Lotnisko w Świdniku. Port Lotniczy Lublin 2016r.

Kategoria: Lotniska Ostatnia zmiana: Wrzesień 2019

Lotnisko w Świdniku

Port Lotniczy Lublin

Terminal Portu Lotniczego Lublin w Świdniku. 2016 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Terminal Portu Lotniczego Lublin w Świdniku. 2016 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

W tym roku (2016r.) mijają cztery lata działalności Portu Lotniczego Lublin, najnowszego lotniska komercyjnego w Rzeczypospolitej. Mimo niechęci władz centralnych w Warszawie, a szczególnie poprzedniego masońsko-liberalnego Rządu Rzeczypospolitej, port rozwija się i osiąga coraz lepsze wyniki ekonomiczne. W 2015 roku port obsłużył 265 021 pasażerów. Ten rok (2016r.) jest jeszcze bardziej ambitny. Władze portu liczą na odprawienie nawet 430 000 podróżnych. Kwiecień 2016 roku był bardzo dobry. Obsłużono 32 200 pasażerów. W maju 2016 roku osiągnięto liczbę 35 054 osób, przy 491 operacjach lotniczych, a to dopiero początek sezonu wakacyjnego.

I to wszystko przy systematycznym bojkocie Portu Lublin przez PLL LOT. Przypomnę, że z chwilą rozpoczęcia budowy terminala i całego pola wzlotów, władze PLL LOT wyrażały żywe zainteresowanie uruchomieniem połączeń lokalnych z Lublina. Po czym, kiedy budowa była już bardzo zaawansowana PLL LOT perfidnie wycofało się z złożonych obietnic. Był to klasyczny przykład traktowania Polski „B” jako tej gorszej i mało wartościowej. Działania samorządowców z Lubelszczyzny przyczyniły się do znalezienia przewoźnika chętnego do obsługi połączeń. Był nim linie WIZZ AIR. Potem pojawił się RYANAIR, a następnie Lufthansa i Litewski przewoźnik czarterowy Small Planet. Chwilowo połączenia z Lublina obsługiwał Euro-LOT.

Na obecną chwilę, nie wiem, jak wygląd płynność finansowa Portu Lublin, ale życzę aby Lotnisko rozwijało się, aby przybywali nowi przewoźnicy i powstawały nowe połączenia. Lubelszczyzna jest tego warta i ludzie, którzy tutaj żyją mają do tego prawo.

Ruch lotniczy - Port Lotniczy Lublin
Ruch lotniczy - Port Lotniczy Lublin

Samolot A-320 linii Wizz Air odlatuje z Lotniska Lublin. 2016 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Samolot A-320 linii Wizz Air odlatuje z Lotniska Lublin. 2016 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Port Lotniczy Lublin jest Spółką Akcyjną z siedzibą w Lublinie.

Adres: ul. Hempla 6, 20-008 Lublin (adres do doręczeń: ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik), wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000092480, NIP: 712-25-66-574, REGON: 431227336, kapitał zakładowy: 232 966 800 zł, kapitał wpłacony: 229 591 800 zł Właścicielami spółki akcyjnej Port Lotniczy Lublin są w 100% samorządy: Województwa Lubelskiego, miasta Lublina oraz miasta i powiatu Świdnik.

Lotnisko znajduje się na terenie Miasta Świdnik i przylega do terenów byłego zakładu WSK Świdnik.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Budowa Portu Lotniczego oraz zakup niezbędnego wyposażenia lotniskowego i oprogramowania operacyjnego zostały zrealizowane w ramach projektu pn. „Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A. (Świdnik)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Oś Priorytetowa V Transport, Działanie 5.5 Transport Lotniczy. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. 

