Lotnisko w Babimoście 2009r.Kraków 10.09.2009r.
Babimost Lotnisko 2009r.

Lotnisko Babimost na Mapie Polski. 2009r.

Lotnisko Babimost w widoku z satelity. 2009r.

Lotnisko Babimost.
Lotnisko Babimost obecnie nazwane jest Port Lotniczy Zielona Góra. Ma kod IATA – IEG i kod ICAO – EPZG. Ma współrzędne geograficzne; 52 stopnie 08 minut szerokości N, 15 stopni 47 minut długości E, leży na wysokości 59 m nad poziomem morza. Umiejscowione jest na terenie Nowego Kramska i tak powinno się nazywać. Ale Lotniska Nowe Kramsko nie znajdziecie. Dlatego na potrzeby tego artykułu będę posługiwał się nazwą historyczną – Lotnisko Babimost.

Miasto Babimost.
Aby nie pozostawiać żadnych wątpliwości, to miasto Babimost leży na terenach rdzennie Polskich, zamieszkiwanych przez Polan i w krainie geograficzno-historycznej, jaką jest Wielkopolska. Piszę o rzeczach oczywistych, ale wielu o tym nie pamięta.
Miasto Babimost to jedno ze starszych miast Polskich. Prawdopodobnie już w X wieku istniał tu gród, strzegący zachodniej granicy Wielkopolski. Najstarsza wzmianka o istnieniu tej osady pochodzi z 1257r. i znajduje się w dokumencie Przemysława II. Wówczas osada posiadała już zabudowę typu miejskiego. W XIII wieku miasto staje się własnością Zakonu OO Cystersów, którzy zakładają tu między innymi winnice. Okres Polski dzielnicowej powoduje, że rejon ten dostał się pod wpływy czeskie. W 1329r. właścicielem Babimostu był książę Henryk Głogowski, który otrzymał miasto od króla czeskiego Jana. 
W 1332r. nasz genialny władca Władysław Łokietek odzyskał miasto. Król Władysław Łokietek wcielił miasto do Korony ustanawiając w Babimoście starostwo niegrodowe. W 1397r. Król Polski Władysław Jagiełło nadał mu prawa miejskie, na prawie zachodnim. W 1530r. Król Polski Zygmunt Stary rozszerzył prawa miejskie Babimostu, do takich jak miał Poznań – mennica, urząd celny i urząd miary. 
Historia XVII wiecznego Babimostu ściśle związana jest z postacią starosty babimojskiego Krzysztofa Żegoskiego w latach 1646-1668, bohatera wojny ze Szwedami. W czasie jego władzy Babimost przeżywał renesans gospodarczy.
Nieszczęścia rozpoczęły się od potopu szwedzkiego. W 1656r. szwedzi wymordowali prawie wszystkich katolików i dwukrotnie spalili miasto. W dniu 6.05.1656r. szwedzi spalili na stosie dwóch księży: Wojciecha Turopiedskiego i wikarego Marcina Paluszkiewicza. Z tym wydarzeniem wiąże się postawienie dwóch kolumn, stojących do dziś na Rynku. Ledwie odbudowano miasto, a już w 1728r. uległo pożarowi. Czas wojen północnych to upadek miasta. W 1781r. miasto strawił kolejny pożar. W lipcu 1759r. przez Babimost przechodzą wojska moskiewskie. 
W 1793r. zaraza niemiecka zagarnęła miasto w granice prus. Ponownie do Polski Babimost należał w czasach Wielkiego Księstwa Warszawskiego w latach 1807r.-1815r.. Po Kongresie Wiedeńskim w 1815r. znalazł się Babimost w Wielkim Księstwie Poznańskim. Po pożarze w 1832r. miasto odtworzono jako murowane. Z tego to okresu pochodzi część zabudowy starego miasta. Architekturę miasta tworzy eklektyczna i secesyjna zabudowa Rynku i ulic: Piłsudskiego, Kopernika, Kargowskiej, Moniuszki, Wolsztyńskiej i Poznańskiej. W 1870r. wybudowano linię kolejową, a w 1872r. dworzec kolejowy. Wybudowano również linię telefoniczną i połączono Babimost z urzędami pocztowymi. Od 1880r. istniała w mieście kasa oszczędności, a od 1912r. Polski Bank Ludowy.


