Lotnisko w Rzeszowie Jasionce 2012r.


Kraków 12.04.2012r.
Lotnisko Rzeszów Jasionka
<!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f">


Rzeszów Jasionka na Mapie Rzeczypospolitej 2012r.

Lotnisko Rzeszów Jasionka. 2004r.

Lotnisko Jasionka i Nowa Wieś. 2009r.

Historia Lotniska Rzeszów Jasionka.
Początki istnienia Lotniska Rzeszów sięgają 1937r. i były ściśle związane z rozwojem Centralnego Okręgu Przemysłowego. W Rzeszowie ulokowano nową fabrykę silników lotniczych, która rozpoczęła funkcjonowanie w kwietniu 1937r.. Ponieważ fabryka została założona w Rzeszowie, w południowej jego części, nie było możliwości ulokowania lotniska bezpośrednio przy zakładzie. Dogodny teren pod lotnisko znaleziono na północ od Rzeszowa koło Miejscowości Jasionka, a dokładniej Nowa Wieś. Rozpoczęto niwelację terenu. Zbudowano kilka baraków i rozpoczęto budowę drewnianego hangaru. 
Niestety nie dane było nam ukończyć budowy lotniska, gdyż w dniu 1.09.1939r. zaraza niemiecka napadła na Rzeczypospolitą. Początkowo zaraza niemiecka nie była zainteresowana Lotniskiem. Zainteresowali się nim, gdy szykowali się do najazdu na zarazę sowiecką. W 1940r. intensywnie rozbudowali infrastrukturę. Powiększyli obszar postoju samolotów. Planowali zbudować utwardzoną drogę startową ( wymiary 1 200 m x 40 m ). Ale tego zamierzenia nie zrealizowali. Oczywiście nie trzeba wspominać, że do pracy przymusili Polskich jeńców. 
Lotnisko Jasionka było wykorzystywane jako etapowe na trasie; Drezno, Wrocław, Kraków, Rzeszów, Lwów. Bliskość podkarpackich złóż ropy naftowej sprawiało, że lotnisko było dobrze zaopatrzone w paliwo lotnicze. 
Kiedy w 1944r. zbliżał się front sowiecki zaraza niemiecka opuściła lotnisko, dokonując jego kompletnego zniszczenia. To co zostało, przejęli sowieci w sierpniu 1944r.. Sowieci nie odbudowali lotniska. Tylko prowizorycznie naprawili pole wzlotów. Lotnisko wykorzystali do zimowej ofensywy 1945r.. Później lotnisko eksploatowali sporadycznie. 
Lotnisko Jasionka w Polskie ręce trafiło dopiero w 1949r.. W tym to roku decyzją Wydziału Lotnictwa Cywilnego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, zostało odbudowane oraz udostępnione dla potrzeb komunikacji lotniczej. Z uwagi na bliskość sowieckiego terytorium nie było możliwości, aby na tym lotnisku bazował jakikolwiek Polski pułk bojowy. Dodatkowo z uwagi na ubogość Podkarpacia lotnisko nie rozwijało się dynamicznie. Tylko dzięki fabryce silników lotniczych utrzymywano stosunkowo częstą komunikację z Warszawą. 
Zarząd nad Lotniskiem Jasionka, od 1949r. sprawowało przedsiębiorstwo PLL LOT. Około 1951r. oddano do użytku prowizoryczny budynek dworca lotniczego. 


Jasionka. Otwarcie nowego sezonu 1958r. Samoloty to maszyny CSS-13 produkowane w Mielcu i na Okęciu w okresie 1949r.-1955r. na licencji sowieckiego, przestarzałego Po-2. W oddali przypuszczalnie jeden z samolotów typu Jak.

W 1959r. PLL LOT przekazał zarządzanie Lotniskiem przedsiębiorstwu – Zarząd Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych. Zarząd Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych był nową firmą powstałą z przekształcenia jednego z oddziałów PLL LOT. Nowy właściciel przystąpił do modernizacji Lotniska. Wybudowano; nowy dworzec lotniczy razem z wieżą kontroli lotów, płytę przeddworcową ( peronową ), hangar, zaplecze warsztatowe, skład materiałów pędnych, kotłownię. Wszystkie te inwestycje powstały w bardzo krótkim terminie. Lotnisko Jasionka mogło uchodzić za nowoczesne lotnisko krajowe. 
W tym okresie lotnisko uzyskało także nowe tereny. Obszar w kierunku północno-zachodnim od dworca lotniczego. Nowy teren doskonale nadawał się do wybudowania na nim nowej, nowoczesnej drogi startowej. Do jej budowy przystąpiono nieco później.


Początek 60-tych lat XX wieku. Nowy port lotniczy z wieżą kontroli lotów. Obecnie to część Lotniska Nowa Wieś. Budowla ta istnieje do dnia dzisiejszego. Na płycie peronowej samolot Li-2 SP-LKE nr 23442002, który po zakończeniu służby trafił do muzeum w Czyżynach. Samolot ten od 1960r. wykorzystywano do kontroli z powietrza pracy naziemnych urządzeń VOR i ILS. 


