone jako zapasowe lotnisko dla 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, który w tym czasie bazował już na Lotnisku Mińsk Mazowiecki. 
Na przełomie 50-tych/60-tych lat Lotnisko zostało rozbudowane. Obszar Lotniska znacznie powiększono. Przede wszystkim wybudowano betonową DS., DK i PPS. Rozbudowano MPS. Cały obszar MPS został ogrodzony. Zbudowano murowany budynek laboratorium paliw. Cysterny umieszczono w zagłębieniu i otoczono wysokimi wałami ziemnymi. Zbudowano także wiatę, w której magazynowo dystrybutory paliwa. Modernizacji poddano także park samochodowy. Teren parku ogrodzono. Zbudowano budynek PKT. 
W 1963r. podniesiono parametry lotniska do II klasy wojskowej.
Parę słów na temat warunków socjalno-bytowych na Lotnisku Szymany. Na Lotnisku nie zbudowano koszarowca. Wszyscy żołnierze służby zasadniczej byli zakwaterowani w wojskowych namiotach, po 6-10 żołnierzy. Natomiast kadra zawodowa mieszkała na kwaterach w domach okolicznej ludności. 

Polski namiot wojskowy typu NS 64. 2008r.

Potrzeby fizjologiczne załatwiano w wybudowanych w lesie latrynach. Były także postawione polowe łaźnie. Woda była początkowo przywożona beczkowozami, ale stosunkowo szybko Lotnisko otrzymało własne studnie i pompy hydroforowe. Nie było także murowanej kuchni i stołówki. Kuchnia była polowa. Jako stołówki rozstawiono dwa duże namioty. W pierwszym posiłki spożywała kadra. W drugim żołnierze służby zasadniczej. Żołnierze korzystali z własnych menażek, manierek i niezbędników. Na terenie Lotniska rozstawiono wiele namiotów, które pełniły funkcje specjalistyczne; magazyny żywnościowe, mundurowe, sprzętu podręcznego, lotniczych części zamiennych, spadochronów, broni osobistej, akumulatornia i wiele innych. Co się tyczy uzbrojenia lotniczego to w odległości około 3 km w lesie zorganizowano bombo-skład. 
Przez wiele lat Lotnisko nie posiadało WKL ( wieża kontroli lotów ). Jej rolę pełniło stanowisko umieszczone na samochodzie ciężarowym Star 66, zwany powszechnie krasulą, z uwagi na biało-czarną szachownicę w jaką był pomalowany. W tym samochodzie główne miejsce zajmował kierownik lotów ( KL ). Jego podstawowym narzędziem pracy były radiostacje, dzięki którym utrzymywał łączność z załogami samolotów. 

Samochód STAR 266 jako ruchome stanowisko kierowania lotami. 2012r.

