Lotnisko w Łasku. 2012r.

Lotnisko Łask na Mapie Rzeczypospolitej. 2012r.
Lotnisko Łask na Mapie Rzeczypospolitej. 2012r.

Lotnisko Łask. 2012r.
Lotnisko Łask. 2012r.

Lotnisko Łask. 2008r.
Lotnisko Łask. 2008r.

Lotnisko Łask. 2010r.
Lotnisko Łask. 2010r.

Lotnisko Łask

Lotnisko znajduje się w odległości około 5 km na południowy-wschód od Miasta Łask. Leży pomiędzy drogami Nr 44, a Nr 483 we wsi Brodnica. Współrzędne geograficzne 51,33 N, 
19,10 E, na wysokości 193 m npm. Posiada drogę startową o nawierzchni betonowej, o wymiarach 2 500 m x 60 m, o orientacji 11/29.

Historia Miasta Łask

Miejscowość Łask była wzmiankowana w dokumentach średniowiecznych już w 1356r.. Prawa Miejskie uzyskała w 1422r.. Był to znany ośrodek rzemieślniczo-handlowy. Spokojnie rozwijał się do połowy XVII wieku, kiedy Rzeczypospolitą próbowali zawładnąć Szwedzi. Od tamtych wojen trudno było odzyskać utraconą świetność. W 1793r. Łask znalazł się w składzie zaboru pruskiego. Od 1807r. stał się częścią Księstwa Warszawskiego, a od 1815r. w składzie Królestwa Polskiego. Z uwagi na korzystne warunki do uprawiania handlu, od końca XVIII wieku, do Łasku napłynęło sporo ludności wyznania mojżeszowego. W 1870r. Łask utraciły prawa miejskie, które zabrali zaborcy. W 1903r. Miasto Łask uzyskało pierwsze połączenie kolejowe. Około 1905r. w Mieście powstał pierwszy zakład przemysłowy. W okresie wielkiej wojny światowej, gdy obszar powiatu zajęły wojska okupacyjne, zniesiono dotychczasowy podział administracyjny. Powiat Łaski przestał istnieć. Został on podzielony między sprzymierzone wojska: część północna należała do powiatu łódzkiego pod okupacją zarazy niemieckiej, część południowa do powiatu piotrkowskiego pod okupacją austro-węgierską. Granica między zaborcami przebiegała na linii Dłutów - Ldzań – Buczek - Marzenin - ujście Widawki.

W 1918r. Łask jak i cała Rzeczypospolita odzyskał niepodległość. W II Rzeczypospolitej powstało nowe Województwo Łódzkie ( 1919 r. ), Powiat Łaski znalazł się w jego granicach. W Powiecie zamieszkiwało około 160 000 ludzi, a w samym Łasku około 5 000 mieszkańców. Zmiany administracyjne trwały jeszcze przez kilka lat. Niektóre nazwy miejscowości zostały zmienione. Ostatecznie w powiecie znajdowały się dwa Miasta: Łask i Pabianice oraz 18 gmin. W 1937r. liczbę mieszkańców Łasku obliczano na około 6 700. W okresie międzywojennym nadal rozwijał się w Łasku drobny przemysł i rzemiosło. Jednak w latach dwudziestych w wyglądzie Miasta nie zaszły większe zmiany. W latach trzydziestych skanalizowano część Łasku, unowocześniono elektrownię, poprawiono estetykę ulic i chodników przez m.in. ułożenie betonowych chodników.
Suwerenność jednak nie trwała długo, bo w dniu 1.09.1939r. zaraza niemiecka napadła na Rzeczypospolitą. Zaraza niemiecka wprowadziła nowy podział administracyjny. Ziemia Łaska należała do rajchu w obrębie tak zwanego Kraju Warty. Do 1941r. w okręgu rejencyjnym Kalisz, a potem rejencyjnym Łódź. W Łasku, jak i w wielu innych miastach zaraza niemiecka utworzyła getto dla ludności wyznania mojżeszowego. Podczas okupacji wymordowano tysiące Polaków. W 1945r. Łask liczył około 3 000 mieszkańców. W 1945r. nastąpiła zamiana okupacji zarazy niemieckiej, na zarazę sowiecką. Służba bezpieczeństwa wymordowała kolejnych Polaków, patriotów. 
W wyniku powojennej reformy administracyjnej, Miasto Łask znalazło się w granicach Województwa Łódzkiego. Po wojnie granice i podział na gminy pozostały przedwojenne. Powiat dzielił się na 18 gmin, a te po 1954r. na gromady. W wyniku reformy administracyjnej z 1954r., Powiat Łaski liczył 1 160 km kwadratowych z dwoma Miastami Łaskiem i Zelowem.
W 1975r. przeprowadzono kolejna reformę administracyjną i Miasto znalazło się w Województwie Sieradzkim. W 1998r. przeprowadzono kolejną reformę i Miasto ponownie znalazło się w Województwie Łódzkim. Jest Miastem Powiatowym, a jednocześnie siedzibą Gminy Miejsko-Wiejskiej Łask. Niestety nowy podział administracyjny Rzeczypospolitej nie uwzględnił opinii mieszkańców, powiązań historycznych, kulturowych oraz osadniczo-przestrzennych łączących gminę Dobroń z Łaskiem wyłączając ją z Powiatu Łaskiego. W rezultacie obszar powiatu został wydatnie okrojony do 617,7 km kwadratowych. Warto pamiętać, iż reformę tą przeprowadził Rząd Rzeczypospolitej kierowany przez liberała Jerzego Buzka, który bardziej słuchał mniejszości niemieckiej, niż Polaków. 

Miasto Łask obecnie.
Miasto Łask należy do Województwa Łódzkiego. Jest Miastem Powiatowym, a jednocześnie siedzibą Gminy Miejsko-Wiejskiej Łask. Położone jest na Wysoczyźnie Łaskiej, nad Rzeką Grabią. W 2008r. liczyło 18 500 mieszkańców. Miasto leży 35 km od Łodzi. Jednocześnie w pobliżu są inne duże miasta Województwa Łódzkiego; Pabianice, Wieluń, Bełchatów, Zduńska Wola i Sieradz.
Łask przestrzennie skład się z dwóch terenów przemysłowo-magazynowych, siedmiu osiedli mieszkaniowych i rozproszonej zabudowy jednorodzinnej. 
Przez Miasto przebiegają ważne szlaki komunikacyjne. Drogi krajowe; DK 12 ( Łęknica – Leszno - Kalisz – Łask – Piotrków Trybunalski – Dorohusk ), DK 14 ( Łódź – Łask – Walichnowy – i dalej do Wrocław ). Drogi Wojewódzkie; Nr 473: Łask – Koło, Nr 481: Łask – Wieluń, Nr 483: Łask – Częstochowa, Nr 484; łączy drogę wojewódzką NR 483 w Buczku z DK 91 w Kamieńsku. W położonym w północnej części Miasta ( sąsiedztwo wsi Wiewiórczyn ) jest niewielki węzeł kolejowy. Przebiega tu linia kolejowa Nr 14 Łódź – Łask – Zduńska Wola – Kalisz – Leszno – Żagań – Granica Państwa. Jest także nieczynna już linia kolejowa Łask – Zelów. 
Miasto Łask dysponuje własną siecią autobusów komunikacji miejskiej ZKM. W sumie jest osiem linii autobusowych. 

Łask. Budowa Lotniska.
Obecność w pobliżu innych większych miast spowodował, że Łask długo nie był Miastem Garnizonowym. W wyniku wojny w Korei ( 1950r.-1953r. ), kreml zmusił Polskę do zbrojeń ponad potrzeby obronne. Nakazali nam między innymi znacznie rozbudować wojskowe lotnictwo. Wiązało się to z; formowaniem nowych jednostek, budową nowych lotnisko i produkcją samolotów bojowych. Dlatego zaczęto poszukiwać nowych terenów pod budowę lotnisk. W 1950r. Wojsko Polskie zainteresowała się terenami położonymi na południe od Miasta Łask. Teren ten dobrze wpisywał się w system lotnisk obrony aglomeracji miast Łodzi i Warszawy. 
Pierwsze decyzje o rozpoczęciu budowy Lotniska obok Łasku zapadły już w 1950r.. Lotnisko budowano zgodnie z typowymi wówczas planami. Czyli; jedna główna DS. o długości minimum 1 900 m i szerokości 60 m. Równoległa główna DK, która także mogła być wykorzystywana dla startów samolotów. Indywidualne stanowiska postoju samolotów, rozśrodkowane. Skład bomb i amunicji. Skład paliw. Bocznica kolejowa, która była głównym szlakiem dostarczania zaopatrzenia. I ubogie zaplecze socjalne dla kadry i żołnierzy służby zasadniczej. 
Warto pamiętać, że początkowo Lotnisko było nazywane Mauryca lub Brodnica. Od nazw miejscowości na których terenach zlokalizowano obiekt.
Przyszła kadra budowanego Lotniska miała to szczęście, że mimo służby w Zielonym Garnizonie, mogła zostać zakwaterowana w Mieści Łask ( liczącym wówczas około 6 000 mieszkańców ), a w niewielkiej odległości jest wielkie Miasto Łódź. Nie wszędzie było tak dobrze. 
Lotnisko było budowane siłami wojskowymi, przez Batalion Budowy Lotnisk, złośliwie nazywany bibole. Na marginesie dodam, że, w 50-tych latach w Polsce funkcjonowało około 12 Batalionów Budowlanych, w tym 3 specjalizujące się w budowie lotnisk. Większość Batalionów Budowlanych rozformowano w 1957r..
Nie wiadomo dokładnie, kiedy zakończono budowę Lotniska. Wiadomo jednak, że, od 1951r. formowano 31 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego, który był pierwszym gospodarzem Lotniska. 