Jasionka. Początek lat 60-tych XX wieku. Na pierwszym planie samolot An-2 SP-ANT. Został on zbudowany w 1954r. w ZSRS i sprzedany Wojsku Polskiemu. W 1959r. Wojsko Polskie przekazało go do Aeroklubu PRL, gdzie otrzymał rejestrację SP-ANT. Był eksploatowany do 1966r.. Po prawej stronie samolot Li-2. Mało prawdopodobne aby był to Douglas C-47/DC-3, bo ostatnie te maszyny wycofano w 1959r.

Akcja Rzeszów. 
W dniu 24.08.1961r. PLL LOT i WSK-Okęcie zawarły umowę przewidującą wynajęcie przez PLL LOT samolotu MD-12 dla przewozu pasażerów na linii Warszawa-Rzeszów-Warszawa w okresie od 28.08.1961r. do 30.09.1961r.. Nie dziwmy się, że do akcji promocyjnej Polskiego samolotu pasażerskiego wybrano nowoczesny port lotniczy – Lotnisko Jasionka. 
Celem akcji było; dokonanie oceny przydatności MD-12 w PLL LOT. Ocenienie prędkości przelotowej z pasażerami i zużycie paliwa. Zebrane doświadczeń dla przyszłej eksploatacji w LOT. 
Wykonano 120 lotów i przewieziono łącznie 1 730 osób w łącznym czasie przelotów wynoszącym 129 godzin. Loty wykonywano dwa razy dziennie tam i z powrotem. Nie trudno z tego wyliczyć że; Jeden przelot trwał około 1 godziny. Średnia prędkość wynosiła 280 km/h. Całkowity koszt materiałów pędnych na 1 godzinę lotu wyniósł 55,4 % kosztu dla Li-2. Całkowity koszt paliwa na 1 godzinę i 1 pasażera wyniósł 58,5 % kosztu dla Li-2. Całkowity koszt paliwa na pasażerokilometr wyniósł 57,0 % kosztu dla Li-2. Z uwagi na max zasięg samolotu wynoszący 650 km samolot można było spokojnie tankować tylko na Okęciu.
Dzięki temu potwierdzona została w praktyce zdolność samolotu MD-12 do ekonomicznej eksploatacji. Samolot spełniał postawione przed nim zadania. 
W latach 1962r.-1963r. kontynuowano szereg lotów reklamowych, wycieczkowych i dyspozycyjnych. Nie wpłynęło to jednak na zainteresowanie samolotem przez PLL LOT. Nie wpłynęło, bo nie mogło, w takiej konfiguracji władzy. Po prostu układ gwiazd dla MD-12 był niekorzystny, od samego początku. 


MD-12 w locie na trasie Warszawa-Rzeszów. 1961r. 

Przypuszczalnie w 1965r. oddano do użytku nową drogę startową. Położona była w miejscu obecnej, ale miała mniejsze wymiary ( 2 000 m x 40 m ). Nawierzchnia betonowa. Drogę startową z płytą przeddworcową i płytą przed hangarem łączyły dwie drogi kołowania. Obecnie zostały tylko fragmenty dawnych dróg kołowania. 
Około 1965r. przystąpiono także do projektowania i budowy nowych obiektów lotniskowych położonych w północnej części lotniska. Powstał nowy dworzec, nowa płaszczyzna postoju samolotów, obiekty lotniskowej straży pożarnej, nowa wieża kontroli lotów. Stare obiekt zostały zajęte przez Aeroklub Rzeszowski i warsztaty remontowe. 
W drugiej połowie 60-tych lat XX wieku i w kolejnej dekadzie, dzięki nowym samolotom turbośmigłowym An-24, nasz narodowy przewoźnik PLL LOT uruchomił wiele nowych połączeń komunikacyjnych. Z Rzeszowa można było lecieć ( oprócz Warszawy ) do; Gdańska, Poznania, Koszalina, Wrocławia i Szczecina. Z początkiem 70-tych lat Lotnisko Jasionka obsługiwało 100 000 pasażerów rocznie. 
Z dniem 01.04.1974r. lotnisko Rzeszów-Jasionka otrzymało rangę lotniska międzynarodowego, a zarazem zapasowego dla Lotniska Okęcie. Istotne jest to, iż na lotnisku powstało przejście graniczne. Co prawda, nie uruchomiono żadnego stałego zagranicznego połączenia, ale loty czarterowe już prowadzono. 
W 70-tych latach XX wieku wystąpił w Polsce znaczny rozwój lotnictwa cywilnego, zarówno komunikacyjnego ( PLL LOT ), jak i usługowego ( np. agrolotnictwo ). Zasilanie lotnictwa cywilnego w kadry poprzez odchodzenie lotników ze służby wojskowej, był już niewystarczający. Należało podjąć szkolenie lotników cywilnych, w ogóle nie związanych z lotnictwem wojskowym. To zapotrzebowanie zaowocowało stworzeniem Ośrodka Szkolenia Personelu Lotniczego ( OSPL ), gdzie szkolenie praktyczny prowadzono na Lotnisku Jasionka. Ośrodek oficjalnie powstał w dniu 1.01.1977r., chociaż Ośrodek Kształcenia Lotniczego funkcjonował już od 1967r.. Głównym założeniem OSPL było szkolenie grup studentów na potrzeby m.in. PLL LOT. Głównymi samolotami szkoleniowymi były: An-2, PZL-110 Koliber, PZL-104 Wilga oraz M-20 Mewa. 


