Lotnisko w Radomiu-Sadków. 2013r.

Kraków 2013-11-12

Lotnisko Radom - Sadków

Port Lotniczy Radom

Lotnisko Radom Sadków. 2018 rok. Zdjęcie google
Lotnisko Radom Sadków. 2018 rok. Zdjęcie google

Lotnisko Radom Sadków. 2013r.

Lotnisko Radom Sadków ma współrzędne geograficzne; 51 stopni 23 minuty 19 sekund N, 21 stopni 12 minut 41 sekund. Leży na wysokości 186 m nad poziomem morza. Leży w odległości 3,5 km od centrum Radomia, na kierunku południowo-wschodnim. Wraz z infrastrukturą zajmuje obszar 371 ha.

Główna brama lotniska Radom Sadków. 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Główna brama lotniska Radom Sadków. 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Opis do zdjęcia: Przez wiele lat główna brama wejściowa na lotnisko w Sadkowie mieściła się przy skrzyżowaniu ulic Lotnicza i Lubelska. W 2000 roku, bramę przesunięto w przedłużeniu ulicy Lubelskiej, w kierunku jednostki.

Lotnisko jest zarządzane operacyjnie w godzinach od 07;30 do 15;30. Łączność radiowa – Radom INFO 128.500 MHz. Na lotnisku funkcjonuje wojskowy system lądowania NDB. Pierwsza radiolatarnia 4 015 m przed progiem FM THR 25. Druga 1 105 m przed progiem FM THR 25. Zasadniczym kierunkiem do lądowania jest kurs 25 i jest on praktycznie wolny od zabudowy. Na lotnisku funkcjonuje wojskowa stacja meteorologiczna. Lotnisko nie dysponuje służbami celnymi. Zabezpieczenie medyczne tylko w czasie zarządzania operacyjnego. Tankowanie wymaga porozumienia się z JW. 3463. Rodzaj paliwa; Jet A-1. Do dyspozycji są dwie cysterny samochodowe; 21 000 litrów i 7 500 litrów. Dla statków cywilnych nie ma możliwości hangarowania i wykonywania napraw. Lotnisko dysponuje Urzędem Pocztowym. Zabezpieczenie przeciw pożarowe wojskowe zgodne z warunkami cywilnymi typu ICAO kategorii V. Lotnisko dysponuje sprzętem do utrzymania DS. i DK w należytym stanie w postaci; dwóch zamiatarek, dwóch odśnieżarek i dwóch pługów śnieżnych. Kolejność utrzymania; pierwsza DS. ( RWY ), potem główna DK ( TWY ) i pozostałe. Dla lotniska jeszcze nie wprowadzono norm hałasu i stref ochronnych.

Droga startowa. 2013 rok.

Droga startowa (DS - RWY) lotniska ma wymiary 2000 m x 60 m. Umieszczona na kierunku 07/25. Potencjalnie istnieje możliwość jej wydłużenia w kierunku wschodnim o 500 m oraz zachodnim o 200 m. Nawierzchnia RWY w środkowej części bitumiczna; końcówki 200 m i 230 m betonowe. Pas bezpieczeństwa o wymiarach 2 500 m x 285 m zlokalizowany jest niesymetrycznie względem DS. DS jest wyposażona w oświetlenie i znaki. Nośność nawierzchni; PCN 59/R/B/W/T asfaltobeton ASPH/CONC. Droga startowa nie posiada cywilnego oświetlenia. System wojskowego oświetlenia nawigacyjnego na głównym podejściu (25), światła krawędziowe rozmieszczone co 100 m oraz radiolokator wysokościowy i obserwacji okrężnej (RSL).

Drogi kołowania. 2013 rok.

Główna droga kołowania równoległa o szerokości 14 m oraz pozostałe drogi manewrowe zostały kompleksowo zmodernizowane w okresie 1999-2000 (nawierzchnia bitumiczna). Asfalto-beton o nośności PCN 26/R/B/X/T. Znaki identyfikacyjne miejsc postojowych, linii prowadzących oraz inne znaki – zgodne z wojskowym oznaczeniem, poziome żółte.

Jedna z Dróg Kołowania. Kierunek zachodni. 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Jedna z Dróg Kołowania. Kierunek zachodni. 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Płaszczyzny Postoju Samolotów.

Lotnisko posiada cztery PPS ( jedna po zlikwidowanym hangarze ) oraz trzy płaszczyzny przed hangarami.