31 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego 1951r.-1957r.
Decyzja o powstaniu 31 PLM zapadła z końcem 1950r.. Podobnie jak 13 PLM, został utworzony na bazie składu osobowego 1 PLM, który wówczas bazował na Lotnisko Bemowo ( Babice ). Wszystkie trzy pułki stanowiły 5 DLM OPL Warszawa – 1 PLM Bemowo, 13 PLM Łęczyca, 31 PLM Łask. Faktyczne formowanie 31 PLM rozpoczęto w 1952r., choć historia pułku podaje 1951r.. Pierwszym dowódcą 31 PLM został sowiet mjr pil. Sergiusz Piepielin. Nominacje odebrał z końcem 1951r.. Był to czas kiedy sowieci w Polskiej Armii nadal się panoszyli. Pamiętajmy, że w maju 1945r., stalin powiedział – „ Naszą największą zdobyczą jest Polska.” Przewaga mjr pil. Sergiusz Piepielin, była taka, że on już pilotował samoloty z napędem turboodrzutowym. Przypuszczalnie przeszedł on szkolenie na Lotnisku Brzeg nad Odrą, w sowieckiej bazie na terenie Polski. Nam brakowało przeszkolonych pilotów. Większość kadry pułku stanowili podoficerowie i oficerowie z 1 PLM. 
Nie wiadomo dokładnie, kiedy 31 PLM został przebazowany z Lotniska Bemowo na Lotnisko Łask. Z dostępnych informacji wiadomo, że był to proces rozciągnięty w czasie, a jego zakończenie nastąpiło na pewno do 1956r.. Pierwsze poddodziały zostały ulokowane na Lotnisku Łask w 1952r., jeszcze w czasie trwania budowy. Już jako jednostka JW. 1824. Były to; kompania wartownicza, łączności, wojskowa administracja koszar.
W 1954r. obowiązki dowódcy 31 PLM przejmuje mjr pil. Władysław Hermaszewski ( Starszy brat generała pilota-kosmonauty Mirosława Hermaszewskiego ), który już w 1955r. zostaje powołano na inne, ważniejsze stanowisko. W 1955r. dowódcą 31 PLM został ppłk pil. Henryk Michałowski.
Sprzęt. Pułk od samego początku był wyposażany wyłącznie w myśliwce z napędem turboodrzutowym. Początkowo 31 PLM miał zostać przeszkolony na samoloty myśliwskie Jak-23, których produkcję miano podjąć w PZL Mielec. Jednak na przełomie 1951r./1952r. do Polski dostarczono 60 myśliwców MiG-15. Dlatego zdecydowano o wyposażeniu 31 PLM w te samoloty. Jednocześnie PZL Mielec przygotowywało się do ich licencyjnej produkcji. Ostatecznie podstawowym samolotem był maszyny MiG-15 oraz Lim-1/2.

Dowódcy 31 PLM
mjr pil. Sergiusz Piepielin 1951r.-1954r. ( sowiet )
mjr pil. Władysław Hermaszewski 1954r.-1955r. 
ppłk pil. Henryk Michałowski 1956r.-1961r. ( poź. m.in. d-ca WL, gen. dyw. )

Niefortunne wydarzenie. 
W dniu 7.11.1957r. nastąpił kolejny przypadek dezercji Polskiego pilota przy użyciu samolotu Lim-2 nr 1B 19-019 / 1919. Tym razem z 31 PLM w Łasku. Pilot tej jednostki por. Bogdan Kożuchowski uprowadził samolot o numerze burtowym 1919 do Szwecji. Był to czas, kiedy system komunistyczny był już dobrze przygotowany do odpowiedniego reagowania na tego typu przypadki. Działania podjęto niezwłocznie i były one dotkliwe. Oczywiście dla tych, którzy pozostali w kraju. Jednostkę ukarano przeorientowaniem zadań, wymianą sprzętu i zmianą podległości strukturalnej. Pułk wycofano ze struktur 5 DLM OPL OK. Pułk został podporządkowany pod szkolnictwo wojskowe i stał się 31 Lotniczym Pułkiem Szkolno-Bojowym. Pośrednim efektem było także nie powstanie pułku szkolnego w Tomaszowie Mazowieckim. Pułk pozbawiono samolotów Lim-2. Wprowadzono natomiast wyeksploatowane już MiG-15.
Na szczęście ten przypadek dezercji był ostatnim w lotnictwie myśliwskim LWP. Jednocześnie już od 1958r. wyroki sądowe dotyczyły wyłącznie uciekinierów. Odpowiedzialnych - nazwijmy to - moralnie karano dyscyplinarnie, ostrzeżeniem, rzadko przeniesieniem na niższe stanowisko. Do końca natomiast karze więzienia towarzyszyło pozbawienie praw obywatelskich, co dotkliwie odczuwały pozostawione w kraju rodziny.

Lim-2 nb 1919 porucznika Bogdan Kożuchowski po przymusowym lądowaniu w Szwecji koło miasta Halland. 7.11.1957r..
Lim-2 nb 1919 porucznika Bogdan Kożuchowski po przymusowym lądowaniu w Szwecji koło miasta Halland. 7.11.1957r..

Rozwińmy tą sprawę, aby lepiej zrozumieć konsekwencje kolejnych decyzji. Bylibyśmy w błędzie, jeśli o wszystko obwinilibyśmy porucznika Bogdana Kożuchowskiego. Połowa lat 50-tych to okres powolnych, ale korzystnych przemian w Polsce. Społeczeństwo zaczynało upominać się o słuszne prawa. Jeden z największych zbrodniarzy w historii ludzkości – komunista Józef stalin już nie żył. W Poznaniu doszło do Wypadków Poznańskich ( 28.06.1956r. ), które podniosły stan napięcia w Polsce. Zdawano sobie sprawę, że musi dojść do przemian. Władze partyjne gorączkowo szukały wyjścia z pogarszającej się sytuacji. Od dnia 19.10.1957r. odbywało się VIII Plenum Komitetu Centralnego PZPR. Dzień przed plenum ( 18.10.1957r. ) do Warszawy przyleciał niespodziewanie Nikita Chruszczow ( komunista – car na kremlu ). Realną stała się groźba interwencji armii sowieckiej stacjonującej w Polsce, a jej oddziały zaczęły przemieszczać się w kierunku Warszawy, pod pretekstem ćwiczeń. Do oporu przygotowywały się Polskie Wojska Wewnętrzne podlegające Komitetowi do spraw Bezpieczeństwa Publicznego, w odróżnieniu od większości Armii Polskiej podległej Konstantemu Rokossowskiemu ( faktycznemu dowódcy Armii Polskiej i sowieckiej na terenie Polski ). W dniu 21.10.1957r. plenum zadecydowało o przywróceniu do władzy Władysława Gomułki i wybrano go na stanowisko I sekretarza KC PZPR. Jego wybór oraz zapowiedzi reform zostały entuzjastycznie przyjęte przez wielu obywateli. Władysław Gomułka obiecał sowietm, że Polska nigdy nie zejdzie z drogi komunizmu. Sowieci wrócili do koszar. Więźniowie polityczni zostali wypuszczeni na wolność. W Wojsku Polskim znaczna część kadry sowieckiej otrzymała rozkazy powrotu na wschód. Polscy oficerowi zaczęli realizować własne, Polskie plany szkolenia. Do wojska powróciło wielu żołnierzy zawodowych walczących podczas wojny na zachodzie. 
W Lotnictwie Wojskowym starano się podnieść poziom wyszkolenia, a przez to i bezpieczeństwo lotów, aby uniknąć maksymalnie niepotrzebnych tragedii, katastrof i wypadków. Kończył się okres szkolenia pilotów jako mięsa armatniego. Zaczynano stawiać na nowoczesne i wszechstronne wyszkolenie lotników. Aby zrealizować te cele, należało rozbudować szczebel pośredni między szkołami Lotniczymi ( Dęblin i Radom ), a jednostkami bojowymi. Dobrym pomysłem było powołanie do istnienia kilku jednostek szkolno-bojowych. Już nie szkoła, a jeszcze nie stu procentowy pułk bojowy. Opracowano plan. I zaczynano wprowadzać go w życie. 
Utworzono dwa nowe rodzaje pułków lotniczych; Pułki Szkolne i Pułki Szkolno-Bojowe. Pułk Szkolno-Bojowy miał powstać między innymi w Tomaszowie Mazowieckim, odległym od Łasku zaledwie o 70 km, w kierunku wschodnim. 
Incydent, jakiego dopuścił się porucznik Bogdan Kożuchowski był dobrym pretekstem do zmniejszenia wydatków na wojsko. Choć w sumie zmniejszenia niewielkiego. Pułk Lotniczy w Tomaszowie Mazowieckim nie powstał ( chwilowo ), a kara nałożona na 31 PLM w Łasku, spowodowała jego degradacje do roli jednostki szkolnej. Wymiana samolotów na starsze i znacznie bardziej wyeksploatowane, była tylko pokłosiem wcześniejszych decyzji. Coś ze starymi samolotami należało zrobić. 
Pamiętajmy także, iż w 5 DLM OPL OK., funkcjonowały trzy pułki; 1 PLM, 13 PLM i 31 PLM, a chcąc zmniejszyć obciążenie budżetu Polski i jednocześnie być w zgodzie z postanowieniami Układu Warszawskiego i rozkazami z kremla, doprowadzano do istnienia dywizji w składzie dwóch pułków. 

31 Lotniczy Pułk Szkolno – Bojowy 1958r.-1963r.

Tak, więc, z początkiem 1958r., 31 PLM został przemianowany na 31 Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy. Dowódca ppłk pil. Henryk Michałowski pozostał na swoim stanowisku i doszedł do stopnia generała dywizji. Pułk w takim stanie funkcjonował do 1963r.. 
Nie jestem do końca pewien, czy te zmiany były dla 31 Pułku tak bardzo dotkliwe? Suma sumarum, służba w Łasku stała się spokojniejsza i mniej stresująca. Zadania stały się mniej napięte. Można było poświęcić więcej uwagi bezpieczeństwu lotów. Zmniejszył się także zapas amunicji i bomb. 
Od 1958r. do Łasku przybywali piloci prosto ze szkół w Dęblinie i Radomiu. Tu doskonalili swoje umiejętności i wykonywali swoje pierwsze zadania szkolno-bojowe.

MiG-15 nb 346 jako pomoc dydaktyczna w 31 LPSzk-B na Lotnisku Łask. 1962r.
MiG-15 nb 346 jako pomoc dydaktyczna w 31 LPSzk-B na Lotnisku Łask. 1962r.

