Lotnisko w Mielcu 2012r.


Kraków 20.03.2012r.
Lotnisko Mielec


Lotnisko Mielec na Mapie Rzeczypospolitej 2012r.


Plan Mielca. 2012r.


Lotnisko Mielec. W prawym górnym rogu obiekty WSK PZL Mielec. 2008r.

Miasto Mielec


Wjazd do Mielca od strony wschodniej. Droga wojewódzka Nr 875. 2012r.

Miasto Mielec to miasto powiatowe w północno-zachodniej części Województwa Podkarpackiego. Położone jest w dolinie rzeki Wisłok, w Kotlinie Sandomierskiej. Historycznie należy do Małopolski. W 2010r. Miasto liczyło 61 178 mieszkańców. Ma powierzchnię 46,89 km kwadratowych. 
Pierwsze wzmianki na temat miejscowości o nazwie Mielec pojawiają się w XIII wieku w bulli papieża Grzegorza IX z 1229r.. W II połowie XIV wieku istniała już parafia mielecka. Jest ona wymieniana w spisach świętopietrza.
Miasto Mielec powstało 17.03.1457r., kiedy to król Kazimierz Jagiellończyk wydał zezwolenie na lokację miasta pod nazwą Nowy Targ. Jednak z niewiadomych przyczyn Jan Mielecki, który to zezwolenie otrzymał, nie założył Miasta. Dokonali tego jego dwaj synowie, Jan i Bernardyn aktem z dnia 18.12.1470r.. W 1522r. powstała najstarsza organizacja cechowa – cech kowalski, a następnie powstały cechy: krawiecki, szewski, garncarski, sukienniczy i tkacki. Ród Mieleckich był właścicielem miasta Mielec aż do bezpotomnego wygaśnięcia rodu w 1771r.. Kolejnymi właścicielami Miasta byli Ossolińscy i Morsztyni. 
Od 1772r. dla Polski nastał czarny okres. Także dla Mielca. W 1772r. Mielec zalała wiosenna ogromna powódź. Spowodowała ona ogromne straty. Następnie Rzeczypospolita została rozebrana. Mielec dostał się pod zabór austriacki.
W 1775r. Anna Osolińska poślubiła Jana Pieniążka, wnosząc w posagu odziedziczoną część Miasta. Następnym właścicielem został Ignacy Suchorzewski poślubiając córkę Pieniążków Paulinę. Suchorzewski odsprzedał dobra Mieleckie Ludwikowi Starzeńskiemu w 1847r., który z kolei pozbył się ich dziesięć lat później na rzecz żydowskiej rodziny Gross. Ostatnimi właścicielami Mielca była rodzina Oborskich w 1891r.. W 1853r. Mielec został Miastem powiatowym obejmującym obszar, na którym znajdowało się 106 osad i 91 gmin kastralnych. W 1892r. przy ulicy Kościuszki powstał budynek Rady Miejskiej oraz koszary żandarmerii. 
W 1896r., rozwój powiatowego Miasta przerwał ogromny pożar, który strawił 3/4 obszaru miasta. Katastrofa ta była podstawą do zwrócenia się o państwową pożyczkę w wysokości 12 koron, a jej otrzymanie spowodowało odbudową i szybki rozwój Miasta. Na początku XX wieku mielecki rynek otoczony był rzędem murowanych kamieniczek, w 1902r. wzniesiono gmach sądu, utworzono i zbudowano, w 1912r., gimnazjum oraz siedzibę Rady Powiatowej. Rozwój Miasta został przerwany przez wybuch wielkiej wojny światowej, wszczętej przez zarazę niemiecką. Wojna była przyczyną wielu zniszczeń materialnych. Tysiące ludzi straciło życie.
Lecz wybuch wielkiej wojny światowej przywrócił Rzeczypospolitej niepodległość. Z końcem 1918r. w Mielcu funkcjonowały już Polskie władze. 
W latach międzywojennych wybudowano w Mieście wiele brukowanych ulic, zakładów rzemieślniczych, placówek handlowych i uruchomiono prywatną elektrownię. W 1934r. region mielecki nawiedziła największa powódź, która zniszczyła ponad 11 000 gospodarstw domowo-rolnych.
Dalekowzroczność Polskiego Rządu spowodowała podjecie inicjatywy powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego. W 1936r. Miasto Mielec znalazło się w składzie Centralnego Okręgu Przemysłowego i właśnie w 1936r. powstała wytwórnia samolotów. ( Opis w osobnym artykule ).
W dniu 1.09.1939r. zaraza niemiecka napadła na Rzeczypospolitą rozpoczynając II wojnę światową. Miasto i fabryka zostały zajęte przez podłego okupanta. W okresie 1939r. – 1944r. fabryka pracowała na rzecz zarazy niemieckiej produkując podzespoły samolotów bojowych.
Latem 1944r. do Mielca wkroczyły oddziały sowieckie. Fabryka została zajęta przez sowietów na potrzeby produkcji wojennej. Zraza sowiecka zwróciła zakład narodowi Polskiemu dopiero w 1946r.
Powołano do istnienia na terenie przedwojennych zakładów lotniczych Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego PZL Mielec. Zakład ten był podstawowym źródłem zatrudnienia dla osób na terenie Mielca i okolicznych gmin oraz ośrodkiem kształtującym życie w Mieście. 
Ważnym faktem było istnienie w Mielcu prężnego ośrodka sportowego, którego wizytówką była drużyna piłkarska Stal Mielec, odnosząca wiele sukcesów na krajowej i zagranicznej arenie sportowej. Rozwój infrastruktury budowlanej zwrócony był głównie na budownictwo osiedli, budynków administracji publicznej oraz sieci dróg w mieście i okolicach. 
Mielec jest jednym z najważniejszych ośrodków przemysłowych na mapie Województwa Podkarpackiego. PZL Mielec i kilka innych mieleckich firm wchodzi w skład Doliny Lotniczej.
W Mielcu swoją siedzibę ma Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC, która w głównej mierze przyczyniła się do dywersyfikacji przemysłu w Mieście i ustabilizowania się sytuacji gospodarczej. Wewnątrz strefy ulokowanych jest wiele firm prywatnych, głównie przemysłu lekkiego. Obecnie tworzony jest też Mielecki Park Przemysłowy.