Odprawa studentów Politechniki Rzeszowskiej i OSPL ( ośrodek szkolenia personelu lotniczego ) na płycie peronowej Lotniska Rzeszów-Jasionka, a obecnie Lotniska Nowa Wieś. 1982r.


Słuchacze i absolwenci OSPL. W tle podstawowe samoloty szkolenia pilotów komunikacyjnych An-2. 1984r.

W dniu 23.10.1987r. powołano do istnienia nowe organizację – Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze", które skupiło wszystkie lotniska komunikacyjne w kraju. Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka do końca czerwca 2009r. znajdował się jego strukturach. Pamiętajmy jednak, iż PLL LOT jak i lotniska w PRL były zależne od ministerstwa obrony narodowej.
W 1989r. na Lotnisku zostaje oddana do użytku nowa hala odlotowo-przylotowa.
W kwietniu 1990r. Ośrodek Szkolenia Personelu Lotniczego zmienił swoją nazwę na Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej ( OKL PR ). W 1992r. OKL zakupił symulator typu FNPT II. W tym samym czasie samoloty An-2 i PZL-104 Wilga zostały zastąpione samolotami TB-9 TAMPICO i TB-20 TRYNIDAD.
Lata 80-te to stale pogłębiający się kryzys gospodarczy i niewydolność systemu komunistycznego. Przewozy pasażerskie systematycznie się zmniejszają. Liczba lotów i miejsc do których odlatują samoloty z Lotniska Jasionka systematycznie maleje. W 1990r. PLL LOT zawiesza regularne ostatnie połączenie Rzeszów-Warszawa. Sytuacja Lotniska pogarsza się. Lotnisko funkcjonuje dzięki lotom czarterowym i obsłudze towarowej ( cargo ).
Pierwsze oznaki poprawy sytuacji następują dopiero w drugiej połowie 90-tych lat. Zaczynają być prowadzone loty pasażerskie i cargo do/z Azerbejdżanu, a potem Gruzją. Ta sytuacja pozwala Lotnisku stać się liderem wśród portów regionalnych co do przewozu frachtu. W 1996r. PLL LOT wznawia regularne połączenia na linii Rzeszów-Warszawa. 
Mimo, iż na Lotnisku nigdy nie bazowały samoloty wojskowe, to w rzeczywistości o funkcjonowaniu decydował resort Ministerstwa Obrony Narodowej. Dopiero w 1999r. nastąpiło trwałe wygaśnięcie zarządu MON nad Lotniskiem Jasionka. Zarząd nad Lotniskiem przejęło Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze ( PPL ). 

Pierwsza dekada nowego XXI wieku to dynamiczny rozwój Lotniska. Organizowana jest nowoczesna Lotniskowa Straż Pożarna. Powstają nowe budynki zaplecza administracyjno-technicznego. Wybudowano nowy skład paliw. Niezwykle ważną inwestycją był remont z jednoczesnym wydłużeniem DS. osiągnęła ona długość 3 200 m, przy szerokości 45 m. Remont ten rozpoczęto w 2004r., a zakończono w czerwcu 2005r.. Zbudowano kolejną PPS ( płaszczyznę postoju samolotów ). Niezwykle intensywnie rozwinięto zaplecze magazynowe dla usług cargo. Te działania pozwoliły nawet na przejęcie ruchu towarowego prowadzonego do niedawna przez Lotnisko Mielec. 

Główne obiekty Lotniska Jasionka. 2005r.

Główne obiekty Lotniska Jasionka. 2005r.

Lotnisko w dniu 30.06.2006r. uzyskało Certyfikat Lotniska Użytku Publicznego nadawany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. 

W 2006r. firma PETROLOT zajmująca się lotniskowymi usługami paliwowymi otworzyła filię w Rzeszowie. Przy Lotnisku funkcjonuje Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej. Ośrodek wyposażony jest w samoloty szkoleniowe i nowoczesne symulatory lotu.
Od lipca 2006r. system zarządzania Lotniskiem przechodzi reorganizację. Powołano do istnienia spółkę prawa handlowego w której główny udział miało Województwo Podkarpackie. Było to związane z nowym prawem tyczącym lotnisk w Polsce ustanowionym przez Sejm Rzeczypospolitej. W dniu 30.06.2009r. wygasa zarządzanie Lotniskiem przez PPL ( Państwowe Porty Lotnicze ), a od dnia 1.07.2009r. zarządzanie Lotniskiem obejmuje Spółka Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka. Udziałowcami w spółce jest; Województwo Podkarpackie oraz PPL. Kapitał zakładowy spółki wynosi 401 908 470,00 zł. Jako jedno z niewielu lotnisk w Polsce posiada w całości uregulowany stan formalno-prawny.

