Lotnisko w Czaplinku, Broczynie 2009r.


Kraków 29.09.2009r.
Lotnisko Czaplinek Broczyno 
<!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f">


Lotnisko Czaplinek na Mapie Polski. 2009r.

Lotnisko Czaplinek widok z satelity. 2009r.

Lotnisko Czaplinek-Broczyno.
Lotnisko wśród ludzi lotnictwa znane jest jako Lotnisko Broczyno, ale ponieważ Miejscowość Broczyno jest niewielka, a w odległości zaledwie 7 km jest duża i znana Miejscowość Czaplinek. Dlatego na potrzeby tego artykułu będę posługiwał się nazwą Lotnisko Czaplinek. 
Lotnisko zostało zbudowane w 50-tych latach XX wieku. Eksploatowane jako zapasowe przez Wojskowe Lotnictwo Polskie do 1991r.. Obecnie po prawie 20 latach niebytu, dzięki Stowarzyszeniu, czynione są starania jego reaktywacji jako lotniska cywilnego.
Lotnisko jest w wykazie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w kategorii - inne miejsce do wykonywania startów i lądowań – co także oznacza maksymalną masę do startu statku powietrznego do 5 700 kg. Brak jest przydziału częstotliwości radiowej. Współrzędne lotniska; szerokość geograficzna 53 stopnie 31 minut 11 sekund N, długość geograficzna 16 stopni 17 minut 00 sekund E, Elewacja ( wysokość nad poziomem morza ) 155 m ( 508 ft ). DS. betonowa z nawierzchnią asfaltową, o wymiarach 2 300 m x 30 m, o orientacji 10/28 ( dokładnie 104 stopnie / 284 stopnie ).