Miasto Mielec
Miasto Mielec leży na uboczu głównych szlaków komunikacyjnych w Rzeczypospolitej. Do Miasta prowadzą tylko drogi wojewódzkie;
875 z Kolbuszowej
983 z Lisiej Góry ( k. Tarnowa ) przez Radomyśl Wielki
984 z Sadkowej Góry
985 z Tarnobrzega przez Baranów Sandomierski
985 z Dębicy.
Ponadto projektowana jest budowa trasy Kielce – Staszów – Połaniec – Mielec – Kolbuszowa – Rzeszów, w ramach inwestycji powstać ma nowy most na Wiśle w okolicach Połańca. Ok. 30 km na południe od Mielca ma przebiegać autostrada A4. Jednak ten odcinek powstanie przypuszczalnie po 2015r.
Z Mielca do; Tarnowa jest 50 km, Rzeszowa – 60 km, Tarnobrzegu – 42 km, Krakowa – 135 km, Warszawy – 260 km.
W Mielcu działają dwa duże przedsiębiorstwa liniowej komunikacji autobusowej. Spółka Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. pokrywa zapotrzebowanie na przewóz ludzi w obrębie miasta i jego najbliższych okolic. Z kolei PKS Veolia Mielec, której pojazdy odjeżdżają z dworca przy ul. Jagiellończyka, obsługuje linie podmiejskie i dalekobieżne. Ponadto swoje połączenia prowadzi kilka mniejszych firm przewozowych.
Do Mielca doprowadzono kolej w 1887r. Dworzec kolejowy Mielec, podobnie jak dwie małe stacje w osiedlach Rzochów i Wojsław, leżą na trasie linii kolejowej nr 25, na odcinku Dębica – Tarnobrzeg. W ostatnich latach transport szynowy w Mielcu wyraźnie stracił na znaczeniu. Linia kolejowa jest w fatalnym stanie technicznym, w 2009r. został wstrzymany ruch pociągów osobowych oraz pospiesznych.
Około 15 km na północ od Mielca przebiega Linia Hutnicza Szerokotorowa ( linia kolejowa nr 65 ) o rozstawie toru 1 520 mm ( zgodnym ze stosowanym w krajach byłego ZSRS ). Terminal przeładunkowy w Woli Baranowskiej umożliwia wymianę ładunków pomiędzy koleją szerokotorową a normalnotorową oraz ciężarówkami.