31 Pułk Szkolno-Bojowy w okresie 1957r.-1963r. wyszkolił 162 pilotów samolotów z napędem turboodrzutowym. 
Z końcem 1963r. 31 LPSzk-B został rozformowany, co nie oznacza, że Ziemia Łaska straciła lotników. 

Dowódcy 31 LPSzk-B
ppłk pil. Henryk Michałowski 1956r.-1961r. ( poź. m.in. d-ca WL, gen. dyw. )
ppłk pil. Janusz Kowalski 1961r.-1963r. ( poź. m.in. wojewoda siedlecki, dr )

2 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego 1963r.-1967r.
Z początkiem 60-tych lat 2 PLM w Czyżynach z powodu swojej lokalizacji, pomiędzy dwoma wielkimi miastami Krakowem, a Nową Hutą, zaczyna być uciążliwy dla wielkiej aglomeracji. Na fali przemian w Lotnictwie Polskim 2 PLM zostaje przeniesiony z Lotniska Czyżyny ( Rakowice ) na Lotnisk Łask. Stało się to na mocy Zarządzenia Szefa Sztabu Genralnego Nr 062/Org z dnia 18.04.1963r..
W maju 1963r. drogą powietrzną przebazowano samoloty na Lotnisko Łask, a pozostały sprzęt i personel eszelonami. W Czyżynach pozostaje także część sprzętu, już znacznie wyeksploatowanego, który stał się eksponatami nowo powstałego Muzeum Lotnictwa i Astronautyki. Wojsko z Lotniska Czyżyny korzystało niemal do 1970r.. 
Można zadać pytanie – Dlaczego 2 PLM nie został przeniesiony na Lotnisko Balice, z którego sporadycznie korzystał. Otóż zapadła decyzja o ulokowaniu na Lotnisku Balice nowego 55 Pułk Lotnictwa Transportowego, który w 1967r. zostaje przekształcony w 13 Pułk Lotnictwa Transportowego.
W Łasku 2 PLM jest zlepkiem sprzętu pozostałego w spadku po 31 LPSzk-B i sprzętu 2 PLM. Podobnie jest z kadrą zawodową. Dowódcą jednostki w Łasku jest nadal ppłk pil. Janusz Kowalski. Nie przeszkadza to jednak w realizowaniu zadań stawianych przed pułkiem. 
W 1966r. 2 PLM ( Łask ) wziął udział w wielkich uroczystościach uświetniających 1000-Lecie powstania Państwa Polskiego. ( Należy o tym pamiętać, iż w dniu 14.04.966r. w Wielką Sobotę Książę Polski Mieszko I razem ze swoimi poddanymi przyjął Sakrament Chrztu. W ten sposób Polska weszła w kulturę łacińską. ). Wszystkie pułki lotnicze brały udział w wielu pokazach. Także 2 PLM. Kulminacją była wielka defilada powietrzna nad Warszawa, w dniu 22.07.1966r.. ( 22 lipca był wówczas świętem państwowym dla uczczenia obwieszczenia manifestu PKWN ). Defilada złożona z około 1 000 samolotów, które tworzyły przeróżne, nieraz bardzo skomplikowane szyki. Pułk z Łasku wziął między innymi udział w formacji zwanej jodełka, którą tworzyło 36 samolotów Lim-5. 

Szyk Jodełka złożony z 36 myśliwców Lim-5. Prowadzi podpułkownik pilot Marian Bondzior. Warszawa 1966r.
Szyk Jodełka złożony z 36 myśliwców Lim-5. Prowadzi podpułkownik pilot Marian Bondzior. Warszawa 1966r.

W 1967r., nastąpiły kolejne zmiany w Lotnictwie Polskim. 2 PLM w Łasku zostaje rozformowany, a w jego miejscu zostaje powołany 10 PLM. Był to czas głębokiego komunizmu. Rządzącym zależało bardzo, aby podkreślić sowieckie korzenie Polskich Jednostek Lotniczych.

10 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego 1967r.-1999r.

W 1968r. 10 PLM jest już w pełni sformowany podlega pod Dowództwo WOPK i jest w strukturach 1 Korpusu razem z 1 PLM z Mińska Mazowieckiego, 13 PLM z Łęczycy oraz 42 Eskadrą Lotniczą Łącznościowo-Transportową.
Brak jest informacji ile i jakie myśliwce użytkował 10 PLM w Łasku do momentu przybycia pierwszych samolotów MiG-21. Były to na pewno myśliwce Lim-2, SB Lim-2, Lim-5 i Lim-5 P. Wiadomo, że w 9 pułkach lotniczych w WOPK, w 5 pułkach LO i w 4 pułkach szkolnych w 1970r. na stanie było jeszcze 257 myśliwców Lim-2, 202 myśliwców Lim-5, 81 myśliwców Lim-5 P oraz 200 szkolno-bojowych SB Lim-1 / 2.
Prawdziwa rewolucja sprzętowa nastąpiła w 1968r.. Pułk zaczął otrzymywać naddźwiękowe MiG-21.
10 PLM w Łasku swoje pierwsze samoloty MiG-21 otrzymał w 1968r., kiedy jego dowódcą był ppłk dypl. pil Józef Radoń. W Pułku tym służył także późniejszy dowódca WLOP gen broni pil Jerzy Gotowała. Pierwsze na stan samoloty ( 6 sztuk ) MiG-21 PF pułk przejął w marcu 1968r. z 3 PLM. Kolejne 6 sztuk MiG-21 PF przejęto w kwietniu 1968r. z 1 PLM w Mińsku Mazowieckim. Wśród tych 12 maszyn były; 761506, 761608, 761610, 761614, 761708, 761712. W sierpniu 1970r. przyjęto na stan kolejne 10 MiG-21 PF. W 1971r. przyjęto na stan kolejne 7 MiG-21 PF pochodzących z 13 PLM i 39 PLM. W kolejnych latach przyjmowano pojedyncze egzemplarze. W okresie od marca 1980r. do października 1980r. przyjęto 8 MiG-21 PF z 39 PLM. Ostatniego MiG-21 PF przyjęto na stan Pułku w dniu 9.03.1984r.
Z MiG-21 PF 10 PLM pożegnał się definitywnie w 1989r. kiedy to kilka maszyn bezpośrednio skasowano na lotnisku, a resztę przekazano do BSP ( baza sprzętu powietrznego ) w Mierzęcicach. O likwidacji sprzetu parę zdań piszę poniżej.

Pierwszy MiG-21 PF nb 1506 na Lotnisku Łask. 1968r.
Pierwszy MiG-21 PF nb 1506 na Lotnisku Łask. 1968r.

Na terenie wojskowego osiedla mieszkaniowego w Łasku powstał Klub Garnizonowy. Jego uroczyste otwarcie nastąpiło w dniu 5.10.1968r.. Został udostępniony zarówno żołnierzom jak i pozostałym mieszkańcom Łasku. Znajdują się w nim m.in. biblioteka, kino, kawiarnia. Mają tu swoje siedziby organizacje i stowarzyszenia współpracujące z wojskiem. Koła zainteresowań. Klub jest ważnym animatorem kultury nie tylko w wojsku.
W 1972r. z 1 Korpusu ubywa 13 PLM z Łęczycy, który zostaje rozformowany. Powodem jego rozformowania było liczne już wprowadzenie do służby śmigłowców, które także zagościły w Łęczycy. 
W 1974r. w lotnictwie myśliwskim WOPK nastąpiła reorganizacja. Polegała ona na przejściu ze struktury trzy-eskadrowej na dwu-eskadrową. W pułkach powstały dwie eskadry po 18 samolotów bojowych. Była to słuszna decyzja. Uprościła szkolenie i wykonywanie zadań bojowych. Zmniejszała także obciążenie krajowego budżetu.
Od 1972r. Polskie Lotnictwo Wojskowe zaczęło przyjmować na stan naddźwiękowe myśliwce MiG-21 MF. W 10 PLM w Łasku samoloty MiG-21 MF, UM zagościły stosunkowo późno. Przeszkolenie na nowy typ przeprowadzono w oparciu o sprzęt 28 PLM i 34 PLM z których czasowo wypożyczono samoloty; 10 MiG-21 MF i 2 MiG-21 UM. Było to w okresie od lutego do maja 1978r. Na własne samoloty Pułk w Łasku musiał poczekać do 1981r., kiedy to z 26 PLM z Zegrza Pomorskiego otrzymano 20 MiG-21 MF. ( Do 26 PLM w Zgierzu Pomorskim trafiły nowe MiG-21 bis. ). Były to głównie samoloty wyprodukowane w zakładach w Gorki. 10 PLM eksploatował te maszyny do 1989r., kiedy to przekazał je do 11 PLM we Wrocławiu. W miejsce MiG-21 PF wprowadzono MiG-21 MF z rozformowanego 2 PLM Kraków w Goleniowie, a także z 41 PLM z Malborka.
Kolejną wersją samolotu MiG-21 był MiG-21 M i choć maszyny te były w Polsce od 1969r. to do Łasku dotarły dopiero w 1985r.. W sierpniu i wrześniu 1985r. do 10 PLM trafiły dwa samoloty MiG-21 M nr 96 A 1901, 96 A 1913, które wcześniej służyły w 26 PLM. 

W 1986r. na samolotach MiG-21 PF pojawiło się godło będące znakiem rozpoznawczym 10 PLM. Godło zostało zaprojektowane przez starszego chorążego sztabowego Wiesława Turowieckiego w kwietniu 1986r.. Swoją symboliką nawiązuje do poprzednika, czyli 2 PLM i jego czasów stacjonowania na Lotnisku Czyżyny w Krakowie. Przedstawia czarnego wawelskiego smoka w czapce krakowiaka. Smok w lewej ręce trzyma tarczę w postaci biało-czerwonej szachownicy z herbem Miasta Łask. Z prawej uniesionej ręki ciska czerwoną błyskawicę. Godło został zatwierdzone przez ówczesnego dowódcę 10 PLM pułkownika dyplomowanego pilota Władysława Dąbkowskiego. Od tego momentu było umieszczane na kadłubie, po obu jego stronach między chwytem powietrza, a numerem burtowym. Po kilku latach powędrowało na szczyt usterzenia pionowego. Trzeba pamiętać, że to godło było jednym z pierwszych malowanych na samolotach typu MiG-21.

