Lotnisko w Świdwinie 2011r.

Kategoria: Lotniska Ostatnia zmiana: Grudzień 2019

Spis treści

Kraków 18.05.2011r.

Lotnisko Świdwin na mapie Rzeczypospolitej. 2011r.
Lotnisko Świdwin na mapie Rzeczypospolitej. 2011r.

Lotnisko Świdwin. 2011r.
Lotnisko Świdwin. 2011r.

Miasto Świdwin

Świdwin jest siedzibą Miasta, Powiatu i Gminy. Siedziba Powiatowej Komendy Policji oraz Powiatowej Komendy Straży Pożarnej. Leży w północno-zachodniej Rzeczypospolitej, w Województwie Zachodniopomorskim. Położone jest na Wysoczyźnie Łobeskiej nad Regą, przy drogach wojewódzkich: nr 151, nr 152, nr 162. W granicach administracyjnych Miasta znajduje jezioro Bukowiec. Według danych z 30.06.2010r. liczyło 15 503 mieszkańców. W latach 1975r.-1998r. Miasto administracyjnie należało do województwa koszalińskiego. Części Miasta stanowią także: Buczyna, Rycerskie Dobra, Szczytniki, Świdwinek. Według danych z 1.01.2009r. powierzchnia Miasta wynosi 22,38 km kwadratowych. Miasto stanowi 2,06% powierzchni powiatu, 41% powierzchni Miasta zajmują użytki rolne, a 4% użytki leśne. Jest ośrodkiem przemysłu spożywczego, drzewnego, maszynowego, przetwórstwa tworzyw sztucznych i do niedawna dziewiarskiego. A przede wszystkim jest Garnizonem.
Wielcy tego świata zdecydowali o włączeniu Pojezierza Pomorskiego do Polski, a więc także i Świdwina. Po zakończeniu II wojny światowej Miasto pierwotnie nosiło nazwę Świbowina i dopiero po konsultacjach z naukowcami rozporządzeniem ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 7.05.1946r. wprowadzono nazwę Świdwin. W latach 1946r.-1947r. wysiedlono niemców. 


Miasto Świdwin. 2011r.

1951r. 11 Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego.
Ze Świdwinem nierozerwalnie związana była 11 Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego, a następnie kolejne związki taktyczne, aż do 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego obecnie ( 2011r. ). Jak już wielokrotnie wspominałem, z powodu wojny w Korei kreml zmusił na do formowania kolejnych związków i jednostek bojowych. 11 Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego jest tego przykładem. Sztab Generalny Wojska Polskiego rozkazem nr 0096/Org z dnia 11.12.1951r. nakazał sformowanie nowych związków taktycznych, w tym 11 DLM. Rozkaz zakładał podporządkowanie 11 DLM ( JW. 3316 Świdwin etat 6/126 ) następujących jednostek;
11 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego w Zegrzu Pomorskim, dotychczas Ławica ( JW. 3779 etat 6/100 )
24 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego w Świdwinie ( JW. 4600 etat 6/100 )
27 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego w Świdwinie ( JW. 4519 etat 6/100 )
76 Kompania Łączności w Świdwinie ( etat 6/102 )
47 Ruchome Warsztaty Remontowe Lotnictwa w Świdwinie ( JW. 4496 etat 35/139 ). 

Jednostki miały być sformowane w okresie od maja 1951r. do grudnia 1951r.. Trudna sytuacja ekonomiczna kraju spowodowała, że realizacja tego rozkazu stała się niemożliwa. Opracowano nowy rozkaz 0078/Org z dnia 19.11.1952r., który zakładał formowanie lotniczych związków taktycznych w składzie dwóch pułków. W myśl tego rozkazu zaniechano formowania 24 i 27 PLM, ale tworzenie 11 DLM trwało dalej. Liczono, iż w przyszłości nowe jednostki powstaną. 11 PLM ( JW. 3779 ) włączono w skład 6 Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego. 11 Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego zmieniła etat z 6/126 na 6/124.
Wówczas 11 DLM został podporządkowany:
26 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego ( JW. 5069 ) z 9 DLM, któremu jako miejsce stałej dyslokacji wyznaczono Zegrze Pomorskie,
40 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego ( JW. 1958 ), który przeszedł z 7 DLM. Miejscem stałego bazowania 40 PLM i pozostałych jednostek dywizji stał się Świdwin.
Ponadto sformowany został Pluton Fotograficzny 11 DLM.
Na potrzeby szkolenia personelu latającego rozkazem DWL nr 02/Org. z 3.03.1953r. został sformowany poligon lotniczy nr 6 w Podborsku.Historia Lotniska Świdwin
Historia Lotniska Świdwin sięga początku 50-tych lat XX wieku. Cały czas było bazą dla 40 Pułku-Eskadry, która jednak przechodziła swoistą metamorfozę, nie mającą odpowiednika w innych Polskich jednostkach lotniczych. Początkowo był to 40 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego. Następnie 40 Pułk Lotnictwa Szturmowego. Później 40 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego, a w końcu 40 Eskadra Lotnictwa Taktycznego. Niestety, ( obecnie 2011r. ), z perspektywą likwidacji.

Za datę powstania 40 PLM przyjmuje się dzień 17.04.1951r.
Od 1952r. 2 PLM z samolotami Jak-23 rozpoczyna swoją działalność na krakowskim lotnisku Czyżyny. Samolotami szkolnymi są Jak-17 W nazywane Agata. Dowódcą jednostki w tym czasie był Jan Frej-Bielecki. Na bazie stanu osobowego 2 PLM zaczynają być organizowane kolejne dwa pułki myśliwskie, stanowiące wraz z nim 7 DLM OPL. Jest to 39 PLM i 40 PLM. Pierwszym dowódcą 40 PLM był por Arkadiusz Czapliński ( oficer sowiecki ). Dla nowo tworzonych pułków powstaje lotnisko Mierzęcice, w pobliżu Katowic. Tak, więc październik 1951r. oraz Kraków są miejscem rozpoczęcia działalności 40 PLM. Już w lutym 1952r. Pułk jest w Mierzęcicach.
Zgodnie ze zmianami, o których napisałem powyżej, 40 PLM został podporządkowany 11 Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego w Świdwinie, dlatego musiał być tam przebazowany.
Z lotniska Mierzęcice 40 PLM z samolotami Jak-23, rzutem powietrznym zostaje przebazowany do Świdwina w dniu 17.01.1953r.. Jednym z pierwszych pilotów, który wylądował na lotnisku w Świdwinie był płk pilot Józef OLESIEJUK. Od tego dnia na stałe ( kilka dziesięcioleci ) 40 Pułk związuje się ze Świdwinem. Tu także mieści się dowództwo Dywizji.


Myśliwiec Jak-23 nb 16, Muzeum Lotnictwa Polskiego, Czyżyny. 2011r.

1953r.
Od sierpnia 1953r. do grudnia 1953r. personel latający i techniczny 26 i 40 PLM został przez szkolony na samolotach MiG-15 / Lim-1, które zastąpiły samoloty Jak-23. 


Lim-1 nb 712, Muzeum Lotnictwa Polskiego, Czyżyny. 2011r.

Na potrzeby 11 DLM w dniu 3.02.1953r. zostaje utworzony poligon lotniczy Nr 6 w Podborsku. Dla zabezpieczenia radiotechnicznego 11 DLM zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0277/Org. z 7.08.1953r. w Świdwinie sformowano Węzeł Radiotechniczny.
Od sierpnia do grudnia 1953r. piloci 40 PLM i 26 PLM zostają przeszkoleni na samoloty MiG-15, które zastąpiły myśliwce Jak-23. Oprócz tego w pułkach Dywizji nadal eksploatowano małą ilość samolotów Po-2, Ut-2 oraz Jak-18.


Jak-18 rejestracja SP-YYY. Latający eksponat. Muzeum Lotnictwa Polskiego, Czyżyny. 2011r.

1954r.
Po licznych perturbacjach ostateczny skład 11 Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego przedstawiał się następująco;

 • Dowództwo 11.Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego – JW 3316 Świdwin ( etat 6/124 )
 • 76 kompania łączności – Świdwin ( etat 6/102 )
 • Węzeł Radiotechniczny – Świdwin ( etat 6/191 )
 • 26 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego – JW 5069 Zegrze Pomorskie ( etat 6/165 )
 • 40 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego – JW 1958 Świdwin ( etat 6/165 )
 • 9 batalion obsługi lotnisk – JW 3829 Świdwin. Była to jednostka, która powstała zanim zaczęło funkcjonować Lotnisko Świdwin.
 • 10 batalion obsługi lotnisk – JW 3895 Zegrze Pomorskie. Jednostka powołana z chwilą budowy Lotniska Zegrze Pomorskie.
 • 7 dywizjon zabezpieczenia ślepego lądowania – JW 2571 Świdwin.
 • 47 Ruchome Warsztaty Remontu Lotnictwa – JW 4496 Świdwin ( etat 35/139 )
 • Poligon Lotniczy nr 6 – Podborsk ( etat 6/181 )

  W 1954r. na zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0138/Org z dnia 11.06.1954r. Dowódca 11 DLM sformował w Świdwinie klucz holowniczy ( wg etatu 6/204 ). Jednostka ta miała za zadanie zabezpieczać szkolenie jednostek artylerii Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju oraz szkolenie lotnicze w strzelaniu do lecących celów. Po trzech miesiącach klucz powiększono i zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0182/Org. z 11.09.1954r. przeformowano na 19 Samodzielną Eskadrę Holowniczą ( JW 2271 Świdwin wg etatu 6/208 ).

  1955r.
  Na początku 1955r. Dywizję i oba pułki myśliwskie przygotowano do przyjęcia samolotów Lim-2. Zmiana była o tyle istotna, że teraz 26 i 40 PLM otrzymywały samoloty prosto z Polskiej fabryki.


Lim-2 nb 1230, Muzeum Lotnictwa Polskiego, Czyżyny. 2011r.

Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0304/Org. z 2812.1955r. w składzie Dywizji na bazie Węzła Radiotechnicznego 11 DLM sformowano w Świdwinie 19 kompanię radiotechniczną.
W 1955r. 40 PLM osiągnął gotowość bojową. Zdolność bojową jako związek taktyczny Dywizja osiągnęła pod koniec 1956r. Przyczyną tak długiego okresu dochodzenia do pełnej zdolności bojowej był brak dostatecznej ilości pilotów oraz ich niski poziom wyszkolenia spowodowany zaniżeniem wymagań wobec kandydatów, a przede wszystkim chorym systemem komunistycznym, który nie chciał w kraju Polaków o rodowodzie z II Rzeczypospolitej, a tym bardziej walczących na frontach zachodnich. 

1956r.
W 1956r. na mocy rozkazu MON nr 045/Org. z 16.10.1956r. Dywizja została podporządkowana Dowódcy 3 Korpusu Lotnictwa Mieszanego.

1957r.
W dniu 14.11.1957r. ukazał się Rozkaz MON Nr 098/Org., Według którego 26 PLM z Zegrza Pomorskiego wychodzi z 11 DLM, a w jego miejsce zostaje podporządkowany 4 PLM stacjonujący w Goleniowie. Dla 40 PLM nie ma to jednak większego znaczenia, lecz należy pamiętać, że cała 11 DLM działa w systemie LO, czyli w sytuacji „W” staje się Armią Lotniczą i działa jako element ofensywny.
Razem z 4 PLM ( Goleniów ) przejęto również 36 batalion obsługi lotnisk oraz 19 dywizjon zabezpieczenia ślepego lądowania. Ważną zmianą dla jednostek wspierających pułki lotnictwa było włączenie dywizjonów zabezpieczenia ślepego lądowania do składu batalionu obsługi lotniska. Był to wstęp do przeformowania batalionów na bataliony lotniczo-techniczne. Było to również związane z tym że, Dywizja została podporządkowana dowódcy Lotnictwa Operacyjnego, które sformowano właśnie w tym roku ( 1957r. ).

1958r. 
W 1958r. z Dywizji wychodzi 19 eskadry holowniczej, którą przekazano w podporządkowanie Dowódcy 2 Korpusu Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju. Stało się to rozkazem Dowódcy WOPLOK nr 016/Org. z 18.12.1958r.

1959r. Nowy sprzęt. 
Podstawowym myśliwcem 40 PLM jest Lim-1/2. Stopniowo z końcem 50-tych lat 40 PLM zwiększa swój potencjał militarny. W czerwcu 1959r. Pułk otrzymuje 2 MiG-17 PF z 28 PLM OPL OK. ze Słupska. Są to pierwsze myśliwce wyposażone w stacje radiolokacyjną. Wiosną 1960r. do Pułku trafiają pierwsze Lim-5, Polskie odpowiedniki sowieckich MiG-17. Około 8 sztuk. Bez stacji radiolokacyjnej. Również w 1960r. Pułk otrzymuje 1 egzemplarz Lim-5 P, ze stacją radiolokacyjną. W 1961r. Pułk miał już na stanie jedną eskadrę ( 12 ) maszyn Lim-5 P ( w tym 2 MiG-17 PF ).


Lim-5 nb 1414, Muzeum Lotnictwa Polskiego, Czyżyny. 2011r.

1959r.
W 1959r. siły 40 PLM zabezpieczały defiladę lotniczą w Warszawie z okazji komunistycznego święta 22 lipca.

1960r.
W 1960r. zorganizowano II Centralne Mistrzostwa Lotnictwa Myśliwskiego WL i OPL OK. Indywidualnie drugie miejsce zdobył por pilot Ryszard Kociołowicz z 40 PLM w Świdwinie. Świadczy to o systematycznym podnoszeniu wyszkolenia pilotów i rosnącej wartości bojowej całego Pułku.
W 1960r. bataliony lotniczo-techniczne zostały włączone w strukturę pułków i przemianowane na bataliony zaopatrzenia.
Na koniec 1960r. skład i dyslokacja jednostek 11 DLM była następująca:

 • Dowództwo 11 Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego – JW 3316 Świdwin
 • 4 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego „Kraków” – JW 1452 Goleniów ( etat 6/358 )
 • 40 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego – JW 1958 Świdwin ( etat 6/359 )
 • 76 kompania łączności – Świdwin
 • 19 kompania radiotechniczna – Świdwin
 • 36 batalion zaopatrzenia – JW 1570 Goleniów ( etat 6/472 )
 • 9 batalion zaopatrzenia – JW 3829 Świdwin ( etat 6/471 )
 • 47 Ruchome Warsztaty Remontu Lotnictwa – JW 4496 Świdwin
 • Poligon Lotniczy nr 6 – Podborsk

  1963r.
  W 1963r. 11 DLM zmienia nazwę na 5 Brandenburską Dywizję Lotnictwa Myśliwskiego przejmując tradycje nieistniejącej 3 Brandenburskiej Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego. Stało się to na podstawie Rozkazu MON Nr 55/Org. Z dnia 7.10.1963r.. Wchodzące w skład Dywizji, 4 PLM i 40 PLM nie zmieniają swoich nazw. 

  1964r. MiG-21 
  Już w 1964r. pierwsza część personelu latającego i technicznego została przeszkolona na nowy typ myśliwca MiG-21. We wrześniu 1964r. pierwsze MiG-21 F-13 dostarczono z Modlina do Świdwina. Prawdopodobnie 5 maszyn, choć możliwe, że tylko 4, czyli jeden klucz. 


MiG-21 F-13 nb 809, Muzeum Lotnictwa Polskiego, Czyżyny. 2011r.

W maju 1965r. 40 PLM otrzymał co najmniej jeden szkolno-bojowy MiG-21 U 66-400. 
W 1965r. każdy z obu Pułków Dywizji otrzymał na stan jedną eskadrę samolotów MiG-21 PF, czyli myśliwców wyposażonych w celowniki radiolokacyjne. 40 PLM otrzymał prawdopodobnie około 15 maszyn MiG-21 PF.


MiG-21 PF nb 2004, Muzeum Lotnictwa Polskiego, Czyżyny. Ten egzemplarz z całą pewnością służył w 40 PLM w Świdwinie. 2007r.

W dniu 4.02.1966r. do 40 PLM przybywa 10 MiG-21 PFM, a w dniu 23.01.1967r. 12 MiG-21 PFM. Ta ilość samolotów MiG-21 pozwoliła na całkowite przezbrojenie Pułku na samoloty MiG-21 PF/PFM i oddanie MiG-21 F-13, Lim-5 / P innym jednostkom. Łącznie przez Pułk przeszły 44 samoloty typu MiG-21. 


MiG-21 PFM nb 01, Muzeum Lotnictwa Polskiego, Czyżyny. 2007r.