Dworzec Babimost. 2008r. 

Stan konfrontacji między obydwoma narodowościami ( Polakami i prusakami ) został zapoczątkowany działaniem administracji pruskiej od czasów Bismarcka. Na początku 1919r. przez Babimojszczyznę przeszła fala Powstania Wielkopolskiego. Mieszkańcy Babimostu stanęli do walki zbrojnej o swoją ziemię i prawo do języka. Miasto zdobyli 16.01.1919r. Po Pokoju Wersalskim, Babimost z okolicznymi miejscowościami został przyznany rzeszy niemieckiej. Powiat babimojski uległ podziałowi: 741 km kwadratowych przyznano Polsce, 286 km kwadratowych pozostawiono w rzeszy. Część niemiecka z miastami Babimostem i Kargową weszła w skład nowo utworzonej prowincji, o prowokacyjnej nazwie: Marchia Pograniczna Poznań - Prusy Zachodnie. Nazwę miasta zmieniono już na początku XIX wieku na Bomst . 
W mieście Babimoście według stanu z 1938 r. było 1 807 mieszkańców, z czego 1 177 niemców, Polaków 446 . Przez cały czas niewoli mieszkańcy miasta, a zwłaszcza wiosek zachowali swoją Polskość. I chwała im za to. Tu należy się wyjaśnienie; Te 1 177 niemców, to jest ludność, która prośbą lub groźbą popierała władze pruskie, a ich właściwa narodowość była np. czeska. Jeśli chłopczyk miał tylko jasne włosy mógł zostać niemcem, to jaki to naród. To po prostu zbieranina. 
Przebieg drugiej wojny światowej, którą rozpętali niemcy ( to fakt, który także trzeba przypominać ), okazał się niekorzystny dla niemców. W dniu 29.01.1945r., po 152-letniej niewoli Babimost powrócił na Staropolskie Ziemie. W życiu miasta rozpoczął się nowy okres. Na pewno nie różany, bo trzeba było spierać się z kolejną zarazą ( sowiecką ).
W wyniku reformy administracyjnej w 1975r. miasto znalazło się w Województwie Zielonogórskim. W 1998r. kolejna reforma administracyjna przypisała miasto do Województwa Lubuskiego w Powiecie Zielonogórskim. Babimost stał się siedzibą gminy miejsko-wiejskiej. Według danych z 31.12.2004r. miasto liczyło 4 180 mieszkańców. Ma powierzchnię 3,6 km kwadratowego.
Obecnie jest to ośrodek usługowy z drobnym przemysłem (drzewny, skórzany i dziewiarski). Jest także prężnym ośrodkiem regionu etnograficznego zwany Babimojszczyzną. Chroni się tu folklor Wielkopolski, stroje ludowe i pieśni. Babimost jest siedzibą dekanatu rzymskokatolickiego, należąc do diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Miasto Babimost ma herb, hejnał, a nawet hymn miasta. Gmina Babimost jest bardzo atrakcyjna turystycznie; lasy i woda. Znajdują się tu liczne pomniki przyrody. W Babimoście dużą uwagę przywiązuje się do masowego sportu.
Babimost jest węzłem drogowym o znaczeniu regionalnym. Tu krzyżują się drogi wojewódzkie; Nr 303 – kierunek Świebodzin-Babimost-Wolsztyn, Nr 304 – kierunek Suchedniów-Babimost-Zbąszynek, Nr 314 – kierunek Kargowa. Miasto ma połączenie kolejowe; Sulechów-Babimost-Zbąszynek.