Często ( choć nie zawsze ) na Lotnisku funkcjonowały stacje radiolokacyjne zamontowane na ciężarowych samochodach. Podstawowym sprzętem ułatwiającym lądowanie załogom samolotów była bezkierunkowa radiolatarnia NDB. Informacje na temat przewidywanej pogody uzyskiwano główne drogą telefoniczną z Olszyna i Warszawy, choć byli także żołnierze-meteorolodzy, którzy na bieżąco śledzili ( monitorowali ) rozwój pogody.
Głównym użytkownikiem Lotniska był 1 PLM, ale także inne pułki myśliwskie z niego korzystały. Na przykład; 25 PLM z Pruszcza Gdańskiego, 29 PLM z Ornety, 41 PLM z Malborka. Także 55 PLTr z Balic ( późniejszy 13 PLTr ), korzystał z tego Lotniska. Świadczył wówczas usługi dla 6 Dywizji Powietrzno Desantowej z Krakowa wywożąc w powietrze skoczków spadochronowych. Skoczkowie skakali na ziemię lub do wody. W pierwszym przypadku lądowali na płaszczyźnie wzlotów Lotniska. W drugim przypadku do jeziora Sasek Mały. Skoki wykonywano głównie z samolotu An-2. 
W drugiej połowie 70-tych lat wybudowano WKL, budynek portu lotniczego, budynek zaplecza socjalnego.
Już z początkiem 90-tych lat XX wieku Lotnisko były zbędne dla potrzeb Wojska Polskiego. Niemniej jednak wojsko żądało zachowania lotniczego charakteru obiektu. W 1995r. Lotnisko zostało przekazane do dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego. 
W dniu 16.01.1996r. w Sądzie Rejonowym w Olszynie została zarejestrowana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Porty Lotnicze Mazury-Szczytno. Główna siedziba spółki była w Szczytnie. Adres ulica Wielbarska 5, 12-100 Szczytno. W zamyśle spółka miała zarządzać kilkoma lotniskami leżącymi w Województwie Warmińsko-Mazurskim. 
Spółkę Porty Lotnicze Mazury-Szczytno powołał Wojewoda 15.01.1996r. w celu wykorzystania lotniska wojskowego w Szymanach do przyjmowania samolotów pasażerskich. Skarb Państwa wniósł kapitał w wysokości 1 500 000 zł. Miesiąc później drugim udziałowcem została spółka Energopol-Trade z kwotą 1 400 000 zł. Po kilku latach liczba udziałowców wzrosła do 28, a kapitał założycielski wzrósł do 6 663 000 zł. 
W dniu 2.06.1996r. na Lotnisku Szymany po raz pierwszy wylądował samolot PLL LOT ATR-72 z pasażerami na pokładzie. W sezonie letnim, raz w tygodniu PLL LOT obsługiwał połączenia z Warszawą i niektórymi innymi lotniskami. 
W dniu 10.10.2001r. rozporządzeniem Rady Ministrów Lotnisko zostało wpisane na listę lotnisk, na których mogą być wykonywane starty i lądowania w ruchu międzynarodowym. Wiązało się to ze zorganizowaniem lotniczego przejścia granicznego. Od tej pory PLL LOT zaczął wykonywać od lata 2002r. loty do niektórych portów w niemczech.
W dniu 22.08.2002r. Ministerstwo Obrony Narodowej oficjalnie przekazuje lotnisko do Agencji Mienia Wojskowego. Od tej pory Lotnisko może nie tylko być wydzierżawione, ale również sprzedane. Nadal przy zachowaniu charakteru lotniczego obiektu. 
W dniu 14.05.2003r. Spółka Porty Lotnicze Mazury-Szczytno uzyskuje certyfikat Agenta Obsługi Naziemnej Nr PL-15H/03 w zakresie obsługi pasażerów, obsługi bagażu, obsługi płytowej statków powietrznych, obsługi w zakresie zaopatrywania statków powietrznych w paliwo, transportu naziemnego pomiędzy statkiem powietrznym i dworcem lotniczym ( terminalem ).
W wyniku małego zainteresowania pasażerów lotami na Lotnisko Szymany w 2003r. PLL LOT loty zawiesił. 

Ruch pasażerski w okresie od 1997r. do 2003r.