Znane MiG-21 użytkowane w 40 PLM w Świdwinie.
Lp. MiG-21 Nb / nr seryjny Data Uwagi
1 F-13 812 / 74812 Wrzesień 1962r. We wrześniu 1964r. samolot dostarczono do 40 PLM w Świdwinie. 
2 F-13 813 / 74813 Wrzesień 1962r. We wrześniu 1964r. samolot dostarczono do 40 PLM w Świdwinie. 
3 F-13 814 / 74814 Wrzesień 1962r. We wrześniu 1964r. samolot dostarczono do 40 PLM w Świdwinie. 
4 F-13 9050905 / 740905 1963r. Użytkowany w 40 PLM ( 11.05.1971r. doszło do kolizji z MiG-21 U nb 1219 )
5 F-13 Użytkowany w 40 PLM. W 1965r. nastąpiła katastrofa, w której zginął pilot porucznik Cyryl Królewski. Okolice miejscowości Chlebówek.
6 PF 1713 / 761713 Czerwice 1965r. Od czerwca 1965r. na stanie 40 PLM w Świdwinie.
7 PF 1808 / 761808 Czerwice 1965r. Od czerwca 1965r. na stanie 40 PLM w Świdwinie.
8 PF 1809 / 761809 Czerwice 1965r. Od czerwca 1965r. na stanie 40 PLM w Świdwinie.
9 PF 1810 / 761810 Czerwice 1965r. Od czerwca 1965r. na stanie 40 PLM w Świdwinie.
10 PF 1811 / 761811 Czerwice 1965r. Od czerwca 1965r. na stanie 40 PLM w Świdwinie.
11 PF 1812 / 761812 Czerwice 1965r. Od czerwca 1965r. na stanie 40 PLM w Świdwinie.
12 PF 1813 / 761813 Czerwice 1965r. Od czerwca 1965r. na stanie 40 PLM w Świdwinie.
13 PF 1815 / 761815 Czerwice 1965r. Od czerwca 1965r. na stanie 40 PLM w Świdwinie.
14 PF 1903 / 761903 Czerwice 1965r. Od czerwca 1965r. na stanie 40 PLM w Świdwinie.
15 PF 1904 / 761904 Czerwice 1965r. Od czerwca 1965r. na stanie 40 PLM w Świdwinie.
16 PF 1911 / 761911 Czerwice 1965r. Od czerwca 1965r. na stanie 40 PLM w Świdwinie.
17 PF 1913 / 761913 Czerwice 1965r. Od czerwca 1965r. na stanie 40 PLM w Świdwinie.
18 PF 2003 / 762003 Czerwice 1965r. Od czerwca 1965r. na stanie 40 PLM w Świdwinie.
19 PF 2004 / 762004 Czerwice 1965r. Od czerwca 1965r. na stanie 40 PLM w Świdwinie. Po zakończeniu służby przekazany do muzeum w Czyżynach ( 2002r.-2011r. )
20 PF 2005 / 762005 Czerwiec 1965r. Od czerwca 1965r. na stanie 40 PLM w Świdwinie.
21 U 66-400 1219 / 161219 Maj 1965r. Użytkowany w 40 PLM ( 11.05.1971r. kolizja z MiG-21 F-13 nb 0905 ).
22 PFM 01 / 94 ML-01 4.02.1966r. Od lutego 1966r. w 40 PLM w Świdwinie. Po zakończeniu eksploatacji w muzeum w Czyżynach ( 2002r. ).
23 PFM 02 / 94 ML-02 4.02.1966r. Od lutego 1966r. w 40 PLM w Świdwinie.
24 PFM 03 / 94 ML-03 4.02.1966r. Od lutego 1966r. w 40 PLM w Świdwinie.
25 PFM 04 / 94 ML-04 4.02.1966r. Od lutego 1966r. w 40 PLM w Świdwinie.
26 PFM 05 / 94 ML-05 4.02.1966r. Od lutego 1966r. w 40 PLM w Świdwinie.
27 PFM 06 / 94 ML-06 4.02.1966r. Od lutego 1966r. w 40 PLM w Świdwinie.
28 PFM 07 / 94 ML-07 4.02.1966r. Od lutego 1966r. w 40 PLM w Świdwinie. Użytkowany w 40 PLM ( 23.01.1968r. wypadek ? )
29 PFM 08 / 94 ML-08 4.02.1966r. Od lutego 1966r. w 40 PLM w Świdwinie.
30 PFM 09 / 94 ML-09 4.02.1966r. Od lutego 1966r. w 40 PLM w Świdwinie.
31 PFM 10 / 94 ML-10 4.02.1966r. Od lutego 1966r. w 40 PLM w Świdwinie.
32 PFM 4909 / 94 A 4909 23.01.1967r. Od stycznia 1967r. w 40 PLM w Świdwinie.
33 PFM 4910 / 94 A 4910 23.01.1967r. Od stycznia 1967r. w 40 PLM w Świdwinie.
34 PFM 4911 / 94 A 4911 23.01.1967r. Od stycznia 1967r. w 40 PLM w Świdwinie.
35 PFM 4912 / 94 A 4912 23.01.1967r. Od stycznia 1967r. w 40 PLM w Świdwinie.
36 PFM 4913 / 94 A 4913 23.01.1967r. Od stycznia 1967r. w 40 PLM w Świdwinie.
36 PFM 4914 / 94 A 4914 23.01.1967r. Od stycznia 1967r. w 40 PLM w Świdwinie.
38 PFM 4915 / 94 A 4915 23.01.1967r. Od stycznia 1967r. w 40 PLM w Świdwinie.
39 PFM 5001 / 94 A 5001 23.01.1967r. Od stycznia 1967r. w 40 PLM w Świdwinie.
40 PFM 5002 / 94 A 5002 23.01.1967r. Od stycznia 1967r. w 40 PLM w Świdwinie.
41 PFM 5003 / 94 A 5003 23.01.1967r. Od stycznia 1967r. w 40 PLM w Świdwinie.
42 PFM 5004 / 94 A 5004 23.01.1967r. Od stycznia 1967r. w 40 PLM w Świdwinie.
43 PFM 5005 / 94 A 5005 23.01.1967r. Od stycznia 1967r. w 40 PLM w Świdwinie.
44 PFM 022 / 94 A 0022 1968r. Użytkowany w 40 PLM Świdwin.

1965r.
Pod koniec 1965r. zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0133/Org. z 22.12.1965r. sformowano 26 dywizjon dowodzenia lotami – JW 1241 Goleniów wg etatu 6/469 oraz 38 dywizjon dowodzenia lotami – JW 1378 Świdwin wg etatu 6/469. Ale już pod koniec marca 1966r. dywizjony dowodzenia lotami zostały włączone w skład pułków dywizji.

1967r. 
Skład i dyslokacja jednostek 5 Brandenburskiej DLM w 1967r.:

 • Dowództwo 5 Brandenburskiej Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego – JW 3316 Świdwin
 • 76 kompania łączności – Świdwin
 • 19 kompania radiotechniczna – Świdwin
 • 4 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego „Kraków” – JW 1452 Goleniów
 • 36 batalion zaopatrzenia – JW 1570 Goleniów
 • 26 dywizjon dowodzenia lotami – JW 1241 Goleniów
 • 40 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego – JW 1958 Świdwin
 • 9 batalion zaopatrzenia – JW 3829 Świdwin
 • 38 dywizjon dowodzenia lotami – JW 1378 Świdwin
 • 47 Ruchome Warsztaty Remontu Lotnictwa – JW 4496 Świdwin
 • Poligon Lotniczy nr 6 – Podborsk

  W 1967r. nastąpiła zmiana nazwy jednostki, w związku z przejęciem tradycji bojowych poprzedniczki 3 DLM z okresu II wojny światowej Rozkazem MON nr 07/Org. z 4.05.1967r. Dywizja otrzymała nazwę 3 Brandenburska Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego. Od tej pory liczba 3 na długie lata zagościła w nazwie Dywizji.
  Dla 40 PLM połowa 60-tych lat to stałe podnoszenie poziomu wyszkolenia pilotów i techników. Pułk opanowuje do perfekcji korzystanie z DOL, co dla pilotów ponaddźwiękowych myśliwców nie jest sprawą łatwą. 
  Nie wiele wiadomo jak przebiegała służba w 40 PLM w tamtym okresie. Był to czas kiedy wszystko związane z wojskiem był ściśle tajne, a bramy jednostek wojskowych przekraczali tylko żołnierze lub rekruci. Cywile nie mieli wstępu. Wszędzie wisiały tablice zakazujące fotografowania. Zresztą nie wolno było fotografować także dworców kolejowych, a nawet mostów i wiaduktów. Wypadki w wojsku zawsze się zdarzały. Lecz w tamtym okresie były to zdarzenia szczególnie pilnie ukrywane przed społeczeństwem. Nawet rodziny poległych żołnierzy nie znały okoliczności śmierci. Zwłoki umieszczano w dodatkowej metalowej trumnie, bez prawa do otwarcia.

  1971r.
  Nie upłynęły 4 lata, a już nastąpiły kolejne ważne zmiany dla Dywizji i kto wie czy nie najważniejsze.
  Zgodnie z zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego Nr 012/Org z dnia 6.03.1971r. przekształcono 3 Brandenburską Dywizję Lotnictwa Myśliwskiego na 3 Brandenburską Dywizję Szturmową ( Myśliwsko-Szturmowa ). Zmiana ogromna, bo wiąże się z wykonywaniem zupełnie innych zadań. Dzisiaj nie bardzo wiadomo, co legło u podstaw takiej decyzji. Choć bez wątpienia, napięta sytuacja społeczno-gospodarcza Polski ( 1970r. ), miała tu swoje echo. Natomiast wojskowym motywem, mogło być oficjalne wprowadzenie broni jądrowej ( atomowej ) na teren naszego kraju przez sowietów. Oficjalne, wcale nie znaczy powszechnie wiadome. Wręcz przeciwnie, ściśle tajne. Problem w tym, że sowieci w swoich bazach na terenie Polski, już od lat przetrzymywali środki jądrowego ataku, nie zdradzając tego nawet Polskim władzom. 
  W 1971r. następują dla 40 Pułku bardzo poważne zmiany. Pułk zostaje przemianowany z 40 PLM na 40 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego, w wysunięciem na plan pierwszy zadań szturmowych. 4 PLM z Goleniowa pozostaje jednostką myśliwską, ale opuszcza struktury Dywizji. Dywizja w jego miejsce przyjmuje pod rozkazy 8 PLSz z Mirosławca i 32 PLRTiA z Sochaczewa. 
  Wszystko to działo się na podstawie Zarządzenia szefa Sztabu Generalnego Wojsk Lotniczych Nr 03/Org. Z dnia 27.03.1971r. o zmianie podległości pułków. 
  40 PLM-Sz i musi wyzbyć się swoich MiG-21 PF / PFM. W ich miejsce przyjmuje samoloty szturmowe Lim-6 bis. W tym czasie Polskie Lotnictwo Wojskowe posiada na uzbrojeniu 153 szturmowe Lim-6 bis, głównie na stanie 6 PLSz w Pile, 8 PLSz w Mirosławcu, 40 PLSz w Świdwinie i 45 PLSz w Babimoście. Zmiany w Świdwinie są szczególnie drastyczne. Wraz z samolotami MiG-21 PF /PFM Świdwin opuszcza znaczna grupa pilotów, przenosząc się do pułków myśliwskich. Ich miejsce zajmują młodsi piloci, którzy dopiero zaczęli karierę lotniczą. 


Lim-6 bis nb 105, Muzeum Lotnictwa Polskiego, Czyżyny. 2007r.

W 1971r. i 1972r. Dywizja wypracowuje nowe formy dowodzenia i zgrywania poszczególnych jednostek. Tym bardziej, iż nowo podległe jednostki są w znacznej odległości od Świdwina. Dywizja musi opracować nowe formy działania w zadaniach rozpoznawczych, a szczególnie potrafić skutecznie wykorzystać nowo nabyte samoloty MiG-21 R. Doskonalono skuteczne wykorzystanie szturmowych Lim-6 bis. W komunistycznej rzeczywistości 70-tych lat Dywizja odnosi sukcesy na miarę czasów. Dywizja zdobyła tytuł Mistrza Gospodarności. W dniu 9.05.1975r. została odznaczona Orderem Sztandaru Pracy 1 klasy.

1982r.
W dniu 23.02.1982r. Dowództwo Wojsk Lotniczych wydało zarządzenie Nr 06. Na jego podstawie 3 Brandenburska Dywizja Lotnictwa Szturmowo-Rozpoznawczego została przemianowana na 3 Dywizję Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego. 
Jednocześnie przejęła pod bezpośrednie podporządkowanie 3 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego z Bydgoszczy z maszynami Su-7, który do tej pory podlegał bezpośrednio DWL. 
W składzie 3 Dywizji Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego wchodziły;
3 PLM-B Bydgoszcz,
8 PLM-B Mirosławiec,
40 PLM-B Świdwin,
oraz jednostki wspomagające. Dywizja w takiej formie funkcjonowała w latach 1984r.-1989r..
W dniu 23.11.1982r. 40 Pułk zostaje przemianowany na 40 PLM-B. Jest to związane z planowanym przyjęciem na stan Polskiego Lotnictwa samolotów myśliwsko-bombowych Su-22 M 4. Nadszedł czas kolejnych dużych przemian.


Godło 40 Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego.


Godło 3 Dywizji Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego.


W końcu 70-tych lat pojawiła się konieczność wymiany sprzętu. Samoloty Lim-6 bis / MR nie odpowiadały już potrzebom naszej armii. Ponieważ jedynym rynkiem skąd mogliśmy pozyskać nowe samoloty był „wielki brat” ( ZSRS ), wybór był niewielki. Sowieci zaoferowali zakup MiG-23 BM lub Su-22 M 3. Ten drugi samolot był nam bliższy. Ekonomicznie uzasadniony i kontynuujący linię maszyn Su-7, Su-20, dobrze znanych w Polsce. 
Jednak w 1982r. decyzja ze strony Polski nie zapadła. Czekaliśmy na samolot lepiej wyposażony, Su-22 M 4. Różnica była drobna, ale jednak istotna. Aby nie wdawać się w szczegóły, chodziło o daleką nawigację. W 1983r. sowieci wyrazili zgodę na wystawienie tej wersji na eksport, a strona Polska złożył zamówienie na 80 Su-22 M 4 i 20 Su-22 UM 3 K dla dwóch pułków lotnictwa myśliwsko-bombowego i dwóch eskadr 7 BLR-B ( Brygady Lotnictwa Bombowo-Rozpoznawczego ). W 1986r. domówiono 10 Su-22 M 4 celem wyposażenia w ten typ maszyny trzeciego pułku ( 8 z Mirosławca ) w miejsce dwóch eskadr 7 BLB-R ( pozostały w niej Su-20 ). Tak więc do przezbrojenia wytypowano; 6 PLM-B z Piły, 8 PLM-B z Mirosławca i 40 PLM-B ze Świdwina.
Lotnisko w Świdwinie, od 1982r. zaczęto modernizować dla przyjęcia nowej techniki. Wyremontowano drogę startową. Wyremontowano drogi kołowania i centralną płaszczyznę postojową samolotów ( CPPS ). Wybudowano nowe strefy rozśrodkowania ze schronohangarami. Nowy skład MPS i zaplecze dla urządzeń radiotechnicznych.
W 1984r. rozpoczęto kompletowanie grupy pilotów i techników przewidzianych do przeszkolenia na samoloty Su-22. W kwietniu 1984r. grupę tą wysłano do Krasnodaru, gdzie przeprowadzono szkolenie teoretyczne i praktyczne. Żołnierze powrócili do Polski w lipcu 1984r.
Samoloty dostarczano do Powidza w skrzyniach na pokładach samolotów transportowych. Tam sowieccy technicy dokonywali ich montażu, a sowieccy lotnicy wykonywali pierwsze obloty. Sowiecka grupa fabryczna była kierowana przez Aleksandra Kaczegarowa. Dopiero po oblotach samoloty przekazywano stronie Polskiej. Za odbiór samolotów przez Wojsko Polskie był odpowiedzialny kpt. Andrzej Rujner, który miał pełnomocnictwo otrzymane od Ministra Handlu Zagranicznego. Samoloty były fabrycznie nowe, a ich żywotność określano na 20-25 lat. 
W sierpniu 1985r. swoje pierwsze Su-22 otrzymał 40 PLM-B ze Świdwina. Samoloty weszły na stan trzech eskadr. Jednak już od początku 1985r. piloci z 40 PLM-B przechodzili szklenie korzystając z samolotów Su-22 M 4 należących do 6 PLM-B i lotniska w Pile.


Su-22 na Lotnisku Świdwin. 2009r.

Polscy piloci szybko opanowywali technikę pilotażu i już w pierwszych miesiącach eksploatacji wykonywali starty i lądowania na DOL. Szkolenia bojowe prowadzono na poligonie w Nadarzycach i na morskim poligonie obok Ustki. Szczególnie istotne było szkolenie z użyciem nowego, nie stosowanego do tej pory w Wojsku Polskim, uzbrojenia kierowanego klasy p-z ( powietrze-ziemia, powietrze-woda, a zgodnie ze zmienioną nomenklaturą powietrze-powierzchnia ). 
Ostateczny proces przezbrajania zakończył się w 1990r., gdy 40 Pułk osiągnął zdolność operowania na nowym sprzęcie w każdych warunkach atmosferycznych, a wszyscy piloci osiągnęli Klasę I lub Klasę Mistrzowską.