Miasto Babimost. 2007r.

Nowe Kramsko.
Nowe Kramsko to miejscowość położona około 5 km na południowy-zachód od Babimostu. Miejscowość ma współrzędne geograficzne; szerokość 52 stopni 08 minut N długość 15stopni 46 minut E. To miejscowość rolnicza i turystyczna. W pobliżu jest Jezioro Wojnowskie. Miejscowość jest sołectwem o powierzchni 4 560,42 hektarów. Osada w 2006r. liczyła 872 mieszkańców. Miejscowość ma przedszkole, szkołę podstawową, kościół parafialny Rzymsko-Katolicki i Ochotniczą Straż Pożarną.
Nowe Kramsko powstało na pocz. XIII wieku jako wieś rycerska, lokowana na prawie Polskim. Legenda mówi, że założycielami wsi byli uciekający przed zarazą mieszkańcy Starego Kramska.
Na początku XIV wieku ówcześni właściciele wsi, Hektor z Klępska, z rodu Leszczyców i kasztelan Zbąski Sulko z Lasocic, z rodu Junoszów darowują ją klasztorowi Zakonu OO Cystersów z Obry. Wieś należała do klasztoru do II rozbioru Rzeczypospolitej, kiedy to prusacy dokonują kasaty klasztorów i przejmują dobra. Ostatecznie właścicielem zostaje von Unruh z Kargowej. Pod koniec XIX w. właścicielem miejscowości zostaje Emil Rudelius, który buduje tu pałac. Jest on siedzibą rodową do 1945r.. Obecnie w pałacyku mieści się filia Biblioteki Publicznej im. Wiesława Sautera w Babimoście.
Przed wojną, mimo iż leżała w granicach niemiec, wieś stanowiła ośrodek Polski. Mieszkańcy nie dali się zgermanizować od XVII wieku. Piękną kartę zapisali Powstańcy Wielkopolscy, którzy polegli w walkach o miejscowość w dniach 2-3.02.1919r., a ku czci poległych 7 powstańców postawiono głaz-pomnik.
Piszę o miejscowości Nowe Kramsko, bo po prawdzie Lotnisko Babimost położone jest dokładnie na terenie tej miejscowości.