W 2006r Lotnisko było na 7 miejscu pod względem przewozu pasażerów. W kwietniu 2005r. irlandzka linia lotnicza Ryanair poinformowała o planach otwarcia w jesieni 2005r. dwóch połączeń lotniczych. Od października 2005r. z Jasionki latały samoloty do Londynu, a od listopada 2005r. do Frankfurtu. Druga z tras została zlikwidowana w lutym 2006r.. Natomiast w styczniu 2007r. Ryanair uruchomił trasę do Dublina. 
W czerwcu 2007r. PLL LOT rozpoczął sezonowy ( letni ) ruch na trasach do dwu lotnisk miasta Nowego Jorku: port lotniczy Nowy Jork-John F. Kennedy i port lotniczy Newark-Liberty. Loty odbywały się w czwartki i niedziele.
W dniu 8.11.2007r. Ryanair rozpoczął obsługę trasy do Bristolu. W czerwcu 2008r. ruszyły kolejne połączenia z Rzeszowa: Ryanair uruchamia połączenie z Birmingham, dwa razy w tygodniu ( w środy i niedziele o 21:45 ). Z dniem 1.04.2008r. zwiększono liczbę połączeń z Londynem. Od dnia 29.10.2008r. Ryanair uruchomił nowe połączenie do Londynu - Luton. Rejsy odbywały się 2 razy w tygodniu: w środy i niedziele. Z Rzeszowa do stolicy Wielkiej Brytanii można było polecieć codziennie o 11:15, a także we wtorki i czwartki o 21:40 oraz w soboty o 21:20. Od dnia 27.10.2009r. Ryanair rozpoczął loty 2 razy w tygodniu - we wtorki i soboty - na trasie Rzeszów - Liverpool. Również liniami Ryanair od dnia 3.11.2009r. można było polecieć dwa razy w tygodniu z Rzeszowa do East Midlands ( we wtorki oraz piątki ).

W 2009r. przystąpiono do prac nad nowym, nowoczesnym terminalem. Jego otwarcie nastąpiło w kwietniu 2012r..
Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka, jako najdalej wysunięte na południowy-wschód lotnisko komunikacyjne Polski ma szansę dalszego rozwoju, by w niedalekiej przyszłości otworzyć szerzej okno na świat. Według ankiety jaka była przeprowadzona dwukrotnie na stronie internetowej Portu Lotniczego w Rzeszowie najbardziej oczekiwane kierunki przez podróżnych z Podkarpacia to w kolejności Madryt, Rzym oraz Paryż. Bierze się to z uwagi na duże skupiska emigrantów z Podkarpacia w tych miastach.

Lotnisko Jasionka obecnie
Port lotniczy Rzeszów-Jasionka ( Rzeszów International Airport, kod IATA: RZE, kod ICAO: EPRZ ).
Współrzędne 50 stopni 06 minut 35 sekund N, 22 stopnie 01 minutę 08 sekund E. Wysokość 211,3 m nad poziomem morza.

Lotnisko ma bardzo korzystne warunki klimatyczne. Największa w kraju liczba dni lotnych. Jest tu także bardzo korzystne ukształtowanie terenu. Podejścia z obu stron DS. są płaskie. Brak jest naturalnych i sztucznych przeszkód terenowych. Piloci często nazywają Lotnisko Jasionka „Lotniskiem dobrej pogody”. Co ważne Lotnisko wykonuje operacje 24 godziny na dobę, co na Lotnisku Okęcie jest już niemożliwe ( operacje wykonuje się tylko w dzień ). 
W 2011r. Lotnisko obsłużyło 840 000 pasażerów. Wykonano 12 357 operacji.

Aktualnie regularne rejsy z Lotniska Rzeszów-Jasonka wykonywane są przez przewoźników: PLL LOT, JetAir ( OLT Ekspress ), Ryanair oraz lufthansę.
Można polecieć do; Londyn (Stansted), Londyn (Luton), Bristol, Dublin, Birmingham, Girony, Hahn, frankfurt, Nowy Jork (JFK), Nowy Jork (Newark), Warszawa Okęcie.


Odloty z Lotniska Jasionka. Luty 2012r.

