Lotnisko w Nowym Mieście nad Pilicą. 2014r.

Nowe Miasto nad Pilicą 2014-10-09

Koniec Polskiego Lotnictwa Wojskowego na Lotnisku.

Z końcem 90-lat XX wieku, przeprowadzono pełną inwentaryzację Lotniska, włącznie z uporządkowaniem praw własności. Dla terenu i infrastruktury budowlanej urządzono księgę wieczystą nr 66224 prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grójcu. W księdze umieszczono 8 działek niezabudowanych, o łącznej powierzchni 16,8635 hektarów i 26 działek zabudowanych, o łącznej powierzchni 450,0668 hektarów. Działki niezabudowane to przede wszystkim drogi wewnętrzne. Lotnisko dysponowało całkowitą powierzchnią 513,01 hektarów. Było 89 budynków i budowli, o łącznej powierzchni użytkowej 25 301 m kwadratowych i łącznej kubaturze 145 624 m sześciennych.

Po opuszczeniu Lotniska przez Wojsko Polskie właścicielem obiektu została Agencja Mienia Wojskowego. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej postanowił niewykorzystywane przez wojsko lotniska wystawić na sprzedaż ( lub wydzierżawić ). Podzielono je na dwie kategorie; te lotniska, które musiały zachować charakter lotniczy oraz bez takiego wymogu. Lotnisko Nowe Miasto nad Pilicą nie musiało zachować lotniczego charakteru.

Kompletna oferta sprzedaży byłego lotniska wojskowego pojawiła się w okresie 2002 - 2005. Wojsko postulowało następujące propozycje zagospodarowania; działalność produkcyjna, przetwórstwo rolno-spożywcze, działalność usługowa, działalność rekreacyjno-wypoczynkowa, bazę spedycyjno-magazynową, indywidualne budownictwo mieszkaniowe. Lotnisko mgło być zagospodarowane w segmentach lub całości tracąc charakter lotniczy. Nie wykluczano zachowania Lotniska jako lotniska pasażersko-towarowego, co przy braku bogatego inwestora było nierealne. Rejon ten z powodu braku silnego przemysłu nie należy do zamożnych. Dodatkowo słabe połączenia drogowe i kolejowe z innymi miastami nie wpływało na rozwój lotnictwa komercyjnego.

W dniu 31.12.2003 roku, zaczął obowiązywać nowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą. W planie tym obszar Lotniska został potraktowany jako specjalny i zależny od przyszłych ofert inwestorów. 

Miasteczko filmowe. Projekt. 2007 rok.

Jedną z możliwości zagospodarowania byłego Lotniska była propozycja wykorzystania jego ogromnego obszaru na miasteczko filmowy. Propozycja była interesująca i godna podjęcia, tym bardziej, że w Polsce takiej obiektu nie ma.

W dniu 13.06.2007 roku, zawarto zobowiązanie o budowie do 2010 roku, na terenie byłego Lotniska Miasteczka Filmowego. Jego całkowity obszar miał wynieść 467 hektarów. Koszt budowy szacowano nawet na 100 milionów dolarów ( 400 milionów złotych ). W jego ramach miało powstać 10 hal ze studiami filmowymi. W miasteczku planowano wybudowanie Zakładu Budowy Dekoracji, stajni, obiektu dla małych zwierząt, szklarni, wypożyczalni kostiumów, broni, pojazdów, rekwizytów i studia castingowe.

W projekt byli zaangażowani między innymi; Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski, Minister Obrony Narodowej Aleksander Szczygło, Premier Jarosław Kaczyński.

Niestety, pod dojściu do władzy, w jesieni 2007 roku, koalicji Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, plan został porzucony. Premier Donald Tusk rozpoczął wprowadzanie ekonomi Miltona Friedmana. Prywatyzowali wszystko, co tylko możliwe, jednocześnie likwidując struktury państwa. Stosowali powszechnie nepotyzm i kumoterstwo. Nie propagowali wsparcia sztuki przez państwo.

Lotnisko pasażersko-towarowe. Projekt.

Kiedy w 2000 roku, rozformowano Pułk Lotniczy nikt nie przypuszczał, że te piękne, zadbane tereny zostaną w ciągu 12 lat zdewastowane. Zainwestowane tam fundusze, praca wielu pokoleń ludzi i powstały w ten sposób majątek, pójdą na marne. Dzisiaj ( 2012 rok ) obraz Lotniska jest przykry. Obiekt niby chroniony, jest systematycznie dewastowany. Część majątku skradziono lub bezmyślnie zniszczono.

