Lotnisko w Płotach-Markowicach 2009r.Kraków 12.08.2009r.
Lotnisko Płoty. 

Lotnisko Płoty na Mapie Polski. 2009r.

Lotnisko Płoty w widoku z satelity. 2009r.

Lotnisko Płoty.
Lotnisko leży w Województwie Zachodnio Pomorskim, zaledwie 5 km od centrum Miasta Płoty. Lotnisko było lotniskiem woskowym, ale nie stacjonowała na nim żadna bojowa jednostka lotnicza. W okresie trwania Układu Warszawskiego było to lotnisko zapasowe z częściową infrastrukturą, a obecnie ( 2009r. ) jest wystawione przez AMW na sprzedaż, bez konieczności zachowania lotniczego charakteru obiektu. 
Lotnisko nosiło nazwę Płoty-Makowice. Można także spotkać nazwę Płoty-Maków, co jest nazwą niewłaściwą, gdyż miejscowość nazywa się Makowice, a nie Maków. Miejscowość położona bliżej Miasta Płoty to Makowiska.

Miast-Gmina Płoty.
Gmina Płoty należy do powiatu Gryfickiego i ma powierzchnię 238,79 km kwadratowych, a zamieszkuje ją 9 214 osób ( 2004r. ). Według danych z 2005r. średni dochód na jednego mieszkańca wynosił w 2005r. 1 773,05 złotych. Do 31.12.1998r. wchodziła w skład Województwa Szczecińskiego. W gminie czynny jest 1 urząd pocztowy w Płotach ( kod 72-310 ) i jego 3 agencje. Według danych z 2008r. Miasto Płoty zamieszkuje 4 094 mieszkańców. Tworzy układ 63 ulic wraz z placem Konstytucji 3 Maja. Miasto ma współrzędne 53,48 N, 15,15 E. Obecnie ( 2009r. ) ma powierzchnię 4,12 km kwadratowych. Samochody mają tablice rejestracyjne z literami ZGY.
Gmina położona jest na równinach Gryfickiej i Nowogardzkiej. W okolicach miasta znajduje się Rezerwat Przyrody Wrzosowisko Sowno, o powierzchni 39,27 hektarów. Przez gminę i miasto przepływa rzeka Rega, jej odcinek z Płotów do Smolęcina nazywany jest Jeziorem Rejowickim. W okolicach Wyszogóry wypływa z niej Ukleja. Obie rzeki są dostępne dla kajakarzy. Przez Płoty płynie także rzeczka Potulina. Tereny leśne zajmują 28% powierzchni gminy, a użytki rolne 61%.

Komunikacja.
Miasto Płoty ma dobre połączenia drogowe. Najważniejsza jest Droga Krajowa Nr 6, łącząca Szczecin z Gdańskiem. Do tego dochodzą Drogi Wojewódzkie; Nr 108 na zachód do Gołczewa, Nr 109 na północ do Gryfic, Nr 152 przez Resko do Świdwina.
Miasto Płoty jest także ważnym węzłem kolejowym, choć jego lata świetności już dawno minęły. Niemniej linie kolejowe przychodzą z czterech stron świata. Najważniejszą jest linia kolejowa Szczecin – Kołobrzeg. Historia kolei; Płoty uzyskały połączenie kolejowe w 1882r. po otwarciu linii z Goleniowa przez Wyszogórę do Gryfic, kilka miesięcy później wydłużonej do Kołobrzegu. W 1893 r. zbudowano linię z Wyszogóry do Reska Północnego. W 1909r. otwarto kolejną linię z Reska Północnego do Gołczewa Pomorskiego. 3 lata wcześniej ( 1906r. ) zbudowano odcinek do Worowa, a w 1910r. do Wysokiej Kamieńskiej. W 1945r. linia Wyszogóra – Resko Północne została rozebrana. Niemal 50 lat później, w 1992 r. zamknięta została linia Wysoka Kamieńska – Worowo.

Stacja kolejowa Płoty. 2008r.