Czaplinek i okolice – Historia
Najstarsze ślady osadnictwa, pochodzące sprzed 2 500 lat, odkryto je na wyspie Bielawia na jeziorze Drawsko i w Starym Drawsku. Na początku naszej ery byli tu Słowianie Pomorscy, częściej nazywani Pomorzanami. W X wieku Pomorze zostało przyłączone do Państwa Polan, pod wodzą księcia Mieszka I. Pomorzanie przez wiele wieków ciążyli ku Koronie. Było to związane z ciągłymi najazdami wojowniczych ludów zamieszkujących dzisiejszą Danię i północne niemcy. Pomorzanie woleli zwierzchność Korony, gdyż ona zawsze dawała im dużą suwerenność. 
Po słynnym Zjeździe Gnieźnieńskim w 1000r. w Kołobrzegu utworzono biskupstwo i obszar ten dostał się pod jego jurysdykcję. O fakcie tym często zapominają niektórzy historycy, nie uznający możliwości jednoczenia ziem nie tylko pod jednym władcą, ale także pod jedną religią. Pomorzanie poprzez rzekę Noteć graniczyli z Polanami, a więc kolebką naszej Państwowości.
Ale już w XI wieku plemiona z zachodu powtórnie zaczęły najeżdżać Pomorze i z końcem panowania Bolesława Chrobrego Polska utraciła nad nimi władzę. Pomorzanie mordowani i podpalani słali petycje do Władców Polski, ale dopiero Bolesław Krzywousty po uporaniu się z najazdem cesarza Henryka V, z początkiem XII wieku ponownie wcielił Pomorze do Polski. W tym czasie już Czaplinek był grodem, przypuszczalnie obwarowany palisadą ziemno-drewnianą. 
Okres Polski Dzielnicowej i duża odległość Pomorza od Wawelu spowodowała, że Rzeczypospolita zaniedbała sprawy Pomorza. 
XIII wiek to okres kiedy zakony rycerskie aktywnie biorące udział w krucjatach do Ziemi Świętej „szukają nowej pracy”. Toteż jesienią 1286r. książę wielkopolski Przemysław II, pretendent do Polskiego Tronu sprowadził na ten teren rycerzy potężnego Zakonu Świątyni Jerozolimskiej, zwanych w skrócie Templariuszami. Zbudowali oni Świątynny Gród ( tempelborg ) obok istniejącej osady rybackiej Czaplinek. 
Przemysław II jako Król Polski i Władca Pomorza w 1296r. został zamordowany, co niekorzystnie wpłynęło na rozwój wypadków na Pomorzu. Na te tereny wkroczyło rycerstwo brandenburskie. 
Wydarzenia 1305r. doprowadziły do likwidacji zakonu we Francji, a następnie w całej Europie. 
W 1345r. czaplińskie dobra Templariuszy przejęli Joannici. 10 lat później spłonął Gród Świątynny spalony przez Szczecińskiego Księcia za sympatię Zakonu Joannitów do margrabiów brandenburskich. Zakonnicy go odbudowali, ale na leżącym 6 km od miasta przesmyku między jeziorami Drawsko i Żerdno znany jako Drahim. 
Trzeba także wiedzieć, że tereny te leżały na niezwykle ważnym szlaku handlowym zwanym solnym. Łączył on gród Kołobrzeg z Wielkopolską i resztą Rzeczypospolitej. Kazimierz Wielki kupił¸ od Joannitów Czaplinek i w 1368r. przyjął ich zakon pod opiekę Korony. W tym samym czasie Traktat Drawski miał zakończyć wojnę Polsko-brandenburską i znów włączyć Drahim w lenno do Polski. Jednak na pograniczu nie zapanował spokój, a bogaty zakon nie był zbyt wiernym lennikiem. Po śmierci króla Kazimierza Wielkiego w 1370r. na drahimskim pograniczu rozpętała się wojna joannicko-pomorska, Pomorzanie pustoszyli okolice, jednak Drahimia nie zdobyli. Joannici zaczęli układać się z krzyżakami, aby oderwać Drahim od Polski. Uniemożliwił im to Władysław Jagiełło, który w 1407r. objeżdżając zachodnią Polskę wyprawił się pod Drahim. Wezwał Joannitów do uległości, a gdy nie posłuchali wysłał swoich rycerzy, którzy zdobyli zamek. Król wypędzi¸ zakon szpitalników a na zamku umieścił siedzibę Polskiego Starostwa Drahimskiego. Przydało się ono, gdy w 1410 r. rycerze z zachodu szli pod Grunwald, załoga Drahimia nie wszystkich przepuściła. Krzyżacy nie poprzestali w swoich zabiegach o Drahim. Skłócali ze sobą pomorskie rody. W 1422r. za ich namową mieszczanie z pobliskiego Drawska zaatakowali i zdobyli na krótko zamek Drahimski. Z tym wydarzeniem związana jest legenda o rybaku Pawle Waszniku, który jak podają kroniki miał w Drahimiu komnatę. Z okna zrzucił sieć, po której do warowni weszła Polska odsiecz. Dziś w rynku miasta stoi pomnik rybaka na pamiątkę tej historii.
Sytuację polityczną, która trwała od połowy XV wieku do początku XVII wieku często nazywa się jako 150-letnią wojnę pograniczną. Przez cały okres istnienia starostwa, Czaplinek pozostawał w cieniu Drahimia, pełniąc funkcję służebną w stosunku do zamku.
Kolejne wydarzenia, które zdecydowały o losach Ziemi Czaplineckiej rozpoczęły się 21.07.1655r. najazdem szwedzkim. Wojska najeźdźców przekroczyły granicę starostwa w okolicach Siemczyna, a po splądrowaniu miasta i pogromie mieszkańców wyruszyły w kierunku Wałcza. W 1657r. po serii niepowodzeń, główne siły szwedzkie wycofały się z Polski paląc za sobą Drahim. Jan Kazimierz na mocy Traktatu Bydgoskiego, oddał starostwo stronie brandenburskiej w zastaw za werbunki w toku trwającej wojny. Pomimo usilnych starań prowadzonych między innymi przez Hetmana Polskiego Stanisława Rewery Potockiego, nie udało się odzyskać starostwa aż do pierwszego rozbioru Polski w 1772r., po którym ziemie te znalazły się pod zaborem pruskim.
Wiek XVII okazał się dla Czaplinka korzystny m.in. ze względu na wyraźny rozwój gospodarczy i urbanistyczny. Miasto posiadało wtedy jeden z największych na Pomorzu Zachodnim ośrodek rzemiosła sukienniczego, młyny, wiatraki, tartak, oraz cegielnię. Czaplinka nie omijały jednak wielkie pożary, które niszczyły miasto prawie w całości. W II połowie XVIII wieku Drahim stopniowo tracił znaczenie na rzecz miasta, a zamek zaczął popadać w ruinę. 
Pod koniec XIX wieku doprowadzono do miasta linię kolejową. Rozpoczęła się budowa dróg, brukowanych ulic, sieci gazowniczej, powstała poczta wraz z telegrafem. W okresie II wojny światowej w Czaplinku i jego okolicach, utworzono obóz pracy dla jeńców sowieckich, a spora grupa Polaków była zatrudniona przez niemców jako robotnicy przymusowi ( niewolnicy ). Miasto znajdowało się na linii niemieckich umocnień zwanych Wałem Pomorskim i było bronione przez doborowe oddziały. Po przełamaniu głównych pozycji Wału Pomorskiego w kierunku Czaplinka nacierały oddziały 7 pułku 3 Dywizji Piechoty. Z rozkazu majora Stanisława Rusijana, trzy bataliony wspierane przez pododdziały artylerii zdobyły Miasto 3.03.1945r.. Po około trzystu latach byli to pierwsi Polscy żołnierze. Na mocy porozumień wielkich tego świata tereny te powróciły do Polski.
Po wojnie miasto powoli traci swój rolniczy charakter, pełniąc funkcję zaplecza rolniczego, a główny przemysł oparł się o elektronikę i turystykę.