Data

Liczba pasażerów

Liczba operacji lotniczych

1997

400

80

1998

2632

180

1999

2453

238

2000

1873

788

2001

2049

928

2002

1091

516

2003

448

418


W dniu 30.11.2003r. wojsko definitywnie opuszcza obiekt. Ochronę obiektu przejmuje firma prywatna.
Od momentu powstania, rokrocznie Spółka zarządzająca Lotniskiem odnotowywała straty. W 1996r. spółka zanotowała - 540 tys. zł strat, w 1997r. - 660 tys. zł., a już każdego następnego roku strata przekraczała 1 mln zł. I to pomimo, że Spółka użytkowała Lotnisko przez wiele lat bezumownie, a inwestycje w infrastrukturę lotniska finansował budżet Województwa Warmińsko-Mazurskiego ( 8,5 mln zł w latach 1996r.-1999r. ). Straty generowane przez spółkę były constans, zmieniały się tylko zarządy i rady nadzorcze, wraz ze zmianą ekip rządzących regionem. Zarządy i rady nadzorcze po prostu przejadały kapitał zakładowy.
W 2004r. Spółka Porty Lotnicze Mazury-Szczytno zawisła swoją działalność. Spółka miała około 3 milionów złotych długu. Samo lotnisko podupadło finansowo, a infrastruktura ulegała stopniowej degradacji. Droga startowa i drogi kołowania były wynajmowane do organizowania pokazów i wyścigów motorowych. 
W 2003r. spółkę ratuje przed upadkiem zarząd Województwa wykupując w niej udziały ( 5,49% ) oraz przeznaczył w Regionalnym Programie Operacyjnym na tę inwestycję w przyszłości kwotę 37,5 mln euro. Jednak spółka nadal wegetowała i generowała straty. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego wyczekiwał na pojawienie się inwestora, który mógłby zbudować terminal, obiekty towarzyszące lotnisku i cargo. Podobno taki inwestor pojawił się w 2005r. w postaci niemieckiej firmy konsultingowej Dr. Nimmerrichter & Partner. Jednak zarząd Województwa słusznie wolał innego inwestora.
Sąd Rejonowy w Olsztynie, w dniu 15.09.2004r. ogłosił upadłość spółki Porty Lotniczy Mazury-Szczytno, na wniosek licznych wierzycieli.
W tym stanie rzeczy w 2004r. Minister Skarbu Państwa pozbywa się 1 334 udziałów ( 20,73 proc. ) w Spółce Porty Lotnicze Mazury-Szczytno i przekazuje je nieodpłatnie Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Około 2005r. polskojęzyczna prasa rozdmuchała znaczenie Lotniska Szymany jako elementu systemu jankeskiego wywiadu CAI. Powodem było i jest istnienie w Starych Kiejkutach koło Szczytna Polskiej Szkoły Wywiadu. Rozpisywano się, iż w Starych Kiejkutach torturowano jeńców z Afganistanu. Na dodatek kręcono głupawe filmy fabularne ( np. „Niezbędne zabicie” ), które w przyszłości mogą stać się wykładnią historii, a to byłoby złe. 

W 2005r. linia lotnicza Ryanair wyraziła zainteresowanie wykonywania lotów na Lotnisko. Uzależniła jednak podjęcie lotów od rozbudowy terminalu oraz poprawę jakości nawierzchni DS. Jednak wstępne szacunki wykazały konieczność zainwestowania około 1 500 000 złotych. Spółka nie dysponowała taką kwotą.
W dniu 2.12.2005r. Lotnisko zostało wpisane do Rejestru Lotnisk Cywilnych pod numerem 59 jako lotnisko cywilne użytku publicznego kodzie referencyjnym 3C. W dniu 27.10.2006r. Urząd Lotnictwa Cywilnego certyfikuje część lotniczą Lotniska. Jest to istotne dla dalszego utrzymywania ruchu lotniczego na Lotnisku, kiedy nie obowiązują już żadne przepisy wojskowe.
W dniu 31.10.2006r. spółka zarządzająca lotniskiem podpisała kolejną 5-letnią dzierżawę obiektu od Agencji Mienia Wojskowego, z opcją na kolejne lata. Zrodziła się szansa na uzyskanie kwoty 1 miliona złotych od Województwa oraz kolejnych pieniędzy od nowych udziałowców. Nic z tego nie wyszło.
Po wielomiesięcznych negocjacjach znalazł się nowy udziałowiec, Aleksander Rechter, obywatel izraela i Polski, któremu zarząd Województwa odsprzedaje w 2008r. część udziałów w spółce Port Lotniczy Mazury. Aleksander Rechter był jednym z głównych udziałowców firmy Kardan, założyciela i akcjonariusza Globe Trade Centre oraz właściciel European Business Partners sp. z o.o. Spółka od 2004r. notowana była na warszawskiej giełdzie. Od 2008r. Aleksander Rechter, a formalnie European Business Partners sp. z o.o., jest głównym udziałowcem w spółce zarządzającej Lotniskiem ( 61,03% ) i zapewniał, że wyłoży na odbudowę Lotniska tyle, ile samorząd wojewódzki, tj. 37,5 mln euro. Ale to i tak dużo za mało na powstanie Lotniska typu regionalnego. Chyba, że pozostałą kwotę wyłoży UE. Mowa była o sumie 175—225 mln euro.
Co ciekawe, MON zarówno Rządu Premiera Jarosława Kaczyńskiego, jak i Premiera Donalda Tuska, nie wyraziło zgody na sprzedaż akcji Spółki firmie European Business Partners sp. z o.o. Dokładnie Biuro do spraw Procedur Antykorupcyjnych MON ostrzegało przed spółką European Business Partners.
Niestety grupa European Business Partners jest firmą mgławicą. Skupia się na wykorzystywaniu funduszy unijnych. Teoretycznie powinna łączyć kontrahentów, dystrybutorów lub partnerów w danej branży. Praktycznie obraca papierkami. Co najważniejsze, nie znała się na transporcie lotniczym. 
W maju 2009r. spółka zarządzająca Lotniskiem zmienia nazwę na Port Lotniczy Mazury sp. z o.o., a samo lotnisko na Lotnisko Mazury.
Podstawowe dane o spółce;
Nazwa: Port Lotniczy Mazury sp. z o.o., utworzona 16.01.1996r.
Siedziba: 12-100 Szczytno, ul. Wielbarska 5,
KRS: 0000137185 NIP: 739-10-53-210 REGON: 510376696
Właściwy Sąd: Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy wynosił 10 633 333 złotych.
Udziałowcy; 61,03 % European Business Partners Sp. z o.o., 13,17 % Energopol S.A., 12,67 % Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze, 5,49 % Samorząd Województwa Warmińsko Mazurskiego, 3,57 % Miasto Szczytno.