Przedmiotem projektu jest poprawa systemu infrastruktury transportowej w województwie lubelskim. Koszty kwalifikowane objęte projektem obejmują m.in.:

Budowę budynku terminala pasażerskiego,

Budowę budynku Lotniskowej Straży Pożarnej,

Budowę drogi startowej wraz ze stanowiskiem dla samolotu zagrożonego oraz drogi kołowania,

Budowę oświetlenia nawigacyjnego i projektorowego,

Budowę sieci uzbrojenia terenu i odwodnienia,

Budowę oświetlenia nawigacyjnego i projektorowego,

Budowę dróg pożarowych, patrolowych i technicznych,

Budowę infrastruktury bazy paliw,

Zakup urządzeń niezbędnych do funkcjonowania portu lotniczego (m.in. maszyn do odladzania samolotów, wozów ratowniczo-gaśniczych, oczyszczarek lotniskowych, pługu wirnikowego samojezdnego, zamiatarek lotniskowych, posypywarko-polewaczki lotniskowej, urządzenia do pomiaru szorstkości nawierzchni lotniskowych, agregatu pneumatycznego ASU, naziemnych generatorów lotniczych GPU, schodów ciągnionych, pomostu serwisowego, taśmociągów, holowników lotniskowych, wozu zaopatrzenia w wodę, wozu obsługi sanitarnej, wozu transportu medycznego „ambulift”, dyszli holowniczych),

Zakup i uruchomienie lotniskowego oprogramowania operacyjnego (m.in. systemów DCS, FIDS i FIS, systemu AWOS, systemu TETRA, systemu ICE ALERT).

Adres

Port Lotniczy Lublin SA

ul. Króla Jana III Sobieskiego 1

21-040 Świdnik, PL

Informacja lotniskowa: tel.: +48 81 458 14 44

Terminal Portu Lotniczego Lublin w Świdniku. Widok części zachodniej. 2016 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Terminal Portu Lotniczego Lublin w Świdniku. Widok części zachodniej. 2016 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Terminal Portu Lotniczego Lublin w Świdniku. Widok od strony wschodniej. 2016 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Terminal Portu Lotniczego Lublin w Świdniku. Widok od strony wschodniej. 2016 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Terminal Portu Lotniczego Lublin w Świdniku. Wnętrze. Widok w kierunku wschodnim. 2016 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Terminal Portu Lotniczego Lublin w Świdniku. Wnętrze. Widok w kierunku wschodnim. 2016 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Terminal Portu Lotniczego Lublin w Świdniku. Wnętrze. Widok w kierunku zachodnim. 2016 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Terminal Portu Lotniczego Lublin w Świdniku. Wnętrze. Widok w kierunku zachodnim. 2016 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Terminal Portu Lotniczego Lublin w Świdniku. Stanowiska odpraw. 2016 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Terminal Portu Lotniczego Lublin w Świdniku. Stanowiska odpraw. 2016 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Terminal Portu Lotniczego Lublin w Świdniku. Model samolotu myśliwskiego PZL P.7. Model ten przez wiele lat stał w centrum Świdnika. Odnowiony trafił do wnętrza terminalu. 2016 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Terminal Portu Lotniczego Lublin w Świdniku. Model samolotu myśliwskiego PZL P.7. Model ten przez wiele lat stał w centrum Świdnika. Odnowiony trafił do wnętrza terminalu. 2016 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Stacja kolejowa przy terminalu Portu Lotniczego Lublin w Świdniku. 2016 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Stacja kolejowa przy terminalu Portu Lotniczego Lublin w Świdniku. 2016 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Wieża kontroli lotów Portu Lotniczego Lublin w Świdniku. 2016 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Wieża kontroli lotów Portu Lotniczego Lublin w Świdniku. 2016 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Sieć połączeń lotniczych z Lublina. 2016 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Sieć połączeń lotniczych z Lublina. 2016 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Port Lotniczy Lublin w Świdniku. Parkingi. 2016 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Port Lotniczy Lublin w Świdniku. Parkingi. 2016 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Opracował Karol Placha Hetman