Gmina Czaplinek


Miasto Czaplinek. 2009r.

Gmina Czaplinek położona jest w południowo-wschodniej części Województwa Zachodniopomorskiego, w centrum Pojezierza Drawskiego - krainy o wybitnych walorach krajobrazowych i przyrodniczych, jednocześnie strategicznym znaczeniu ekologicznym ( źródła rzek Przymorza i dorzecza Odry). Administracyjnie przynależy do Województwa Zachodniopomorskiego, z siedzibą w Szczecinie oraz Powiatu Drawskiego, z siedzibą w Drawsku Pomorskim. Zajmuje obszar o powierzchni 36 472 hektarów, zamieszkany w 2008r. przez 12 201 osób. Na terenie gminy jest 48 miejscowości wchodzących w skład 29 sołectw. Siedziba władz samorządu Gminy mieści się w Czaplinku. Grunty to; 40 % tereny rolnicze, 38 % lasy, 10 % jeziora. 
Przez teren gminy i miasta Czaplinek przebiega Droga Krajowa Nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia, droga wojewódzka Nr 163 o znaczeniu krajowym Wałcz – Kołobrzeg, droga wojewódzka Nr 171 z Czaplinka do Bobolic i Nr 177 z Czaplinka do Wielenia.
Gmina posiada połączenie kolejowe Szczecinek - Runowo Pomorskie - Szczecin, umożliwiające dojazd do większości miast w Polsce. Posiada również dogodne połączenia autobusowe m.in. ze Szczecinem, Poznaniem, Turkiem, Koszalinem, Kołobrzegiem, Słupskiem, Warszawą.


Stacja kolejowa Czaplinek. 2009r.