Historia Lotniska Babimost.
W dniu 14.05.1955r. podpisano w Warszawie pakt skupiający siły zbrojne państw Europy Środkowej i Wschodniej znany pod nazwą Układ Warszawski. Był przeciwwagą dla paktu NATO po przyjęciu do niego RFN ( niemcy zachodnie ). Oficjalna nazwa to Układ o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej. Skupił 8 państw, ale w rzeczywistości wszystkie decyzje zapadały na Kremlu. Uprzedzając chronologię napiszę, że w dniu 1.07.1991r. się rozleciał.
W związku z powstaniem UW okazała się konieczna zmiana organizacyjna Polskiego Lotnictwa Wojskowego. Zapadają decyzje o powstaniu nowych lotnisk wojskowych, w tym w miejscowości Nowe Kramsko, koło Babimostu będącego miastem garnizonowym. 
W dniu 30.04.1956r. szef sztabu Generalnego Wojska Polskiego polecił dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju sformować w terminie do dnia 1.10.1956r. na lotnisku w Babimoście 45 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego. Pułk powołał do życia Rozkaz Ministra Obrony Narodowej z dnia 6.07.1957r. 
Lotnisko Babimost zaczęto budować w 1954r., jako lotnisko zdolne do obsługi minimum jednego pułku lotniczego wyposażonego w samoloty z napędem turboodrzutowym. Z twardą, jedną DS., rozśrodkowanymi stoiskami samolotów, bazą paliwową i niezbędnym wyposażeniem radiotechnicznym. Szczerze mówiąc były to standardy mieszczące lotnisko raczej w grupie lotnisk zapasowych, niż pierwszorzutowych. 
45 PLM rozpoczął funkcjonowanie od dnia 10.10.1957r. na lotnisku w Babimoście, kiedy to wylądowała 3 Eskadra 1 PLM „Warszawa”, pod dowództwem por. pilota Jana Malickiego. Eskadra ta była zalążkiem nowego Pułku. Przypomnę, że w tym okresie 1 PLM został przebazowany z Lotniska Bemowo na Lotnisko Mińsk Mazowiecki. 
Organizacyjnie Pułk został podporządkowany pod 3 Korpus Obrony Powietrznej Kraju, ale z powodu reorganizacji struktur w lipcu 1957r. 45 PLM został podporządkowany pod 3 Korpus Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju.
W 1960r. 3 Korpus OPL OK. z dowództwem we Wrocławiu posiadał w swoim składzie;
3 PLM we Wrocławiu, 38 PLM w Powidzu, 45 PLM w Babimoście, 62 PLM w Krzesinach.
Dodatkowo 3 Korpus posiadał; 44. Eskadra Lotnictwa Łącznikowego ( Wrocław ), 14. Pułk Artylerii OPL ( Wrocław ), 98. Pułk Artylerii OPL ( Poznań ), 18. ( Poznań-Ławica ), 22. ( Wrocław-Strachowice ) Bataliony Radiotechniczne.
45 PLM nie należał do pułków pierwszorzędnych w Lotnictwie Polskim, a nawet w strukturach OPL OK. Jest to o tyle istotne, że wskazuje, iż Pułk nigdy nie otrzymywał najnowszych samolotów. W nim samoloty myśliwskie dokańczały swoje resursy i były spisywane ze stanu. W 3 Korpusie OPL OK. prym wiodły Pułki z Krzesin i Starachowic. W międzyczasie 38 PLM zmienił miejsce swojego bazowania i charakter.


Lim-2 nr 1B 14-029 nb 1429 na Lotnisku Babimost. Jeszcze ze starym typem podwieszanych zbiorników. Około 1960r.

45 PLM został wyposażony w myśliwce typu MiG-15, MiG-15 bis, Lim-1/2 pozyskane z innych pułków lotniczych. Pułk gotowość bojową uzyskuje w 1960r.. Także w 1960r. Pułk otrzymuje sztandar. 
W dniu 21.07.1961r. na lotnisku w Babimoście z gościnną wizytą przebywał pierwszy kosmonauta świata Jurij Gagarin. Na pamiątkę tego wydarzenia w płytę lotniska wmurowano tablicę pamiątkową. 


Jurij Gagarin w drzwiach rządowego Ił-14 nb 001 należącego do 36 SPLT z Okęcia, na płycie postojowej Lotniska Babimost w dniu 21.07.1961r.

W drugiej połowie 60-tych lat następują kolejne ważne zmiany w Lotnictwie Polskim. Dotyczą one głównie Lotnictwa Operacyjnego. W listopadzie 1969r. 45 PLM zostaje włączony do Dowództwa Wojsk Lotniczych i zmienia przeznaczenie na pułk myśliwsko-szturmowy. W składzie Dowództwa Wojsk Lotniczych znajdowała się 16 Dywizja Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego, która w 1969r. zmienia nazwę na 2 Brandenburską Dywizję Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego. W jej składzie znalazły się;
· 3 PLM-B z Bydgoszczy z samolotami Su-7, · 6 PLM-Sz z Piły, połączony z 51 PLM-Sz, z samolotami Lim-6 bis, · 8 PLM-Sz z Mirosławca, oznaczony poprzednio 53 PLM-Sz, z samolotami Lim-6 bis, · 45 PLM-Sz z Babimostu. 


Samolot myśliwsko-szturmowy Lim-6 bis nr 1J 06-27 nb 627. Podstawowy samolot w 45 PLM-Sz. Babimost 2006r.