Hangary.

Aktualnie na Lotnisku znajdują się trzy hangary. Każdy z nich o identycznej konstrukcji. Każdy o powierzchni razem z zapleczem 5 000 m kwadratowych.

Jeden z hangarów. 2011 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Jeden z hangarów. 2011 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Wnętrze hangaru. 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Wnętrze hangaru. 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Domek pilota z Wieżą kontroli lotów.

Domek pilota z Wieżą kontroli lotów, został zbudowany w 1952 roku.

Domek pilota z Wieżą kontroli lotów. 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Domek pilota z Wieżą kontroli lotów. 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Inne obiekty na lotnisku.

Lotnisko ma doskonałe połączenie drogowe z Drogą Krajową Nr 9, Nr 12 i Wojewódzką Nr 737. Posiada także bocznice kolejową łączącą się z węzłem kolejowym Radom.

Baza wojskowa posiada zmodernizowaną w ostatnich latach Izbę Chorych, dysponującą 20 łóżkami. Jest zaplecze gastronomiczne, sale konferencyjne i specjalistyczne wykładowe. Są obiekty rekreacyjne; hala sportowa, basen pływacki i inne.

Teren lotniska posiada czynną sieć kanalizacji deszczowej. Pas startowy i drogi manewrowe odwodnione są poprzez sieć drenażową. Odprowadzenie wód opadowych z terenu całego lotniska za pośrednictwem kolektora Fi 600. Odprowadzenie ścieków za pośrednictwem kolektorów Fi 300 i Fi 400. Cały kompleks posiada zmodernizowany w latach 1995-2000, system ciepłowniczy zasilany z sieci miejskiej (kolektor Fi 250). Sieć wodociągowa Fi 200 sprzężona jest z siecią miejską. Obiekty techniczne lotniska posiadają połączenia z siecią gazową za pośrednictwem przewodu Fi 200. Kompleks lotniska posiada dwustronne zasilanie energetyczne kablami średniego napięcia oraz własne zasilanie awaryjne.

Warsztaty Lotnicze na terenie Lotniska. 2011 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Warsztaty Lotnicze na terenie Lotniska. 2011 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Lotnisko posiada straż lotniskową z głównym obiektem mieszczącym trzy stanowiska dla wozów bojowych.

Remiza strażacka. 2013 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Remiza strażacka. 2013 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Wóz straży pożarnej. 2013 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Wóz straży pożarnej. 2013 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Są dwa składy MPS. Starszy o pojemności 2 400 m sześciennych i nowy o pojemności 2 600 m sześciennych. Nowy MPS jest wyposażony w telewizję przemysłową, łapacze oparów i nowoczesny system przeciw pożarowy.

Port Lotniczy Warszawa-Radom.

Od przeszło 20 lat pojawiały się plany wykorzystania Lotniska Radom do celów komunikacji lotniczej, zarówno pasażerskiej jak i towarowej. Szczególnie aktywni byli politycy w momencie zbliżania się wyborów samorządowych lub parlamentarnych. Wówczas obiecywali uruchomienie terminalu pasażerskiego. Powstała spółka Port Lotniczy Radom S.A.

Założenia generalne dla Portu: Droga startowa z podejściem przyrządowym precyzyjnym Kat.1 na kierunku 25. Loty IFR, VFR, General Aviation oraz loty lotnictwa państwowego. Czas pracy: początkowo 16 godzin, a docelowo 24 godziny na dobę. Obsługa ruchu lotniczego przez uprawniony organ tj. Państwową Agencję Żeglugi Powietrznej. Zarządzający lotniskiem: cywilny podmiot - Spółka Port Lotniczy "RADOM" S.A. Operator handlingowy: spółka córka zarządzającego lotniskiem. Kategoria ICAO ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej, początkowo VI, a docelowo VIII, będzie wiązać się z koniecznością budowy strażnicy LSP i zakupu pojazdów ratowniczo gaśniczych. Nowa strażnica ma powstać w pobliżu WKL ( TWR ). Sprzęt do zimowego i letniego utrzymania lotniska: wymaga zakupu. Sprzęt do zimowej i letniej obsługi samolotów, pasażerów i cargo: wymaga zakupu.