Miasto Mielec. 2004r.


Miasto Mielec. 2004r.

PZL Mielec
Zakłady PZL Mielec zostały opisane w osobnym Rozdziale.

Lotnisko Mielec, historia
Początki istnienia lotniska w Mielcu sięgają 1927r., w którym to najważniejszym wydarzeniem w Mielcu było lądowanie na podmiejskich łąkach samolotu pilotowanego przez rodowitego mielczanina, sierżanta Stanisława Działowskiego. Kiedy w następnym roku ( 1928r. ) Stanisław Działowski wraz ze swoim bratem Mieczysławem wygrali na samolocie własnej konstrukcji II Krajowy Konkurs Avionetek. Rozentuzjazmowani i zakochani już w lotnictwie mielczanie za zgodą magistratu utworzyli Społeczny Komitet Budowy Lotniska. Władze Miasta przydzieliły odpowiedni teren na lotnisko i opłaciły roboty niwelacyjne. Niezwykle szybko, bo jesienią 1928r. powstało w Mielcu mogące przyjmować samoloty lądowisko, a już po niespełna trzech latach, w dniu 5.11.1931r. dokonano uroczystego otwarcia Lotniska Turystycznego w Mielcu. Fakt ten oraz twórcze i wizjonerskie działania Władz Miasta, stały się przysłowiowym kamieniem węgielnym i przyczyniły się do powstania w Mielcu Zakładów Lotniczych zbudowanych w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego. 
Od 1938r. Lotnisko Mielec jest zawiązane z zakładami PZL Mielec. Pierwsze loty na korzyść PZL Mielec wykonano w 1938r.. 
Po drugiej wojnie światowej, w sierpniu 1946r. niegasnący lotniczy entuzjazm mielczan spowodował, że powołano do życia Aeroklub Mielecki. Natychmiast przystąpiono do prac i czynem społecznym rozpoczęto remont bardzo zdewastowanego przez wojnę hangaru lotniczego. Jego uroczyste przekazanie do Aeroklubu Mieleckiego odbyło się 1.08.1948r.. 
W związku z rozpoczęciem produkcji samolotów bojowych w 1951r. przystąpiono do budowy twardej ( betonowej ) DS.. Początkowo miała ona wymiary 1 900 m x 40 m. Nie zbudowano systemu Dróg Kołowania, tylko jedną drogę wiodącą przez pole wzlotów do DS., wykonaną z betonowych bloczków zwanych tralkami. Droga ta istnieje do dzisiaj. W późniejszych latach zbudowano drugą DS., służącą głównie do startów i lądowań mniejszych samolotów.
Ponieważ drewniany hangar Aeroklubu po latach istnienia przestawał spełniać wymagania nadzoru budowlanego, podjęto decyzję o jego demontażu i budowie nowego. Jego budowę rozpoczęto w 1974r. i pomimo, że prowadzono ją ze środków WSK był on przeznaczony do wyłącznego użytku przez Aeroklub Mielecki. Przy jego pracach uczestniczyło w czynie społecznym wielu mielczan i organizacji, co zostało udokumentowano wpisami w posiadanej przez Aeroklub Kronice. 
W dniu 1.09.1988r. na Lotnisku wylądował największy wówczas na świecie samolot produkowany seryjnie, An-124 Rusłan. W celu jego przyjęcia wzmocniono płytę postojową lotniska.
Aeroklub Mielecki w czasach przed i w początkach przemian społeczno-gospodarczych, kiedy właścicielem Lotniska był jeszcze Skarb Państwa, prowadził swoją działalność statutową korzystając z przyznanych mu działek wraz z budynkami oraz południowo-zachodniej części lotniska jako jego współużytkownik. Świadczy to dobitnie, że Aeroklub z racji zajmowanego przez siebie od dziesięcioleci zabudowanego gruntu na lotnisku w pełni kwalifikował się do przejęcia go w wieczystą dzierżawę. Niestety został wyprzedzony i z dniem 05.12.1990r. z mocy samego prawa zajmowane przez Aeroklub działki stały się przedmiotem użytkowania wieczystego przez WSK PZL-Mielec. Fakt ten następnie pozwolił w 1994r. na nieodpłatne nabycie przez WSK PZL-Mielec zarówno zbudowanego przed laty dla Aeroklubu hangaru jak i zajmowanego przez niego przedwojennego budynku. Stało się to za sprawą Decyzji Wojewody Rzeszowskiego z dnia 19.09.1994r. wydanej po rozpatrzeniu wniosku WSK PZL-Mielec, która to po 14 dniowym terminie na odwołanie stała się ostateczna w dniu 07.10.1994r. Dotyczyła ona bezpośrednio nieruchomości zasiedziałej na terenie Aeroklubu. Jednak pomimo tego ważnego faktu jej odbiorcami były jedynie WSK PZL-Mielec i Urząd Rejonowy w Mielcu. Dla Aeroklubu Mieleckiego było to równoznaczne z jego marginalizacją i powolną agonią.