Historia Miasta Płoty.
Płoty znane są także pod nazwą Płoty nad Regą ( z niemiecka Plathe an der Rega ). Historia obszarów dzisiejszego Miasta Płoty zawsze była związana z Pomorzanami, ludźmi którzy tu zamieszkiwali co najmniej od V wieku. Lud ten przez wiele wieków ciążył ku Koronie. Było to związane z ciągłymi najazdami wojowniczych ludów zamieszkujących dzisiejszą Danię i północne niemcy. Już w X wieku Pomorze było w granicach Państwa Mieszka I ciesząc się dużą suwerennością. Po słynnym Zjeździe Gnieźnieńskim w 1000r. w Kołobrzegu utworzono biskupstwo i obszar ten dostał się pod jego jurysdykcję. Okres Polski Dzielnicowej i duża odległość Pomorza od Wawelu spowodowała, że Rzeczypospolita zaniedbała Pomorze. 
Historia samego miasta sięga XII wieku. W 1277r. Płoty uzyskały prawa miejskie na prawie zachodnim, Lubeckim. Prawa te nadał jego właściciel rycerz Dobiesław Wetuch, ze wsi Otok, Pomorzanin z krwi i kości. W XIII wieku rycerz ów buduje drewniany zamek, rozpoczynając zagospodarowanie wzgórza. Jego podstawową rolą była obrona i kontrola odległego o 100 metrów skrzyżowania traktów handlowych. Zamek wybudowany został na planie prostokąta o 4 kondygnacjach. Zamek otoczony był murem obronnym.
W XIV wieku Płoty przechodzą z rąk do rąk, stając się kolejno własnością najbardziej zamożnych i wpływowych rodzin Pomorskich. XV wiek, dzięki nadaniom księcia Bogusława X, przynosi stagnacje jeśli chodzi o własność, Płoty stają się dobrami rodu Ostenów. W 1465r. w wyniku zatargu z Kołobrzegiem, mieszkańcy Kołobrzegu palą i niszczą całe miasto wraz z drewnianym zamkiem.
Miasto wielokrotnie nękały pożary: w 1561r., 1612r., 1630r., 1641r., 1660r., 1673r., 1723r., 1860r., kiedy spłonął także Stary Zamek. Najgroźniejszy był pożar z 1612r. kiedy doszczętnie spłonęły wszystkie zabudowania razem ze średniowiecznym kościołem. 
W 1577 Gedigo Osten jeden z Braci Ostenów sprzedaje swą część miasta oraz swe posiadłości zamkowe rodzinie Blucherów, a w 3 lata później w1589r. buduje Nowy Zamek Jednak posiadłości płotowskie nie były długo rozdzielone gdyż 50 lat później syn Ostenów poślubia dziedziczkę posiadłości Blucherów i majątek znów ulega scaleniu. Płoty długo były własnością prywatną bo aż do wieku XVIII, konkretnie 1895r., kiedy to ostatni z rodu Ostenów zmarł. Płoty przeszły wówczas na krewnych rodu Bismarck-Osten. 
W czasie wojny trzydziestoletniej w 1638r. zaraza zdziesiątkowała mieszczan. Z 480 mieszkańców zmarło 200 osób.
Miasto do połowy XVII wieku było w granicach Pomorza Zachodniego. Dopiero najazd szwedów na Rzeczypospolitą spowodował utratę suwerenności przez Pomorze Zachodnie. Zostało wówczas ono wcielone siłą do brandenburgii. Rozpoczął się proces zpruszczania Pomorzan. Tuż przed pierwszym rozbiorem Rzeczypospolitej prusacy uznali Pomorze za ziemie rdzennie pruskie, a ludność była zniemczana. 