Znane samoloty Su-22 M 4 i Su-22 UM 3 K użytkowane w 40 PLM-B. 
Lp. Typ Nb / Nr Data Uwagi
U 509 / 66509 Użytkowany w 40 ELT w Świdwinie. W 2007r. nadal czynny.
1 U 605 / 69605 1987r. Użytkowany w 8 PLM-B w Mirosławcu. W 2007r. w 40 ELT w Świdwinie nadal czynny.
2 U 706 / 69706 1987r. Użytkowany w 40 PLM-B, a od 2000r. w 40 ELT w Świdwinie. W 2007r. nadal czynny.
3 M 3612 / 37612 1987r. Użytkowany w 40 PLM-B, a od 2000r. w 40 ELT w Świdwinie. W 2007r. czynny.
4 M 3710 / 37710 1987r. Użytkowany w 40 PLM-B, a od 2000r. w 40 ELT w Świdwinie. W 2007r. czynny.
5 M 3713 / 37713 1987r. Użytkowany w 40 PLM-B, a od 2000r. w 40 ELT w Świdwinie. Na kadłubie namalowana głowa białego konia. W 2009r. czynny. 
6 M 3715 / 37715 1987r. Użytkowany w 40 PLM-B, a od 2000r. w 40 ELT w Świdwinie. W 2007r. czynny.
7 M 3816 / 37816 1987r. Użytkowany w 40 PLM-B, a od 2000r. w 40 ELT w Świdwinie. W 2007r. czynny.
8 M 3817 / 37817 1987r. Użytkowany w 40 PLM-B, a od 2000r. w 40 ELT w Świdwinie. W 2007r. czynny.
9 M 3818 / 37818 1987r. Użytkowany w 40 PLM-B w Świdwinie. W dniu 4.04.1995r. podczas lotu w okolicach Nowej Wsi pilot doprowadził do przeciągnięcia. Szczęśliwie się katapultował. Samolot został rozbity.
10 M 3819 / 37819 1987r. Użytkowany w 40 PLM-B, a od 2000r. w 40 ELT w Świdwinie. W 2007r. czynny.
11 M 3820 / 37820 1987r. Użytkowany w 40 PLM-B, a od 2000r. w 40 ELT w Świdwinie. W 2007r. czynny.
12 M 8101 / 28101 1986r. Użytkowany w 40 PLM-B, a od 2000r. w 40 ELT w Świdwinie. W 2007r. czynny..
13 M 8309 / 28309 1986r. Użytkowany w 40 PLM-B, a od 2000r. w 40 ELT w Świdwinie. W 2007r. czynny.
14 M 8816 / 28816 1986r. Użytkowany w 40 PLM-B, a od 2000r. 40 ELT w Świdwinie. W 2007r. czynny.
15 M 8920 / 28920 1986r. Użytkowany w 40 PLM-B, a od 2000r. w 40 ELT w Świdwinie. W 2007r czynny.
16 M 9102 / 29102 1987r. Użytkowany w 40 PLM-B, a od 2000r. w 40 ELT w Świdwinie. W 2007r czynny.
17 M 9616 / 29616 1987r. Użytkowany w 8 PLM-B ( 8 ELT ) w Mirosławcu, czasowo w Powidzu. Remont 28.03.2002r. W 2009r. czynny w 40 ELT.

88 sztuk Su-22 M 4 K20 sztuk Su-22 UM 3 K
2007r. Na stanie 48 maszyn jedno i dwumiejscowych. Koszt jednej godziny lotu wynosił 44 952 zł. ( dane za oficjalną stroną SP ). Z końcem 2010r. na stanie było około 40 maszyn. Wszystkie zgromadzono w Świdwinie.

1992r.
Od 1989r. w Polsce zachodziły ważne zmiany społeczno-gospodarcze. Miały one także odzwierciedlenie w Wojskach Lotniczych. Była wyraźna tendencja do pozbycia się sprzętu produkcji sowieckiej i zastąpienia go sprzętem produkcji Polskiej i zachodniej. 
W 1992r. rozformowano 3 PLM-B Bydgoszcz ( Su-7 ), a 3 Dywizja kontynuowała szkolenie i zadania w składzie dwóch pułków lotniczych.
Skład 3 Dywizji Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego;
8 PLM-B Mirosławiec,
40 PLM-B Świdwin,
86 batalion łączności,
47 PWL Świdwin,
28 RWNS Świdwin.

1997r.
Dążenie Rzeczypospolitej do wstąpienia w struktury NATO, rzutowały także na intensywne zmiany organizacyjne w Wojskach Lotniczych. 
W dniu 15.12.1997r. 3 Dywizja Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego została praktycznie pozbawiona większości podległych jednostek, które podporządkowano Dowództwu 2 Korpusu Obrony Powietrznej w Bydgoszczy. 3 Dywizji pozostał jedynie 86 Batalion Łączności. 
W dniu 1.06.1998r. odbyła się ostatnia, uroczysta, pożegnalna zbiórka 3 Dywizji Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego, z udziałem byłych dowódców i żołnierzy. A w dniu 28.12.1998r. złożono dowódcy Grupy Likwidacyjnej 4 Korpusu Lotniczego w Poznaniu meldunek o rozformowaniu 3 DLM-B i 86 Batalionu Łączności.

1998r.
W październiku 1998r. utworzono 1 Brygadę Lotnictwa Taktycznego.
1 Brygada Lotnictwa Taktycznego powstała na bazie rozformowanej 3 Dywizji Lotnictwa Myśliwsko - Bombowego. Zgodnie z rozkazem Dowódcy WLOP nr 5 z 18.03.1998r. powołano Grupę Organizacyjną formującą dowództwo i sztab brygady, której zadaniem w dniach 01.06.1998r. – 30.09.1998r. było opracowanie niezbędnej dokumentacji planistyczno - organizacyjnej oraz przygotowanie nowych miejsc pracy dla dowództwa i sztabu brygady. Faktyczne formowanie 1 BLT nastąpiło na podstawie Rozkazu Dowódcy 2 KOP nr 15 z dnia 31.03.1998r , który wydany był na podstawie rozkazu Dowódcy WLOP nr 25 z dnia 18.03.1998 r. W wykonaniu zarządzenia Ministra Obrony Narodowej nr 69 z dnia 24.11.1997r. i rozkazu Szefa Sztabu Generalnego WP nr 017 z dnia 06.03.1998r. rozkazano włączyć w skład bojowy 2 KOP - Dowództwo 1 Brygady Lotnictwa Taktycznego, a także włączyć: 8 PLM-B w Mirosławcu i 40 PLM-B w Świdwinie wraz z podległymi im batalionami zaopatrzenia, batalionami łączności i ubezpieczenia lotów, bateriami artylerii przeciwlotniczej oraz komendami lotnisk zapasowych. Jednostki te zostały faktycznie włączone w skład Brygady w dniach od 2 do 12.11.1998r..
Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 212 z dnia 15.07.1998r. zostali wyznaczeni na stanowiska dowódcze 1 BLT następujący oficerowie:
Dowódca: ppłk dypl. pil. Paweł JAZIENIECKI
Z-ca dowódcy -szef szkolenia - ppłk dypl. pil. Piotr LUŚNIA
Z-ca dowódcy -szef sztabu - mjr dypl. nawig. Witold ANTOSIK
Z-ca dowódcy - szef logistyki - ppłk dypl. inż. Ryszard DERENOWSKI

1999r.
W pierwszym roku funkcjonowania 1 BLT doskonalono i zgrywano dowództwa i sztaby w zakresie gotowości bojowej i mobilizacyjnej. Oficerowie dowództw i sztabów jednostek brygady intensywnie szkolili się w zakresie procedur NATO. Personel latający 1 BLT uczestniczył w wielu ćwiczeniach taktyczno-bojowych takich jak: OCELOT - 99, DOL - 99, ZLOT - 99, ćwiczenia taktyczne z 8 i 9 FOW MW, szkoleniu lotniczym w bazie lotniczej Sił Powietrznych Francji w m St. Dizier.
Ostatnie miesiące 1999 r. przyniosły ze sobą kolejną falę reorganizacji WLOP, która również dotyczyła 1 BLT.
Na podstawie Rozkazu Dowódcy WLOP nr 0142 z dnia 23.08.1999r. , w sprawie zmian organizacyjnych w WLOP, rozformowano 8 i 40 PLM-B i na ich bazie sformowano:
8 Eskadrę Lotnictwa Taktycznego w Mirosławcu;
39 Eskadrę Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie;
40 Eskadrę Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie;
11 Bazę Lotniczą w Świdwinie z komendą lotniska w Debrznie;
12 Bazę Lotniczą w Mirosławcu z komendą lotniska w miejscowości Nowe Laski.

2000r.
W 2000r. zaszły w Polskim Lotnictwie Wojskowy duże zmiany. Powodem było przystąpienia Rzeczypospolitej do NATO. Zmianie musiały ulec priorytety zadań stawianych przed Siłami Powietrznymi. 
Z dniem 1.01.2000r. 40 PLM-B przestaje istnieć. Na jego bazie powstaje; 39 ELT, 40 ELT, 21 Blot ( początkowo 11 BLot ). Stało się to na podstawie Zarządzenia MON z dnia 15.07.1999r. w sprawie zmian organizacyjnych w WLOP oraz na podstawie Rozkazu dowódcy 2 Korpusu Obrony Powietrznej z dnia 26.08.1999r. w sprawie zmian organizacyjnych w 2 Korpusie OP. 
40 Eskadra Lotnictwa Taktycznego została powołana na podstawie Rozkazu Dowódcy WLOP Nr 0142 z dnia 23.08.1999r. 40 ELT organizacyjnie weszła w skład 1 Brygady Lotnictwa Taktycznego.
Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 31.12.1999r. niżej wymienieni oficerowie zostali wyznaczeni na dowódców jednostek:
mjr dypl. pil. Piotr TUSZA - dowódca 8 ELT,
mjr dypl. pil. Mirosław TOMASZEWSKI - dowódca 39 ELT,
kpt. dypl. pil. Cezary WASSER - dowódca 40 ELT,
ppłk dypl. inż. Ryszard DERENOWSKI - dowódca 11 BLot,
ppłk dypl. nawig. Witold ANTOSIK - dowódca 12 BLot.

39 Eskadra Lotnictwa Taktycznego została powołana do istnienia z dwóch powodów. Po pierwsze, z powodu różnicy w stanie ilościowym samolotów pomiędzy pułkiem ( wówczas 2 x 12 sztuk ), a eskadrą ( 16 sztuk ). Po drugie, już zlikwidowano Lotnisko Piła. 


Godło 39 Eskadry Lotnictwa Taktycznego.

40 ELT została zgłoszona do systemu Sił Szybkiego Reagowania, przy pomocy maszyn typu Su-22 M 4 K do zwalczania obiektów naziemnych, nawodnych i powietrznych przeciwnika oraz zadań rozpoznawczych o charakterze operacyjno-taktycznym. Już wówczas wojskowi mówili o konieczności rozpoczęcia poszukiwań następcy już tylko przeciętnych samolotów Su-22. Rozwiązaniem było wprowadzenie do eksploatacji Polskich PZL I-22 Iryda ( lub jej hybrydy ), które już 1993r., przy pomocy systemów GPS wykazywały dużo większą celność ataku na cele naziemne niż Su-22. Tak się nie stało. Zniszczono Polski Przemysł Zbrojeniowy. A obecnie 2011r., Su-22 nie ma nadal następcy, więc lata istnienia Lotniska Świdwin są już policzone. 
Do podstawowych zadań 40 ELT należały:
Utrzymywanie w gotowości sił wydzielonych do NATO. Realizowanie programu osiągania zdolności bojowej POZB-99 ( Combat Ready ). Szkolenie w zakresie bezpośredniego wsparcia lotniczego na morzu. Szkolenie w zakresie izolowania rejonu działań i tworzenia dogodnych warunków do prowadzenia walki przez inne rodzaje sił zbrojnych. Osłona i obrona centrów administracyjnych, obiektów przemysłowych i węzłów komunikacyjnych.


Godło 40 Eskadry Lotnictwa Taktycznego.

W dniu 3.01.2000 r. dowódcy podległych jednostek złożyli pisemne meldunki dowódcy brygady o pełnej zdolności bojowej i gotowości do działań eskadr i baz lotniczych.
Od połowy marca 2000r. jednostki Brygady brały udział w licznych ćwiczeniach dowódczo - sztabowych, zintegrowanych lotach taktycznych, ćwiczeniach poligonowych, wykonywały zadania na rzecz Wojsk Lądowych i Marynarki Wojennej, które miały potwierdzić przygotowania 1 BLT do działań. Z wielu ćwiczeń można wymienić: MURENA-2000, OPAL-2000, NOWA DĘBA, DOL-2000, SZERSZEŃ-2000.
Od początku swojej działalności 1 BLT współpracowała z jednostkami lotniczymi NATO. W czerwcu 2000r. wydzielone siły i środki sztabu l BLT, 40 ELT oraz 11 ( 21 ) BLot brały udział ćwiczeniu lotniczym typu LIVEX pk. „CLEAN HUNTER", które odbywało się nad terytorium Polski, niemiec i Danii.
W dniach 28.06-05.07.2000r. grupa 10 pilotów i 14 inżynierów i techników 8 ELT ( Su-22 M 4, Su-22 UM 3 K ) przebywała z kurtuazyjną wizytą w brytyjskiej bazie lotniczej RAF Coltishall. Nasi lotnicy zostali zapoznani z historią i organizacją bazy oraz systemem zabezpieczenia lotów. Wszyscy piloci odbyli loty zapoznawcze na samolotach „Jaguar GR-4" i „Hawk". Uczestniczyli także w praktycznym pokazie tankowania w powietrzu nad Morzem Północnym.
Na przełomie września i października 2000r. brygada uczestniczyła w ćwiczeniu sil brytyjskich pk „UŁAN EAGLE-2000". W ćwiczeniu tym brały udział siły i środki Sztabu 1 BLT, 11 i 12 BLot oraz 8 elt. We wrześniu na lotnisku 8 elt w Mirosławcu przebywali , w ramach ćwiczenia „Jade Fusion" lotnicy RAF z 41 (F) Squadron ( 5 samolotów Jaguar ).
Z kurtuazyjną wizytą w 1 BLT ( 40 ELT ) w Świdwinie w dniu 19.09.2000r. przebywał Dowódca Sił Powietrznych NATO w Europie generał Gregory S. MARTIN oraz pułkownik Richard H. CLEAYELAND wraz z grupa oficerów. Generał MARTIN i pułkownik CLEAVELAND wykonali loty zapoznawcze na samolocie Su-22 UM 3 K i otrzymali pamiątkowe certyfikaty.
W dniu 30.09.2000r. na Placu Konstytucji 3 Maja w Świdwinie odbyła się uroczystość poświęcenia i wręczenia sztandaru 1 Brygadzie Lotnictwa Taktycznego. Fundatorem sztandaru było społeczeństwo powiatu świdwińskiego i ziemi łobeskiej. Mszę Świętą w intencji żołnierzy 1 BLT i pracowników wojska celebrował Biskup Polowy WP ks. gen. dyw. Sławoj Leszek GŁÓDŹ. Meldunek o gotowości pododdziałów Brygady do rozpoczęcia uroczystości przyjął Szef Sztabu Generalnego WP gen. broni Henryk SZUMSKI. Rodzicami chrzestnymi sztandaru byli Pani Maria KAWKA – żona byłego dowódcy 40 PLM-B i starosta powiatu świdwińskiego Pan Zdzisław CHOJNACKI. Aktu wręczenia sztandaru dokonał w imieniu Prezydenta RP Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Minister Marek SIWIEC.


Wręczenie sztandaru 1 BLT. 2000r.

W listopadzie 2000r. za uzyskanie najlepszych wyników w szkoleniu i działalności służbowej w 2000r. Dowódca WLOP wyróżnił 1 BLT dyplomem uznania. 
Natomiast w grudniu 2000r. w związku z restrukturyzacją jednostek WLOP nastąpiły kolejne zmiany organizacyjne w Brygadzie.
Na podstawie rozkazu Dowódcy WLOP z dnia 28.11.2000r. Brygada przyjęła w podporządkowanie :
1 Eskadrę Lotnictwa Taktycznego – MIŃSK MAZOWIECKI – dowódca – mjr dypl. pil. Krzysztof ROSA
9 Eskadrę Lotnictwa Taktycznego – ZEGRZE POMORSKIE – dowódca – mjr dypl. pil. Ryszard RACZYŃSKI
41 Eskadrę Lotnictwa Taktycznego – MALBORK – dowódca – mjr dr pil. Jan RAJCHEL
Tym samym z podporządkowania 1 BLT wyszły 11 i 12 Baza Lotnicza oraz rozformowano Garnizonowy Węzeł Łączności. Pierwsze miesiące funkcjonowania Brygady w nowych strukturach upłynęły na zgrywaniu i doskonaleniu dowództw, sztabów i wojsk jednostek brygady.