31.08.1997r. Air Show Mielec
Na Lotnisku niemal rokrocznie organizowano pokazy i pikniki lotnicze. Na nich pracownicy i mieszkańcy Mielca i okolic mogli podziwiać samoloty które budowano w PZL Mielec. Ale szczególnie mocne wrażenie wywołał pokaz Air Show zorganizowany na Lotnisku Mielec w 1997r.. Pokaz ten był szczególnie ważny nie tylko dla Mielca i PZL Mielec, ale także dla przyszłości Polskiego Wojska. W tym czasie byliśmy na progu wstąpienia do struktur NATO, a także staliśmy przed koniecznością zakupu nowych samolotów bojowych i transportowych. Istniała także możliwość montażu końcowego ewentualnych zakupionych samolotów bojowych właśnie w Mielcu. Dlatego na wysokości zadania stanęły zakłady PZL Mielec, Miasto i zagraniczni oferenci. 
Niestety nie popisali się przedstawiciele MON, którzy w tym czasie mieli nie najlepsze stosunki z PZL Mielec, któremu właśnie zwrócili użytkowane od 1992r. samoloty I-22 Iryda ( 8 sztuk ). 
Otwarty pokaz odbył się w dniu 31.08.1997r. ( niedziela ). Zgromadził tysiące widzów i kilkanaście instytucji z kilkunastu krajów; USA, UK, Francja, Belgia, Hiszpania, Szwecja, Grecja, Włochy, Kanada, Dania, Norwegia, Turcja i inne. W jednym z hangarów urządzono stoiska firmowe; SAAB, Dassault Aviation, Pratt & Whitney i inne. Przedstawiono duże modele samolotów i silników. Na wystawie plenerowej zademonstrowano między innymi; samoloty bojowe; F-16, F/A-18, JAS 39 Grippen, Mirage 2000-5, samoloty transportowe; CASA -Nurtanio CN-235, Transall C-160, Dassault Falcon, Turbolet L-410. Samoloty; SAAB Grippen, SAAB J-35 Draken, Mirage 2000-5, F/A-18, F-16 i inne zademonstrowano w locie. 
Ze strony Polskiego Przemysłu Lotniczego i Aeroklubu Polskiego pokazano wszystko. Przede wszystkim niechciane dziecko Polskiego Przemysłu Lotniczego I-22 Iryda M-93 V rejestracja SP-PWE z silnikami firmy Rolls-Royce. Drugi samolot PZL I-22 Iryda rejestracja SP-PWI, zademonstrował się w powietrzu. Pokazano nową powiększoną wersję samolotu M-28 Skytruck Plus, M-18 Dromader ( w locie 4 sztuki, które zrzuciły biało-czerwone bomby wodne ), M-20 Mewa ( w locie 2 sztuki ), PZL-110 Koliber ( także w locie ), samoloty Wilga ( także w locie ), TS-11 Iskra ( także w locie ). Pokazano kilkanaście samolotów An-2 w różnych malowaniach i wersjach. Na stojankach były samoloty Lim-2, Lim-5, już jako samoloty historyczne. Były śmigłowce Mi-2 Kania i Sokół nb 0608. Ten ostatni i samolot An-26 nb 1508 ( w szarym pierwotnym malowaniu ) były chyba jedynymi przedstawicielami Wojsk Lotniczych Rzeczypospolitej na tej doskonałej i ważnej imprezie. 
Z Polskiej strony nie było żadnego MiG-21, Su-22 i MiG-29. Z perspektywy 15 lat widzę jedno – Prezydent Lech Wałęsa wyprowadził wojsko sowieckie z Rzeczypospolitej, ale nie wyprowadził agentów sowieckich. 