45 PLM-Sz otrzymuje na wyposażenie pierwsze szturmowe Lim-6 bis. 45 PLM-Sz z czasem staje się bardziej Pułkiem Szkolnym. Do niego trafiali młodzi piloci prosto po szkole i dopiero po uzyskaniu pierwszych stopni wyszkolenia bojowego często przechodzili do służby w Pile lub Mirosławcu.
Ten system organizacyjny nie przetrwał jednak długo. Już w 1972r. następują kolejne zmiany. 2 Brandenburska DLM-Sz zmienia swoje zadania i staje się szturmowo-rozpoznawczą. Dlatego też zmiana nazwę na 2 Dywizję Lotnictwa Szturmowo-Rozpoznawczego. Inne także otrzymuje pod dowództwo pułki;
21 PLRTiA z Sochaczewa. Ubywa 3 PLM-B z Bydgoszczy, który przechodzi pod bezpośrednie dowództwo Wojsk Lotniczych. Ubywa 8 PLM-Sz z Mirosławca. Nasz bohater, 45 PLM-Sz pozostaje.
Tak więc 2 DLSz-R ma w składzie;
· 6 PLM-Sz z Piły, · 21 PLRTiA z Sochaczewa, · 45 PLM-Sz z Babimostu, · 47 Eskadrę Lotnictwa Łącznikowego.
W 1982r. wszystkie pułki myśliwsko-szturmowe zmieniają zadania na myśliwsko-bombowe. Jest to związane z perspektywą przyjęcia na Polskie uzbrojenie samolotów Su-22. 
Dlatego 2 DLM-B ma w składzie;
· 6 PLM-B – Piła, · 45 PLM-B – Babimost, · 21 PLB-R, · 47 ELŁ. 
W latach 1980r. – 1988r. w Pułku w Babimoście odbywały się szkolenia podchorążych z Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. 
Około 1985r. było pewne, że 45 PLM-B w Babimoście nie otrzyma na wyposażenie nowych samolotów myśliwsko-bombowych typu Su-22. Dlatego w 1988r. zostaje przemianowany na 45 Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy. Jeszcze na przełomie 80/90-tych lat lotnicy z Babimostu liczyli na nowe samoloty w postaci Polskich szkolno-bojowych PZL I-22 Iryda, który w tym czasie przechodził próbną eksploatację w Dęblinie i Białej Podlaskiej. Pamiętajmy, że wówczas mówiono o 60-72 nowych wielozadaniowych samolotach bojowych uzupełnionych Polską konstrukcją szkolno-bojową w ilości nawet 200 egzemplarzy. 
W 1991r. 45 LPSzk-Boj miał na swoim stanie 24 Lim-6 bis i 5 SB Lim-2. Rozformowanie Pułku nastąpiło razem z wyczerpaniem resursów ostatnich samolotów Lim-6 bis / M z końcem 1992r. Pułk ten był ostatnią jednostką lotniczą użytkującą ten typ Polskiego samolotu szturmowego. W lutym 1992r. zakończono szkolenie lotnicze, a w dniu 22.08.1992r. pożegnano uroczyście sztandar Pułku. 
Z dniem 1.09.1992r. rozkazem MON została powołana nowa jednostka-komenda Obsługi Lotniska jako JW. 2784. Od dnia 1.01.2000r. funkcjonowała w składzie 21, a po zmianie numeracji 33 Bazy Lotniczej w Powidzu, jako lotnisko Nr 2. 
Z dniem 31.12.2004r. Jednostka Wojskowa w Babimoście uległa całkowitej likwidacji. Tradycję i historię rozwiązanej jednostki lotniczej kultywuje Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego. Instytucja ta jest stowarzyszeniem i działa od 27.03.1981r.. Jej członkowie przejęli opiekę nad symbolami lotniczymi pozostałymi po Jednostce oraz częścią wojskową Izby Pamięci. 
W uzupełnieniu historii wojskowej lotniska dopiszę, że żołnierze jednostki korzystali z czynnego wypoczynku w ośrodku położonym nad jeziorem Liny przy szosie Nr 313, w połowie drogi między Babimostem, a Kargową. 