Miejscowość Broczyno
Na południe od Czaplinka leży miejscowość Broczyno. To na jej terenie znajduje się lotnisko. Broczyno to miejscowość sołecka położona w Województwie Zachodniopomorskim, w Powiecie Drawskim, w Gminie Czaplinek. W okresie 1975r.-1998r. miejscowość należała do Województwa Koszalińskiego. Leży nad jeziorem o tej samej nazwie, Broczyno. Z Miejscowości Broczyno do Czaplinka jest około 7 km. Przez miejscowość przebiega Droga Wojewódzka Nr 163 łącząca Czaplinek z Wałczem, mająca znaczenie krajowe.
Ludność miejscowości Broczyno wynosiła w 2007r. 471 osób. Strefa numeracji 94. Kod pocztowy 78-550. Tablice rejestracyjne ZDR. Numer SIMC 0304728. SIMC ( System identyfikatorów i nazw miejscowości ) - system będący składnikiem Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju ( TERYT ).
Okolica jest typowo rolnicza, w miarę równinna. W najbliższej okolicy powstawały licznie pałace i dwory, a część z nich zachowała się do dnia dzisiejszego. W samej wsi zachowało się kilkanaście domów z XIX wieku, w tym także ryglowe. Jest tutaj pałacyk neogotycki, z parkiem i dwór. W Broczynie jest szkoła podstawowa. 
Jest tu kościół parafialny pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, a znany także jako kościół śp. Jadwigi i Szczepana Adamczyków. Kościół rzymskokatolicki należący do dekanatu Barwice, diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, metropolii szczecińsko-kamieńskiej. Jest to 16-boczna rotunda o średnicy 15 m z przyległą półokrągłą absydą, całość jest licowana kamieniami polnymi. Rotundę wzniesiono w 80-tych latach XX wieku. Obok rotundy wznosi się dzwonnica z dzwonem z 1595r., pozostałość przedniej świątyni. 


Kościół w Broczynie. 2009r.

Lotnisko Czaplinek
Lotnisko zostało zbudowane w drugiej połowie 50-tych lat XX wieku jako zapasowe dla 6 Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego stacjonującego w Pile. Tak więc Lotnisko Czaplinek jest lotniskiem typowo Polskim. Zdążają się informacje, że lotnisko powstało przed II wojny światowej, bo jakiś niemiec wyładował na łące pod Czaplinkiem. W takiej sytuacji dojedziemy do absurdalnego wniosku, że każda łąka na której wylądował niemiec była lotniskiem. Musimy pamiętać, że nasz zachodni wróg miał zakaz budowy lotnisk po wojnie światowej, a nieliczne które powstały w 30-tych latach XX wieku, były budowane potajemnie np.; Bagicz.
Lotnisko od samego początku budowano dla eksploatacji samolotów z napędem turboodrzutowym typu Lim-1/2. Lotnisko było systematycznie remontowane. Ostateczny kształt uzyskało w 70-tych latach. 
Lotnisko Czaplinek jako lotnisko zapasowe było w zasadzie normalnym lotniskiem. Różnica była taka, że infrastrukturę ubezpieczenia lotów rozwijało się w miarę potrzeb. Czyli łączność, radiolokacja, oświetlenie, warsztaty polowe. Dowodzenie oraz utrzymanie takiego lotniska w odpowiedniej gotowości spoczywało na KLZ ( Komendzie Lotniska Zapasowego ). Dowódcy i szefowi KLZ podlegał pluton żołnierzy, których wyznaczano do służby ze wszystkich specjalności i pododdziałów pułku. Na KLZ znajdował się podstawowy sprzęt umożliwiający przyjęcie pierwszej partii lądujących samolotów. Wiadomo, że przed i za lecącymi samolotami podążały kolejne rzuty powietrzne i kołowe, które stopniowo przejmowały rolę KLZ. Dwa raz w roku, w czasie tak zwanych przejścić wiosennych i jesiennych, dokonywano przeglądu i konserwacji całego sprzętu będącego na wyposażeniu KLZ. Dotyczyło to także paliw zgromadzonych na lotnisku w magazynach MPS. ( Chodziło o zawartość płynu ”I” ). Trochę bardziej skomplikowanie wyglądała kwestia uzbrojenia; amunicji, bomb i innych środków napadu powietrznego. Nie wszystkie zapasowe lotniska posiadały bombo-składy. 
Można spotkać opinię, że jedno lotnisko zapasowe było lepsze od drugiego. Jednak nie jest to związane z pracą jaką tam wykonywano, lecz z warunkami socjalno-bytowymi i możliwością zagospodarowania czasu po służbie.
Przez ponad 30 lat na lotnisku czasowo bazowały oprócz 6 PLM-Sz ( 6 PLM-B ) także inne Pułki. Dysponowały one samolotami Lim-1/2, Lim-6, Su-7 z Bydgoszczy, Su-20 i Su-22. Z innych samolotów lądujących na Lotnisku Czaplinek należy wymienić; Li-2, Li-14, Wilga, TS-8, a przede wszystkim An-2.
Z powodu przemian społeczno-gospodarczych w Polsce w 1991r. Wojsko przestało korzystać z Lotniska Czaplinek. Stopniowo malały siły KLZ. Lotnisko stało się zbędne i stosunkowo szybko zostało przekazane w ręce Samorządu. 