Ostatnie lata
W 2005r. ekonomiści transportu zaproponowali by stworzyć tu regionalny port lotniczy dla regionu Polski południowej, a w szczególności Tarnowa i Tarnobrzega. Koszty dostosowania tego portu do przyjmowania lotów rozkładowych były szacowane na kilka milionów złotych. Zaproponowano wprowadzenie połączenia do Warszawy 18-miejscowym samolotem klasy STOL z dowozem pasażerów do i z portu do centrum Tarnowa. Do chwili obecnej ( 2012r. ) nic z tych planów nie wyszło, tym bardziej, że dynamicznie rozbudowuje się Lotnisko Rzeszów. 
Lotnisko od wielu lat wywołuje w Mielcu wiele kontrowersji. Jedni mówią o jego sukcesywnej destrukcji, inni o mozolnym, ale odbudowywaniu. Wiele emocji wywołała decyzja Miasta o lokalizacji w części lotniczej miasta Parku Przemysłowego.
Lotnisko jest systematycznie okrajanie z powierzchni, co skutkuje ograniczeniami w ruchu powietrznym, transportowym i prób w locie. Jak się okazało, to zaoranie lotniska halami fabrycznymi i brak inwestycji w infrastrukturę lotniczą mści się. W 2010r. samoloty An-124 przylatujące po śmigłowce Black Hawk lądowały w Rzeszowie, a nie w Mielcu. 

Infrastruktura Lotniska Mielec

Lotnisko Mielec. Jedna z bram prowadząca na pole wzlotów. 2012r.


Lotnisko Mielec. 2012r.

Obiekt zarządzany jest przez spółkę "PZL Mielec" CARGO Sp. z o.o., której głównymi udziałowcami są Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Warszawa ( 71% udziałów ) oraz Gmina Miejska Mielec ( 29% udziałów ).
Lotnisko jest położone w odległości 4 km od centrum Miasta, na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Euro-Park” Mielec. 
Kod Lotniska EPML. Współrzędne 50 19 21 N, 21 27 44 E. Elewacja 167 m npm. ( 548 ft ). Ma kod referencyjny 4 B. Na lotnisku ustanowione jest dodatkowe lotnicze przejście graniczne dla ruchu osobowego, którego obsługę prowadzi Placówka Straży Granicznej Lotniska Rzeszów Jesionka.
Obecnie teren lotniskowy w Mielcu składa się z 250 ha i jest systematycznie okrajane. Na polu wzlotów wydzielono już działki ( południowo-zachodnia część ) gdzie nowi inwestorzy będą stawiać nowe zakłady. Jeden zakład już wybudowano. Już obecnie 2011r. Lotnisko nie może przyjmować samolotów komercyjnych. Śmigłowce produkowane w PZL Mielec-Sikorsky są kierowano na lotnisko Rzeszów-Jasionka i tam załadowywane na pokłady samolotów An-124. 

Lotnisko posiada dwie DS.. Obie o nawierzchni asfaltowo-betonowej. Główna DS. ma wymiary 2 498 m x 60 m. Leży na kierunku 09/27. Druga DS. ma wymiary 659 m x 25 m. Trzecia DS. gruntowa ( trawiasta ) o wymiarach 610 m x 100 m, zlokalizowana jest po północnej stronie głównej DS. Przeznaczona jest głównie dla lotnictwa sportowego.


Główna DS. 2008r.


Druga DS. W prawym górnym rogu nowy zakład budowany na polu wzlotów. 2011r.


Pole wzlotów Lotniska Mielec i nowy zakład firmy Husqvarna. 2011r.


Lotnisko Mielec. Fragment pola wzlotów od strony SSE. 2012r.


Lotnisko Mielec. Wieża kontroli lotów. 2012r.

Lotnisko wyposażone jest w system APV-I, który umożliwia lądowanie samolotów i śmigłowców w warunkach ograniczonej widoczności oraz bezkierunkową radiolatarnię NDB.


Obiekty PZL Mielec CARGO na Lotnisku Mielec. 2012r.