Główny udziałowiec spółki zarządzającej Lotniskiem European Business Partners przez parę lat nie wywiązał się z podjętych zobowiązań. Dlatego zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął starania o odzyskanie własności od dzierżawcy. Sprawa trafiła do sądu. Pożyjemy zobaczymy. 
W 2012r. plany były nadal realne. Wciąż potrzebne są odpowiednie fundusze, które pozwoliłyby na podniesienie kategorii Lotniska z 3C do 4D. Przede wszystkim należy wstrzymać degradacje obiektu. ( Kradzież przewodów oświetlenia lotniska. ). Wykonać podstawowe rzeczy jak; dokładny spis inwentarza i wykonanie map obiektu oraz map lotniczych z naniesionymi przeszkodami terenowymi i punktami orientacyjnymi. 
Ostatnie komercyjne loty z Lotniska wykonano w 2003r., a obecne szacunki mówią o kwocie 180 milionów złotych na ponowne uruchomienie Lotniska. Czyżby tak bardzo Lotnisko się zniszczyło? 
Niemniej jednak szansa na rozwój Lotniska jako okna rejonu turystycznego jest niewielka. Do stolicy Województwa Olsztyna jest około 57 km. Daleko jest także do Mrągowa, Mikołajek, Giżycka, Gierłoży, Świętej Lipki, czy Gietrzwałdu. Dużo większe szanse na rozwój miałoby Lotnisko Kętrzyn-Wilamowo, gdyby dysponowało betonową DS.
I jeszcze jedno. Lotnisko, nie wiedzieć czemu, znalazło się w obszarze Natura 2000, a nie musiało. Lotnisko położone jest na skraju Puszczy Napiwodzko - Ramuckiej. Co to oznacza, doświadczyło Państwo Polskie przy próbie budowy obwodnicy Augustowa przez Dolinę Rospudy, która jest właśnie w takim obszarze.