Liczba operacji lotniczych;
2004 – 4 348
2005 – 4 030
2006 – 5 648
2007 – 5 920
2008 – 7 720
2009 – 9 060
2010 – 10 220
2011 – 12 700 ( 12 357 )
2012 – 14 200
Liczba odprawionych pasażerów;
2004 – 73 932
2005 – 92 893 ( 91 499 )
2006 – 209 121 ( 206 934 )
2007 – 357 000 ( 274 272 )
2008 – 394 140
2009 – 519 000
2010 – 608 000
2011 – 840 000
2012 – 960 000

Dojazd do Lotniska zapewnia Miejska Komunikacja z Rzeszowa. Obsługuje ją linia MPK „L”, której rozkład jest dostosowany do przylotów i odlotów samolotów oraz MKS Rzeszów linia 224. Można oczywiście dojechać TAXI lub transportem prywatnym. Planuje się budowę linii szynobusowej. 
Na terenie Podkarpacia znajduje się również centrum Polskiego Przemysłu Lotniczego - tzw. "Dolina Lotnicza" oraz Politechnika Rzeszowska, która jako jedyna w kraju kształci na Wydziale Lotniczym i w Szkole Pilotażu. Przy lotnisku zaś funkcjonuje Ośrodek Kształcenia Lotniczego, który dysponuje zestawem sześciu samolotów szkoleniowych i nowoczesnym symulatorem lotu. 

Kontakt
PORT LOTNICZY „RZESZÓW - JASIONKA" Sp. z o.o. Pełna nazwa: Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina Rzeszów – Jasionka.
Jasionka 942
36-002 Jasionka
Tel. +48 17 852-00-81, +48 17 717-86-11 Fax. +48 17 852-07-09
Informacja lotniskowa: +48 (17) 859 00 81 

Infrastruktura Lotniska Jasionka.
Lotnisko Jasionka położone jest w odległości 9 km od centrum Rzeszowa, pomiędzy drogami krajowymi; Nr 19 Rzeszów-Lublin i Nr 9 Rzeszów-Radom. Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka jest jedynym cywilnym portem w Rzeczypospolitej południowo-wschodniej.
Pod względem długości DS. ( 3 200 m ) Lotnisko zajmuje 2 miejsce ( w rankingu lotnisk komercyjnych ) w Polsce po Lotnisku Warszawa-Okęcie. 
Teren Lotniska zajmuje łącznie ponad 650 ha.
DS. ma wymiary 3 200 m x 45 m i leży na kierunku wschód-zachód, 09/27. Wykonana w technologii betonowo-asfaltowej. Jest w stanie przyjąć wszystkie aktualnie latające samoloty, włącznie z Boeing 747, An-124 ( które już gościły w Jasionce ) oraz A 380 ( którego jeszcze tu nie było ).


An-124-100 firmy przewozowej frachtu Wołga-Dniepr na PPS Lotniska Jasionka. 2005r.


Lotnisko Jasionka. Droga startowa. 2007r.


Lotnisko Rzeszów Jasionka jeszcze bez nowego terminalu i nowej wieży. 2010r.


Główne obiekty Lotniska Rzeszów Jasonka. 2010r.

Lotnisko nie posiada typowej DK biegnącej równolegle do DS. Są tylko DK tak zwane łączniki. Obecnie lotnisko posiada dwie drogi kołowania ( DK-A i DK-B ) łączące DS z płytami postojowymi samolotów. DK-A ma wymiary 400 m x 24 m i łączy główne PPS. Usytuowana prostopadle do DS. w kierunku północnym w odległości 670 m od istniejącego progu „27". DK-B ma wymiary 160 m x 23 m i łączy zachodnią PPS. Nawierzchnia betonowo-asfaltowa. Taki prosty układ Lotniska ma swoje zalety i wady. Zaletą jest znacznie niższy koszt utrzymania obiektu w dobrym stanie technicznym. Wadą konieczność wykorzystywania DS. jako drogi kołowania. Przy obecnym natężeniu startów/lądowań nie stanowi to problemu, ale w miarę rozwoju Lotniska może być utrudnieniem. 
Główne PPS są ze sobą połączone. Łączna ich powierzchnia wynosi 15 670 m kwadratowych. Są to w zasadzie trzy PPS. Najstarsza od strony wschodniej, o powierzchni 4 950 m służy obecnie jako dyspozycyjna. Tu znajduje się między innymi stanowisko do odladzania samolotów. Środkowa powstała w raz z budową terminalu z 1989r.. Najnowsza zachodnia została zbudowana w 2010r. naprzeciw nowego Terminalu oddanego do użytku w kwietniu 2012r.. W zachodniej części Lotniska jest kolejna PPS oznaczona jako PPS-2 wykonana w technologii betonowo-asfaltowej o powierzchni 5 330 m kwadratowych.

Wieża kontroli lotów.
Wieża kontroli lotów powstała pod koniec 60-tych lat XX wieku. 


Jeszcze czynna, stara wieża kontroli lotów. 2012r.