2001r.
Każdy kolejny rok przynosił nowe zadania dla Dowództwa Brygady i coraz bardziej złożone i odpowiedzialne wyzwania dla pilotów eskadr lotnictwa taktycznego. Brygada wzięła na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo Polskiego nieba nad północnymi obszarami Polski
W dniu 9.02.2001r. na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 495 z dnia 22.12.2000r. stanowisko dowódcy brygady objął ppłk dypl. pil. Ryszard HAĆ. Ustępujący dowódca płk dypl. pil. Paweł JAZIENICKI został wyznaczony na stanowisko Zastępcy Szefa Wojsk Lotniczych WLOP.
W kwietniu 2001r. 40 ELT razem z 1 ELT wzięła udział w ćwiczeniach pod kryptonimem Chopin-2001 we Francji w Saint-Dizier z Jaguarami E.
Także wydzielone siły 40 ELT wzięły udział w ćwiczeniu Adax-2001. W dniu 23.04.2001r. rozpoczęło się ćwiczenie Adax-2001, w którym brało udział 100 samolotów sił powietrznych Polski, Francji, USA, W. Brytanii, Hiszpanii, Włoch, Maroka i Singapuru. Celem tego ćwiczenia był trening jednostek i ośrodków lotniczych w wykonywaniu operacji konwencjonalnych w realnych warunkach oraz szkolenie dowództw i załóg z wykorzystaniem procedur i taktyki NATO.
Najważniejszym przedsięwzięciem szkoleniowym WLOP w 2001r. było ćwiczenie KARAT-2001 połączone z DOL-2001 przeprowadzone w dniach 04-07.06.2001r.. Jego podstawowym celem było doskonalenie systemu obrony powietrznej oraz sprawdzenie skuteczności niszczenia celów powietrznych. Rejon ćwiczeń obejmował poligon w Ustce i Nadarzycach oraz DOL ( w Kliniskach ).

2002r.
Od 1 do 15.03.2002r. w Europie prowadzone było sojusznicze ćwiczenie strategiczne pk. „STRONG RESOLVE 2002". Było to ćwiczenie z wojskami typu LIVEX prowadzone w cyklu czteroletnim przez dwa dowództwa strategiczne SHAPE i SCATLANT. Ćwiczenie to odbywało się równocześnie na terytorium Norwegii i Polski według oddzielnych scenariuszy. ( Norwegia - operacja zgodna z art. 5 - czyli kolektywna obrona i Polska - operacja spoza art. 5 – czyli operacja wsparcia pokoju – PSO ). Ogólnie w części lotniczej na terytorium Polski brało udział 1500 osób personelu, 48 samolotów i 26 śmigłowców z 13 państw. NATO reprezentowały Holandia, Belgia, Wielka Brytania, Dania, Włochy i Polska. Państwa spoza Sojuszu, zaangażowane w programie „ Partnerstwo Dla Pokoju„ to Finlandia, Szwecja, Ukraina oraz współdziałająca z Sojuszem Francja. WLOP wydzieliły na potrzeby ćwiczenia 22 samoloty, 5 śmigłowców i jeden dywizjon rakietowy OP. Głównym celem ćwiczenia było sprawdzenie przygotowania sil zbrojnych wybranych państw do prowadzenia dwóch samodzielnych operacji. Szczególną rolę w tym ćwiczeniu odgrywała Polska ponieważ występowała w roli gospodarza dla ćwiczących sił według scenariusza operacji pokojowej.
W dniu 6.03.2002r. Minister Obrony Narodowej Jerzy SZMAJDZINSKI ( postkomunista ) w towarzystwie Dowódcy WLOP wizytował jednostki garnizonu Świdwin. W trakcie wizyty minister został zapoznany z zadaniami i charakterem jednostek oraz zaprezentowano mu pokaz statyczny samolotu Su-22 z różnorodnymi wariantami uzbrojenia.
W dniu 11.03.2002r. o godzinie 11;00 w Pałacu Prezydenckim w Warszawie dowódca brygady płk dypl. pil. Ryszard HAĆ odebrał w asyście zastępcy i szefa sztabu z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Aleksandra KWAŚNIEWSKIEGO - ZNAK HONOROWY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – który nadał 1 BLT Minister Obrony Narodowej Jerzy SZMAJDZIŃSKI – za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych w 2001r..
W dniu 28.08.2002r. Minister Obrony Narodowej Jerzy SZMAJDZIŃSKI DECYZJĄ Nr 538 z dnia 9.07.2002r. nadał ppłk. dypl. pil. Adamowi HODERNEMU szefowi szkolenia 1 BLT odznakę i tytuł ZASŁUŻONY PILOT WOJSKOWY, za szczególne zasługi dla sił zbrojnych. Wyróżniony oficer w czasie 30 letniej służby w lotnictwie wojskowym wykonał bez wypadków i przesłanek lotniczych 1 868 godzin nalotu. 
Rozkazem Dowódcy 2 KOP Nr 8 z dnia 31.01.2002r. w sprawie zmian organizacyjnych polecono do dnia 31.12.2002r. rozformować 9 ELT stacjonującą w Zegrzu Pomorskim. W dniu 27.11.2002r. odbył się uroczysty apel z okazji rozformowania jednostki i przekazanie sztandaru do Muzeum Wojska Polskiego.
W dniu 18.04.2002r. obowiązki dowódcy 39 ELT w Świdwinie objął kpt. dypl. pil. Ireneusz STARZYŃSKI. W dniu 22.04.2002r. były dowódca 39 ELT kpt. dypl. pil. Zdzisław CIEŚLIK objął obowiązki dowódcy 8 ELT w Mirosławcu.
W 2002r. 40 ELT wzięła udział w ćwiczeniach Strong Resolve 2002 ( od 1.03.2002r. do 15.03.2002r. ). Ćwiczenia odbywały się w Świdwinie, gdzie przyleciały Sea Hariery FA2 z 801 eskadry Royal Navy z bazy Yeovilton w Somerset. Strong Resolve 2002 to były od 1998r. największe manewry NATO na terenie Europy. Wzięło w nich udział około 30 000 żołnierzy z 14 państw NATO oraz 12 państw uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju. Odbywały się na terenie Polski, Norwegii i na Morzu Bałtyckim. Głównym tematem zadań była obrona i przeciwdziałanie atakom terrorystycznym.
W okresie od 30.08.2002r. do 9.09.2002r. 40 ELT uczestniczyła w ćwiczeniach Lone Kestrel 2002.
Z kolei w okresie od 16.09.2002r. do 27.09.2002r. przyleciały do Świdwina Mirage 2000 N z EC3/4 Limousin z Istres.
W 2002r. 40 ELT uczestniczyła także w ćwiczeniach Clean Hunter oraz NAM. 

2003r.
2003r. rozpoczął się znaczącymi zmianami kadrowymi na stanowiskach dowódczych w jednostkach brygady. Rozformowano 39 ELT, która po trzech latach istnienia została zlikwidowana. Samoloty oraz skład osobowy rozdzielono do pozostałych jednostek Brygady. Także w 2003r. zmieniono numerację 11 BLot na 21 BLot. Dodatkowo 41 ELT wycofała z eksploatacji samoloty MiG-21 i szkolenie kontynuowała na samolotach TS-11 Iskra.
W dniach 27-28.05.2003r. przeprowadzone zostały loty szkoleniowe i taktyczne z drogowego odcinka lotniskowego KLINISKA pk. DOL-2003. Celem lotów była realizacja zadań taktycznych oraz wyszkolenie kolejnej grupy pilotów w wykonywaniu lotów w dzień i startów w nocy z drogowego odcinka lotniskowego. Do zabezpieczenia zadań na DOL wykorzystano lotnisko 21 BLot w Świdwinie.
Dzień 8.06.2003r. był szczególnym dniem dla społeczności świdwińskiego garnizonu. W tym bowiem dniu Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. Sławoj Leszek GŁÓDŹ dokonał poświęcenia Kościoła Garnizonowego pw. Wniebowstapienia Pańskiego.
Zgodnie z programem ćwiczeń sojuszniczych w dniach 23.06 – 03.07.2003r. zostało przeprowadzone dwustronne ćwiczenie z wojskami sił powietrznych państw NATO w rejonie odpowiedzialności Dowództwa Regionalnego „PÓŁNOC” pk. „CLEAN HUNTER-2003”.
Wydzielone siły i środki jednostek brygady (z 1, 8 i 41 ELT ) w dniach 19-20.08.2003r. na terenie CP WLOP USTKA brały udział w zabezpieczeniu ćwiczenia 1 KZ pk. „ZIELONY ŚWIERK-03” oraz w dniach 21-28.08.2003r. zabezpieczały ćwiczenie pododdziałów 12 Brygady Rakiet Przeciwlotniczych Armii Węgierskiej pk. „BALTI -2003”. Poważnym przedsięwzięciem jednostek Brygady był udział w międzynarodowym lotniczym ćwiczeniu państw NATO pod kryptonimem AIR MEET-2003 odbywających się nad terytorium Polski w dniach 05-19.09.2003r.
Aby pokazać umiejętności pilotów 1 BLT i możliwości zastosowania samolotów wydzielone siły Brygady brały udział, w dniach 30-31.08.2003r., na lotnisku wojskowym w Radomiu, w Międzynarodowych Pokazach Lotniczych AIR SHOW-2003. Po raz pierwszy przeprowadzono pokaz defilady powietrznej z udziałem samolotów MiG-29, Su-22 i MiG-21 oraz pokaz dynamiczny na samolocie MiG-29.
40 ELT wzięła udział w ćwiczeniach pod kryptonimem Szybka Mewa. Celem tych ćwiczeń była ocena jakości zmodernizowanych mobilnych zestawów pocisków rakietowych NEWA SC . Modernizacje zostały opracowane i wykonane przez Polski Przemysł Zbrojeniowy. Ćwiczenia potwierdziły celowość dokonanych zmian modyfikacyjnych. 

2004r.
40 Eskadra wzięła udział w ćwiczeniach Polish Dancer 2004. Do Świdwina przyleciały samoloty Hariery z 801 eskadry RAF ( UK ). 40 ELT gościła na ćwiczeniach Clean Hunter 2004 ćwiczenia w niemczech w 33 Bazie Lotniczej w Buchel. W 2004r. przeprowadzono kolejne ćwiczenia Chopin-2004. W okresie od 15.10.2004r. do 22.10.2004r. we Francji w eskadrze "Normandia-Niemen" razem z Mirage F1. Jeszcze w 2004r. Eskadra wzięła udział w ćwiczeniach Kondor 2004 oraz Passex.

W dniu 9.09.2004r. w obecności dowódcy 2 Korpusu Obrony Powietrznej płk. Mariana Deringa oraz przedstawicieli władz Miasta Świdwina odbyło się przekazanie obowiązków dowódcy 1 Brygady Lotnictwa Taktycznego. Obowiązki zdał gen. bryg. pil. Ryszard Hać, a przyjął płk pil. Sławomir Dygnatowski. Gen. bryg. Ryszard Hać objął wówczas obowiązki komendanta „Szkoły Orląt” w Dęblinie.

2005r.
Dnia 03.03.2005 r. w Świdwinie odbyła się uroczystość 60 rocznicy wyzwolenia Świdwina. Uroczystość przeprowadzono w asyście kompanii honorowej 21 Bazy Lotniczej oraz pocztów sztandarowych szkół i instytucji państwowych. W sposób podniosły uczczono pamięć tych, którzy zginęli w walkach o Świdwin.
Prezydent RP ( postkomunista ) Aleksander Kwaśniewski wracając w dniu 18.03.2005r. z uroczystych obchodów rocznicy zaślubin z morzem odwiedził żołnierzy Garnizonu Świdwin. Panu Prezydentowi towarzyszyli między innymi: Marszałek Senatu RP Longin Pastusiak, Wiceminister Obrony Narodowej Janusz Zemke, Dowódca Sił Powietrznych gen. broni Ryszard Olszewski, Dowódca 2 Korpusu Obrony Powietrznej gen. bryg. Tadeusz Kuziora, Biskup Polowy WP gen. bryg. Tadeusz Płoski.
Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego na świdwińskim lotnisku powitał Dowódca SP gen. broni Ryszard Olszewski. Następnie w domku pilota odbyło się spotkanie na którym obecni goście i kadra świdwińskiego garnizonu wysłuchała wystąpień gości.
40 ELT w 2005r. wzięła udział w ćwiczeniach Sentry White Falcon 2005, które przeprowadzono w czasie od 2.06.2005r. do 17.06.2005r., w 31 Bazie Lotniczej na Krzesinach.
40 Eskadra wzięła także udział w kolejnych ćwiczeniach NAM 2005, w czasie od 29.08.2005r. do 16.09.2005r. w Bazie Lotniczej Orland w Norwegii.
W dniu 1.09.2005r. w Świdwinie odbyły się uroczyste obchody Święta Lotnictwa i Dnia Weterana. Odbyły się po to, by oddać cześć wszystkim bohaterskim obrońcom polskiego nieba, by złożyć hołd i uczcić pamięć lotników świdwińskiego garnizonu, którzy tu na ziemi zachodniopomorskiej oddali swe życie. By uczcić pamięć żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej oraz oddać honor kombatantom, którzy walczyli na wszystkich jej frontach. Obchody rozpoczęto Mszą Świętą w Kościele Garnizonowym p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego. A zakończono uroczystym capstrzykiem. 
W dniu 14.10.2005r. uroczyście obchodzono 7 rocznicę powstania 1 Brygady Lotnictwa Taktycznego. Obecni byli przełożeni - Dowódca Sił Powietrznych gen. broni Stanisław TARGOSZ oraz Szef Sztabu - Zastępca Dowódcy 2 KOP gen. bryg. Marian DERING oraz wielu znamienitych gości.

2006r.
W dniu 22.03.2006 r. odbyło się uroczyste przekazanie podległości służbowej 23 BLot z 2 Korpusu Obrony Powietrznej w Bydgoszczy do 1 Brygady Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie. Rozkaz w tej sprawie został wydany 2.03.2006r.. Dowódca 2 KOP gen. bryg. pil. Tadeusz Kuziora w krótkich żołnierskich słowach podziękował dowództwu i kadrze 23 BLot za dotychczasową służbę. Natomiast Dowódca 1 BLT gen. bryg. pil. Sławomir Dygnatowski stwierdził, iż w jego przekonaniu 23 BLot. nadal będzie prezentować wysoki poziom wyszkolenia wojskowego. Aby dopełnić tą informację należy podać, iż było to przygotowanie do rozformowania 2 Korpusu Obrony Powietrznej w Bydgoszczy. Już w dniu 08.03.2006r. 12 BLot przeszła z 2 Korpusu Obrony Powietrznej w Bydgoszczy do 1 Brygady Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie. W dniu 15.03.2006r. 22 BLot przeszła z Korpusu Obrony Powietrznej w Bydgoszczy do 1 Brygady Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie. W dniu 17.03.2006r. 14 buzl ( batalion usuwania zniszczeń lotniskowych, JW. 3271 w Elblągu ) przeszedł z 2 Korpusu Obrony Powietrznej w Bydgoszczy do 1 Brygady Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie.
W dniu 27.05.2006r. na Lotnisku zorganizowano Piknik Lotniczy. Gospodarzami była 21 BLot i 40 ELT. Impreza trwała od godziny 10;00 do 17;00. W programie był; naziemny pokaz samolotów Su-22, pokaz sprzętu lotniczego, prezentacja konstrukcji ultralekkich, stoiska handlowe i gastronomiczne, prezentacja samochodów osobowych przez sprzedawców. Odbył się także koncert zespołu ex BOLTER.
W 2006r. Garnizon Świdwin brał udział w wielkich Polskich ćwiczeniach pod kryptonimem Anakonda 2006. Anakonda 2006 to pierwsze od wielu lat ćwiczenia taktyczne z komponentami wszystkich rodzajów sił zbrojnych oraz elementami układu pozamilitarnego z zakresu prowadzenia połączonej operacji obronnej. Jednostki 1 BLT, a także sztab brały udział w epizodach taktycznych komponentu SP.


Godło ćwiczeń pod kryptonimem Anakonda 2006.

W dniu 7.11.2006r. decyzją Ministra Obrony Narodowej płk dypl. pil. Andrzej ANDRZEJEWSKI – objął dowodzenie 1 BLT. Uroczystość przekazania dowodzenia w obecności przełożonych - Dowódcy Sił Powietrznych gen. broni Stanisława TARGOSZA oraz zaproszonych gości a także kadry sztabu 1 BLT odbyła się na lotnisku. 
W dniu Narodowego Święta Niepodległości, 11.11.2006r., na wniosek Ministra Obrony Narodowej Radosława SIKORSKIEGO, Prezydent RP - Zwierzchnik Sił Zbrojnych Lech KACZYŃSKI mianował na wyższe stopnie generalskie 6 generałów Wojska Polskiego. Wśród mianowanych do stopnia generała brygady został mianowany płk dypl. pil. Andrzej ANDRZEJEWSKI dowódca 1 Brygady Lotnictwa Taktycznego. Minister Obrony Narodowej mianowanych wyróżnił szablą.