W 1659r. podczas potopu szwedzkiego w Płotach z wojskiem stacjonował Stefan Czarniecki.
Po roku 1870r. mieszkańcy miasta nie zgadzając się na stacjonowanie w mieście szwadronu dragonów armii pruskiej, ślą petycje do króla. Motywują to tym iż "boją się o bezpieczeństwo własnych córek". Król i władze królewskie poczuły się urażone tą petycją i Płoty nigdy w historii nie były już miastem garnizonowym.
W 1892r. w mieście powstała Spółdzielnia Mleczarska. Przyczyniła się ona do wzrostu i rozwoju gospodarczego miasta, przed wojną światową wyroby z płotowskiej mleczarni wysyłane były do berlina na dwór cesarski. Na przełomie wieków XIX/XX Płoty stały się miastem nowoczesnym z rozwiniętym przemysłem i administracją. Do Płotów doprowadzona została linia kolejowa. Lata 30. XX wieku były łaskawe dla Płotów. W mieście rozwijały się sklepy, rzemiosło, zakłady przemysłowe. Istniały wówczas dwa duże hotele, kawiarnia, cukiernia, oraz dwa sklepy jubilerskie. Przemysł reprezentowały wytwórnia makaronu, dwa tartaki, cegielnia i kopalnia kredy. Rozwój gospodarczy i społeczny miasta trwał do II wojny światowej. W 1939r. miasto liczyło 3 653 mieszkańców.
W dniu 5.03.1945r. przez Płoty przeszedł 756 pułk 150 dywizji piechoty Gen. Majora Szatiłowa. Kilka godzin później dotarła do miasteczka kompania Polskich Żołnierzy z 3 Dywizji Piechoty im. Romualda Traugutta. Płoty zostały zajęte prawie bez walki. Polscy żołnierze stacjonowali w Nowym Zamku kilka dni. 
W 1945r. na podstawie umów trójstronnych rosji-USA-UK, miasto przejęła administracja Polska. Do miasta przyjeżdżało mnóstwo Polskich osadników wygnanych z Kresów Polskich, a z kolei ludność poczuwająca się do korzeni niemieckich wyjechała na zachód. Jak duży był to odpływ niech świadczy spis z 1946r., który podaje tylko 1 213 mieszkańców. Zniszczenia Płotów w wyniku działań wojennych nie były duże ( 22% ), natomiast kolejne miesiące po zakończeniu działań wojennych przyniosły ogromne straty. Zniszczenia, sięgające w 1946r. 40%, były skutkiem rozkradania i niszczenia mienia przez wojska sowieckie i szabrowników. 
W dniu 24.04.1945r. do miast przybywa pierwszy transport kolejowy z pierwszymi osadnikami Polskimi. Byli to Polacy zesłani na roboty przymusowe do niemiec, a pochodzący z Kresów Rzeczypospolitej. Od 27.06.1945r. władze sowieckie wysiedlają oficjalnie pozostałych tutaj niemców. Było ich jeszcze 1 400 osób. W budynku ratusza otwarto sklep rozdzielający żywność ( w owym czasie przypadało 600g chleba na osobę i ½ litra mleka ). Za wszystko płaciło się samogonem lub spirytusem, a było to skutkiem tego, iż nikt nie otrzymywał w tamtym czasie wypłat.