Godło 10 PLM. Rysunek z 1989r.
Godło 10 PLM. Rysunek z 1989r.

Uprzedzając fakty muszę jeszcze napisać o kolejnym godle 10 PLM. W 1993r. następuje zmiana symboli w Polskim Wojsku. Miedzy innymi znak Polskiego Lotnictwa Wojskowego – Biało-Czerwona szachownica uzyskuje zamianę barw na zgodną z heraldyką. I to było słuszne. Jednak, niestety nie wiedzieć czemu, dla 10 PLM opracowano zupełnie nowy znak. Przedstawia on srebrnego orła, na tle złotego wieńca laurowego, z szachownicą i wieńcem laurowym w dziobie. Na górze, kolejny wieniec laurowy z cyfrą 10. Nie wiem, czy nowe godło spodobało się kadrze 10 PLM. Ale smok wawelski pozostał i malowano go nadal. Tylko teraz na szczycie usterzenia pionowego.

Godło 10 PLM używane od 1993r.
Godło 10 PLM używane od 1993r.
MiG-21 MF nb 8099 na kadłubie godło 10 PLM. Lotnisko Łask 1990r.
MiG-21 MF nb 8099 na kadłubie godło 10 PLM. Lotnisko Łask 1990r.

Choć samoloty MiG-21 PFM były w Polsce użytkowane od 1966r., to do 10 PLM trafiły stosunkowo późno. Samoloty MiG-21 PFM do 10 PLM przybyły w dniu 23.12.1987r. Pierwsze dwa nosiły nr 94 A 4013, 94 A 4203. W następnym roku ( 1988r. ) wcielono kolejne MiG-21 PFM, łącznie 17 sztuk. Następne 7 maszyn przyjęto w lutym 1988r., także z 62 PLM. Kolejne dostarczono z 39 PLM. W 1989r. Pułk przyjął w spadku po 2 PLM Goleniów kolejne 20 myśliwców, a wśród nich 3 maszyny MiG-21 PFM typu 94 N, o nr; 94 N 7810, 94 N 7811, 94 N 7812. Samoloty MiG-21 PFM wycofano ze służby w Polsce w 1997r..

W okresie 1989r.-1990r. Lotnisko Łask stało się widownią cięcia na złom kilku maszyn typu MiG-21 PF, aby zademonstrować wolnemu światu jednostronną redukcje uzbrojenia i nasze nie agresywne zamiary. Zgodnie z jednostronnym planem działania Ministerstwa Obrony Narodowej Rzeczypospolitej, zmierzającego do obniżenia potencjału militarnego i poziomu wydatków na zbrojenia. W dniu 15.01.1990r. na teren 10 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Obrony Powietrznej Kraju zaproszono kilku dziennikarzy i fotoreporterów. Uwiecznili oni na zdjęciach proces trwałego zniszczenia samolotów.

Demontaż MiG-21 PF Lotnisko Łask 15.01.1990r.
Demontaż MiG-21 PF Lotnisko Łask 15.01.1990r.
Demontaż MiG-21 PF Lotnisko Łask 15.01.1990r.
Demontaż MiG-21 PF Lotnisko Łask 15.01.1990r.

W 1991r. na stanie 10 PLM było; 22 myśliwce MiG-21 PFM / M / MF i 5 szkolno-bojowych MiG-21 UM.
W okresie od 1991r. do 1996r. 10 PLM w Łasku przejął prawie połowę pozostających w użyciu MiG-21 MF.
Od 1996 roku 10 PLM umiejscowiony zostaje w strukturach 3 KOP ( korpus obrony powietrznej ).
W sierpniu 1998r. dowództwo wojsk lotniczych zdecydowało się na kolejną rotację pozostających w eksploatacji samolotów MiG-21. W październiku 1998r. do 3 PLM ( eks 62 ) w Krzesinach trafiły samoloty MiG-21 MF z 41 PLM w Malborku. Czyli po raz drugi w Krzesinach zagościły MiG-21 MF.
W 1999r. rozformowano 11 PLM z Wrocławia. Wszystkie jego sprawne MiG-21 MF przekazano do 3 PLM i 10 PLM w Łasku. Dzięki temu wszystkie będące jeszcze w użyciu MiG-21 MF skupiono w tych dwóch pułkach.
Należy pamiętać, że podstawowym typem myśliwca użytkowanym przez 35 lat w 10 PLM był MiG-21 w wersjach PF, PFM, M, MF, U, UM, czyli 6 wersji z 10 jakie zakupiła Polska. 
10 PLM użytkował także samoloty szkolno-treningowe TS-11 Iskra. 

Jednostka na przestrzeni lat wychowała wielu pilotów, którzy w jej składzie zdobywali najwyższe lotnicze laury, a sam Pułk był wielokrotnie wyróżniany. Żołnierzy Pułku cechował zawsze patriotyzm. Świadczy o tym ofiara krwi 16 pilotów, którzy zginęli śmiercią lotnika podczas szkolenia.
W 1994r. w 50. rocznicę powstania jednostka otrzymała sztandar nowego wzoru ufundowany przez społeczeństwo Łasku. Wejście Polski w struktury Paktu Atlantyckiego zmieniło doktrynę obronną Polski w efekcie, czego powstała nowa struktura sił zbrojnych. 
Ostatnim dniem służby 10 PLM był dzień 31.12.2000r. w jego miejsce powołano 32 Bazę Lotniczą oraz 10 Eskadrę Lotnictwa Taktycznego. 

Dowódcy;
mjr pil. Michał KOŻEWNIKOW 1944-1945 ( sowiet )
ppłk pil. Wasyl BYSTROW 1946 ( sowiet )
ppłk pil. Edward CHROMY 1947-1951 (poź. m.in. Komendant ITWL)
ppłk pil. Tadeusz OLĘDZKI 1951-1953
ppłk pil. Andrzej RYBACKI 1953-1954 ( w 1950 r. był jednym z pierwszych pilotów przeszkolonych na samoloty odrzutowe, poź. m.in. d-ca 2 KOP. gen. bryg.)
ppłk pil. Henryk RZEMIENIECKI 1955-1961
ppłk pil. Albin DANIŁOWICZ 1961-1963 (poź. m.in. na CSD)
ppłk pil. Janusz KOWALSKI 1963-1966 (poź. m.in. wojewoda siedlecki, dr)
ppłk pil. Józef RADOŃ 1966-1972
ppłk pil. Maciej BRZEZIŃSKI 1972-1978 (poź. m.in.d-ca 2 Ośrodka Kierowania Ruchem Lotniczym)
ppłk pil. Zbigniew DUBIŃSKI 1978-1980 (poź. m.in. na CSD)
płk pil. Władysław DĄBKOWSKI 1980-1985 (poź. m.in. we WLOP)
ppłk pil. Marek CISZEWSKI 1986-1989 (poź. m.in. Stały Przedstawiciel RP przy NADC)
ppłk pil. Stanisław KOHDEN 1989-1992 (poź. m.in. we WLOP)
ppłk pil. Waldemar STAJNIAK 1992-1997 (poź. m.in. we WLOP)
mjr pil. Jan ŚLIWKA 1997-1999 (poź. m.in. w 2 BLT))
mjr pil. Dariusz PACEK 1999-2000 (poź. m.in. d-ca 32 BL)

Samoloty w Łasku. 
Podstawowym typem myśliwca użytkowanym w Łasku był MiG-21. Poniżej przedstawiamy samoloty, które na pewno użytkowano w 10 PLM w Łasku. 

Lp Typ Nb / nr seryjny Data Uwagi
1 PF 1506 / 761506 1965r. Od kwietnia 1968r. na stanie 10 PLM w Łasku.
2 PF 1608 / 761608 1965r. Od kwietnia 1968r. na stanie 10 PLM w Łasku.
3 PF 1610 / 761610 1965r. Od kwietnia 1968r. na stanie 10 PLM w Łasku.
4 PF 1614 / 761614 1965r. Od kwietnia 1968r. na stanie 10 PLM w Łasku.
5 PF 1708 / 761708 1965r. Od kwietnia 1968r. na stanie 10 PLM w Łasku.
6 PF 1712 / 761712 1965r. Od kwietnia 1968r. na stanie 10 PLM w Łasku.
Samoloty tej wersji służyły w 10 PLM w Łasku najdalej do 1989r.
7 PFM 4013 / 94 A 4013 5.08.1966r. Użytkowany w 40 PLM Świdwin lub 41 PLM Malbork. Od 1987r. w 10 PLM w Łasku.
8 PFM 4106 / 94 A 4106 5.08.1966r. Użytkowany w 40 PLM Świdwin lub 41 PLM Malbork. Użytkowany w 10 PLM, a później 10 ELT w Łasku. Po zakończeniu służby w muzeum na Poznańskiej Cytadeli.
9 PFM 4203 / 94 A 4203 5.08.1966r. Od 1987r. w 10 PLM w Łasku.
10 PFM 7810 / 94 N 7810 1968-1969r. Służyły w 2 PLM w Goleniowie. Od 1989r. w 10 PLM w Łasku.
11 PFM 7811 / 94 N 7812 1968-1969r. Służyły w 2 PLM w Goleniowie. Od 1989r. w 10 PLM w Łasku.
12 PFM 7812 / 94 N 7812 1968-1969r. Służyły w 2 PLM w Goleniowie. Od 1989r. w 10 PLM w Łasku.
13 PFM 0702 / 94 A 0702 1968r. Użytkowany w 10 PLM Łask. W dniu 15.01.1990r. razem z kilkoma innymi MiG-21 PFM został pocięty na złom w towarzystwie fotoreporterów, w ramach jednostronnej redukcji zbrojnej.
Samoloty tej wersji służyły w 10 PLM w Łasku najdalej do 1998r.
14 M 1810 / 961810 1970r. Służbę ukończył w 10 ELT ( PLM ) w Łasku. Jako eksponat trafił do miejscowości Żarnów i stoi przy drodze nr 74 przed Żarnowem w pobliżu stacji paliw. ( 2005r. )
15 M 1901 / 961901 1970r. Użytkowany w 26 PLM w Zegrzu Pomorskim. Od 1985r. w 10 PLM w Łasku. Samolot nosi godła 1 PLM "Warszawa" z Mińska Mazowieckiego oraz 41 PLM z Malborka. W obecnym miejscu, przy centrum handlowym u zbiegu ul. Północnej z trasą krajową nr 2 Warszawa - Terespol, pojawił się w 2003r. lub 2004r. ( 2007r. ).
16 M 1913 / 961913 1970r. Użytkowany w 26 PLM w Zegrzu Pomorskim. Od 1985r. w 10 PLM w Łasku.
17 UM 9311 / 516999311 28.07.1980r. W 26 PLM Zegrze Pomorskie. Później w 10 ELT w Łasku w kamuflażu.
18 MF 6804 / 966804 1973r. Użytkowany w 10 PLM ( 10 ELM ) Łask i tam koniec służby w 2003r.
19 MF 7809 / 967809 1973r. Użytkowany w 10 PLM ( ELT ) w Łasku z kolorowym kamuflażem . Jednym z pilotów był ppłk Jan Śliwka.
20 MF 7907 / 967907 1973r. Jako pierwszy otrzymał w 10 ELT Łask malowanie dwubarwne ( kamuflaż ), który z czasem stał się wzorem dla pozostałych samolotów eskadry. W takich barwach klucz 4 MiG-21 M/MF wykonał pożegnalny lot, podczas Air Show w Radomiu w 2002r.
21 MF 7913 / 967913 1973r. Samolot po zakończeniu służby znajduje się na terenie stacji kontroli pojazdów w miejscowości Lipicze. Na samolocie zamalowano godło 10. PLM. Na ogonie widoczne jest miejsce po godle 2 Eskadry tej jednostki ( 2007r. )
22 MF 9010 / 969010 26.03.1974r. Użytkowany w 26 PLM Zegrze Pomorskie. Następnie w 10 PLM w 2 eskadrze w Łasku. Potem trafił do WZL nr 3 w Dęblinie skąd jako eksponat do miejscowości Przylep. Następnie za granicę, chyba Holandia ( 2007r. ).
23 MF 9011 / 969011 26.03.1974r. Użytkowany w 26 PLM Zegrze Pomorskie. Później w Łasku ( 2002r. ).
24 MF 9107 / 969107 1974r. Użytkowany w 10 PLM, a później w 10 ELT w Łasku. Samolot w kolorze złotym stał się wizytówką jednostki i osobistym samolotem dowódcy ppłk dypl pilota Dariusza Packa. W 2007r. trafił do muzeum w Czyżynach.
Samoloty typu MiG-21 zakończyły służbę w Łasku w styczniu 2003r.. Większość z nich chwilowo składowano na Lotnisku Łask.