2007r.
W dniu 25.01.2007r. w Garnizonie Świdwin przebywał Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. Tadeusz Płoski, udzielając sakramentu bierzmowania. W uroczystości wzięli udział: Dowódca 1 Brygady Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Andrzej Andrzejewski, Dowódca 21 BLot. p.o. ppłk Mariusz Ciećkowski, Dowódca 12 BLot. płk pil. Jerzy Piłat, Dowódca 8 ELTr ppłk. pil. Ireneusz Starzyński, Dowódca 40 ELT ppłk pil. Wojciech Maniewski.
W dniu 26.04.2007r. na poligonie Ustka odbyły się ćwiczenia Sił Powietrznych z udziałem samolotów i pilotów z 1 ELT, 8 ELT, 40 ELT ( 1 Brygada Lotnictwa Taktycznego ) oraz 7 ELT ( 2 Brygada Lotnictwa Taktycznego ). Organizatorem była 1 BLT. Ćwiczono głównie ataki przy pomocy k.p.r. R-60 klasy p-p.
W dniu 16.05.2007r. podczas Kursu Szkoleniowo - Metodycznego Kierowniczej Kadry Lotnictwa SZ RP - ZLOT 07 w Kiekrzu koło Poznania Dowódca Sił Powietrznych gen. dyw. pil. Andrzej Błasik wręczył Statuetki IKARA najbardziej zasłużonym lotnikom personelu lotniczego i naziemnego w SZ RP. Wśród wyróżnionych był Dowódca 1 BLT gen. bryg. pil. Andrzej Andrzejewski. 
Od dnia 24.05.2007r. 1 Brygada Lotnictwa Taktycznego wraz z podległymi jednostkami wzięła udział w ćwiczeniu ORZEŁ 07. Celem ćwiczenia było przygotowanie dowództw i wojsk do działań w składzie Komponentu Powietrznego w połączonej operacji obronnej na terytorium kraju.
W dniu 7.06.2007r. na Sesji Rady Miasta Świdwina pod przewodnictwem Burmistrza Pana Jana Owsiaka, podjęto uchwałę o ufundowaniu sztandaru dla 40 ELT. Głównymi fundatorami stali się mieszkańcy Miasta Świdwin. 
Z okazji Dnia Wojska Polskiego w sierpniu 2007r., Minister Obrony Narodowej pan Aleksander SZCZYGŁO w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej nadał:
ZŁOTY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU - gen. bryg. Andrzej ANDRZEJEWSKI, płk Eugeniusz GARDAS. SREBRNY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU - kpt. Andrzej KACIEŁOWICZ. BRĄZOWY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU - ppłk Zdzisław CIEŚLIK. 
Za długoletnią wzorową służbę lub pracę w Wojsku Polskim:
ZŁOTY MEDAL SIŁY ZBROJNE W SŁUŻBIE OJCZYZNY - pani Irena KRAMEK. SREBRNY MEDAL SIŁY ZBROJNE W SŁUŻBIE OJCZYZNY - ppłk Jerzy GROMIŃSKI. BRĄZOWY MEDAL SIŁY ZBROJNE W SŁUŻBIE OJCZYZNY - pani Maria RUDOWICZ.
W dniu 27.08.2007r. o godzinie 18.30 mszą świętą w Kościele Garnizonowym a następnie o godzinie 19.30 formowaniem pododdziałów na Placu Lotników w Świdwinie odbyły się uroczyste obchody Święta Lotnictwa Polskiego.
W dniach od 4.09.2007r. do 14.09.2007r. w norweskiej bazie Oerland odbyły się ćwiczenia z udziałem samolotów i pilotów z 40 ELT. W obecności całego stanu osobowego Eskadry, po powrocie do kraju, gen bryg. pil. Andrzej ANDRZEJEWSKI, wręczył dyplom dowódcy Eskadry ppłk pil. Wojciechowi MANIEWSKIEMU. W przededniu wręczenia sztandaru Eskadrze / 20.10.2007r. / to znakomita rekomendacja. 


Su-22 z 40 ELT w Norwegii. 2007r.


Po powrocie z Norwegii. Na pierwszym planie generał brygady Andrzej Andrzejewski i podpułkownik pilot Wojciech Maniewski. Obaj zginęli w katastrofie CASA w 2008r. Cześć Ich Pamieci! W tle najnowszy trzeci hangar na Lotnisku. 2007r.

W dniu 17.09.2007r. w rocznicę sowieckiej napaści na Polskę na cmentarzu w Połczynie Zdroju, odbyła się patriotyczna uroczystość, poświęcona oficerom zamordowanym przez NKWD wiosną 1940r.. Przy symbolicznym pomniku „Krzyżu Katyńskim” w asyście kompanii honorowej i sztandaru 21 BLot ze Świdwina oraz sztandarów miejscowych szkół i organizacji kombatanckich, mjr Wiesław GASEK odczytał Apel Poległych. Wstęgę Orderu Virtuti Militari w asyście płk dypl. pil. Dariusza MACIĄGA, zawiesił na tablicy pamiątkowej gen. bryg. pil. Andrzej ANDRZEJEWSKI. W czasie uroczystości z udziałem parlamentarzystów, władz samorządowych i mieszkańców Połczyna Zdroju, została także odprawiona Msza Święta. Ważne, że w tej symbolicznej lekcji historii, wzięła udział liczna grupa młodzieży z połczyńskich szkół.


Połczyn Zdrój. Rocznica napaści sowieckiej na Rzeczypospolitą. 17.09.2007r.

W dniu 12.10.2007 r. o godz. 9.30 mszą świętą w kościele garnizonowym rozpoczną się obchody 9 rocznicy powstania 1 Brygady Lotnictwa Taktycznego.
W dniu 20.10.2007r. ( sobota ) na placu Konstytucji 3 Maja w Świdwinie minister obrony narodowej Aleksander Szczygło wręczył 40 ELT nowy sztandar. Został on ufundowany przez społeczeństwo Miasta Świdwina. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta odprawiona w Kościele Garnizonowym przez ks. kapelana mjr Jerzego Sucheckiego w intencji żołnierzy i pracowników wojska 1 BLT. Uroczystość wręczenia sztandaru zgromadziła wielu gości. Wzięli w niej udział między innymi: minister obrony narodowej Aleksander Szczygło, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, generał brygady Roman Polko, dowódca sił powietrznych RP generał broni pilot Andrzej Błasik, biskup polowy Wojska Polskiego, generał dywizji Tadeusz Płoski i wielu innych. Po uroczystej mszy w Kościele Garnizonowym rozpoczęła się główna ceremonia na Placu Konstytucji 3 Maja. Rodzicami chrzestnymi sztandaru byli Barbara Targosz, żona byłego dowódcy sił powietrznych generała brygady pilota Stanisława Targosza oraz pułkownik rezerwy Stefan Olesiejuk, lotnik, który jako jeden z pierwszych lądował w Świdwinie w 1953r.. Pomysł wykonania sztandaru dla 40 ELT zrodził się już w 2000r., ale dopiero w 2007r. doszło do jego realizacji. Przez 7 lat Eskadra nie miała swojego sztandaru. 


Minister Obrony Narodowej Aleksander Szczygło wręcza sztandar dowódcy 40 ELT. 2007r.

Chor. szt. Zbigniew MICHALAK uzyskał tytuł Podoficera Roku 2007 w 1 BLT.
W 2007r. polskojęzyczna prasę obiegła „sensacyjna” wiadomość – „Pod pasem startowym świdnickiego lotniska jest 15 ton najbardziej niebezpiecznych substancji chemicznych”. Pianę bito na potęgę. Co jeden pismak, lepszy od drugiego. W pierwszym momencie pomyślałem, iż są to substancje chemiczne pozostawione przez zarazę niemiecką lub sowiecką. Ale nic z tych rzeczy. Z informacji wynikało, iż właścicielem mogilnika był nieistniejący już Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni „SCH” w Świdwinie, który złożył w 70/80-tych latach XX wieku ok. 10 ton przeterminowanych pestycydów oraz ok. 5 ton opakowań po nich. W 80-tych latach teren przejęło wojsko i podczas budowy płyty lotniska doszło do otwarcia mogilnika. Po konsultacji wojska ze świdwińskim oddziałem regionalnym Wojewódzkiej Stacji Kwarantanny i Ochrony Roślin, mogilnik został ponownie zabetonowany i przykryty płytą lotniska wojskowego. 
Nikt nie podważył istnienia mogilnika. Lecz na pewno nie był on zlokalizowany na terenie Lotniska Świdwin. Bo od 1953r. teren Lotniska nie zmniejszył się, ani się nie powiększył. Między bajki można włożyć informację o założeniu mogilnika na polu wzlotów. 
Wojsko na ten temat wypowiedziało się jednoznacznie. Rzecznik prasowy 1 Brygady Lotnictwa Taktycznego mjr Wiesława Gaska podał następującą informację – „Według naszych danych podane przez gazetę wskazania lokalizacji mogilnika są całkowicie błędne – jeśli nawet by tak było, to i tak jest to miejsce ok. 200 metrów poza lotniskiem. Teraz w tym wskazanym miejscu rośnie trawa. Lotnisko od 1953r. nie zmieniło swojego ogrodzenia. Nie ma takiej fizycznej możliwości, by na terenie wojskowym coś się działo. A w latach 70. i 80. lotnisko było terenem niedostępnym. Zgłosił się też człowiek ze Świdwina, który brał udział w magazynowaniu opakowań po różnych chemicznych związkach. Twierdzi, że mogilnik jest około 250 – 300 metrów przed ogrodzeniem terenu lotniska i są tam mniejsze ilości materiałów niebezpiecznych niż podała prasa. Starostwo i jego wydział od ochrony środowiska wskazało punkt położenia mogilnika na podstawie mapki otrzymanej ze Szczecina, nie weryfikując w żaden sposób tej informacji.” Co ciekawe, żaden pismak nie wziął łopaty i nie wskazał rzekomego mogilnika.
No cóż. Kampania medialna przeciwko Polskim Siłą Zbrojnym trwała i jak się później okazało przybrała na sile. 

2008r.
W dniu 23.01.2008r. doszło do katastrofy samolotu CASA C-295 M podczas podchodzenia do lądowania na Lotnisku Mirosławiec. Zginęło 20 żołnierzy, w tym dowódców Polskich Sił Powietrznych. Większość z nich piastowała ważne stanowiska w Garnizonie Mirosławiec i Świdwin. Cześć ich Pamięci! Więcej w osobnym Rozdziale. 
W ostatnim tygodniu maja 2008r. na świdwińskim lotnisku gościli przedstawicieli Słowackich Sił Powietrznych. Przez blisko tydzień słowaccy lotnicy wykonywali misje lotnicze na samolotach MiG-29 w ramach ćwiczenia STRIELA I i STRIELA II. Bazując na lotnisku Świdwin, wykonywali loty na poligon Ustka z wykorzystaniem różnych wariantów uzbrojenia.


Słowackie MiG-29 w Świdwinie. 2008r.


Słowackie MiG-29 w Świdwinie. 2008r.

W związku ze styczniową tragedią, na stanowiska dowódcze zostali powołani nowi żołnierze Polskich Sił Powietrznych. W dniu 4.08.2008r., o godzinie 13;00 na świdwińskim lotnisku, rozpoczął się uroczysty apel z okazji objęcia obowiązków Dowódcy 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego. Przy dźwiękach Orkiestry Sił Powietrznych z Bytomia w asyście Kompanii Honorowej 21 BLot i pocztów sztandarowych wszystkich Jednostek Wojskowych podległych 1 BLT, Dowódca Sił Powietrznych gen. broni pilot Andrzej BŁASIK, przywitał się z żołnierzami i uczestnikami uroczystości. Zgodnie z ceremoniałem wojskowym po odczytaniu Decyzji Ministra Obrony Narodowej o wyznaczeniu na stanowisko Dowódcy, po przyjęciu sztandaru Brygady i po podpisaniu protokołu, płk dypl. pil. Stefan RUTKOWSKI zameldował Dowódcy SP o przejęciu obowiązków Dowódcy 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego. W tym ważnym dla Pan płk Rutkowskiego i Brygady dniu, towarzyszyła Naszemu Dowódcy małżonka Arleta.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Dowództwa Sił Powietrznych, dowódcy jednostek podległych, parlamentarzyści ziemi zachodniopomorskiej i zaprzyjaźnione władze samorządowe. Byli także przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej i Żandarmerii Wojskowej.
Od dnia 19.09.2008r. ( przez kilka dni ) trwały największe ćwiczenie Sił Zbrojnych ANAKONDA '08. W ćwiczeniu biorą również wydzielone siły 1 Brygady Lotnictwa Taktycznego.
W dniu 3.10.2008r. odbyły się uroczyste obchody 10 rocznicy powstania 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie. W trakcie uroczystości odsłonięto tablicę pamiątkową, poświęconą poległym lotnikom – ufundowaną przez społeczeństwo Świdwina. Na uroczystości Dowódcę Sił Powietrznych reprezentował gen. bryg. pil. Ryszard HAĆ, przybyło wielu znakomitych gości. Uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą odprawioną w kościele garnizonowym. Po nastrojowym koncercie Edyty Geppert przy Placu Lotników odbyła się uroczysta zbiórka i odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Przed pomnikiem głos zabrał Dowódca 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego płk dypl. pil. Stefan RUTKOWSKI, który po powitaniu przybyłych gości, nakreślił rys historyczny brygady. Gen bryg. pil. Ryszard HAĆ przemawiając do zebranych przypomniał lotnicze dokonania pilotów i udział w wielu ćwiczeniach krajowych i zagranicznych. Ostatnim mówcą był Pan mgr Jan OWSIAK – Burmistrz Świdwina, który w kilku zdaniach przypomniał komu poświęcona jest ufundowana tablica i ze wzruszeniem w głosie zakończył wystąpienie słowami, by zachować w pamięci nazwiska poległych lotników. Następnie odczytano listę poległych żołnierzy. Po odsłonięciu tablicy przez Pana Burmistrza, nastąpiło jej poświęcenia przez ks. bp. Seniora Tadeusza WERNO. Na zakończenie uroczystości złożono pod pomnikiem wiązanki kwiatów.
W dniach 13-17.10.2008r. w 1 Brygadzie Lotnictwa Taktycznego odbywało się ćwiczenie taktyczne z wojskami pod kryptonimem KONDOR-08. W ćwiczeniu wzięły udział wydzielone siły z 8 i 40 ELT, 12 i 22 Baz Lotniczych oraz 14 batalionu usuwania zniszczeń lotniskowych. Istotą ćwiczenia jest przygotowanie i prowadzenie działań w ramach udziału w narodowej operacji połączonej.
W dniu 11.11.2008r. podczas uroczystych obchodów Święta Niepodległości, Prezydent RP, zwierzchnik Sił Zbrojnych Lech KACZYŃSKI, na wniosek ministra Obrony Narodowej Bogdana KLICHA, mianował ośmiu oficerów WP na pierwsze stopnie generalskie. Awans na stopień generała brygady w Siłach Powietrznych otrzymali:
płk dypl. pil. Stefan RUTKOWSKI - dowódca 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego
płk dypl. pil. Tadeusz MIKUTEL - dowódca 3. Brygady Lotnictwa Transportowego.
Z wielkim zadowoleniem, kadra i żołnierzy garnizonu przyjęli wiadomość o nominacji Dowódcy 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego na stopień generała brygady. Gen. bryg. pil. Stefan RUTKOWSKI, jest piątym dowódcą w 10-letniej historii brygady. Nominacja generalska Dowódcy, to niewątpliwy sukces osobisty gen. RUTKOWSKIEGO, który służbę zawodową pełni od 24 lat, to także wyróżnienie dla całej Brygady, której zasługi i wkład w rozwój Sił Powietrznych i Wojska Polskiego, docenił Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP Prezydent Lech KACZYŃSKI. 
Z końcem 2008r. w MON zapadły decyzje o przekształceniu 1 Brygady Lotnictwa Taktycznego w 1 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego. Związane to było z ujednoliceniem terminologii panującej w jednostkach państwa NATO. Dlatego należało także opracować nowe godła i emblematy. W Garnizonie Świdwin został ogłoszony konkurs na nowe emblematy. Na konkurs zgłoszono 8 prac konkursowych. Konkurs rozstrzygnięto 25.11.2008r.. Komisja pod przewodnictwem Dowódcy 1.Brygady Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Stefana RUTKOWSKIEGO dokonała wyboru najlepszego projektu. Zwycięzcą konkursu na odznakę i oznakę 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego został: mjr Paweł TYSZKIEWICZ - oficer sztabu brygady.Oznaka 1.Skrzydła Lotnictwa Taktycznego

W 2008r. w trudnej finansowo rzeczywistości, udało się jednemu z pilotów 40 ELT udało się uzyskać roczny nalot wynoszący ponad 300 godzin w roku. Był to godny uwagi wyczyn.

2009r.
W dniu 1.01.2009r. powołano do istnienia 1 SLT, które do tej pory było 1 Brygadą Lotnictwa Taktycznego.