Z początkiem XXI wieku wieża kontroli lotów nie spełniała już funkcji do których została stworzona. Konieczne było pobudowanie nowej, nowoczesnej wieży. Lecz inne inwestycje były konieczniejsze. Dopiero we wrześniu 2011r. zapadły ostateczne decyzje o budowie nowej wieży. W dniu 8.11.2011r. Pan Krzysztof Banaszek - prezes PAŻP - podpisał umowę na budowę nowej wieży kontroli ruchu lotniczego. W dniu 23.09.2011r. podpisano dokumenty i odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę. Budowę poświęcił ksiądz Stanisław Słowik dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Głównym wykonawcą była firma SKANSKA S.A.. Budynek wybudowano w ciągu 49 tygodni za cenę 14 703 722,52 zł. ( 11 954 286,60 zł. Netto ). 
Obiekt TWR zbudowano na działce o powierzchni 3 604 m kwadratowych. Poziom operacyjny wieży zaprojektowano na wysokości 27,6 m n.p.t., a sama wieża ma wysokość 33 m n.p.t. Podstawowe parametry budynku: powierzchnia użytkowa: 1738,64 m kwadratowych, kubatura brutto: 9 888,10 m sześciennych, powierzchnia zabudowy: 685,33 m kwadratowych.


Wizja artystyczna nowej wieży kontroli lotów. 2010r.


Wieża kontroli lotów w trakcie budowy. 2012r.

Terminale
Do 2012r. pasażerowie byli obsługiwani przez dwa terminale. Główny Terminal odlotowy to dwukondygnacyjny budynek, oddany do użytku w 1989r.. Terminal odlotowy wyposażony w kilka stanowisk check-in, strefę kontroli bezpieczeństwa, stanowisko odprawy paszportowej dla pasażerów spoza Układu Schengen, dwa gate-y, punkt informacyjny, kawiarnię z barem, toalety, kaplicę, poczekalnię. Terminal drugi to obiekt odprawy przylotowej. Budowę rozpoczęto we wrześniu 2006r, a oddany do użytku w lecie 2007r.. Zbudowano go w technologii obiektów prowizorycznych z paneli ścianowo-stropowych ( system kontenerowy ). Obiekt został oddany do użytku w 2005r. Jego powstaniem była konieczność dostosowania Lotniska do przepisów Układu Schengen, do którego Rzeczypospolita przystąpiła w 2008r.
Na lotnisku znajduje się: kantor wymiany walut, sklep wolnocłowy dla podróżnych posiadających kartę pokładową, punkt informacji turystycznej, bankomat, spedycja, agencja celna, wypożyczalnia, wynajem samochodów, bar szybkiej obsługi.


Terminal oddany do eksploatacji w 1989r. 2005r.


Terminal odlotowy ze zmodyfikowanym frontem i dobudówką od strony zachodniej. 2012r.


Wnętrze Terminalu z 1989r. 2012r.


Wnętrze Terminalu z 1989r. 2012r.


Wnętrze Terminalu z 1989r. 2012r.


Terminal przylotowy. Widok od strony przystanków i parkingów. 2012r.


Terminal przylotowy. Widok od strony PPS. 2010r.

Budowę nowego, nowoczesnego terminalu rozpoczęto 2009r.. Prace budowlane rozpoczęto w październiku 2010r.. Głównym wykonawcą była firma Skanska S.A. W kwietniu 2012r. oddano do użytku nowoczesny nowy Terminal.


Nowy terminal i nowa PPS w trakcie budowy. 2011r.


Nowy Terminal. Luty 2012r.


Nowy Terminal. Widok od strony wschodniej. Luty 2012r.


Nowy Terminal. Widok od strony zachodniej. Luty 2012r.

Terminal towarowy Cargo
Transport lotniczy towarów jest istotnym elementem Lotniska i przynosi spore korzyści. Obecna infrastruktura Cargo to cztery obiekty; Obiekt kontenerowy - chłodnia o wymiarach o powierzchni - 33,95 m kwadratowych, magazyn czasowego składowania ( substancji radioaktywny ) o powierzchni - 13 m kwadratowych, magazyn czasowego składowania o powierzchni 458 m kwadratowych, magazyn spedycyjny o powierzchni 139 m kwadratowych. Cargo Jasionka obsługuje między innymi spedycję śmigłowców Black Hawk produkowanych w pobliskim Mielcu. 

Wyposażenie dodatkowe.

Jasionka. Główny budynek administracyjny. 2009r.

Lotnisko posiada Lotniskową Straż Pożarną, służbę ochrony obiektu, służby obsługi lotniskowej.


Jasionka. Uroczystość poświęcenia wozów bojowych Lotniskowej Straży Pożarnej. 2009r.(?)

Istniejącą zabudowę Portu z PPS-2 łączy utwardzona droga samochodowa o długości 2 000 m i szerokości 5,5 m.
Na terenia Lotniska znajduje się jeden z pięciu w Polsce radarów meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. System zabezpieczenia meteorologicznego na Lotnisku Jasionka oparty jest na systemie Vaisala.
Aparatura nawigacyjna i oświetleniowa ( system podejścia precyzyjnego kategorii I – układ ALPA-ATA i wizualny wskaźnik ścieżki schodzenia PAPI; oraz system precyzyjnego podejścia ILS ) pozwalają na przyjmowanie odpowiednio wyposażone samoloty przy trudnych warunkach atmosferycznych. 
Oświetlenie nawigacyjne. Na kierunku 09 – Uproszczony świetlny system podejścia. Wizualny wskaźnik ścieżki schodzenia PAPI. Na kierunku 27 – System podejścia precyzyjnego kategorii I - układ ALPA-ATA. Wizualny wskaźnik ścieżki schodzenia PAPI.
Pomoce nawigacyjne. Na kierunku 09 – NDB/OR. Na kierunku 27 – NDB/RZ, VOR/DME, L/R, ILS/DME.