Próby ulokowania lotnictwa cywilnego na Lotnisku Łask

Próby ulokowania lotnictwa cywilnego na Lotnisku Łask trwały od połowy 90-tych lat XX wieku. Z uwagi na to, że w aglomeracji łódzkiej brakowało portu lotniczego mogącego przyjmować samoloty pasażerskie wymagające drogi startowej o długości 2 500 metrów, dążono do wykorzystania wojskowego Lotniska Łask do celów cywilnych. W ten sposób powstał plan rozbudowy lotniska i utworzenia w Łasku portu lotniczego dla Polski środkowej, obsługującego Łódź, Piotrków Trybunalski, Bełchatów, Sieradz, Turek, Zduńską Wolę.
Biuro Studiów i Projektów Lotniskowych określiło prognozy ruchu dla lotniska w Łasku. Według tych prognoz w 2010r. mogło tu być obsługiwanych od 150 do 200 tys. pasażerów rocznie, a w 2030r. – 500 tys. Ideą przystosowania do ruchu pasażerskiego tego lotniska zajmowała się spółka "Port Lotniczy Łódź", która istniała od 1998r.. Jednak, z uwagi na rozbudowę portu lotniczego Łódź imieniem Władysława Reymonta, gdzie wydłużono drogę startową do 2 500 metrów, zbudowano terminal 2 i planuje się terminal 3 – działania mające na celu wykorzystanie łaskiego lotniska do celów cywilnych uległy całkowitemu wstrzymaniu. Dodatkowo stacjonujące od 2008r., samoloty wielozadaniowe F-16 Jastrząb, nie mogłyby współistnieć z lotnictwem komercyjnym. Lotnisko Łask nie może być cywilno – wojskowe. Spółka Lotnisko Łask uległa rozwiązaniu.
Na powierzchni 68 km kwadratowych w około 32 BLot od 2010r. nie będzie można inwestować np. w obiekty rekreacyjne, a dotychczasowi mieszkańcy będą mogli ubiegać się o odszkodowania. Wszystko z powodu hałasu emitowanego przez 16 maszyn F-16 tu stacjonujących. Tak zdecydowali Radni Samorządowi. Na temat hałasu w Krzesinach pisałem już wielokrotnie. W Łasku sytuacja zaczyna się powtarzać. Co ciekawe, kiedy Władze Lokalne starały się o uruchomienie Lotniska w Łasku jako cywilno-wojskowego, jakoś hałas im nie przeszkadzał. Lecz kiedy Spółka Lotnisko Łask uległa likwidacji ( wojsko nie chciało podzielić się obiektem ) to bardziej kreatywni ludzie zwietrzyli inny interes. Większości tym ludziom hałas ponad 30-tu myśliwców MiG-21 od 1968r. do 2003r. nie przeszkadzał.

10 Eskadra Lotnictwa Myśliwskiego oraz 32 Baza Lotnicza

Godło 10 Eskadry Lotnictwa Taktycznego. 2000r.-2010r.
Godło 10 Eskadry Lotnictwa Taktycznego. 2000r.-2010r.
Symbol Lotniska Łask. Skrzydło samolotu MiG-21. 2006r.
Symbol Lotniska Łask. Skrzydło samolotu MiG-21. 2006r.

W wyniku przekształceń strukturalnych, a przede wszystkim wstąpienia Rzeczypospolitej do NATO, z dniem 31.12.2000r. rozformowano 10 PLM. W jego miejsce powstała 10 Eskadra Lotnictwa Myśliwskiego oraz 32 Baza Lotnicza. Data powołania do istnienia tych jednostek to 1.01.2001r.. Nowo powstałe jednostki podlegały pod 3 Korpusu Obrony Powietrznej z dowództwem we Wrocławiu, a po jego rozwiązaniu pod 2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego z dowództwem w Poznaniu.

Działo to się na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 3.10.2000r. dotyczącej zmian organizacyjnych w Wojskach Lotniczych i Obrony Powietrznej 
W dniu 1.01.2001r. została sformowana 10 ELT ( eskadra lotnictwa taktycznego ). Gotowość do działań Eskadra osiągnęła 31.03.2001r. Do 2003r. wyposażona była w samoloty MiG-21, później w szkolno-bojowe TS-11 Iskra, a od jesieni 2008 w nowoczesne wielozadaniowe F-16. 10 ELT była jednostką przeznaczoną do zwalczania obiektów powietrznych, naziemnych i nawodnych oraz wykonywania innych zadań ogniowych o charakterze operacyjno-taktycznym i rozpoznawczym.
10 ELT dziedziczyła tradycje 10 PLM. W grudniu 2000r. została podporządkowana 2 Brygadzie Lotnictwa Taktycznego. 
W dalszym ciągu dysponowała samolotami myśliwskimi MiG-21MF, których resursy dobiegały końca. Do stycznia 2003r. utrzymywała w gotowości bojowej parę dyżurną, uczestnicząc w systemie dyżurów bojowych NATINADS.

Parę słów odnośnie numeru bazy ( 32 BLot ). Kiedy w 90-tych latach XX wieku toczyły się dyskusje odnośnie przystąpienia Rzeczypospolitej do NATO, wiadomo było, iż oprócz korzyści były także zobowiązania. Jednym z nich było posiadanie przez Polskie Lotnictwo Wojskowe 60 nowoczesnych wielozadaniowych samolotów bojowych. Należało dla nich zbudować trzy nowoczesne bazy lotnicze, które odpowiadałyby standardom obowiązującym w NATO. MON postanowiło dokonać głębokiej modernizacji trzech istniejących już Lotnisk ( baz ). Wybór padł na następujące lotniska; Krzesiny, Łask, Powidz. Otrzymały one odpowiednio nowe numery; 31, 32, 33. Numeracja ta istnieje do chwili obecnej ( 2012r. ) mimo, że w Powidzu stacjonują samoloty transportowe. Powodem takiego stanu, był fakt zakupu 48 wielozadaniowych samolotów bojowych, a nie 60 sztuk. ( Pozwolono nam zaliczyć do naszej siły ogniowej samoloty MiG-29 pozyskane od zarazy niemieckiej ). Wszystkie F-16 Jastrząb zgromadzono w trzech eskadrach; 3, 6, 10 ELT oraz 2 bazach; 31, 32 BLot. 

32 Baza Lotnicza powstała 1.01.2001r. Głównym zadaniem bazy było zabezpieczenie szkolenia samodzielnych eskadr lotniczych, a w szczególności 10 ELT na stałe stacjonującej w Łasku, a także zabezpieczenia działań wojsk sojuszniczych. 
32 Baza Lotnicza funkcjonowała w strukturach i pełniła istotną rolę w realizacji zadań stojących przed Wojskami Lotniczymi oraz Obrony Powietrznej, które zmieniły nazwę na Polskie Siły Powietrzne.
W 2001r. 38 fundatorów i sponsorów ufundowało sztandar dla 32 BLot, którego chrzestnymi byli E. Dziuba-Tuszyńska i J. Pieniążek. W latach 2001r.-2003r. baza podlegała pod 3 KOP ( Korpus Obrony Powietrznej ) Wrocław, następnie pod 2 BLT ( Brygadę Lotnictwa Taktycznego ) Poznań, przemianowaną w 2009r. na 2 SLT ( Skrzydło Lotnictwa Taktycznego ). 
Do 2003r. postawione zadania wykonywano przy użyciu samolotów typu MiG-21. Od 2003r.. piloci przygotowywali się do przyjęcia nowych samolotów wielozadaniowych, typu F-16 Jastrząb. Zasadnicze siły 10 ELT przechodziły szkolenie w USA i Polsce, na Lotnisku Krzesiny.
Dużym sukcesem było przystosowanie Lotniska Wojskowego w Łasku dla potrzeb NATO w 2003r. Jednostka odpowiadała za zabezpieczenie szkolenia i działań bojowych eskadr lotniczych zarówno w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w systemie obrony powietrznej Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zasadniczą rolę w 32 Bazie Lotniczej pełnią trzy dywizjony: dowodzenia, zabezpieczenia i techniczny. Siły i środki znajdujące się w dywizjonie dowodzenia służyły do zabezpieczania ciągłości dowodzenia i ubezpieczenia lotów, oraz ochrony i obrony 32 Bazy Lotniczej. 
Gdy w 2003r. z wyposażenia Sił Powietrznych wycofano samoloty MiG-21, przez następne cztery lata eskadra eksploatowała samoloty szkolno bojowe TS-11 Iskra. Wykorzystując te maszyny, prowadziła działalność szkoleniową.