DOL
DOL Machliny
Zaledwie 7 km od lotniska, na drodze wojewódzkiej Nr 163 w kierunku Wałcza zlokalizowany jest Drogowy Odcinek Lotniskowy ( DOL ). Dokładne współrzędne to; 53 stopnie 27 minut 26 sekund szerokości N, 16 stopni 22 minuty 20 sekund długości E. Odległości; 14 km do Czaplinka i 22 km do Wałcza. DOL leży w samym lesie w Borach Krajeńskich. 
Jest to jeden z licznych DOL w tym rejonie Polski. Należy pamiętać, że praktycznie do końca eksploatacji; myśliwców typu MiG-21 ( do 2003r. ), MiG-29 ( przypuszczalnie do 2020r. ), myśliwsko-bombowych Su-22 ( przypuszczalnie do 2012r. ) starty i lądowania Polskich samolotów bojowych z DOL był normą i jednym z ważniejszych elementów szkolenia pilotów. Wielozadaniowe samoloty bojowe typu F-16 nie mają takiej możliwości. 


DOL Machliny. 2009r.

DOL Nowe Laski.
Z kolei na Drodze Wojewódzkiej Nr 177 Czaplinek – Mirosławiec znajduje się DOL Nowe Laski. Także nie używany. W linii prostej Lotnisko Czaplinek – DOL Nowe Laski jest 16 km.

Infrastruktura Lotniska Czaplinek 2009r.
Lotnisko jest w wykazie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w kategorii - inne miejsce do wykonywania startów i lądowań – co także oznacza maksymalną masę do startu statku powietrznego do 5700 kg. W praktyce możliwości są znacznie większe i lądowanie maszyny o wadze 20-30 ton jest realne. Lotnisko nie ma przydziału częstotliwości radiowej. Podejście do pasa wolne od przeszkód lotniczych w rozumieniu definicji. W rejonie przyległym do lotniska znajduje się maszt pomiarowy o wysokości ok. 80 m. Maszt w kolorze biało czerwonym, nie stanowi przeszkody w operowaniu z lotniska w Broczynie. Uwaga: brak nocnego oświetlenia masztu. 

  
Lotnisko ma typowy układ lotniska zapasowego. Ma powierzchnię około 200 hektarów. Współrzędne lotniska; szerokość geograficzna 53 stopnie 31 minut 11 sekund N, długość geograficzna 16 stopni 17 minut 00 sekund E, Elewacja ( wysokość nad poziomem morza ) 155 m ( 508 ft ).
Lotnisko Czaplinek. 2009r.