 1. SKRZYDŁO LOTNICTWA TAKTYCZNEGO jest związkiem taktycznym wchodzącym w skład Sił Powietrznych. Powstało na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr PF – 51/Org. z dnia 18.08.2008r. W skład 1.SLT wchodzą: 12, 21, 22 i 23 Bazy Lotnicze oraz 1, 8, 7, 40 i 41Eskadry Lotnictwa Taktycznego i 14 batalion remontu lotnisk.
  Marzec 2009r. związany był z obchodni 10 rocznicy przystąpienia Rzeczypospolitej do struktur NATO. Z tej okazji w Polsce odbyło się wiele uroczystości, spotkań i akademii. Także w Garnizonie Świdwin. Były one okazja do wręczania awansów, odznaczeń i nagród.
  Dzienniku Urzędowym MON nr 6 z dnia 24.04.2009 r. ukazała się decyzja Ministra Obrony Narodowej nr 86/MON w sprawie dalszego używania sztandaru 1 Brygady Lotnictwa Taktycznego przez 1 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego oraz ustanowienia Święta 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego corocznie 30 września.
  W dniu 05.05.2009r. na terenie garnizonu Świdwin goszczono dziennikarzy zagranicznych, którzy w ramach działań promujących Siły Powietrzne, odwiedzali największe lotnicze garnizony. Do Świdwina przyjechali dziennikarze z: Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Czech, Holandii, Belgii, Danii, Białorusi, Szwecji i oczywiście z Polski, w sumie 45 fotoreporterów. Tegoroczny „PRESS TOUR” organizowany przez Siły Powietrzne, to odpowiedź na ogromne zainteresowanie zagranicznego środowiska dziennikarskiego Polskim lotnictwem wojskowym. Dziennikarzy powitał Dowódca 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Stefan RUTKOWSKI, który w krótkim wystąpieniu zapoznał fotoreporterów z programem przebiegu wizyty w garnizonie Świdwin i przedstawił obecnych na spotkaniu dowódców: płk. dypl. pil. Ireneusza STARZYŃSKIEGO - dowódcę 21 BLot, ppłk. dypl. pil. Ireneusza ŁYCZKA – dowódcę 40 ELT. Goście zwiedzili salę tradycji, zapoznając się z historią garnizonu i historią powstania Polskiego lotnictwa. Najważniejszym jednak dla dziennikarzy momentem, była możliwość wejścia na płytę lotniska i zrobienia zdjęć w trakcie wykonywania lotów. 
  W dniu 2.06.2009r. ( 1.06.2009r. ) w garnizonie Świdwin gościł Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Lecha Kaczyńskiego. W trakcie wizyty Pan Prezydent złożył wieniec pod Pomnikiem Poległych Lotników w towarzystwie Dowódcy 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Stefana Rutkowskiego oraz Burmistrza Miasta Świdwina pana Jana Owsiaka oraz spotkał się z mieszkańcami Miasta.


Prezydent Rzeczypospolitej Profesor Lech Kaczyński w Świdwinie. 2009r.

W lipcu 2009r. stała ekspozycja samolotów umiejscowiona w centrum koszar, została wzbogacona o kolejny samolot eksponat: TS-11 Iskra. Tym sposobem odwiedzający garnizon Świdwin, mogą z bliska obejrzeć wszystkie typy statków powietrznych, na jakich wykonywali loty nasi piloci: Lim-6, TS-11 Iskra, MiG-21 i Su-22, które eksploatowane są przez 7, 8 i 40 ELT. Istniała także możliwość zwiedzania garnizonowej sali tradycji i stałej ekspozycji statków powietrznych, po wcześniejszym uzyskaniu zgody dowódcy jednostki wojskowej.
W dniach od 6.07.2009r. do 10.07.2009r. przeprowadzono ćwiczenia NEWFIP, których głównym aspektem było działanie przy silnej walce elektronicznej. W oparciu o 22. Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania w Bydgoszczy utworzono EWCC (Electronic Warfare Coordination Cell), w skład którego weszli przedstawiciele ćwiczących jednostek: 1. Ośrodka Radioelektronicznego, 1. i 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego, 3. Brygady Radiotechnicznej, 3. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej i 78. Pułku Rakietowego Obrony Powietrznej. Całość ćwiczeń koordynowało Centrum Operacji Powietrznych. Loty wykonywano także w strefie odpowiedzialności 21. ODN z Warszawy. W ćwiczeniach wzięły udział różne komponenty, w tym francuskie samoloty DA-20 WRE, które operowały z Lotniska Mirosławiec. Ćwiczenia przeprowadzono w północnej części Polski. W jednym z epizodów główną rolę odegrał samolot Su-22 z zasobnikiem SPS-141 MWGE. 
Do wykonania zadań w powietrzu wyznaczono: ze składu 1 SLT, 6 samolotów Su-22 M 4 z 40 ELT ze Świdwina, 4 MiG-29 z 41 ELT z Malborka; ze składu 2. SLT, 4 F-16 z 31. BLT z Krzesin; ze składu 3. SLTr, 1 samolot CASA C-295 M z 13. ELTr z Balic. 40 Eskadra Lotnictwa Taktycznego wykonywała zadania 6 samolotami Su-22 M 4 wyposażonymi w stacje SPS-141 MWGE. Ćwiczenia z ich użyciem były realizowane i dawniej, jednak od paru lat widok Polskiego Su-22 z SPS-141 należał do rzadkości. 
Stacja SPS-141MWGE to urządzenie zakłóceń aktywnych, podwieszane w zasobniku na 3 lub 5 węźle podwieszeń. Masa zasobnika to 180 kg. Stacja działa na zasadzie retranslatora, odbiera sygnały opromieniowujące samolot, nakłada na nie modulację zakłócającą, następnie wzmacnia i wypromieniowuje w przednią lub tylną półsferę. SPS-141 wytwarza cztery kompleksy zakłóceń: A – do ochrony przed radiolokatorami impulsowymi, B – do ochrony przed radiolokatorami o ciągłym i niby-ciągłym promieniowaniu, C – do wzajemnej ochrony dwóch lub więcej samolotów przed radiolokatorami o ciągłym i niby-ciągłym promieniowaniu oraz zakłócenia szumowe – powodujące przecelowanie pocisków rakietowych z radiolokacyjnymi głowicami naprowadzającymi o ciągłym promieniowaniu na powierzchnię ziemi lub wody.
Dziennie świdwińscy piloci wykonywali po dwie misje, w ramach których prowadzili symulowane ataki na posterunki radiolokacyjne, zakłócali ich działanie. Atakowali również zestawy rakietowe obrony powietrznej NEWA-SC, KUB i OSA oraz zakłócali pracę tych zestawów, aktywnie przeciwdziałając namierzeniu i atakowi na samoloty. Loty wykonywano parą, bo przy współdziałaniu dwóch stacji SPS osiąga się najlepsze efekty. 
W sierpniu 2009r. z okazji Dnia Wojska Polskiego Minister Obrony Narodowej Bogdan KLICH w uznaniu zasług w rozwoju i umacnianiu obronności Rzeczpospolitej Polskiej nadał m.in.:
ZŁOTY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU - mjr Jan FIOŁEK, st. chor. szt. Jerzy WIKTOR. SREBRNY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU - ppłk Gracjan WOJTULSKI, mjr Wiesław GASEK, mjr Piotr SARAPUK, mjr Bernard WOŁUJEWICZ, pani Irena KRAMEK. BRĄZOWY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU - mjr Paweł KORCZYŃSKI, mjr Jacek KOPAŃSKI, pani Violetta WIKTOR, za długoletnią wzorową służbę lub pracę w Wojsku Polskim. ZŁOTY MEDAL SIŁY ZBROJNE W SŁUŻBIE OJCZYZNY - ppłk Krzysztof SIKORA, mjr Jerzy KOPIEC, mjr Marian KOROL, kpt. Kazimierz MACHAJ. SREBRNY MEDAL SIŁY ZBROJNE W SŁUŻBIE OJCZYZNY - mjr Leszek BŁACH, mjr Sylwester DĄBSKI, mjr Andrzej KACIEŁOWICZ, kpt. Wojciech WOŻNIAK, pani Ewa WÓJCIK. BRĄZOWY MEDAL SIŁY ZBROJNE W SŁUŻBIE OJCZYZNY - mjr Arkadiusz CERKASKI, mjr Artur GŁUŚNIEWSKI, pani Beata KOWALCZYK. Podległej kadrze i pracownikom cywilnym wojska w imieniu Ministra Obrony Narodowej medale wręczył Dowódca 1. SLT gen. bryg. pil. Stefan RUTKOWSKI.
W sierpniu 2009r. Prezydent RP Pan Lech KACZYŃSKI przyznał i odznaczył za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Siłom Powietrznym, a wykraczający poza zwykły obowiązek, LOTNICZYM KRZYŻEM ZASŁUGI: gen. bryg. pil. Stefana RUTKOWSKIEGO.
W dniu 25.09.2009r. 1. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, obchodziło swoje pierwsze urodziny po zmianie nazwy, która nastąpiła wraz z początkiem 2009r.. Święto 1. SLT rozpoczęła Msza Święta, którą w Kościele Garnizonowym celebrował Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. Tadeusz Płoski w asyście, kapelana garnizonu ks. por Grzegorza Przewrockiego, Dziekana Dekanatu ks. Romana Tarniowego i wice dziekana ks. Ryszarda Kizielewicza. Następnie na Placu Konstytucji 3 Maja w centrum Świdwina odbył się uroczysty Apel z okazji Święta 1. SLT. Na zaproszenie Dowódcy 1. SLT gen. bryg. pil. Stefana Rutkowskiego, przybyło wielu znakomitych gości w tym min.: gen. bryg. pil. Ryszard Hać, Szef Wojsk Lotniczych Zastępca Szefa Szkolenia,który reprezentował Dowódcę Sił Powietrznych, gen. broni Zdzisław Goral, Dowódca Wielonarodowego Korpusu Północny Wschód, gen. bryg. Andrzej Gwadera Zastępca Dowódcy 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, gen. bryg. Krzysztof Motacki Dowódca 2. Brygady Zmechanizowanej im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego ze Złocieńca, płk dypl. Jarosław MIKA, Dowódca Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny – Wschód Stargard Szczeciński. Wśród gości obecni byli dawni dowódcy dywizji i brygady: gen. broni pil. w st. spocz. Stanisław Targosz i gen. dyw. pil. SławomirDygnatowski. Przybył także gen. bryg. Michał Sikora Szef Wojsk Radiotechnicznych oraz Dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Tadeusz Mikutel. Nie zawiedli przyjaciele reprezentujący Marynarkę Wojenną: Kontradmirał Jerzy Lenda i Komandor Dariusz Bednarczyk. Święto zaszczyciły obecnością żony Dowódców Panie: Małgorzata Andrzejewska, Bożena Maciąg i Elżbieta Maniewska. Władze lokalne reprezentowali: Mirosław Majka Starosta Świdwina i Kazimierz Szafrański, Przewodniczący Rady Powiatu, Jan Owsiak Burmistrz Miasta Świdwin i Roman Artyński mł. bryg. Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Przewodniczący Rady Miasta Świdwin w jednej osobie oraz wielu gości, samorządowców, zaprzyjaźnione służby mundurowe: policji, straży pożarnej i żandarmerii wojskowej, kombatantów oraz dowódców podległych jednostek wojskowych. Uroczystą oprawę Apelu zapewniła Orkiestra Sił Powietrznych z Koszalina w asyście sztandaru 1. SLT i kompanii honorowej, wystawionej przez 21 Bazę Lotniczą. Po przywitaniu gen bryg. pil. Ryszarda Hać z żołnierzami i wciągnięciu flagi państwowej na maszt, odczytano rozkazy okolicznościowe. Wyróżniających żołnierzy nagrodzono medalami, nagrodami finansowymi i rzeczowymi. Po przemówieniach nastąpiła defilada pododdziałów, która zakończyła uroczysty apel. W kasynie wojskowym zaproszono gości na żołnierski poczęstunek. Dowódca 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Stefan Rutkowski otrzymał od zaproszonych gości wiele kwiatów i życzeń dla całego stanu osobowego Skrzydła pomyślnej służby na rzecz obrony powietrznych granic Rzeczpospolitej.
W dniu 06.10.2009r. na terenie garnizonu Świdwin, gościli już po raz drugi w 2009r. dziennikarze zagraniczni, którzy w ramach działań promujących Siły Powietrzne, odwiedzali największe lotnicze garnizony. Przyjechało 71 dziennikarzy praktycznie z całej Europy. „PRESS TOUR” organizowany przez Siły Powietrzne.
Na terenie 12 Bazy Lotniczej w dniu 22.10.2009r. odbyły się Zawody użyteczno – bojowe nieetatowych zespołów obrony przed bronią masowego rażenia podsumowujące proces szkolenia w 2009r.. Do rywalizacji o miano najlepszego zawodnika i drużyny w 1. Skrzydle Lotnictwa Taktycznego, przystąpiły reprezentacje baz lotniczych, eskadr lotnictwa taktycznego oraz 14 batalionu remontu lotnisk z Elbląga.
W 2009r. 40 ELT dowodzona przez ppłk. pil. Ireneusza Łyczka, już była wiodącą jednostką eksploatującą Su-22. Formalnie funkcjonowała jeszcze 7 ELT Świdwin i 8 ELT Mirosławiec. W rzeczywistości 7 ELT funkcjonowała już tylko na papierze. Jej samoloty i zasobniki rozpoznawcze KKR były już na stanie 40 ELT, której etat zwiększył się o Grupę Analiz Danych. Eskadra zaczęła wykonywać zadania rozpoznawcze. Z kolei 8 ELT już była przygotowywana do przebazowania na Lotnisko Świdwin. 8 Eskadra specjalizowała się w lotach z celami SRCP-WR, które imitują cele powietrzne, a zadania te już przejęła 40 ELT. 
W 2009r. 40 ELT miała na stanie 25 samolotów Su-22 M 4, 6 Su-22 UM 3 K i 3 TS-11 ( etat to 13 Su-22 M 4, 3 Su-22 UM 3 K i 6 TS-11). Etat personelu latającego i technicznego wynosił 70 %. W 7 i 8 ELT etat personelu latającego wynosił 20 %. W dowództwie 1 SLT i MON było jeszcze 22 pilotów z uprawnieniami na Su-22. Dlatego też wszystkie ćwiczenia były obsadzane przez pilotów z 40 ELT. Na dodatek tylko część z nich była w pełni wyszkolona i właśnie na nich spoczywało wykonywanie większości zadań stawianych przed Eskadrą. To powodowało, że świdwińscy piloci osiągali bardzo wysokie naloty. Zastępca dowódcy eskadry mjr pil. Robert Kantowicz, w 2008r. wylatał 301,5 godziny! Kolejny na liście pilot miał 180 godzin. Średni nalot na pilota wyniósł ok. 125 godzin.
Mimo to, w tym okresie malała liczba latających maszyn Su-22, a na dodatek trwały odejścia dobrych pilotów i techników ze służby. O ile wcześniej próbowano ich zatrzymywać, to aktualnie ( 2009r. ) nie robiono przeszkód. Nie ulega wątpliwości, iż odejścia były spowodowane coraz słabszymi uposażeniami, wynikłymi z beznadziejnej polityki kadrowej ministra obrony narodowej Bogdana Klicha.

2010r.
W dniu 10.04.2010r. nad Smoleńskiem ( rosja ) doszło do największej katastrofy w dziejach Polskiego Lotnictwa Wojskowego. W szczątkach Rządowego samolotu Tu-154 M nb 101 zginęło 96 osób; dwóch Prezydentów Rzeczypospolitej, Marszałek Sejmu, dziewięciu generałów Polskich Sił Zbrojnych należących do NATO i wielu innych wspaniałych Polaków. Rząd Premiera Donalda Tuska ( z nieudolnym ministrem Obrony Narodowej Bogdanem Kichem, nieudolną minister zdrowia Ewą Kopacz i pozostałymi ) nie stanął na wysokości zadania. Okazał się słaby i wiernopoddańczy kremlowi. Nie skorzystał z pomocy NATO. Przyniósł hańbę Polskiemu Narodowi. Oddał badanie „wypadku” i śledztwo w ręce generał KGB pani Anodiny i oficerowi KGB Władimirowi Putinowi ( premier na kremlu ). Kiedy piszę te słowa minęło już 13 miesięcy od katastrofy. Wrak, czarne skrzynki, telefony satelitarne, broń służbowa oficerów BOR i inne istotne dla sprawy przedmioty i dokumenty jeszcze nie wróciły do Polski. Sam wrak celowo niszczono. Wystawiono na stojane, aby pogoda dokończyła dzieła. W Rzeczypospolitej czynnym oficerom zabroniono udzielać jakichkolwiek wypowiedzi. W prasie oskarżono żołnierzy o słabe wyszkolenie i powietrzne chuligaństwo. Zamknięto największy portal internetowy o lotnictwie. Nadal pastwiono się nad oficerami mającymi coś wspólnego z katastrofą samolotu CASA z 2008r., jednocześnie ciąga ich się po sądach. Generała Andrzeja Błasika pozbawiono honoru i orzeczono pijakiem. Tylko jego ukochana małżonka, Pani Ewa Błasik, broni honoru męża. 
Dlatego z czystym sumieniem piszę – To był zamach. 
Ojczyznę Wolną Racz Nam Wrócić Panie!
Wydarzenia z dnia 10.04.2010r. źle wpłynęły na siłę i zwartość Polskich Sił Powietrznych. Pokazały, że wojskiem powinien zajmować się wojskowy, strateg, umysł ścisły, a nie psychiatra, jakim z wykształcenia jest Bogdan Klich. To Bogdan Kich jest odpowiedzialny za cięcie kosztów w Armii, głównie na szkoleniach i nowym sprzęcie. 
W dniu 10.06.2010r. na terenie garnizonu Świdwin, gościła w ramach realizacji wyjazdów studyjnych Polskich dziennikarzy pn. SPOTKANIA Z ARMIĄ blisko 50 osobowa grupa przedstawicieli mediów. Ta „nowa forma” promocji Sił Zbrojnych mogła być zrealizowana, tylko dzięki aprobacie Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha. Według oficjalnych materiałów – „To sposób na przywołanie pamięci o poległych tragicznie w smoleńskiej katastrofie najwyższych dowódców Wojska Polskiego, to także odpowiedź na zainteresowanie medialne środowiska dziennikarskiego Polskim Lotnictwem Wojskowym.”
Widać wyraźnie, iż Bogdan Kich nie wie co się w Rzeczypospolitej dzieje i wyważa otwarte drzwi. Dlaczego? Bo Naród doskonale pamięta zamach smoleński i żąda prawdy. Nie sensacji. A media polskojęzyczne doskonale wiedzą co się w Polskim Lotnictwie dzieje, ale dozują tylko sensacje i chętnie posadziłyby Prezydenta Lecha Kaczyńskiego lub Generała Andrzeja Błasika za sterami Tu-154 M nb 101. 