Pożegnanie myśliwców MiG-21 w 10 ELT. Na pierwszym planie MiG-21 nb 7809, 9011. Lotnisko Łask. 24.01.2003r.
Pożegnanie myśliwców MiG-21 w 10 ELT. Na pierwszym planie MiG-21 nb 7809, 9011. Lotnisko Łask. 24.01.2003r.

Pożegnanie samolotów MiG-21. W towarzystwie dowódcy 3 Korpusu Obrony Powietrznej personel 10 Eskadry Lotnictwa Taktycznego. 24.01.2003r. Na transparencie nieścisłość. Samoloty MiG-21 w Łasku gościły od 1968r., czyli 35 lat.
Pożegnanie samolotów MiG-21. W towarzystwie dowódcy 3 Korpusu Obrony Powietrznej personel 10 Eskadry Lotnictwa Taktycznego. 24.01.2003r. Na transparencie nieścisłość. Samoloty MiG-21 w Łasku gościły od 1968r., czyli 35 lat.

TS-11 nb 1629 10 ELT na Lotnisku Łask. 2006r.
TS-11 nb 1629 10 ELT na Lotnisku Łask. 2006r.

DECYZJA Nr 94/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie przejęcia sztandaru i dziedzictwa tradycji 10 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego przez 10 Eskadrę Lotnictwa Taktycznego w Łasku i ustanowienia dorocznego Święta 10 Eskadry Lotnictwa Taktycznego.

W związku z rozformowaniem 10 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, w celu zachowania tradycji orężnych tego oddziału, na podstawie ustawy z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 34, poz. 154 oraz z 1995 r. Nr 150, poz. 731), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) oraz postanowień rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz. 1) ustala się, co następuje:

 1. Sztandar 10 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego przekazuje się 10 Eskadrze Lotnictwa Taktycznego w Łasku.
 2. 10 Eskadra Lotnictwa Taktycznego:
  1. przejmuje dziedzictwo i z honorem kontynuuje tradycje 10 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, a mianowicie:
   • 10 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego (1944-1945),
   • 2 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego (1946-1962),
   • 31 Pułku Szkolno-Bojowego (1957-1962),
   • 10 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego (1963-2000);
  2. obchodzi doroczne Święto w dniu 23 września.

Parę słów subiektywnego komentarzu; W tym czasie ministrem obrony narodowej był Jerzy Szmajdziński, komunista, tragicznie zginął w Zamachu Smoleńskim 10.04.2010r.. W jego wykazie dziedziczonych tradycji zdecydowanie brakuje 31 Pułku lotnictwa Myśliwskiego ( 1951r.-1957r. ) Łask. Czyżby chęć usunięcia z pamięci tej jednostki z powodu dezercji pilota?

Moim zdaniem decyzja powinna wyglądać tak;
Decyzją nr 94/MON z 10.04.2003r., 10 ELT dziedziczyła tradycje następujących jednostek:

 • 10 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego ( 1944r. – 1946r. )
 • 2 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego ( 1946r. – 1963r. ) Czyżyny
 • 31 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego ( 1951r.-1958r. ) Łask
 • 31 Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy ( 1958r.- 1963r. ) Łask
 • 2 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego ( 1963r. – 1967r. ) Łask
 • 10 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPK ( 1967r. – 1991r. ) Łask
 • 10 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego ( 1991r. – 2000r. ) Łask

W dniu 23.03.2004r. odbyło się przekazanie obowiązków Dowódcy Bazy. Obowiązki przekazał pierwszy jej Dowódca płk dypl. pilot Dariusz Pacek, a przejął ppłk dypl. pilot Adam Świerkocz. Baza jest ściśle związana z regionem, w którym stacjonuje. Dowództwo i kadra utrzymuje kontakty z władzami, instytucjami administracyjnymi, społecznymi i kulturalnymi, szkołami oraz zakładami pracy w regionie.

Od 2003r., kiedy to zapadła decyzja, że na Lotnisku będą bazowały nowoczesne samoloty wielozadaniowe F-16 Jastrząb Lotnisko poddano ogromnej modyfikacji. Przez kilka lat przeprowadzono tu głęboką modernizację infrastruktury, polegającą na zbudowaniu nowych schrono-hangarów, modernizacji drogi startowej, wieży kontroli ruchu lotniczego, strażnicy wojskowej straży pożarnej, budynku symulatora lotów i różnego rodzaju pomieszczeń magazynowych.

Wszystkie te obiekty oraz inne budynki stwarzają komfortowe warunki pracy personelu technicznego, zabezpieczającego i ubezpieczającego loty i oczywiście samym pilotom i kontrolerom. Całokształt wysiłku oraz spore środki finansowe jakie pochłonął remont Lotniska Łask zdecydowanie są widoczne. Samo położenie Lotniska stawia je w ścisłej czołówce lotnisk o charakterze wojskowym w Rzeczypospolitej. Przystosowanie Lotniska w Łasku do przyjęcia F-16 Jastrząb kosztowało podatników ok. 840 mln zł.

W 2004r. odbył się na Lotnisku Łask I Piknik Lotniczy.

W dniu 10.09.2005r. zorganizowano II Piknik Lotniczy.

W 2005r. 10 ELT uczestniczyła w ćwiczeniach „Clean Hunter”, „Fruit Fly”, „Orlik” i „Zefir”.

W dniu 9.09.2006r., na terenie 32 Bazy Lotniczej odbył się trzeci już Międzynarodowy Piknik Lotniczy Łask-Buczek. Na wystawie statycznej licznie zgromadzeni goście ( według relacji policji, imprezę odwiedziło ponad 60 tysięcy osób ) prócz pokaźnej liczby Iskier ( z 10 i 3 ELT ) zobaczyć mogli również Hawka T.1A z 100 sqn RAF, reprezentujące niemiecką Luftwaffe Tornado IDS z JBG 31, 2 bazujące na co dzień w Spangdahlem F-16 CJ ( z 22 FS 52 FW USAF ), jak i MiG-21 UM eksploatowanego niegdyś przez 10 ELT, a wcześniej przez 10 PLM. Zwiedzający mogli zobaczyć również parę Su-22 M4 z 7 ELT oraz M-28 B z 13 ELT.

Niestety część pokazowa pikniku wypadła skromniej niż miało to miejsce w poprzednim roku. Odwołano pokaz Biało-Czerwonych Iskier, bo jeden z samolotów miał awarię techniczną. W powietrzu w pokazie solowym zademonstrowała się tylko jedna Iskra, pilotowana przez pułkownika pilota Wojciecha Krupę, dowódcę 31 BLot Krzesiny, a jednocześnie pilota zespołu Żelazny i Mistrza Polski w akrobacji samolotowej w 2006r.. Nie było także solowego pokazu samolotu MiG-29. Widzowie mieli jednak okazje zobaczyć w powietrzu przybywający na Lotnisko transportowy samolot An-26 z 13 ELTr, którego dni w Polskim Wojsku dobiegały kresu. Ogromnym powodzeniem cieszyły się loty widokowe. Imprezie towarzyszyły dodatkowe atrakcje w postaci różnego rodzaju występów artystycznych, które potrwały do późnych godzin wieczornych.

Od 1.10.2006r. dowódcą 10 Eskadry Lotnictwa Taktycznego jest ppłk dypl. pil. Dariusz Malinowski.

W 2006r. prace modernizacyjne na terenie Lotniska były już bardzo daleko zaawansowane. Baza się rozwijała i wiadomo było, że w ciągu kolejnych 5 lat będzie potrzebowała około 600 nowych specjalistów-żołnierzy. Na początek już zgłoszono zapotrzebowanie na 167 osób, wysoko wykształconych specjalistów. Kadr poszukiwano wśród byłych żołnierzy służby zasadniczej ( rezerwistów ), a także w kadrze innych jednostek lotniczych. Oprócz specjalności typowo samolotowej poszukiwano fachowców w radiolokacji, obronie przeciwlotniczej i bezpieczeństwa obiektów wojskowych ( także straży lotniskowej ) Tak dynamiczny rozwój Lotniska był notowany poprzednio z końcem 60-tych lat, kiedy do służby wchodziły samoloty MiG-21.

A więc około 600 nowych rodzin, będą potrzebowały mieszkań. Postawiło to trudne zadanie przed Polskim Wojskiem i władzami Miasta Łask. Do końca 2006r. udało się oddać do użytku trzy nowe bloki ( za 17 milionów złotych ), które zostały zamieszkałe przez 100 rodzin. W kolejnym 2008r. oddano kolejne dwa bloki ( za 13 milionów złotych ), zamieszkałe przez kolejne 64 rodziny.

Aby nie paraliżować rozwoju Bazy, Wojsko brało pod uwagę także czasowy wynajem mieszkań w okolicy do 50 km. Mimo trudności z lokalizacją kolejnych bloków mieszkaniowych, one i tak powstaną, bo problemy są po to aby je rozwiązywać.

2008r.

W dniu 3.10.2008r. w 32 BLot odbyła się uroczystość przyjęcia samolotów F-16 Jastrząb, które od tego dnia stacjonują na Lotnisku Łask.

W ceremonii wziął udział podsekretarz stanu w MON Zenon Kosiniak-Kamysz, dowódca Sił Powietrznych gen. broni pil. Andrzej Błasik, dowódca 2 Brygady Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Włodzimierz Usarek oraz kadra kierownicza 32 BLot i 10 ELT., Biskup Polowy Wojska Polskiego Tadeusz Płoski oraz dowódca 2. Brygady Lotnictwa Taktycznego gen. Włodzimierz Usarek. Do Łasku przybyli samolotem Jak-40 nb 044.

