Lotnisko w Świdniku, Port Lotniczy Lublin. 2013r.

Kraków 2013-01-02

Lotnisko Świdnik – część III

Miasto Świdnik

Port Lotniczy Lublin

Świdnik na mapie Rzeczypospolitej. 2013 rok. Zdjęcie LAC
Świdnik na mapie Rzeczypospolitej. 2013 rok. Zdjęcie LAC

Świdnik 2012 rok.
Świdnik 2012 rok.

Świdnik. 2011 rok.
Świdnik. 2011 rok.

Opis do zdjęcia: W górnej części zdjęcia widoczny plac budowy Lotniska-Portu Lotniczego Lublin.

Miasto Świdnik. 1950 rok.

Świdnik. 2011 rok.
Świdnik. 2011 rok.

Razem z budową zakładu WSK PZL Świdnik i późniejszym jego rozwojem powstawało Miasto Świdnik. Dla budowniczych i późniejszych pracowników Zakładu powstały murowane baraki mieszkalne. Pierwsze zbudowano w pobliżu torów kolejowych i na Franciszkanowie.

Stale napływali nowi ludzie chcący podjąć pracę. Tym ludziom należało zapewnić możliwość zakupu podstawowych produktów żywnościowych i gospodarczych. Dlatego w 1952 roku, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Miejskiego Handlu Detalicznego w Lublinie powołało oddział w Świdniku. Komuniści obawiali się, że tę dziedzinę życia opanuje inicjatywa prywatna, a tego chciano uniknąć. Pierwsze punkty handlowe umieszczono w barakach i kioskach. Poza tym otwarto stołówkę pracowniczą. Liczba państwowych punktów handlowych (sklepików) szybko urosła do dziewięciu. W sklepikach można było kupić podstawowe produkty żywnościowe, środki czystości, wyroby tytoniowe, a przede wszystkim komunistyczna prasę. Jednak głównym miejscem, gdzie zaopatrywali się mieszkańcy w podstawowe artykuły był (i jest nadal) targ w pobliżu torów kolejowych.

Targ w Świdniku. 2011 rok.
Targ w Świdniku. 2011 rok.

Opis do zdjęcia: Lokalizacja targu w Świdniku. Widoczne jest przejście podziemne pod torami kolejowymi oddane do użytku w 1973 roku, które podniosło bezpieczeństwo dzieci i dorosłych.

Kino Lot przy Alei Lotników Polskich. Świdnik. 2011 rok.
Kino Lot przy Alei Lotników Polskich. Świdnik. 2011 rok.

Pierwsze bloki mieszkalne zbudowano w 1951 roku. Świdnik. 2012 rok.
Pierwsze bloki mieszkalne zbudowano w 1951 roku. Świdnik. 2012 rok.

W 1954 roku, miejscowość Świdnik liczył już 7 000 mieszkańców. Władze w Warszawie podjęły decyzję o nadaniu jej praw miejskich. Pozwoliło to na zawiązanie Miejskiej Rady Narodowej oraz Miejskiego Komitetu PZPR. W 1955 roku, została założona Biblioteka Publiczna.

Rozbudowa Miasta była prowadzona na wzór radziecki. W wielu aspektach Świdnik przypomina Nową Hutę. Centrum Miasta stał się obecny plac Konstytucji 3 Maja z umieszczonymi przy nim budynkami administracji rządowej i partyjnej.

W Mieście budowano nowe przedszkola i szkoły. Wraz z działalnością WSK w Świdniku zaistniała potrzeba kształcenia dla Zakładu wysoko wykwalifikowanych pracowników. W związku z tym 1.09.1959 roku, otworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową. W 1969 roku, uczniowie ZSZ przenieśli się do nowego budynku szkolnego z obszerną salą gimnastyczną i dużym boiskiem. W dniu 8.10.1970 roku, utworzono Technikum Mechaniczne Młodzieżowe, następnie Technikum Mechaniczne Zaoczne oraz Technikum Mechaniczne dla Pracujących. Wobec tego w maju 1971 roku, powołano Zespół Szkół Technicznych im. Zygmunta Puławskiego. Dziś (2012 rok) szkoła funkcjonuje, jako Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej.

W 1960 roku, liczba mieszkańców osiągnęła 11 000 osób. W 1970 roku, liczba mieszkańców wynosiła już 20 000 mieszkańców.

Świdnik, jako komunistyczne Miasto miało być świeckie. Mimo to ludność trwała przy wierze ojców i korzystała ze świątyni w pobliskim Mełgiewie lub jeździła do Lublina. W 60-tych latach (po wyrzuceniu religii ze szkół) naukę katechezy prowadzono w salkach prywatnych domów. Dopiero w 1975r. komuniści wydali pierwsze zezwolenie na budowę świątyni Rzymsko-Katolickiej. Plac pod kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła poświęcono w czerwcu 1977r. (ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego 32). Notabene, kościół zlokalizowano daleko na północ od centrum Miasta i jeszcze dalej od Zakładu.

Kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła. 2011 rok.
Kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła. 2011 rok.

Kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła. 2015 rok. Zdjęcie LAC
Kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła. 2015 rok. Zdjęcie LAC

Opracował Karol Placha Hetman