Jednak życie musiało tu wrócić. W połowie 1945r. były już tutaj czynne 4 sklepy rzeźnicze, 2 obuwnicze, 8 spożywczych, 9 piekarni, 2 restauracje, 5 jadłodajni, 5 zakładów fryzjerskich i 26 warsztatów rzemieślniczych. Liczba tychże firm była niewspółmierna do liczby mieszkańców ówczesnych Płotów, jednak firmy te działały niekiedy bardzo krótko. W połowie czerwca 1945r. uruchomiono pociągi dojeżdżające do stacji Płoty, w sierpniu 1945r. działał już tutaj szpital zakaźny na około 100 łóżek, a niedługo potem swe podwoje otworzyła poczta. Uruchomiono również zakłady przemysłowe: wytwórnie makaronu, mleczarnie i tartak. 
W dniu 1.10.1945r. zainaugurowano rok szkolny w miejscowych szkołach. Niecały rok później działało już przedszkole miejskie, oraz poświęcono kościół parafialny. Organizowana była straż pożarna. Kolejne lata to równomierny rozwój miasta, powstają nowe budynki, osiedla, zakłady przemysłowe, wzrasta liczba mieszkańców. Reforma administracyjna w 1975r. umieściła Płoty w nowym mniejszym Województwie Szczecińskim, a kolejna reforma przeprowadzona w 1999r. umieściła miasto w Województwie Zachodniopomorskim w Powiecie Gryfickim.
Minęło sporo lat zanim nowi mieszkańcy zasymilowali się z nowym miejscem. Niestety władza socjalistyczna Polski zaniedbała sprawy własności, a późniejszy Prezydent Rzeczypospolitej Aleksander Kwaśniewski zawetował ustawę uwłaszczeniową doprowadzając do napływu tysięcy roszczeń majątkowych wnoszonych przez niemców. Obecnie ( 2009r. ) sprawy własności nie są jeszcze rozwiązane i często są przyczyną osobistych tragedii mieszkańców.
W 1972r. miasto Płoty obchodziło 700-lecie nadania praw miejskich. W 2000r. liczba mieszkańców osiąga 4 235 osób i od tego roku systematycznie spada. 
W Płotach mimo powojennych zniszczeń zachowało się kilka obiektów zabytkowych. Cały obszar Starego Miasta Płot wpisany jest do rejestru zabytków. Wśród zabytków chronionych prawem znajdują się: 
Stary Zamek. Początki sięgają XIII wieku. Zamek w swej historii niejednokrotnie ulegał zniszczeniom. Największe zniszczenia przyniósł pożar w 1860r., który strawił dużą część zamku. Został on odbudowany dopiero w 1965r.. Od XVI wieku aż do II wojny światowej zamek pełnił rolę rezydencji pałacowej. Po wojnie zamek przejęły władze Płotów. Obecnie w Starym Zamku mieści się oddział Archiwum Państwowego oraz Miejska Biblioteka Publiczna.
Nowy Zamek. Budowa trwała w latach 1606-1618r.. Nowy zamek był architektonicznie podobny do starego. Po II wojnie światowej Nowy Zamek stał się najpierw siedzibą Szkoły Rolniczej, później internatu dla dojeżdżających do Zespołu Szkół Rolniczych. W prawym skrzydle zamku mieści się Sala Posiedzeń Rady Miasta i Gminy Płoty oraz Sala Ślubów. Dodatkową atrakcją są gromadzone od stuleci bogate zbiory Biblioteki Pomorskiej, a także cenne okazy monet i kolekcje dzieł sztuki, również w zamku mieści się kolekcja XVII-wiecznych gobelinów.