O godzinie 11;00 rozpoczęły się pierwsze uroczystości. Zaprezentowała się kompania reprezentacyjna oraz orkiestra Sił Powietrznych RP a także uczniowie z Dęblina. Przed przylotem Jastrzębi w powietrzu zademonstrowały się Biało-Czerwone Iskry. Niestety pokaz Iskier został sprowadzony tylko do jednego niskiego przelotu z rozpyleniem biało-czerwonej dymów.

Pierwsze trzy F-16 pojawiły się o 12:14. Prowadzący samolot pilotował dowódca 10 ELT, ppłk dypl. pilot Dariusz Malinowski. Następne dwa samoloty pojawiały się o 12:15 a ostatnia czwórka o 12:16. Piloci wykonali przelot nad lotniskiem na dopalaczach, po czym odejście oraz rozejście do lądowania. I tak o godzinie 12:17 na Lotnisku Łask wylądował pierwszy Polski F-16 C nb 4064. Następnie za nim nastąpiło lądowanie kolejnych ośmiu F-16. Po wylądowaniu 7 samolotów przekołowało po DS ( droga kołowania była zajęta ), aby zająć swoje miejsca na płycie postojowej.

Samolot F-16 C nb 4064 Jastrząb pierwszy raz ląduje na Lotnisku Łask. 3.10.2008r.
Samolot F-16 C nb 4064 Jastrząb pierwszy raz ląduje na Lotnisku Łask. 3.10.2008r.

Po tej części nastąpiły oficjalne przemówienia przybyłych gości z Warszawy oraz poświęcenie samolotów przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego generała broni Tadeusza Płoskiego ( który zginął w zamachu smoleńskim 10.04.2012r. ). Dla oficjalnych gości został przygotowany poczęstunek z wojskową grochówką oraz zwiedzanie 32 BLot. Uroczystości zakończyły się około godziny 16;00.

Do Łasku przyleciało łącznie 9 samolotów typu F-16. W wersji C pojawiło się siedem samolotów o numerach taktycznych: 4060, 4064, 4065, 4066, 4067, 4068, 4069 oraz dwa samoloty w wersji D o numerach taktycznych: 4085 i 4086.

Lp Wersja / nr Data przybycia do Polski Uwagi
1 F-16 C nr 4040 Kwiecień 2008r. Pozostał w USA jako wzorzec produkcyjny.
2 F-16 C nr 4041 12.12.2007r. Pozostał w USA jako wzorzec i do ewentualnych modyfikacji. Do Polski dostarczony dopiero 12.12.2007r. z dostarczeniem tej i Nr 4061 skompletowano skład 3 i 6 ELT w Krzesinach.
3 F-16 C nr 4042 9.11.2006r.
4 F-16 C nr 4043 8.11.2006r.
5 F-16 C nr 4044 8.11.2006r. W drodze do Polski samolot pilotował płk Mike Mayer
6 F-16 C nr 4045 14.12.2006r.
7 F-16 C nr 4046 14.12.2006r.
8 F-16 C nr 4047 3.02.2007r.
9 F-16 C nr 4048 3.02.2007r.
10 F-16 C nr 4049 29.03.2007r.
11 F-16 C nr 4050 29.03.2007r.
12 F-16 C nr 4051 29.03.2007r.
13 F-16 C nr 4052 24.05.2007r.
14 F-16 C nr 4053 24.05.2007r.
15 F-16 C nr 4054 26.07.2007r.
16 F-16 C nr 4055 26.07.2007r.
17 F-16 C nr 4056 26.07.2007r.
18 F-16 C nr 4057 23.08.2007r.
19 F-16 C nr 4058 23.08.2007r.
20 F-16 C nr 4059 21.11.2007r.
21 F-16 C nr 4060 23.08.2007r. Dostarczony na Lotnisko Łask 32 BLot 3.10.2008r.
22 F-16 C nr 4061 12.12.2007r. Z dostarczeniem tej i Nr 4041 maszyny skompletowano skład 3 i 6 ELT w Krzesinach. Pokazany z pełnym uzbrojeniem w dniu 30.08.2008r. w Mińsku Mazowieckim w 23 Blot.
23 F-16 C nr 4062 21.11.2007r.
24 F-16 C nr 4063 21.11.2007r. Dla 10 ELT w Łasku
25 F-16 C nr 4064 Luty 2008r. Dla 10 ELT w Łasku. Dostarczony na Lotnisko Łask 32 BLot 3.10.2008r.
26 F-16 C nr 4065 Luty 2008r. Dla 10 ELT w Łasku. Dostarczony na Lotnisko Łask 32 BLot 3.10.2008r.
27 F-16 C nr 4066 Kwiecień 2008r. Dla 10 ELT w Łasku. Dostarczony na Lotnisko Łask 32 BLot 3.10.2008r.
28 F-16 C nr 4067 Kwiecień 2008r. Dla 10 ELT w Łasku. Dostarczony na Lotnisko Łask 32 BLot 3.10.2008r.
29 F-16 C nr 4068 Sierpień 2008r. Dla 10 ELT w Łasku. Dostarczony na Lotnisko Łask 32 BLot 3.10.2008r.
30 F-16 C nr 4069 Sierpień 2008r. Dla 10 ELT w Łasku. Dostarczony na Lotnisko Łask 32 BLot 3.10.2008r.
31 F-16 C nr 4070 Sierpień 2008r. Dla 10 ELT w Łasku
32 F-16 C nr 4071 Sierpień 2008r. Dla 10 ELT w Łasku
33 F-16 C nr 4072 Grudzień 2008r. Dla 10 ELT w Łasku
34 F-16 C nr 4073 Grudzień 2008r. Dla 10 ELT w Łasku
35 F-16 C nr 4074 Grudzień 2008r. Dla 10 ELT w Łasku
36 F-16 C nr 4075 Grudzień 2008r. Dla 10 ELT w Łasku
37-1 F-16 D nr 4076 24.05.2007r. Dla 10 ELT w Łasku
38-2 F-16 D nr 4077 9.11.2006r. Dotarł do Polski pilotowany przez pierwszego Polskiego pilota-instruktora ppłk Rozdzisława Stepaniuka
39-3 F-16 D nr 4078 14.12.2006r.
40-4 F-16 D nr 4079 14.12.2006r.
41-5 F-16 D nr 4080 3.02.2007r.
42-6 F-16 D nr 4081 29.03.2007r.
43-7 F-16 D nr 4082 24.05.2007r.
44-8 F-16 D nr 4083 26.07.2007r.
45-9 F-16 D nr 4084 23.08.2007r.
46-10 F-16 D nr 4085 21.11.2007r. Dla 10 ELT w Łasku. Dostarczony na Lotnisko Łask 32 BLot 3.10.2008r.
47-11 F-16 D nr 4086 Luty 2008r. Dla 10 ELT w Łasku. Dostarczony na Lotnisko Łask 32 BLot 3.10.2008r.
48-12 F-16 D nr 4087 Kwiecień 2008r. Dla 10 ELT w Łasku
Samoloty F-16 C noszą numery taktyczne od 4040 do 4075 ( w rejestrze USAF: FY 03-0040 do FY 03-0075 ), zaś F-16 D – od 4076 do 4087.

Docelowo jednostka ( 10 ELT ) ma liczyć 16 samolotów tego typu, których głównym zadaniem będzie wykonywanie rozpoznania lotniczego przy pomocy zasobników DB-110.

Przez kilka najbliższych tygodni w Łasku stacjonowały będą także F-16 Jastrząb 3 ELT i 6 ELT, które stale bazują na Lotnisku Poznań-Krzesiny. Powodem ich wizyty jest remont nawierzchni DS i DK w poznańskiej bazie.

32 BLot., dowodzona przez płk. pil. dr. Władysława Leśnikowskiego, należała do najnowocześniejszych baz NATO w Europie.

F-16 D nb 4086 w schrono-hangarze. Łask 2009r.
F-16 D nb 4086 w schrono-hangarze. Łask 2009r.

F-16 D nb 4085 Jastrząb Lotnisko Łask. 2009r.
F-16 D nb 4085 Jastrząb Lotnisko Łask. 2009r.

PPS a na niej F-16 Jastrząb. Pierwszy F-16 D nb 4086. 2009r.
PPS a na niej F-16 Jastrząb. Pierwszy F-16 D nb 4086. 2009r.

F-16 D nb 4086. Lotnisko Łask. 2009r.
F-16 D nb 4086. Lotnisko Łask. 2009r.

W dniu 5.09.2009r. na Lotnisku odbył się kolejny Piknik Lotniczy. Była to już czwarta taka impreza, której celem było podtrzymywanie pięknych tradycji lotniczych oraz prezentacja Polskich Sił Powietrznych. Piknik rozpoczął się o godzinie 10;00 mszą świętą polową. Największą atrakcją był najnowocześniejszy w Siłach Powietrznych Rzeczypospolitej wielozadaniowy samolot bojowy F-16 Jastrząb, stacjonujący w 32 Bazie Lotniczej. Uczestnicy Pikniku zobaczyli również występy artystyczne zespołów z zagranicy i zespołów lokalnych, a ponadto: pokazy modelarskie, wesołe miasteczko, stoiska gastronomiczne i wystawiennicze, gry, zabawy, konkursy z nagrodami, prezentacje modeli samochodów Fiata, Toyoty i innych, pokaz mody, taniec z ogniem, pokaz sztucznych ogni oraz pokaz bicykli. 

Głównymi atrakcjami sobotniej imprezy było oficjalne odsłonięcie ponad 2 metrowego modelu samolotu F-16 oraz pokaz wyposażenia i sprzętu wojskowego, znajdującego się na wyposażeniu bazy. Jak podają organizatorzy, przez cały dzień imprezie wojskowej będą towarzyszyły loty widokowe prowadzone przez aerokluby z Częstochowy, Łodzi, Wrocławia i Piotrkowa. Niestety, nie zaplanowano lotów stacjonujących w Łasku samolotów F-16 ani innych maszyn wojskowych.