DS. betonowa z nawierzchnią asfaltową, o wymiarach 2 300 m x 30 m, o orientacji 10/28 ( dokładnie 104 stopnie / 284 stopnie ). Ma powierzchnię 69 000 m kwadratowych. DS. jest betonowa z nawierzchnią asfaltową. Jest w bardzo dobrym stanie. 


DS. na Lotnisku Czaplinek. 2009r.

DK o długości około 2 700 m i powierzchni około 41 000 m kwadratowych. Mają nawierzchnię asfaltowa, a stan ich jest dobry.
Na lotnisku są dwie CPPS; wschodnia i zachodnia o wymiarach 220 m x 60 m i powierzchni 13 200 m kwadratowych każda. Maja nawierzchnię betonowo-asfaltową. Stan ich jest dobry.
W zachodniej części lotniska ulokowano 10 indywidualnych rozśrodkowanych stoisk ( stojanki ) samolotów osłoniętych z trzech stron wałami ziemnymi. 
We wschodniej części umieszczono kilka budynków podstawowego zaplecza lotniska. Dojazd do lotniska zapewnia asfaltowa droga od miejscowości Broczyno. Lotnisko od wschodu graniczy z jeziorem Broczyno. Od południa, zachodu i częściowo północy są niewielkie lasy. 

Stowarzyszenie Lotnicze Czaplinek Flying. 2007r.
Lotnictwo nie jest dla ludzi odważnych. Lotnictwo jest dla ludzi upartych. - 
Ta sentencja doskonale pasuje do ludzi którzy są zainteresowani Lotniskiem Czaplinek. Grupa pasjonatów czyni już kilkuletnie starania, aby uruchomić nieczynne od około 20 lat lotnisko. W 2007r. powołali oni do istnienia Stowarzyszenie Lotnicze Czaplinek Flying w Czaplinku. Skupia około 30 członków. Prezesem jest pan Wojciech Marcewicz.
Wojciech Marcewicz - Prezes Stowarzyszenia Czaplinek Flying.
ul. Drahimska 47, 78-550 Czaplinek
tel. 602 461 267, 506 434 216
fax: 094 375 5232
e-mail: ager1@o2.pl
Cele Stowarzyszenia są następujące; Zarejestrowania Lotniska Czaplinek przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Przywrócenie funkcji lotniska w Broczynie i przystosowanie go do wymogów lotnictwa turystycznego, sportowego, ratunkowego i dyspozycyjnego. Szkolenie w zakresie techniki latania i kierowania ruchem lotniczym. Organizowanie szkoleń i pokazów związanych z lotnictwem, lotniarstwem, baloniarstwem, spadochroniarstwem i modelarstwem. Organizowanie zawodów sportowych, zlotów i pikników lotniczych. Organizowanie ruchu społecznego wokół celów Stowarzyszenia. Gromadzenie środków finansowych, materialnych i technologicznych, oraz tworzenie funduszy celowych. Wyszukiwanie inwestorów z branży lotniczej, chcących inwestować na terenie lotniska, oraz gminy Czaplinek.
Władze Gminy, które są właścicielem obiektu są przychylne inicjatywie. Oczywiście nie mówi się tutaj o ruchu pasażerskim. Jest to po prostu nierealne. Obiekt, jeżeli powstanie, służyć będzie pasjonatom niewielkich samolotów do celów sportowych, turystycznych, biznesowych i szkoleniowych. Zwolennikiem Lotniska Czaplinek jest także Burmistrz Miasta Czaplinek pani Barbary Michalczik. Twierdzi, że uruchomienie lotniska na cele turystyczne i biznesowe to krok we właściwym kierunku. Pani Burmistrz stwierdziła - Jesteśmy przygotowani w 90 procentach. Jest pas startowy w dobrym stanie technicznym i towarzyszące mu obiekty. Przede wszystkim jednak znaleźli się ludzie, którzy podjęli się trudu reaktywowania lotniska. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy nie ma lotniska, ale już poczyniono starania aby to poprawić. Niedawno Stowarzyszenie zostało dzierżawcą tego obiektu.
Na chwilę obecną ( 2008r. ) w Województwie Zachodniopomorskim zarejestrowane są dwa lotniska nastawione na obsługę niewielkich samolotów klasy biznes i sportowo-turystycznej. Jedno z nich jest w Dąbiu, a drugie w niedalekim Bornem Sulinowie. Lecz trawiasta DS. w Bornem Sulinowie nie jest w stanie przyjąć większych samolotów. Na Lotnisku Czaplinek może praktycznie wyładować każda maszyna. Pan Wiesław Filosek, członek stowarzyszeń lotniczych w Bornem Sulinowie i w Czaplinku twierdzi, że wielu lotników z Zachodniej Europy chętnie przylatywaliby na odpoczynek w te piękne rejony Rzeczypospolitej Polskiej. Obcokrajowcy często pytają o warunki lądowania i startu na Lotnisku Czaplinek. Z berlina do Czaplinka mały samolot turystyczny leci około 40 minut. 
Przed Stowarzyszeniem jest jeszcze wiele przeszkód, ale patrząc na dokonania jestem przekonany, że osiągną cel. Ja osobiście bardzo popieram tą inicjatywę i trzymam za nią kciuki. Z prostego powodu. Jest lotnisko i tego majątku nie powinniśmy stracić. Istnieje obiekt, który w chwili obecnej kosztuje 100-200 milionów złotych. Oczywiście nie mam złudzeń. To nie będzie lotnisko komunikacyjne przyjmujące samoloty typu Boeing, ale Skytuck, czemu nie.
I jeszcze jedna uwaga; Są inwestorzy którzy chcieliby postawić na tym terenie elektrownie wiatrową. Tylko, że oni to nie Polacy. Zyski popłyną za granicę. Od takiego inwestora Polskie Sieci Energetyczne muszą kupić energię bo to tak zwana zielona energia. Także coraz częściej mówi się o ujemnych stronach elektrowni wiatrowych. W jednej z Polskich Gmin postawiono wiatraki zdemontowane uprzednio w niemczech, gdyż były hałaśliwe i zmniejszyły populację ptaków. W Polsce energii elektrycznej nie brakuje, skoro obecny Rząd pana Donalda Tuska, prze do wyprzedania Polskiej Energetyki.