Infrastruktura Lotniska Szymany.
Kod IATA: SZY. Kod ICAO: EPSY. 
Położenie: 53 28'54,69''N 20 56'15,69"E WGS-84
Położenie ARP: 1250 M OD THR 02, na linii centralnej RWY 02/20
Wzniesienie lotniska: 141 m n.p.m. ( 463 ft ). Deklinacja magnetyczna: 3% E (2004).
Częstotliwość INFO / PORT: 118,025 MHz. Kontakt: +48 896221134; 
Lotnisko wyposażono w system ILS. Instrumentalny system lądowania: ILS / DME CAT I RWY 02. Lotnisko posiada także system NDB. 
Zabezpieczenie meteorologiczne: Osłona meteorologiczna: Automatyczna stacja AW-11, Komunikat typu METAR.

Główna brama wjazdowa na Lotnisko Szymany. 2012r.

Portiernia przy głównej bramie wjazdowej. 2012r.

Główne obiekty Lotniska Szymany. W górze główna brama wjazdowa. Po prawej Port Lotniczy i Wieża Kontroli Lotów. 2012r.

Lotnisko posiada DS. o wymiarach 2 000 m x 60 m, ułożona na kierunku 019/199. Nośność: PCN 23R/B/X/T. Powierzchnia 120 000 m kwadratowych. 
Drogi kołowania; główna o długości 2 500 m i powierzchni 40 000 m kwadratowych. Dodatkowo są cztery łącznice. Drogi kołowania: oznakowanie dzienne: A1, A2, A3, A4, B, C, D, E, oświetlenie dróg kołowania: A3, A4, E. Lotnisko posiada cztery PPS. Centralna PPS ulokowana w pobliżu WKL o wymiarach 600 m x 60 m i powierzchni 36 000 m kwadratowych. Trzy pozostałe PPS są mniejsze. Każda ma wymiary około 150 m x 50 m. Łączna powierzchnia wszystkich PPS wynosi 58 500 m kwadratowych. Wszystkie mają nawierzchnię betonową. 

Lotnisko Szymany. Układ DS., DK i PPS. 2012r.

Lotnisko Szymany. Widok w kierunku północnym. W prawym górnym rogu widoczna miejscowość Szymany. 2005r.

Lotnisko Szymany. WKL i Port Lotniczy. 2005r.

Lotnisko Szymany. WKL i Port Lotniczy. 2005r.

Port Lotniczy Szczytno-Szymany. 2005r.

Aktualnie Lotnisko nie dysponuje żadnymi stałymi połączeniami lotniczymi. Przylot samolotów prywatnych możliwy jest po wcześniejszym kontakcie i uzyskaniu zgody. Jednak przylot w niedzielę lub święta jest niemożliwy. Nie zostaniemy obsłużeni. Lotnisko teoretycznie jest czynne cały rok. Jednak radzę unikać przylotu w sezonie zimowym. Lotnisko nie dysponuje sprzętem do odśnieżania. 
Według oficjalnych danych Lotnisko dostępne PPR dla ruchu lotniczego niekontrolowanego z następującym wyprzedzeniem: Dla ruchu krajowego: I. MON-FRI 06:00-14:00 z 2-godzinnym wyprzedzeniem, II. w pozostałym okresie wymagane jest wyprzedzenie - 24h. Dla ruchu międzynarodowym wymagane jest wyprzedzenie - 48h.
Możliwy jest zakup paliwa lotniczego; Jet A-1, AVGAS 100 LL, jednak po wcześniejszym uzgodnieniu. 
Na terenie portu do dyspozycji podróżnych znajduje się: bar, kantor wymiany walut, wypożyczalnia samochodów ( po wcześniejszym uzgodnieniu i dokonaniu przedpłaty ), informacja turystyczna, rezerwacja hoteli, pensjonatów. Przewóz pasażerów i bagażu w obrębie regionu Warmii i Mazur. Honorowane są karty kredytowe. Najskuteczniejszy sposób wydostania się z Lotniska to zamówienie taksówki. Najbliższy hotel w Szczytnie. Pomoc medyczna w Szczytnie. 

Informacja na głównej bramie wjazdowej. 2012r.

Anteny systemu ILS na Lotnisku, na kierunku 199. 2012r.

Opracował Karol Placha Hetman