Plan pikniku:
10:00 – Msza Święta w intencji jednostek Garnizonu Łask;
10:00 – Strzelanie jesienne Łaskiego Bratctwa Strzelców Kurkowych;
12:00 – Oficjalne otwarcie pikniku przez Dowódcę 32 Bazy Lotniczej;
12:20 – Odsłonięcie modelu samolotu F-16 i pokaz dynamiczny sprzętu wojskowego;
12:00 – 20:00 – Imprezy towarzyszące w tym: występy zespołów, wesołę miasteczko, wystawa statyczna samolotów historycznych oraz aktualnie użytkowanych;
14:00 – Konkurs strzelecki o puchar Dowódcy 32 bazy Lotniczej;
17:30 – Wręczenie nagród uczestnikom konkursu;
18:00 – Koncert Kasi Kowalskiej;
20:00 – uroczyste zakończenie pikniku przez Dowódcę 32 Blot.

POCZET DOWÓDCÓW 10 ELT

 • ppłk dypl. pil. Krzysztof Szubert ( 1.I.2001 – VII.2003 )
 • ppłk dypl. pil. Dariusz Malinowski ( VII.2003 – II.2004 )
 • ??
 • ppłk mgr pil. Bogusław Skrabut ( IV.2005 – XII.2006 )
 • ppłk dypl. pil. Dariusz Malinowski ( XII.2006 – obecnie )

  Dowódcy 32 BLot
  płk pil. D. PACEK 2001r.-2004r.
  płk pil. A. ŚWIERKOCZ 2004r.-2006r.
  płk pil. A. PALUSZYŃSKI 2006r.-2007r.
  płk pil. W. LEŚNIKOWSKI 2007r.-2009r.

  Adres ul. 9 Maja
  98-100 Łask
  tel. 043-6764830

  32 BAZA LOTNICZA Łask 2000-2010
  (JW 1158)

  10 ESKADRA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO Łask 2000-2010
  (JW 1457)

32 Baza Lotnictwa Taktycznego

Godło 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego. 2010r.
Godło 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego. 2010r.

Z dniem 01.01.2010r. rozkazem MON, w wyniku przeformowania 32 Bazy Lotniczej i 10 ELT powstała 32. Baza Lotnictwa Taktycznego. Pełni ona ważną funkcję w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej. Jest jednostką o nowych strukturach, spełniających wymagania NATO. 

Pierwszym dowódca 32BLotT został płk pil. dypl. Dariusz MALINOWSKI.

W dniach 05-06.01.2010r. z wizytą roboczą ( site survey ) przebywała w 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku delegacja 22 Eskadry Taktycznej USAF z Spanghdalem ( niemcy ). Eskadra ta, wyposażona w samoloty A-10 i F-16, jest jedną z najbardziej doświadczonych eskadr lotnictwa amerykańskiego. Wszyscy piloci mają zaliczoną, co najmniej jedną misję bojową w Iraku lub Afganistanie, zaś nalot na pilota zawiera się w przedziale 250-300 godzin. Wizyta miała na celu koordynację aspektów logistycznych i operacyjnych przed ćwiczeniami Squadron Exchange. Ćwiczenia te odbędą się w Łasku i zaplanowane były na przełom maja i czerwca 2010r.. Przedstawiciele strony amerykańskiej byli pod wrażeniem profesjonalizmu i sprawności działania zaprezentowanej przez łaskich żołnierzy.

Decyzją MON na stanowisko dowódcy 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego został wyznaczony płk dypl. pil. Dariusz MALINOWSKI. Ceremonia objęcia obowiązków odbyła się 8.01.2010r. na placu apelowym bazy, gdzie płk. MALINOWSKI zameldował objęcie obowiązków Szefowi Szkolenia Sił Powietrznych gen. dyw. pil. Anatolowi CZABANOWI. Złożenie meldunku poprzedziła ceremonia przekazania sztandaru 32. Bazy Lotniczej.

W uroczystości objęcia obowiązków uczestniczyli m.in. wiceprzewodniczący senackiej komisji obrony narodowej Senator RP Pan Andrzej OWCZAREK, reprezentujący Dowódcę Sił Powietrznych Szef Szkolenia Sił Powietrznych gen. dyw. pil. Anatol CZABAN, Dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Włodzimierz USAREK, z-ca Dowódcy 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego płk pil. mgr Dariusz MIKOŁAJCZYK, attache lotniczy Stanów Zjednoczonych pułkownik Mary E. PETERSON oraz przedstawiciele władz lokalnych, przedstawiciele policji, straży pożarnej, dowódcy zaprzyjaźnionych jednostek, żołnierze, pracownicy wojska, emeryci wojskowi i członkowie stowarzyszeń. Była kompania honorowa i orkiestra wojskowa.

Wszystkich zebranych przywitał Szef Szkolenia Sił Powietrznych gen. dyw. pil. Anatol CZABAN oraz dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Włodzimierz USAREK. Głos zabrał także płk pil. dr Władysław LEŚNIKOWSKI, dotychczasowy dowódca 32. Bazy Lotniczej. Zwracając się do zebranych płk MALINOWSKI powiedział: „Dla mnie jest to szczególny dzień. Objęcie dowodzenia 32. Bazą Lotnictwa Taktycznego to wielki honor i zaszczyt ale też wyzwanie i olbrzymie brzemię odpowiedzialności. Przejmuję jednostkę nowoczesną, doskonale dowodzoną. Dzisiaj jednakże czekają nas nowe zadania. Nadszedł czas przygotowania do działań bojowych w systemie obronnym nie tylko Polski, ale też NATO.”

W dniach 8-11.04.2010r., 32 BLT brała udział w międzynarodowych manewrach ( ćwiczeniach ) lotniczych. W manewrach brał udział tankowiec powietrzny KC-135 francuskich sił powietrznych. Byli także Szwedzi i Belgowie. Głównym zadaniem była nauka i doskonalenie powietrznego tankowania przeprowadzane nad Pojezierzem Pomorskim. Francja w tym czasie dysponowała flota 14 maszyn KC-135.

W ramach szkolenia lotniczego na lotnisku w Łasku w dniach 5-12.05.2010r. miały odbyć się ćwiczenia wymiany eskadr ( Squadron Exchange ) –52. Skrzydła Bojowego Sił Powietrznych St. Zjednoczonych ze Spangdahl ( niemcy ) i 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Amerykanie w Łasku wylądowali lecz żadne z przewidzianych ćwiczeń się nie odbyły. Deszczowa i burzowa pogoda oraz kolejna chmura pyłu pokrzyżowały całkowicie plany lotników. Załogi mogły wymieniać się poglądami i doświadczeniami niestety tylko na ziemi. Plan ćwiczeń wyglądał bardzo imponująco. W programie Squadron Exchange miały wziąć udział trzy F-16 z 52. Skrzydła, które z załogami czterech polskich F-16 Block 52+ doskonalić miały interoperacyjność w trakcie wykonywania wspólnych misji. Program zawierał również walki powietrzne typu BFM (Basic Fighter Manouver polegające na treningu manewrów obronnych i zaczepnych w ramach walki z pojedynczym przeciwnikiem (1 v 1)) i ACM (Air Combat Manouver) - polegające na wspólnym zgraniu pary samolotów w walce z przeciwnikiem (wspólna obrona i atak na przeciwnika – 2 v 1) oraz - przechwycenia celów powietrznych (Tactical Interception). Na każdy dzień zaplanowane były po cztery misje lotnicze w ugrupowaniach mieszanych. Była to pierwsza tego typu wymiana eskadr z udziałem polskich i amerykańskich F-16 na terytorium Polski.

W dniu 13.08.2010r.. na placu apelowym 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku odbyła się uroczystość z okazji Święta Wojska Polskiego, przypadająca na dzień 15 sierpnia. Uroczystość swoją obecnością uświetnił Wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej Senator RP Andrzej OWCZAREK, Starosta Powiatu Łaskiego Cezary GABRYJĄCZYK, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Łask Janina KOSMAN, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Piotr RUDECKI, Komendant Powiatowy Policji w Łasku insp. Jerzy KRYSZTOFIŃSKI, Kapelan Garnizonu Łask ks. kan. ppłk Krzysztof MAJSTEREK, Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego ppłk rez. Longin GANDECKI, Przewodnicząca Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa” Zofia SOBANTY, Kierownik Wojskowej Administracji Koszar Andrzej SABELA jak również żołnierze i pracownicy cywilni 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego oraz pracownicy Wojskowej Administracji Koszar.

W dniu 28.08.2010r. na Lotnisku zorganizowano Piknik Lotniczy Łask – Buczek 2010. Atrakcją była niewątpliwie odrestaurowany samolot I-22 Iryda nb 0406.. 
Część artystyczna w ramach V pikniku lotniczego Łask - Buczek 
10.00 - 21.00 - Blok artystyczny:
• Loty widokowe aeroklubów piotrkowski, częstochowski, wrocławski, łódzki
• Loty balonem
• Pokazy modelarskie
• Wystawy sprzętu lotniczego: wystawa statyczna samolotów historycznych oraz aktualnie użytkowanych (Iskra, Iryda, Orlik, Mi – 2, Su-22, MiG – 21, MiG – 29 i F-16) oraz wystawa fotografii lotniczej portalu JETzone przedstawiająca samoloty i śmigłowce Sił Powietrznych oraz Marynarki Wojennej, fotografowane z ziemi oraz z powietrza, 
• Wystawa Muzeum Wojska Polskiego: pamiątki związane z lotnikami
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (przedmioty po asach myśliwskich - W. Urbanowiczu i S. Skalskim, elementy umundurowania i wyposażenia lotniczego z okresu Bitwy o Anglię, niemiecki karabin maszynowy MG 81, wydobyty z zestrzelonego nad Anglią niemieckiego samolotu, oryginalna skrzynia z kompletem narzędzi do polskiego przedwojennego samolotu myśliwskiego PZL P.11)
• Pokazy sprzętu Żandarmerii Wojskowej, Policji i Straży Pożarnej
• Prezentacja znanych marek samochodowych, SKODA, FIAT, TOYOTA,VOLKSWAGEN 
• Pokaz jazdy motocyklowej Freestyle
• Zlot kl