W dniach 17 – 21.05.2010r. w 1. Skrzydle Lotnictwa Taktycznego, przeprowadzono ćwiczenie dowódczo – sztabowe szkieletowe w obiektach stacjonarnych pk.: BRYZA 10. Celem ćwiczenia było zintensyfikowanie szkolenia w ramach przygotowania jednostek wojskowych do wykonywania zadań zgodnie z przeznaczeniem. W zamiarze Dowódca Skrzydła polecił: osiągnąć gotowość do podjęcia działań podległymi jednostkami wojskowymi. Przygotować dwie eskadry lotnictwa taktycznego oraz zabezpieczające ich działania wydzielone siły i środki do przemieszczenia na lotniska Świdwin i Malbork i przekazać je w podporządkowanie COP. Zabezpieczyć logistycznie szkolące się eskadry i przygotować do składu Komponentu Powietrznego. Kierownik ćwiczenia płk dypl. pil. Eugeniusz Gardas, nadzorował realizację zadań w m. Malbork, natomiast zastępca kierownika płk dypl. Jerzy Gromiński w jednostkach garnizonu Świdwin. 
W dniach 17-21.05.2010r. na lotnisku Świdwin, stacjonowała eskadra lotnicza Słowackich Sił Powietrznych w składzie 5 MiG-29 wraz z personelem technicznym. To już kolejny pobyt słowaków na Lotnisku Świdwin. Głównym zadaniem ćwiczenia pk.: STRELA I było strzelanie kierowanych pocisków rakietowych typu „powietrze-powietrze” na poligonie Ustka.

Powstanie 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego.
W dniu 1.07.2010r. rozpoczęła działalność 21 Baza Lotnictwa Taktycznego. Powstała ona po decyzji Ministra Obrony Narodowej nr Z-31/Org./P1 z 25.08.2009r.. Nowa jednostka skupiła w swoich strukturach 21 Bazę Lotniczą, 7 ELT, 8 ELT i 40 ELT. Operacyjnie podlega pod 1 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego z dowództwem w Świdwinie. Obecnie ( 2011r. ) na wyposażeniu 21 BLotT są głównie samoloty Su-22 M 4 oraz Su-22 UM 3 K.
Decyzją nr 499/MON z dnia 28.12.2010r. Baza przejęła sztandar po rozformowanej 21 Bazie Lotniczej oraz ustalono dzień święta jednostki na 1 lipca.
Decyzją MON nr 499/MON z dnia 28.12.2010r. Baza dziedziczy i kultywuje tradycje następujących jednostek:

 • 40.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (1951-1971)
 • 86.Batalion Łączności (1968-1998)
 • 47.Ruchome Warsztaty Remontu Lotniczego (1951-1957)
 • 47.Polowe Warsztaty Lotnicze (1957-1999)
 • 28.Ruchomy Warsztat Naprawy Samochodów (1966-1999)
 • 19.Batalion Radiotechniczny (1968-1995)
 • 40.Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego (1971-1982)
 • 48.Eskadra Lotnicza (1978-1990)
 • 1.Centrum Dowodzenia Bojowego Armii Lotniczej (1978-1983)
 • 40.Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego (1982-1999)
 • 1.Centrum Dowodzenia Bojowego Wojsk Lotniczych Frontu (1983-1990)
 • 1.Centrum Dowodzenia Bojowego Lotnictwa (1990-1995)
 • 1.Ośrodek Dowodzenia Lotnictwa (1995-2001)
 • 8.Eskadra Lotnictwa Taktycznego (2000-2010)
 • 39.Eskadra Lotnictwa Taktycznego (2000-2003)
 • 40.Eskadra Lotnictwa Taktycznego (2000-2010)
 • 11.Baza Lotnicza (2000-2002)
 • 21.Baza Lotnicza (2002-2010)

  STRUKTURA
  • dowództwo 21.BLotT
  • sztab
  • Grupa Działań Lotniczych
  • 1 eskadra lotnicza
  • 2 eskadra lotnicza
  • eskadra wsparcia
  • Grupa Obsługi Technicznej
  • 1 eskadra obsługi
  • 2 eskadra obsługi
  • Grupa Wsparcia
  • eskadra dowodzenia
  • eskadra zabezpieczenia
   Dowódca 21 BLotT
  • płk dypl. pil. Ireneusz Starzyński (1.07.2010r. – ... )

   W dniu 23.07.2010r. na świdwińskim lotnisku odbyła się uroczystość zdania obowiązków Dowódcy 1.Skrzydła Lotnictwa Taktycznego. Decyzją Ministra Obrony Narodowej dotychczasowy Dowódca gen. bryg. pil. Stefan RUTKOWSKI wyznaczony został na stanowisko Szefa Wojsk Lotniczych – Zastępcę Szefa Szkolenia. Na jego miejsce nie wyznaczono następcy. Pełniącym obowiązki dowódcy 1 SLT został płk dypl. pil. Eugeniusz GARDAS. Do tej sytuacji dodam mały komentarz. Te posunięcia świadczyły o bałaganie jaki w resorcie MON wprowadził minister Bogdan Klich.
   Obchody Święta Wojska Polskiego w Garnizonie Świdwin zorganizowano w dniu 13.08.2010r.. Odbyła się uroczysta zbiórka. Wręczono odznaczenia resortowe i odczytano rozkaz okolicznościowy. Pełniący obowiązki Dowódcy 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego Pan płk dypl. pil. Eugeniusz GARDAS, został uhonorowany złotym medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny. W dniu 15.08.2010r. w Kościele Garnizonowym odprawiona została Msza Święta w intencji żołnierzy i pracowników garnizonu Świdwin, którą odprawił proboszcz ks. mjr Andrzej MIGAŁA.


Centrum Świdwina i pomnik-samolot Lim-5 P przy którym odprawia się wszystkie uroczystości Garnizonu Świdwin. 2010r.

Fakt stacjonowania wojska w największym stopniu przyczynił się do rozwoju gospodarczego i kulturalnego Miasta. Z inicjatywy mieszkańców Świdwina, każdego roku na Placu Lotników, przy pomniku samolocie, odbywa się Capstrzyk, poświęcony pamięci tych żołnierzy, którzy zginęli pełniąc służbę w czasie pokoju. Obchody lotniczego święta w dniu 23.08.2010r. w Świdwinie, rozpoczęła Msza Święta odprawiona w kościele garnizonowym przez ks. mjr Andrzeja MIGAŁĘ w asyście kompanii honorowej i sztandarów 1 SLT i 21 BLotT oraz uroczystej muzycznej oprawie chóru SONORES. W strugach deszczu przy dźwiękach Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Poznania, meldunek o gotowości pododdziałów do Capstrzyku, złożył dowódca uroczystości ppłk dypl. Jerzy GOLENIOWSKI Dowódcy 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego płk dypl. pil. Eugeniuszowi GARDASOWI. W tegorocznym Apelu Pamięci, wymieniono nazwiska 46 żołnierzy Sił Powietrznych, którzy w okresie od 1953r. do czasów współczesnych zginęli w czasie wykonywania obowiązków służbowych. Na tej zbyt długiej liście umieszczono także nazwiska 20 żołnierzy, którzy zginęli w katastrofie pod Mirosławcem oraz wymieniono z imienia i nazwiska byłego Dowódcę Sił Powietrznych generała pilota Andrzeja BŁASIKA, który zaczynał swoją lotniczą karierę w 40 PLM-B. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Dowódca Skrzydła płk dypl. pil. Eugeniusz GARDAS i Burmistrz Świdwina Jan OWSIAK. Apel Pamięci odczytał mjr Wiesław GASEK, po którym złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem. Wśród wielu zaproszonych gości byli przedstawiciele władz miasta i powiatu, kombatanci, dyrektorzy placówek oświatowych, byli żołnierze zawodowi i mieszkańcy Świdwina. Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego zakończyła Capstrzyk.
W dniu 28.08.2010r. na terenie Lotniska Świdwin zorganizowano Dzień Otwartych Koszar. Tematem przewodnim była promocja służby w Narodowych Siłach Rezerwowych. Pomimo zmiennej aury w imprezie uczestniczyło ok. 200 osób z garnizonu i okolic. Na program składały się min. zapoznanie z historią Sił Powietrznych i Garnizonu Świdwin, prezentacja multimedialna poświęcona służbie w NSR, wystawa statyczna samolotów, a także pokaz sprzętu i wyposażenia bazy przewidzianego do obsługi przez żołnierzy NSR. 

W dniu 8.10.2010r. na Placu Lotników w Świdwinie, odbył się Uroczysty Apel z okazji święta 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta odprawiona w Kościele Garnizonowym przez ks. płk Sławomira ŻARSKIEGO. Msza św. miała szczególnych charakter, gdyż w jej trakcie ks. kanonik Sławomir ŻARSKI, udzielił młodzieży garnizonu sakramentu Bierzmowania. Należy podkreślić, że Kompanię Honorową na święto skrzydła, wystawiła 21.BLotT, której towarzyszyło 6 pocztów sztandarowych – z podległych 1.SLT jednostek wojskowych. Następnie zaproszeni goście udali się na Plac Lotników, gdzie przy dźwiękach orkiestry Sił Powietrznych z Koszalina, dowódca uroczystości ppłk Robert KARASIEWICZ, złożył meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystości Dowódcy Sił Powietrznych gen. broni pil. Lechowi MAJEWSKIEMU. W trakcie zbiórki wręczono odznaczenia państwowe i resortowe, odczytano rozkazy okolicznościowe o uhonorowaniu najlepszych żołnierzy skrzydła. W wystąpieniu Dowódca SP gen. broni pil. Lech MAJEWSKI, podkreślił jak ważne zadania w strukturze obronnej państwa wykonują piloci 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie. Przypomniał, że to właśnie piloci 1.SLT już trzykrotnie wypełniali mandat misji Air Policing pn. ORLIK I, II i III, broniąc powietrznych granic Litwy, Łotwy i Estonii. Dowódca Sił Powietrznych gen. broni pil. Lech MAJEWSKI i Dowódca 1. Skrzydła, płk dypl. pil. Eugeniusz GARDAS złożyli symboliczną wiązankę kwiatów i zapalili znicz pod pomnikiem samolotem upamiętniającym, tych którzy zginęli pełniąc służbę. Defilada pododdziałów, zakończyła Uroczysty Apel. Ostatnim punktem obchodów święta 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, był występ artystyczny zespołu Klubu Marynarki Wojennej „RIWIERA”. Po koncercie zaproszeni goście, spotkali się w sali kawiarnianej Klubu Garnizonowego, gdzie był czas na wspólne świętowanie i składanie życzeń. 
W dniu 17.12.2010r. odbyło się uroczyste pożegnanie Sztandaru 14 batalionu remontu lotnisk w Elblągu ( rozformowanie jednostki nastąpiło z dniem 31.12.2010r. ). W uroczystości udział wzięli: byli dowódcy jednostki, fundatorzy sztandaru, ojciec chrzestny, przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych regionu, duszpasterstwa, organizacji pozarządowych i kombatanckich, przedstawiciele służb mundurowych oraz dowódcy jednostek z 1. Skrzydła lotnictwa Taktycznego i 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Jednostka Wojskowa stacjonująca przy ul. Lotniczej w Elblągu, powstała 15.10.1952r. w Oleśnicy jako 14 batalion budowy lotnisk. W dniach 21 – 24.02.1954r. jednostka została przebazowana z Oleśnicy do Elbląga. Z dniem 01.01.2000r. na bazie sił i środków rozformowanej jednostki powstał 14 batalion usuwania zniszczeń lotniskowych, a następnie od 01.01.2009r. nazwa jednostki została zmieniona na 14. batalion remontu lotnisk. Głównym zadaniem 14. batalionu remontu lotnisk jest odbudowa zniszczonych nawierzchni lotniskowych zgodnie ze standardami NATO. W 2002r. i 2004r. batalion został uznany za najlepszą jednostkę logistyczną i uhonorowany tytułem i proporcem „WZOROWY PODODDZIAŁ WOJSK LOTNICZYCH I OBRONY POWIETRZNEJ ”.W 2003r. jednostka otrzymała sztandar ufundowany przez społeczność regionu. Dowódcami jednostki byli:
ppłk Zdzisław ROMATOWSKI 
ppłk Kazimierz KROGULECKI
ppłk inż. Zygmunt PNIAK
ppłk mgr inż. Stanisław CWYL
mjr mgr inż. Cezary ZARSKI
ppłk mgr inż. Zbigniew RUCIŃSKI
ppłk mgr inż. Jarosław HALICKI
Obecny dowódca:
p.o. mjr dypl. inż. Waldemar ŚCIBISZ
Poza osiągnięciami służbowymi Jednostka wniosła również znaczący wkład w rozwój Elbląga. Wykonała m.in. roboty ziemne pod Wojewódzki Szpital Zespolony, halę sportową „Startu”, prowadziła demontaż budynków przy ul. Hetmańskiej, pomagała w budowie Kościoła pod wezwaniem Św. Trójcy na osiedlu Zatorze i Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacyjnego a także w budowie „kopca” na terenie Aeroklubu z okazji wizyty Ojca Św. Jana Pawła II. Żołnierze 14. batalion remontu lotnisk swoją postawą niejednokrotnie udowodnili, że społeczność elbląska może zawsze na nich liczyć, a w szczególności w czasie zagrożenia powodziowego jakie miało miejsce m.in. w październiku 2009r..
No cóż. Kolejna jednostka wojskowa związana z lotnictwem znikła z mapy Rzeczypospolitej. Nie będzie samolotów, nie będzie lotnisk, to nie będzie co remontować.
Pod koniec 2010r. 8 ELT bazująca do tej pory na Lotnisku Mirosławiec została ostatecznie przeniesiona na Lotnisko Świdwin. W ten sposób 21 BLot stała się ostatnim lotniskiem eksploatującym samoloty typu Su-22. Samo Lotnisko Mirosławiec z 12 BLot przemianowano na Komendę Lotniska. Przypomnę, że Su-22 bazowały w Powidzu, Pile, Świdwinie i Mirosławcu.

2011r.
W dniu 3.03.2011r., w rocznicę wyzwolenia Świdwina odprawiono Mszę Świętą, a następnie odbył się uroczysty apel. Złożono kwiaty przed Pomnikiem poświęconym Poległym i Pomordowanym Żołnierzom, Ofiarom Faszyzmu i Stalinizmu.
W dniu 15.03.2011r. Świdwinie w obecności dowódcy Sił Powietrznych generała broni pilota Lecha Majewskiego, odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków dowódcy 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego. Przez ostatnie trzy miesiące obowiązki dowódcy pełnił płk. pil. Wojciech Pikuła, od 15.03.2011r. dowódcą 1 SLT jest generał brygady pilot Tadeusz Mikutel.
W sobotę 2.07.2011r. na Lotnisku zorganizowano kolejny Piknik Lotniczy. Impreza trwała od godziny 9;00 do 16;00. W powietrzu zaprezentowały się maszyny Su-22, MiG-29 i Grupa Żelazny. Na wystawie statycznej zaprezentowały się także inne samoloty i śmigłowce Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej oraz sprzęt Aeroklubów. 

Przyszłość Lotniska Świdwin.
Przyszłość 40 ELT póki co związana jest z samolotami Su-22, które powinny pozostać w wyposażeniu jednostki jeszcze do 2015r.-2018r.. Nic jednak nie słychać o postulowanej przez pilotów od lat choćby ograniczonej modernizacji samolotów tego typu. Minimum to druga radiostacja, czy air-to-air tacan, pozwalający na określenie wzajemnej odległości między samolotami w niego wyposażonymi – rzecz niezwykle przydatna na samolotach bez stacji radiolokacyjnej jak Su-22, np. podczas lotów w chmurach. Również umilkły głosy z MON o zakupie kolejnych F-16 ( nowych lub z demobilu ). Dlatego wygląda na to, iż za kilka lat 40 ELT zostanie rozformowana. Rząd Donalda Tuska szumi tylko o sprowadzeniu eskadry USAF z samolotami F-16. W sumie wychodzi tak, iż oddajemy kolejne atrybuty suwerenności Rzeczypospolitej.
Wygląda na to, że kolejne Polskie lotnisko znika z mapy Rzeczypospolitej. Nim niej ni więcej, zostanie przekształcone w muzeum. Tak. To nie żart. Staraniem Stowarzyszenia Przyjaciół Lotniska Wojskowego Świdwin powstaje kolejne muzeum lotnicze – Muzeum Lotnictwa Ziemi Świdwińskiej. W dniu 15.02.2011r. minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski zatwierdził regulamin placówki. Miłośnicy lotnictwa, skupieni w Stowarzyszeniu Przyjaciół Lotniska Wojskowego Świdwin, zamierzają utworzyć w swojej miejscowości muzeum lotnicze. Placówka, nosząca obecnie nazwę Muzeum Lotnictwa Ziemi Świdwińskiej w organizacji, posiada już zatwierdzony regulamin i kilka eksponatów na terenie Lotniska. Na stanowisko dyrektora muzeum został powołany Mirosław Grodzicki, który pracował kiedyś w 21 Bazie Lotniczej. 