Akcje na lotnisku.
W maju 2009r. z Lotniska Broczyno przeprowadzono akcję mającą na celu zapobieżeniu rozprzestrzeniania się wścieklizny wśród dzikich zwierzą. Akcje przeprowadzono przy pomocy firmy usług agrotechnicznych dysponującej samolotami typu An-2. Taką akcje przeprowadza się raz, dwa razy do roku. Obejmuje ona całą powierzchnię Województwa Zachodniopomorskiego. Szczepionka jest rozprowadzana poprzez ryby nasączone specjalnym preparatem antywirusowym. Służby weterynaryjne ostrzegają, że preparat jest szkodliwy dla człowieka, a na dodatek dotkniętej przez człowieka ryby zwierzę dzikie nie weźmie. Samoloty dokonały zrzutu automatycznie z jednoczesnym monitoringiem. W operacji brało udział kilka samolotów An-2, konstrukcji Antonowa oraz dwa samoloty typu Cessna. 


Samolot typu An-2 na Lotnisku Czaplinek. 2009r.

W dniach 17-19.07.2009r. Stowarzyszenie zorganizowało na Lotnisku Czaplinek imprezę lotniczą Czaplinek Air Days - Lotnicze Dni Czaplinka. Promowała ona i Lotnisko i Miasto. Piknik nie był na pewno rozmiarów innych imprez podobnego typu, ale początek został zrobiony i to jest ważne. Była to pierwsza impreza tego typu na tym lotnisku.

Opracował Karol Placha Hetman