Antena stacji radiolokacyjnej. 2012r.


Drugi obiekt radiolokacyjny. 2010r.

Na lotnisku prowadzona jest całodobowo sprzedaż paliwa lotniczego JET A-1 i benzyny lotniczej AVGAS 100 LL z akcyzą jak i bez akcyzy. Warunkiem nabycia paliwa bez akcyzy jest wypełnienie i złożenie odpowiedniego oświadczenia oraz spełnienie jego warunków. Lotnisko posiada własną bazę paliw i autocysterny z nowoczesnymi układami dystrybucji. W 2009r. cena paliwa JET A-1 za 1 litr wynosiła 0,69 dolarów + 22 % VAT. Cena paliwa AVGAS za 1 litr wynosiła 1,35 dolarów + 22 % VAT.
Obsługą handlingową w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka, obejmującą załadunek i rozładunek bagażu, wyważanie samolotów, obsługę samolotów prywatnych, zajmuje się wyspecjalizowana firma Warsaw Airport Services.
Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka zapewnia całodobową ochronę realizowaną przez wewnętrzne służby portowe - Straż Ochrony Lotniska, Lotniskowa Straż Pożarna, a także służby lokalne, funkcjonujące w porcie, współdziałające w ramach systemu ochrony lotniska - Policja, Straż Graniczna, Urząd Celny. 
Dla pasażerów oddano do użytku ogromny parking samochodowy ( bezpłatny ). 


Fragment parkingu. W oddali widoczne zakłady MTU Aero Engines Polska. 2012r.

Ośrodek Kształcenia Lotniczego.
Politechnika Rzeszowska jest najstarszą i jedyną w kraju uczelnią cywilną, która kształci przyszłych pilotów cywilnych. W jej strukturach powołano do istnienia Ośrodek Kształcenia Lotniczego, który został zorganizowany w 1967r.. OKL PRz powstał na bazie Aeroklubu Rzeszowskiego oraz części terenów Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka, w jego południowo-wschodniej części. Tutaj powstała trawiasta DS., która jest niezależna od DS. Portu Lotniczego Rzeszów-Jasonka. Jej wymiary 610 m x 100 m. W 2009r. OKL zajmował teren około 11 hektarów. Posiadał między innymi pięć samolotów Tampico i trzy Mewy. Do 2009r. specjalność pilotażu ukończyło ponad 460 osób. Większość z nich podjęła pracę w PLL LOT w charakterze pilotów komunikacyjnych. 
W kwietniu 2009r. OKL wzbogacił się o kolejne 40 hektarów, przekazanych przez Województwo Podkarpackie za 120 000 złotych ( 1 % wartości rynkowej ). Dzięki temu możliwa stała się dalsza rozbudowa ośrodka. Powstała nowa DS. o wymiarach 900 m x 30 m oraz DK. Wybudowano także hangar postojowy dla sprzętu latającego i stacja paliw. OKL rozwinął się także sprzętowo. Zakupiono 5 maszyn jednosilnikowych i 2 maszyny dwusilnikowe. 

Lotnisko przy Lotnisku Rzeszów Jasionka.
Dawne obiekty Lotniska Jasionka, położone w południowo-wschodniej części kompleksu stanowią obecnie odrębny podmiot gospodarczy. Znajduje się tu Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej. Dodatkowo funkcjonuje tu Ośrodek Szkolenia Lotniczego Air Res Aviation Sp z o.o., dla amatorów latania. Tak więc głównym celem jest szkolenie. Często lotnisko to jest określane jako Lotnisko Nowa Wieś.


Obiekty OKL PRz. Jeszcze bez nowego hangaru i innych nowych obiektów. 2010r.


Główny budynek OKL PRz. Dawny dworzec lotniczy. 2003r.

W ostatnich latach, dzięki sporemu wsparciu finansowemu, Lotnisko się rozbudowało. Decyzja rozbudowy i doposażenia Ośrodka Kształcenia Lotniczego ( OKL ) Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, podjęta została z powodu o konieczności dostosowania infrastruktury OKL do wymogów polityki Polski oraz Unii Europejskiej, dotyczącej wymogów bezpieczeństwa oraz poprawy jakości kształcenia lotniczego studentów Politechniki Rzeszowskiej.
W ramach projektu powstała nowa DS o wymiarach 30 m x 900 m, usytuowany równolegle do drogi startowej Lotniska Rzeszów – Jasionka, wyposażona w oświetlenie nawigacyjne. DS. wykonano z asfaltobetonu. 
Nowa Droga kołowania o szerokości 7,5 m – łączy PPS przed hangarami z DS. i płaszczyzną przy stacji paliw. 
Nowy hangar dla samolotów zlokalizowany w sąsiedztwie istniejącego hangaru, stanowi z nim uzupełniającą się całość. Dzięki temu samoloty przechodzące remonty są oddzielone od maszyn przechodzących bieżące obsługi lub zimujących. 