Dowódcy 40 Eskadry Lotnictwa Taktycznego;
Kpt.pil. Cezary Wasser (23.08.1999r. - 01.09.2003r. )
Mjr pil. Mirosław Tomaszewski (01.09.2003r. -04.02.2004r. )
Mjr pil. Wojciech Maniewski ( 04.02.2004r. -01.07.2004r. ) (pełnił obowiązki czasowo)
Kpt.pil. Dariusz Maciąg (01.07.2004r. -02.10.2006r. ) zginął tragicznie w katastrofie lotniczej samolotu CASA C295M w czasie lądowania na lotnisku w Mirosławcu
Ppłk pil. Wojciech Maniewski ( 02.10.2006r. -23.01.2008r. ) zginął tragicznie w katastrofie lotniczej samolotu CASA C295M w czasie lądowania na lotnisku w Mirosławcu
Ppłk pil. Ireneusz Łyczek ( 25.05.2008r. - ... )

Dowódcy 3/11/5/3 Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego; 
- płk pil. Jan Chłusowicz ( 1944r. – 1946r. )

 • płk pil. Aleksander Czapliński ( 1952r. – 1.10.1954r. )
 • cz. p.o. ppłk nawig. Aleksander Danielak ( 1.10.1954r. – 22.10.1954r. )
 • ppłk pil. Zbigniew ( Zdzisław ) Ulanowski ( 22.10.1954r. – 12.12.1957r. ) 
 • ppłk pil. Wiktor Iwoń ( 12.12.1957r. – 18.08.1963r. ) 
 • płk pil. Adam Bidziński ( 18.08.1963r. – 1967r. ) 
 • płk dypl. pil. Adam Bidziński ( 1965r.- 1972r. ?)
 • gen. bryg. pil. Michał Polech ( 7.12.1973r. – 17.11.1977r. ) 
 • płk dypl. pil. Jerzy Radwański ( 17.11.1977r. – 1979r. )
 • gen. bryg. pil. Józef Tenerowicz ( 1979r. – 1985r. )
 • płk dypl. pil. Kazimierz Dziok ( 1985r. – 1991r. )
 • płk dypl. pil. Stanisław Targosz ( 26.03.1992r. – 10.1992r. od 1991r. PO )
 • gen. bryg. pil. Tadeusz Kuziora ( 25.08.1994r. – 25.11.1996r. od 1992r. PO )
 • płk dypl. Henryk Czyżyk ( 1997r. – 1998r. do rozformowania, od 1996r. PO ).

  Dowódcy 1 Brygady Lotnictwa Taktycznego;
  ppłk dypl. pil. Paweł JAZIENIECKI ( 15.07.1998r. – 9.02.2001r. )
  ppłk dypl. pil. Ryszard HAĆ ( 9.02.2001r. – 9.09.2004r. )
  płk pil. Sławomir Dygnatowski ( 9.09.2004r. – 7.11.2006r. )
  płk dypl. pil. Andrzej ANDRZEJEWSKI ( 7.11.2006r. – 23.01.2008r. zginął w katastrofie CASA )
  płk dypl pil Eugeniusz Gardas ( 23.01.2008r. – 4.08.2008r. )
  płk dypl. pil. Stefan RUTKOWSKI ( 4.08.2008r. – 31.12.2008r., kiedy 1 BLT przekształcono w 1 SLT )

  Dowódcy 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego;
  generał brygady pilot Stefan RUTKOWSKI ( 1.01.2009r. – 23.07.2010r. )
  płk dypl. pil. Eugeniusz GARDAS ( 23.07.2010r. - …

  Dowódcy 21 Bazy Lotniczej;
  Płk inż Ryszard Derenowski ( 1.01.2000r. – 01.2004r. )
  Płk inż. Cezary Niemczuk ( 01.2004r. – 01.2007r. )
  Płk nawigator Mariusz Ciećkowski ( PO 01.2007r. – 07.2007r. )
  Płk pilot Dariusz Maciąg ( 07.2007r. – 23.01.2008r. )
  Płk nawigator Mariusz Ciećkowski ( PO 23.01.2008r. – 07.2008r. )
  Płk pilot Ireneusz Starzyński ( 07.2008r. - ... )

  Przeformowania Związku Taktycznego;
  11 Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego ( 1951r. – 1963r. ) → 5 Brandenburska Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego ( 1963r. – 1967r. ) → 3 Brandenburska Dywizja Lotnictwa Mysliwśkiego ( 1967r. – 1971r. ) – 3 Brandenburska Dywizja Szturmowa ( 1971r. – 1982r. ) → 3 Brandenburska Dywizja Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego ( 1982r. – 1998r. ) → 1 Brygada Lotnictwa Taktycznego ( 1998r. – 2009r. ) → 1 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego ( 2009r. - ... )

  Podporządkowanie 11 Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego;
  3 Korpus Lotnictwa Myśliwskiego ( 1.01.1952r. – 16.10.1956r. )
  3 Korpus Lotnictwa Mieszanego ( 16.10.1956r. – 6.07.1957r. )
  Lotnictwo Operacyjne ( 6.07.1957r. – 1967r. )

  Samoloty użytkowane w 40 PLM, PLSz, PLM-B, ELT;
  · Po-2,
  · Jak-11,
  · Jak-23,
  · MiG-15,
  · Lim-1/2,
  · Lim-5,
  · Lim-5 P, MiG-17 PF,
  · MiG-21 F-13, PF, PFM,
  · Lim-6 bis / MR
  · Su-22 M 4 / UM 3 K
  · TS-11 Iskra, 

  Infrastruktura Lotniska Świdwin. 2011r.
  Lotnisko Świdwin leży w Województwie Zachodniopomorskim. Ma kod EPSN. Ma współrzędne geograficzne 53 47 25 N 15 49 39 E. Leży na wysokości 116 m npm ( 381 ft ), według innych danych 120 m npm.. Częstotliwość info 128,5. Wieża kontroli lotów telefon +48 943822616. PPR T: +48 226821779, F: +48 226821778. Komendant WPL +48 943823307. Adres; ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin 3,
  Lotnisko jest obecnie Bazą Lotnictwa Taktycznego. Jednostka Wojskowa Nr 3294 . W całej swojej historii było użytkowane wyłącznie przez wojsko. Nigdy na nim nie prowadzono ruchu pasażerskiego lub towarowego. Jest najdalej wysuniętym na kierunku północno-zachodnim czynnym Polskim Lotniskiem Wojskowym. Nie ma ruchu cywilnego, lecz teoretycznie istnieje taka możliwość. Wnioski o zezwolenie na lądowanie krajowych cywilnych statków powietrznych należy składać do Szefostwa Służb Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP w terminie 7 dni przed planowanym przylotem (tel.: +48-22-682-1779, faks: +48-22-682-1778). Wnioski o zezwolenie na lądowanie zagranicznych cywilnych statków powietrznych należy składać do Dowództwa Sił Powietrznych w terminie 21 dni przed planowanym przylotem (tel.: +48-22-682-5750, faks: +48-22-682-5480) zgodnie z obowiązującymi przepisami w Siłach Zbrojnych RP. Niezależnie od uzyskania zgody wymagane jest zgłoszenie zamiaru wykonania lotu organowi AFIS w dniu poprzedzającym wykonanie operacji. Uzgodnienia dotyczące wykonywania lotów z lotniska, obsługi, tankowania, ochrony statku powietrznego tylko z zarządzającym lotniskiem.

  Lotnisko 21 BLotT jest czynne 24 godziny na dobę, pełni funkcję lotniska zapasowego dla samolotów F-16, jest także lotniskiem interoperacyjnym i zabezpiecza misje Air Policing oraz Renegade. Miesięcznie odbywa się na nim około 300 –400 operacji lotniczych, rocznie około 4 000, a wszystkie prowadzone są w języku angielskim. 
  Na terenie 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego stacjonują obecnie: Dowództwo 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, 40 ELT, 8 ELT, 7 ELT, Wojskowa Administracja Koszar, Placówka Żandarmerii Wojskowej oraz 1 Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza. Ta ostatnia podlega Dowódcy 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Na lotnisku Świdwin pełni całodobowe dyżury w systemie poszukiwania i ratownictwa na terenie Polski. Ma w wyposażeniu śmigłowce Sokół i Mi-2.
  Do zabezpieczenia procesu szkolenia lotniczego został zainstalowany symulator lotu samolotu Su-22 przeniesiony z Powidza, gdzie został drugi z symulatorów, służący głównie do treningu czynności w sytuacjach szczególnych oraz treningu zastosowania bojowego samolotu. 


Pole wzlotów Lotniska Świdwin. 2011r.

DS. O wymiarach 2 500 m x 60 m, na kierunku 11/29. Nawierzchnia betonowa ( PCN 52/R/A/W/T ) 150 000 m kwadratowych. W 2012r. planowano jej remont. DS. jest wyposażona w systemy skracania dobiegu samolotów, tak zwane migołapki, z obu kierunków. Z południowej strony DS. umieszczono awaryjną drogę startową, o nawierzchni gruntowej-trawiastej, o wymiarach 2 000 m x 100 m. 


Lotnisko wyposażono w pełny komplet urządzeń radiolokacyjnych i łączności. Zarówno systemu posowieckiego jak i współczesnych typu ILS i TACAN. System ILS zamontowano w 2008r., głównie z uwagi na przyjęcie do naszej armii samolotów F-16 Jastrząb. Nad przestrzenią powietrzną czuwa system radiolokacyjny, którego głównym elementem jest stacja radiolokacyjna AVIA, Polskiej produkcji. Jej podstawowe parametry; zasięg wykrywania minimum 120 km, pułap wykrywania minimum 10 000 m.


Część systemu radiolokacyjnego na Lotnisku Świdwin. 2009r.


Lądujący Su-22 nb 8816 z kierunku 11, a w oddali widoczna antena stacji radiolokacyjnej AVIA. 2009r.

Wyposażenie w środki radionawigacyjne
Rodzaj Znak Częstotliwość Współrzędne anteny
ILS GP ILS LLZ DME NDB TACAN - ISN ISN ND TSN 332.750 MHz 111.550 MHz
CH52Y 280.000 kHz CH107X
53°47'19.5"N 015°50'23.1"E
53°47'46.2"N 015°48'05.8"E
53°47'19.5"N 015°50'23.1"E
53°47'00.3"N 015°51'29.8"E
53°46'58.0"N 015°51'32.0"E


Urządzenia łączności radiowej ATS
AFIS AFIS TWR APP Świdwin INFO - 127.500 MHz - H24
Świdwin INFO - 128.500 MHz - H24
Świdwin WIEŻA / TOWER - 127.500 MHz - H24
Świdwin ZBLIŻANIE / APPROACH - 125.175 MHz - H24


Od strony północnej DS. przebiega główna DK. Boczne DK łączą główną drogę kołowania z hangarami i strefami rozśrodkowania. Łącznie na Lotnisku jest około 5 000 m dróg kołowania. 
Strefy rozśrodkowania.
W 50-tych latach w północnej części Lotniska, wzdłuż łamanej drogi kołowania zlokalizowano 28 indywidualnych stanowisk dla samolotów. W 60-tych latach część tych stanowisk została z trzech stron otoczona wałami ziemnymi o wysokości około 4 m. Obecnie ta strefa rozśrodkowania nie jest już wykorzystywana i częściowo uległa przeobrażeniom.


W centrum zdjęcia pierwsza, dawna strefa rozśrodkowania samolotów. Na zdjęciu widoczna jest także; wieża kontroli lotów, dwie PPS, CPPS, trzy hangary i inne budynki techniczne. 2011r.

Drugą strefę rozśrodkowania samolotów ze 14 schronohangarami umieszczono w północno-zachodniej części lotniska. W trzeciej strefie rozśrodkowania w północno-wschodniej części Lotniska umieszczono 14 schronohangarów. Czwarta strefa rozśrodkowania samolotów została umiejscowiona w południowo-wschodniej części Lotniska. Jest tam także 14 schronohangarów. Jest to najmłodsza strefa. Dysponuje najnowszymi rozwiązaniami. Jej budowę ukończono z początkiem 90-tych lat XX wieku. Łącznie lotnisko dysponuje 42 schronohangarami.
Lotnisko dysponuje trzema płaszczyznami postoju samolotów, w tym jedną centralną. CPPS została zbudowano w 70-tych latach. Ma wymiary 500 m x 70 m i powierzchnię 35 000 m kwadratowych. Przy wieży kontroli lotów umieszczono nową PPS o wymiarach 100 m x 100 m i powierzchni 10 000 m kwadratowych. Została zbudowana z początkiem pierwszej dekady XXI wieku. Istnieje jeszcze wschodnia PPS o wymiarach 150 m x 50 m i powierzchni 7 500 m kwadratowych. Do tego musimy pamiętać o płytach przed hangarami i schronohangarami.


Wieża kontroli lotów, PPS i CPPS. Widoczny są także dwa starsze hangary i najnowszy. 2011r.


Na tym zdjęciu jeszcze nie ma jeszcze trzeciego, najnowszego hangaru. 2005r.


Widok z WKL na CPPS w kierunku wschodnim. Na pierwszym planie śmigłowiec Sokół. Dalej 7 samolotów MiG-29 ( w tym dwa szkolno-bojowe, prawdopodobnie z 41 ELT Malbork ). W głębi samoloty Su-22. Widać także kolejną PPS i początek DS. 2009r.

Lotnisko dysponuje trzema hangarami umieszczonymi w północnej części. Dwa starsze, mają podstawy o wymiarach około 60 m x 40 m. Trzeci najnowszy, oddany do eksploatacji w 2006r., jest nieco mniejszy, lecz bardzo nowoczesny.
Wieża kontroli lotów jest zlokalizowana przy głównej drodze kołowania, obok CPPS. Wieża jest kompleksem razem z Domkiem Pilota. Jest to pięcio-kondygnacyjna budowla. Wieża powstała w 60-tych latach i była kilkakrotnie remontowana i rozbudowywana. 


Wieża Kontroli Lotów na Lotnisku. Widok od strony wschodniej. 2009r.


Wieża Kontroli Lotów. Widok od strony zachodniej. Na pierwszym planie start TS-11 Iskra. 2009r.

Lotnisko posiada pełnie zaplecze. W jego skład wchodzi; MPS, strzelnice klasyczna i samolotowa, straż lotniskową i inne.
Straż lotniskowa działa w kategorii A4. Ma do dyspozycji; samochód Jelcz 014 GCBA 5/32, samochód Tatra 815 GCBA 8/32, samochód Star 29 GPR, samochód Star 244 GBDA oraz sprzęt ratownictwa technicznego typu "HOLMATRO", pianotwórczy, syntetyczny środek gaśniczy.
Na lotnisku dział także komórka Lotniskowego Biura Meteorologicznego; Tel.: +48-94-382-3316, Faks: +48-94-382-3317.


Strzelnica i MPS z bocznicą kolejową. 2011r.


Osiedle Smardzko i część koszarowo-sztabowa Lotniska. Na zdjęciu nie zaznaczono bocznicy kolejowej do kotłowni. 2011r.

Po 2012r. bazę czekają kolejne inwestycje; modernizacja magazynów paliw i smarów oraz remont drogi startowej i drogi kołowania.

Osiedle Smardzko to typowe wojskowe osiedle garnizonowe. Na jego terenie od końca 50-tych lat oddano do użytkowania kilkanaście bloków mieszkalnych, dla żołnierzy zawodowych i ich rodzin.


Osiedle Smardzko. 2011r.


Osiedle Smardzko. Widok w kierunku Świdwina, na zachód. 2011r.

Kolej 
Lotnisko zlokalizowano przy torze kolejowym Nr 421, wiodącym ze Świdwina do Połczyna Zdroju. Odległość około 25 km. Linia jest jednotorowa, niezelektryfikowana, o małym natężeniu ruchu towarowego. Co ciekawe w 1996r. został zamknięty ruch pasażerski. W kolejnych latach ruch towarowy odbywał się nieregularnie, by w 2005r. całkowicie go wstrzymać. W 2006r. wznowiono ruch towarowy na odcinku Świdwin – Smardzko, tylko na potrzeby wojska i zaopatrzenia Lotniska. Ewentualny przejazd pociągu odbywa się wyłącznie za zgodą dyspozytora na stacji Świdwin. Linia praktycznie przebiega przez teren lotniczej bazy. Na Lotnisko od tej linii odchodzą dwie bocznice. Pierwsza na północ do składu MPS. Druga na południe do kotłowni centralnego ogrzewania, która ogrzewa zarówno część koszarowo-sztabową jak i osiedle mieszkalne Smardzko. W okresie budowy Lotniska koleją dostarczano większość potrzebnych materiałów i surowców.

Opracował Karol Placha Hetman