Od 2007 roku, Samorząd Miasta czynił starania, aby przejąć te grunty od Agencji Mienia Wojskowego. Początkowo, te grunty wzdłuż ulicy Tomaszowskiej, a później tereny po całej jednostce. Niestety, Agencja podzieliła teren na części: ponad 80 ha wzdłuż ul. Tomaszowskiej pozostawiła w swoim władaniu, natomiast 435 ha zdecydowano przekazać Gminie.

W dniu 24.12.2008 roku, weszło w życie rozporządzenie, które dawało możliwość przejęcia tych terenów, w formie darowizny, z zachowaniem funkcji lotniczej. Do Gminy zgłaszali się potencjalni inwestorzy. Jedna z amerykańskich firm przewozowych chciała tu zainwestować spore pieniądze. Na długie czekanie amerykanie nie mieli jednak czasu. Zatelefonowali raz, pół roku później ponownie i stwierdzili, że Gmina nie jest partnerem do rozmów, skoro nie dysponuje prawem własności terenu.

Wciąż istniała szansa na wykorzystanie Lotniska do celu, dla jakiego zostało zbudowane. Powstanie Portu Lotniczego jest realne, pod warunkiem zaangażowania się władz centralnych. Co prawda, obecny dojazd do obiektu jest niekorzystny i trudny. Jednak bliskość Centralnej Magistrali Kolejowe oraz możliwość przyłączenia planowanych autostrad i dróg szybkiego ruchu może tę niedogodność szybko zlikwidować. Mimo wszystko, Port Lotniczy Nowe Miasto nad Pilicą wciąż może powstać.

Metryka Lotniska Nowe Miasto nad Pilicą. 2012 rok.

Lotnisko Nowe Miasto nad Pilicą nadal ma przydzielony kod ICAO – EPNM. Nadal ( 2012 rok ) czeka na zagospodarowanie. Częstotliwości radiowe, zarówno Port jak i Kwadrat – brak. Współrzędne geograficzne; długość północna 51°37'39" N, szerokość wschodnia 20°32'09" E.

Ulica Tomaszewska prowadząca na Lotnisko. Widok w kierunku centrum Miasta. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Ulica Tomaszewska prowadząca na Lotnisko. Widok w kierunku centrum Miasta. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Droga Startowa RWY; Wysokość 156 m npm. Kierunek 08/26, czyli niemal na kierunku wschód-zachód. Wymiary 2 400 m x 60 m. Nawierzchnia betonowa. W 2012 roku, RWY była jeszcze w dobrym stanie.

Droga Startowa RWY. Widok w kierunku wschodnim. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Droga Startowa RWY. Widok w kierunku wschodnim. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Droga Startowa RWY. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Droga Startowa RWY. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Lotnisko posiada także dobrą sieć dróg kołowania ( DK ). Jedną główną, położoną po południowej stronie RWY oraz cztery łączniki. Łączna ich długość to około 3 200 m, a powierzchnia około 64 000 m kwadratowych.

Główna droga kołowania. Widok w kierunku zachodnim. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Główna droga kołowania. Widok w kierunku zachodnim. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Główna droga kołowania. Widok w kierunku wschodnim. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Główna droga kołowania. Widok w kierunku wschodnim. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Droga kołowania. Łącznica hangaru z RWY. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Droga kołowania. Łącznica hangaru z RWY. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Lotnisko posiada cztery płaszczyzny postoju samolotów i liczne indywidualne stojanki. Wszystkie mają nawierzchnie betonową. Łączna ich powierzchnia to blisko 40 000 m kwadratowych.

Jedna ze stojanek na PPS. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Jedna ze stojanek na PPS. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Mimo tego, iż na Lotnisku nie bazowały pułki bojowe, to obiekt w każdej chwili mógł przyjąć jednostki bojowe. Dlatego na terenie Lotniska była strefa rozśrodkowania samolotów. Nie została ona wyposażona jednak w schrono-hangary. Zastosowano na niej indywidualne stanowiska otoczone wałami ziemnymi i to ze wszystkich stron. Takich stanowisk powstało 16, co odpowiadało połowie stanu samolotów pułku bojowego. Stanowiska te zbudowano około 1967 roku.

Strefa rozśrodkowania. 2010 rok. Zdjęcie satelitarne
Strefa rozśrodkowania. 2010 rok. Zdjęcie satelitarne

Ciąg dalszy w kolejnym artykule.

Opracował Karol Placha Hetman