Loty cywilne z Babimostu. 1977r.
W 1977r. uruchomiono pierwsze połączenie pasażerskie na trasie Warszawa-Babimost, a w jakiś czas później połączenie Gdańsk-Babimost. Oczywiście w rozkładzie figurowało połączenie nie do Babimostu, ale do Zielonej Góry. Te 30 kilometrów dzielące lotnisko z centrum Zielonej Góry pasażerowie pokonywali autobusem. Przejazd autobusem był opłacony w cenie biletu lotniczego. W Zielonej Górze przystanek końcowy autobusu był koło Palmiarni. Podobne rozwiązania PLL LOT stosował w innych Polskich miastach, np. Koszalin, a lotnisko w Zegrzu Pomorskim.
Na Lotnisku Babimost zbudowano także dworzec ( terminal ), a w nim uruchomiono kasę, punkt odprawy pasażerów, poczekalnię i zaplecze. Uruchomiono także punkt odpraw zagranicznych.


An-24 Nr 67302802 rejestracja SP-LTP Poprad na lotnisku Babimost. 1977r.

Pierwsze loty odbywano w okresie letnim dwa razy w tygodniu, a zimą jeden raz w tygodniu. Jednocześnie wiosną 1977r. w Zielonej Górze otwarto Biuro PLL LOT, gdzie standardowo kupowano bilety. Biuro to zostało zamknięte po 27 latach w dniu 31.08.2004r.
Pierwszymi samolotami, które obsługiwały połączenia z Babimostu były sowieckie turbośmigłowe An-24. Sporadycznie w Babimoście lądowały także turbośmigłowe, ale czterosilnikowe Ił-18.
W dniu 13.12.1981r. generał Wojciech Jaruzelski wypowiada Narodowi wojnę, ogłaszając wprowadzenie Stanu Wojennego i powodując WRON ( wojskowa radę ocalenia narodowego, przez społeczeństwo nazwaną wroną ). WRON wstrzymuje między innymi wszystkie loty firmy PLL LOT. Przewozy zamierają także w Babimoście. Dopiero po prawie dwóch latach samoloty PLL LOT wracają do Babimostu. 
Dzięki przemianom społecznym w Polsce od sierpnia 1991r. we flocie LOT pojawiły się nowe regionalne francusko-włoskie samoloty ATR-72, które zaczęły zastępować wysłużone An-24. Nowe maszyny zaczynają pojawiać się także w Babimoście. Wzrasta także liczba samolotów wykonujących loty czarterowe.
W 1997r. do życia zostaje powołana firma córka nazwana EuroLOT, która systematycznie przejmowała sieć krajowych połączeń i samoloty ATR-72. 
Końcówka lat 90-tych to bardzo chudy okres przewozów pasażerskich w Babimoście. W 1999r. było 198 pasażerów i 100 operacji lotniczych, a w 2000r. 207 pasażerów i zaledwie 36 operacji lotniczych. Dlatego na przełomie 2000r./2001r. EuroLOT przystąpił do modyfikowania połączeń pod kątem ekonomiczności. Od dnia 25.03.2001r. uruchomiono stałe połączenie pasażerskie z Okęciem z międzylądowaniem w Poznaniu-Ławicy. Czyli Babimost miał połączenie z Poznaniem i Warszawą. Trasa ta istniała do 1.09.2004r., kiedy zarząd EuroLOT z powodów ekonomicznych zlikwidował to połączenie i Babimost stracił połączenie ze światem. Tylko dzięki wytrwałości władz regionu po 15 miesiącach przerwy wznowiono loty 28.11.2005r., dwa razy dziennie.
Podstawową maszyną która przylatywała na Lotnisko Babimost był wówczas francusko-włoski ATR-42.