Firma FLY Polska oferuje wynajem miejsc w hangarze na okres zimowy.
Cechy hangaru: Dojazd do hangaru jest zimą odśnieżany cały czas. Ochrona. Lotnisko czynne również w nocy ( po wcześniejszym uzgodnieniu ). Na życzenie zapewniamy obsługę techniczną. Orientacyjne koszty wynajmu: Ok. 500 zł netto miesięcznie.
Informacje kontaktowe:
T: +48 504 325 334, E: p.adamczyk@flypolska.pl

 1. PPR z AFIS Mielec.
 2. W lotach międzynarodowych PPR 48h do PZL Mielec Cargo T: +48177887797.
 3. Śmigłowce w locie VFR lub IFR wykonują lądowania na RWY w użyciu jako samoloty kategorii A.
 4. PPR with AFIS Mielec.
 5. International flights PPR 48h to PZL Mielec Cargo T: +48177887797.
 6. Helicopters conducting VFR or IFR approach perform landing on RWY in use as category A aeroplanes.
  AFIS Mielec T: +48177886555, 6333 MON-FRI 07:00-21:00LMT; SAT-SUN-HOL: 08:00-SS
  Właściciel: 
  PZL Mielec CARGO Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec. T: +48177887797, F: +48177887588
  www.mieleclotnisko.eu, prezes.zarzadu@mieleclotnisko.eu, pzl-tower@mieleclotnisko.eu
  Użytkownik: 
  Royal Star Aero T/F: +48177886360, www.royalstaraero.pl
  Aeroklub Mielecki T: +48177887695, www.aeroklub.mielec.pl
  PZL Mielec www.pzlmielec.pl
  ZUA www.01zua.splot.org.pl
  Dolina Lotnicza www.dolinalotnicza.pl
  Euro-Park Mielec www.europark.com.pl

  Lądowisko dla śmigłowców.
  W 2011r. ukończono budowę nowoczesnego lądowiska dla śmigłowców pogotowia ratunkowego ulokowanego przy Mieleckim Powiatowym Szpitalu. Uroczyste otwarcie nastąpiło w dniu 11.11.2011r., czyli w Święto Odzyskania Niepodległości przez Rzeczypospolitą w 1918r.. 
  Podczas uroczystości goście mieli okazję zobaczyć trakt, jakim będzie przewożony pacjent ze śmigłowca na Szpitalny Oddział Ratunkowym wraz z oświetleniem hybrydowym. Pokazowe lądowanie wykonał śmigłowiec Black Hawk, produkowany w PZL Mielec. Wokół placówki powstały nowe drogi wewnętrzne, chodniki i parking. Zaprezentowano również nowoczesne wejście do budynku oraz sam SOR.
  Całkowity koszt zadania to 3 mln 215 tys. zł, 85% z tej kwoty, czyli ponad 2 mln 730 tys. zł udało się pozyskać z Ministerstwa Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Kolejne 10 procent, czyli ok. 320 tys. zł sfinansował powiat z budżetu własnego, a pozostałe 5 procent, tj. ok. 160 tys., było wkładem własnym szpitala.
  Ta inwestycja jest jedną z nielicznych lotniczych programów zrealizowanych w Rzeczypospolitej w ostatnich latach. 


Uroczystość oddania do użytku helioportu. 11.11.2011r.


Mielecki Szpital Powiatowy. To przy nim wybudowano helioport. 2010r.

Mieleckie pomniki lotnicze.


PZL I-22 Iryda. Jeden z samolotów ocalałych ze skierowanych na złom przez liberalno-masoński Rząd Rzeczypospolitej Premiera Donalda Tuska w 2008r. Pomnik ustawiono w 2010r., dzięki staraniom mieszkańców Miasta Mielec. 2012r.


TS-11 Iskra. Najlepszy szkolno-treningowy samolot Polski, w barwach zespołu akrobacyjnego „Biało-czerwone Iskry”. 2012r.


Tablica na pomniku, upamiętniająca Tadeusza Sołtyka, jednego z najlepszych Polskich konstruktorów lotniczych. 2012r.


An-2. Jeden z najliczniej produkowanych samolotów na świecie. Samolot jest ustawiony przy Drodze Wojewódzkiej Nr 984 w kierunku Tarnowa. 2012r.


Pomnik Ikara przed wejściem na teren Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Euro Park Mielec. 2012r.

Na terenie firmy PZL Mielec Sikorski stoją jeszcze 4 eksponaty; Lim-5 nb 415, PZL M-21 Dromader Mini, PZL I-22 Iryda, PZL An-2. 


W pobliskim miasteczku Radomyśl Wielki, w centrum na Rynku stoi na postumencie samolot PZL M-2 rejestracja SP-PAC. 2012r.

Opracował Karol Placha Hetman