Miasto Płoty obecnie 2009r.
W mieście znajduje się 1 przedszkole, 2 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum publiczne, a także Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa. W mieście wg danych z 2006r. działało 404 prywatnych podmiotów gospodarczych, z czego 344 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Na rzece Redze w Płotach została zlokalizowana mała elektrownia wodna „Płoty”, która osiąga moc 130 kW i średnio w roku produkuje 800 MWh. Zamontowane są w niej dwie turbiny Francisa i jedna Kaplana. W Płotach mieści się zakład produkujący pojemniki i kontenery stalowe. W mieście produkuje się także obuwie, a w pobliskim Sownie materiały budowlane.
Oprócz tego w mieście znajduje się: poczta, posterunek policji, ośrodek zdrowia, stacja benzynowa, piekarnia, masarnia, warsztaty, punkty napraw.

Lotnisko.
Pierwsze założenia inżynieryjne lotniska zostały opracowane w latach 1936r. – 1940r. Bez wątpienia Lotnisko, a raczej to co w przyszłości miało być lotniskiem zostało wykonane przez niemców na potrzeby agresji na Rzeczypospolitą. Piszę tak dlatego, bo oprócz wytyczenia drogi startowej nie było tam ( w 1939r. ) żadnej infrastruktury. Trzeba pamiętać, że w 1939r. odległość miasta Płoty od granicy z Rzeczypospolita wynosiła blisko 150 km, więc nie mogło być to lotnisko pierwszorzutowe. 
Nie ma także danych czy w czasie ofensywy sowieckiej w 1945r., lotnisko było wykorzystywane przez jednostki czerwonej armii. 
Kompleks lotniskowy został wybudowany w latach 1962r. – 1972r. 
Dojazd na lotnisko z centrum Miasta prowadzi ulicą 1 Armii Wojska Polskiego, następnie w ulicę Łebską przez most na Redze koło elektrowni wodnej. Dalej przez rondo w ulicę Paderwskiego i dalej cały czas prosto asfaltową szosą. Droga ta dobiega do miejscowości Markowice, które są bezpośrednio przy lotnisku. Droga ta skręca na wschód, wzdłuż północnej strony lotniska, następnie na północ i przez miejscowość Czarne, dochodzi do drogi wojewódzkiej Nr 152. 
Jeśli chodzi o transport to wszystkie towary dostarczano samochodami, gdyż lotnisko nie posiada bocznicy kolejowej.
W projekcie jest zbliżony do standardowych rozwiązań lotnisk zapasowych, z ograniczoną rozbudową części koszarowej i zaplecza socjalnego. Większość budynków stanowią budynki murowane z białej cegły wapiennej. Teren jest częściowo ogrodzony. Nie ma ogrodzenia od strony rzeki, która jest naturalną przeszkodą.
Na lotnisku nigdy nie stacjonowała żadna bojowa jednostka lotnicza, choć zapewne jakieś plany istniały. Na pewno lotnisko miało być wykorzystane w sytuacji W ( wojny ). Od końca 60-tych lat do niemal 1989r. było wykorzystywane przez jednostki myśliwskie i myśliwsko-bombowe jako zapasowe podczas licznych ćwiczeń.
Około 2000r. MON zdecydowało się poprzez AMW Lotnisko Płoty wystawić na sprzedaż, bez konieczności zachowania jego lotniczego charakteru. Dla terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zapisano funkcję nieruchomości jako teren przeznaczony pod elektrownie wiatrowe, przetwórstwo przemysłowo-rolne o małej szkodliwości dla środowiska i usługi agroturystyczne. To ostatnie jest wiązanie z rzeką Regą i spływami kajakowymi. Warunkiem prowadzenia działalności na tym obszarze jest zapewnienie pełnej nieuciążliwości dla środowiska, mieszkańców okolicznych miejscowości oraz funkcji turystycznej.
Powód tego wszystkiego jest bardzo prosty. Wojsko nie potrzebuje tego lotniska. W pobliżu jest kilka innych lotnisk. Do lotniska w Goleniowie jest 33 km, do lotniska w Świdwinie jest 35 km, do lotniska koło Drawska Pomorskiego jest 40 km. 