ATR 42-300 rejestracja SP-EEC firmy EuroLOT na lotnisku Babimost. 2001r.

Rok

Pasażerowie

Operacje lotnicze

1999

198

100

2000

207

36

2001

5624

615

2002

7598

681

2003

7813

1237

2004

3949

400

2005

427

163

2006

8316

1107

2007

6739

714

Następnie, po ograniczeniach wprowadzonych przez LOT w dniu 25.03.2007r. firma PLL LOT podpisała kontrakt z firmą Jet Air na obsługę linii Babimost-Okęcie. Firma ta obsługiwała trasę samolotami BAe Jetstream 32 pięć razy w tygodniu. Podróż trwała około 75 minut. Obecnie ( 2009r. ) firma Jet Air obsługuje to połączenie jako własne, niezależne od PLL LOT. Uruchomiła także połączenie z Bydgoszczą. 
Jetstream 32 to samolot angielskiej produkcji o długości 15 m i rozpiętości skrzydeł 16 m. Bez tankowania może latać ok. 5 godz. Może osiągnąć wysokość nawet 8 tys. m, rozwijając przy tym maksymalną prędkość ponad 400 km/godz. Ma dwa silniki turbośmigłowe i najwyższą w swojej klasie kabinę o wysokości 1,8 m. Na pasażerów czeka 19 skórzanych foteli oraz napoje i przekąski serwowane przez asystentkę pokładową. 
Rozkład lotów ( 2006r. );
Start z Babimostu godz. 6.25 - lądowanie w Warszawie godz. 7.45 ( pn.-sob ) ( od 3 stycznia godz. 5.50 - 7.10 ) Start z Warszawy godz. 12.20 - lądowanie w Babimoście godz. 13.40 ( pn.-sob., niedz. ). Start z Babimostu godz. 14.05 - lądowanie w Warszawie godz. 15.25 ( pn.-sob., niedz. )Start z Warszawy godz. 19.35 - lądowanie w Babimoście godz. 20.55 ( pn.-sob., niedz. ). Lot w jedną stronę kosztował od 172 złotych do 540 złotych ( bilet w ostatniej chwili ). 
W 2008r. zmodyfikowano połączenie z Okęciem poprzez międzylądowanie w Bydgoszczy. Przewozy w Babimoście były niewielkie i stanowiły poniżej 0,05 % wszystkich przewozów w Rzeczypospolitej.
W okresie letnim 2009r. firma Jet Air uruchomiła połączenie Warszawa – Babimost – Drezno. Oznacza to dla niego pierwsze zagraniczne stałe połączenie. Dzięki temu lotnisko podniesie swoją renomę i zwiększy szanse na uzyskanie funduszy unijnych. W tej chwili kursy z Babimostu obsługuje samolot 18-miejscowy. Jeśli pasażerów będzie przybywać, ma być podstawiona maszyna z 46 miejscami na pokładzie.