Z uwagi na ograniczoną nośność (PCN 33/R/B/X/T) dróg kołowania (DK) oraz zbyt małe ich wymiary (12 m), konieczna jest rozbudowa najpierw jednej DK do szerokości 23 m (z opaskami 38 m) i nośności PCN 60, a kolejno całej sieci. Wymiary i słaba nośność istniejących PPS z wyjątkiem PPS zachodniej (PCN 58/R/B/X/T) oraz niedostosowane wymiary dla cywilnych samolotów, powodują potrzebę budowy cywilnej płyty o powierzchni ok. 50 000 m kwadratowych i nośności PCN 60. Mogłaby ona powstać w miejscu obecnych ogródków działkowych, zajmujących teren Lotniska. Oznakowanie poziome nawierzchni lotniskowych współużytkowanych i cywilnych należy dostosować do przepisów ICAO Anex 14. Drogę startową (DS), podejścia do lądowania i system DK należy wyposażyć w kompletny system oświetlenia nawigacyjnego Kat I, docelowo Kat II. Należy uzupełnić/zakupić nowy/aktualnie wojskowy system osłony meteorologicznej zgodny z ICAO dla lotniska, zawierający min. automatyczne pomiary RVR i stanu nawierzchni. Nośność DS na końcówkach jest wystarczająca, natomiast docelowo należy brać pod uwagę wydłużenie do 2 700 m, pod warunkiem spełnienia wymogów ochrony podejść przed zabudową i spełniania warunków ochrony środowiska.

Niezbędny jest oprzyrządowanie DS na kierunku 25 w system instrumentalnego lądowania ILS kategorii jak system świetlny podejścia. Należy przewidzieć budowę nowej wieży kontroli ruchu TWR z systemami i wyposażeniem technicznym, w tym lotniczym.

Ruch pasażerski powinien być obsługiwany w odpowiednich standardach IATA level C, co będzie wymagać budowy terminala pasażerskiego typowego dla lotnisk międzynarodowych o charakterze modułowym i powierzchni pierwszego etapu 5 000 m kwadratowych z rozbudową do 10 000 m kwadratowych. Aby przyspieszyć uruchomienie lotniska rozważany jest zakup gotowego terminala tymczasowego, którego uruchomienie zajmuje maksymalnie 6 miesięcy. Jego przepustowość powinna wynieść 0,5 miliona pasażerów rocznie.

Wymagania bezpieczeństwa - Anex 17 ICAO - spowodują konieczność dostosowania ogrodzenia lotniska, szczególnie części cywilnej (w pierwszej kolejności) i eliminacji dostępu osób nieuprawnionych (sąsiedztwo ogródków działkowych i garaży).

Służby lotniskowe i firmy działające na lotnisku będą wymuszać budowę obiektu budynku wielofunkcyjnego (biura, magazyny, warsztaty, zaplecza techniczne obsługi sprzętu) o pow. 5000 m kwadratowych wraz z placem na sprzęt lotniskowy i sprzęt handlingu oraz cystern paliwowych.

Przyjmowanie i ekspedycja Cargo uwarunkowana jest posiadaniem specjalnego obiektu (chłodnie, odprawy celne, procedury bezpieczeństwa, spedytorzy, kwarantanna) o powierzchni 4 000 m kwadratowych.

Z uwagi na konieczne dojazdy pasażerów z obszaru ciążenia lotniska Radom, szczególnie na loty tanich linii - LCC, konieczna będzie pilna budowa pierwszego parkingu na 1 000 samochodów.

W dniu 30 maja 2011 roku, Rada Miasta Radomia wpisała port lotniczy do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W dniu 16 września 2011 roku, Urząd Lotnictwa Cywilnego wydał zezwolenie na założenie lotniska cywilnego. W maju 2013 roku, port lotniczy otrzymał decyzję środowiskową. We wrześniu 2013 roku, nastąpiła rejestracja Portu w ULC.

Port Lotniczy w Radomiu otrzymał kod referencyjny 3C (docelowo 4D), i może obsługiwać samoloty Boeing B-737 i Airbus A-320. Dzięki nim, Radom uzyskał dostęp do strefy Schengen, Europę Wschodnią, Bliski Wschód i Afrykę Północną. Od października 2013 roku, port obsługuje statki powietrzne General Aviation. Wiosną 2014 roku, uruchomiono pierwsze połączenia rejsowe.

Port Lotniczy Radom, budowa terminalu. 2013 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Port Lotniczy Radom, budowa terminalu. 2013 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Port Lotniczy Radom. 2017 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Port Lotniczy Radom. 2017 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Opracował Karol Placha Hetman