Nowy hangar i nowa PPS Ośrodka Kształcenia Lotniczego PRz. 2011r.

Budynek symulatorów lotów, zlokalizowany częściowo w miejscu przeznaczonego do rozbiórki budynku magazynowego. Połączony jest przewiązką z budynkiem administracyjno-szkoleniowym. Nowy budynek pozwolił na umieszczenie zakupionych symulatorów lotu w wymaganych przez te urządzenia warunkach użytkowania: właściwy temperaturze, wilgotności powietrza, dźwiękochłonności itp. Zakup nowych symulatorów pozwolił na prawidłowe kompleksowe szkolenie studentów, także na nowych samolotach.

Budynek symulatorów. 2011r.

Kontenerowa stacja paliw lotniczych powiązana komunikacyjnie z płytą postojową przy hangarach oraz DS. i drogą kołowania. Własna stacja paliw zapewniła wzrost bezpieczeństwa oraz zmniejszyła koszty wynikające z bezpośredniego zaopatrywania się w paliwa u producenta. Ośrodek jest odbiorcą hurtowym.
Samoloty jedno- i dwusilnikowe – zakupiono łącznie 7 samolotów. Ta liczba wynikała z konieczności zastępowania przestarzałej floty samolotów szkoleniowych nowymi oraz z obowiązku wynikającego z europejskich norm szkoleniowych do licencji zawodowej, zawartych w przepisach unijnych. 
Wyposażenie do obsługi sprzętu lotniczego i działalności lotniczej oraz wyposażenie dydaktyczne – zakup nowoczesnych urządzeń oraz pomocy naukowych był wręcz nieodzowny. Komputery połączone w sieć informatyczną, właściwe programy, pomoce, eksponaty, meble, pozwoliły prowadzić w sposób bardziej efektywny zajęcia i szkolenia.

Współrzędne 50 06 17 N, 22 02 58 E. Wysokość 202 m npm. Kod ICAO – EPRJ, kod IATA – nie ma. DS. o nawierzchni trawiastej o wymiarach 825 m x 45 m na kierunku RWY 08/26. Aktualnie DS. jest przebudowywana i będzie utwardzona. Nowa twarda DS. o wymiarach 900 m x 30 m na kierunku 09/27.

MTU Aero Engines Polska, Rzeszów
W kwietniu 2009r. na terenach przyległych do Lotniska Jasionka ( od strony północnej ) rozpoczęła działalność fabryka z większościowym kapitałem niemieckim MTU, która produkuje wyroby na potrzeby lotnictwa. MTU jako firma o globalnym zasięgu posiada lokalizacje na całym świecie. 
MTU Aero Engines Polska jest najmłodszym oddziałem firmy MTU GmbH. Powstał na siedmiohektarowej działce. Nowa spółka firmy MTU GmbH projektuje i wytwarza łopatki kierownicze i wirujące do turbin niskiego ciśnienia, dyski i pierścienie wirujące do silników lotniczych oraz montuje turbiny niskiego ciśnienia i naprawia części silników lotniczych. Na terenie zakładu, który jest wyposażony w bardzo nowoczesne maszyny, produkowane są m.in. łopatki kierownicze i wirujące do turbin niskiego ciśnienia wielu silników samolotowych. Ponadto MTU koncentruje w Jasionce swoje działania w zakresie montażu modułów dla programów cywilnych zespołów napędowych stosowanych w przemyśle lotniczym. Dalszym polem działania jest naprawa elementów zespołów napędowych m.in. różnego rodzaju przewodów rurowych do silników samolotowych (jak np. olejowe, paliwowe, powietrzne itp.)
Zakład ruszył zatrudniając ok. 200 pracowników. Do 2012r. zatrudnienie wzrosło do ponad 400 osób. Cześć z tych pracowników odbyła szkolenie specjalistyczne na terenie niemiec w trzech zakładach; w Monachium, Ludwigsfelde i Hanowerze. 
Firma MTU Aero Engines zatrudnia 7 900 pracowników i jest jednym z największych na świecie producentów zespołów napędowych do silników lotniczych. W roku budżetowym 2010 firma osiągnęła obrót w wysokości 2,7 miliarda euro. Jest największym na świecie niezależnym podmiotem świadczącym usługi w zakresie konserwacji cywilnych zespołów napędowych. W branży wojskowej przedsiębiorstwo jest strategicznym partnerem niemieckich sił zbrojnych w zakresie niemal wszystkich lotniczych zespołów napędowych. Pod względem technologicznym firma MTU zajmuje czołową pozycję wśród firm w przemyśle lotniczym.

Opracował Karol Placha Hetman