Lotnisko 2009r.Dokładna lokalizacja lotniska to współrzędne; szerokość geograficzna 53,45 N północna i długość 15,17 E wschodnia. Lotnisko zajmuje powierzchnię 324,23 hektarów. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny rolnicze. Od strony południowej i zachodniej granice terenu wyznacza rzeka Rega. Nie jest wpisane do rejestru lotnisk i jest traktowane jak każde inne lądowisko.
Na nieruchomość założona jest księga wieczysta. Nieruchomość według ksiąg wieczystych składa się z ośmiu działek. Sześciu na terenie Markowic, z których największa ma 299,67 hektarów oraz dwóch na terenie Czarnego, jedna niezabudowana 18,33 hektarów, druga zabudowana 1,88 hektara.
<!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f">


DS. lotniska Płoty. 2009r.

DS. o wymiarach 2 300 m x 30 m. Według innych danych DS. ma 1 976 m x 30 m. DS. jest zorientowana 11/29, czyli jest typowa dla Polski niemal na kierunku wschód – zachód ( E-W ). Nawierzchnia betonowa i asfaltowa. Leży na wysokości 47 metrów nad poziomem morza. Od strony północnej w odległości 120 m równolegle usytuowano DK, o długości także 2 300 m i szerokości 10 metrów. DK mają głównie nawierzchnię asfaltową. Na krańcach DK zlokalizowano dwie płaszczyzny postojowe, wschodnią i zachodnią, każda o powierzchni 10 500 m kwadratowych. Nawierzchnia asfaltowa i betonowa. Z południowej strony DS. zlokalizowano strefę rozśrodkowania z kilkoma stanowiskami ( stojankami ) dla pojedynczych maszyn. Każde otoczono z trzech stron wałami ziemnymi. 
Całe pole wzlotów niemal ze wszystkich stron otoczone jest lasami. Tylko od strony Miejscowości Markowice praktycznie nie ma drzew. 
Wewnętrzne drogi dojazdowe są utwardzone z nawierzchnią asfaltową lub betonową z tralinek. Także w południowej części lotniska umieszczono tak zwany bomboskład, czyli magazyn broni. 
Na terenie jest 19 budynków o łącznej kubaturze 12 524 m sześciennych i całkowitej powierzchni użytkowej 3 027 m kwadratowych. Skład paliw ma zbiorniki o łącznej pojemności 500 m sześciennych.
Obiekt jest zasilany w energię elektryczną z sieci 15 KW. Jest sieć wodociągowa i częściowa kanalizacyjna z szambami. Niektóre obiekty wyposażono w centralne ogrzewanie. Jest także sieć odwadniająca - melioracyjna. 
Zinwentaryzowane 19 budynki;
Hydroforownia o kubaturze 83 m sześciennych i pow. użytkowej 22 m kwadratowych. Druga hydroforownia z kotłownią o kubaturze 721 m3 i pow. użytkowa 175 m kwadratowych. 
Stacja transformatorowa o kubaturze 140 m3 i pow. użytkowa. 28 m2. Druga stacja transformatorowa o kubaturze 87 m3 i pow. użytkowa. 25 m kwadratowych. Trzecia stacja transformatorowa o kubaturze 173 m3 i pow. użytkowa. 42 m2. Koszary o kubaturze 2.464 m3 i pow. użytkowa. 592 m2. Dwa domy mieszkalne o kubaturze 396 m3 i pow. użytkowa. 120 m2 oraz o kubaturze 396 m3 i pow. użytkowa. 128 m2. Cztery garaże; dwa o kubaturze 2 111 m3 i pow. użytkowa. 440 m2, jeden o kubaturze 697 m3 i pow. użytkowa. 155 m2, jeden o kubaturze 188 m3 i pow. użytkowa. 82 m2. Cztery różne magazyny; o kubaturze 580 m3 i pow. użytkowa. 142 m2, o kubaturze 547 m3 i pow. użytkowa. 127 m2, o kubaturze 137 m3 i pow. użytkowa. 25 m2, o kubaturze 89 m3 i pow. użytkowa. 39 m2. Skład paliw z magazynem MPS o kubaturze 422 m3 i pow. użytkowa. 119 m2. Schron o kubaturze 480 m3 i pow. użytkowa. 186 m2. Chlewnia o kubaturze 432 m3 i pow. użytkowa. 140 m2.

Budynek koszarowy. 2009r.


Jeden z garaży. 2009r.


Jeden z magazynów. 2009r.

Około 2005r. dwa budynki z częścią terenu zostały sprzedane. Miały one łączną powierzchnię użytkową 145 m kwadratowych, a grunt to 2,26 hektara. Dlatego cały teren do sprzedania miał wówczas 321,97 hektarów, 17 budynków o powierzchni użytkowej 2 882 m kwadratowe. W tym czasie AMW wyceniła wartość całego obiektu na 4 800 000 złotych. Trzeba zaznaczyć, że cały obiekt jest utrzymany w bardzo dobrym stanie, co świadczy o wysokiej kulturze ludzi sprawujących nad nim piecze. Tym bardziej, że nieznany jest przyszły los tego obiektu.

Obecnie ( 2009r. ), podobnie jak na innych byłych lotniskach wojskowych, DS. i DK są wykorzystywane przez miłośników samochodów i motocykli, którzy często tu przybywają z odległego o 70 km Szczecina. Szczególnie aktywni są posiadacze samochodów z mocnymi silnikami, którzy lubią palić opony swoich aut. Organizują mniej lub bardziej legalne zawody. 


Ściganie na Lotnisku Płoty. 2009r.

Opracował Karol Placha Hetman