Przejęcie Lotniska Babimost przez władze cywilne.
Już w 90-tych latach władze wojewódzkie podjęły pierwsze starania o uzyskanie prawa własności do lotniska. Wojsko początkowo nie chciało pozbywać się tego obiektu i proponowano wspólne zarządzanie.
Kryzys przewozowy końca 90-tych lat nie sprzyjał staraniom o przejęcie lotniska.
I ponownie lata 2001r.-2004r. znowu wywołał temat przejęcia lotniska przez administracje cywilną. Tym bardziej, że w 2004r. Wojska Lotnicze całkowicie przekazały teren i obiekty do AMW. To wówczas stał się jasne, że Wojsko chce wszystko sprzedać. Od 2005r. Lotnisko Babimost pełni wyłącznie funkcje cywilne; loty pasażerskie regularne i czarterowe, loty medyczno-ratownicze, loty prywatne-biznesowe.
W 2005r. Województwo Lubuskie miało kupić część lotniskową portu lotniczego. A konkretnie; DS., DK i części hangarów. Niestety wbrew zapowiedziom umowy nie dało się podpisać. AMW poinformowała, że przyczyną wstrzymania transakcji była prowadzona analiza zagospodarowania lotnisk powojskowych przez Komisję Infrastruktury Sejmu. 
Już wówczas planowano zawiązanie Spółki Samorządowej z udziałem PPL. Za grunt ustalono, że opłata wyniesie jedynie 5 % wartości, czyli 2 200 000 złotych. Zabezpieczano także środki finansowe na 2006r.; zielonogórski magistrat – 450 000 złotych, Marszałek Województwa – 1 150 000 złotych.
Jak można skutecznie utrudnić rozwój Lotniska Babimost i wielu innych lotnisk w Rzeczypospolitej przekonaliśmy się w 2007r. Rządząca wówczas Partia Prawo i Sprawiedliwość opracowała projekt ustawy o komunalizacji lotnisk powojskowych i wojskowych zbędnych już wojsku. Komunalizacja oznaczała przejęcie lotnisk przez samorządy i przekazanie ich spółkom bez pozbywania się kontroli nad nimi. Ustawa była oczkiem w głowie większości lubuskich polityków. To od niej miało się rozpocząć budowanie potęgi Babimostu jako lotniska cywilnego i cargo. Niestety oddanie majątku samorządom nie bardzo podobało się drugiej partii Platformie Obywatelskiej, dlatego partia ta wniosła własny projekt. No przecież można wzbogacić się prywatnie na majątku narodowym. Co ciekawe projekt ustawy PiS przewidywał wykaz lotnisk w osobnym zarządzeniu ministerilanym. PO bardzo to rozwiązanie krytykowała, po czym w 2008r. rządząc już w Rzeczypospolitej przyjęła ustawę właśnie z takim rozwiązaniem. Co za obłuda. 
Trzeba także pamiętać, że w tym okresie lotniska w Poznaniu ( Ławica ) i Wrocławiu ( Starachowice ) nie można już było dalej rozbudowywać, bo w pobliżu znajdują się osiedla mieszkaniowe. Natomiast Lotnisko Babimost ma wielkie możliwości.
W czerwcu 2007r. Samorząd Zielonej Góry i Województwa Lubuskiego oraz Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze ( zarządca lotniska ) podpisały wstępną umowę na uruchomienie działu cargo. 
W 2008r. Marszałek Województwa Lubuskiego zamierzał powołać Spółkę. Jej udziały kierowano do Samorządów Miast; Babimost, Nowa Sól, Zielona Góra oraz do inwestorów prywatnych. Planowo, że do 2012r. Samorządy Województwa, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej i Porty Lotnicze zamierzają zainwestować w Lotnisko Babimost blisko 41 mln zł. Powstał już harmonogram inwestycji - od największych, jak rozbudowa terminalu, po zakupy schodów i maszyn do malowania pasów startowych. 
Na lotnisku ma powstać nowy zbiornik na paliwo na 30 tys. litrów ( obecnie są dwa zbiorniki na 7,5 tys. i 18. tys. litrów ). Do Babimostu przylatywało tankować wiele awionetek z niemiec. Skoro im się opłacało lecieć 100 km, to czas był pomyśleć o większej stacji paliw.
Do końca grudnia 2008r.; wyremontowano budynek odpraw towarowych Cargo, garaż na sprzęt handlingowy ( podstawy pod koła, ogrzewacze, końcówki do tankowania ). 
W 2009r. uruchomiono system nawigacji radiolokacyjnej DVOR DME, wartą ok. 3,5 mln zł. System ILS warty około 5 milionów złotych zostanie zamontowany w 2011r.. Zamontowano oświetlenie ścieżki schodzenia, DS. i DK. Cały teren ogrodzono nowym płotem ( koszt 4 milionów złotych ). Poczyniono już prace w kierunku rozbudowy parkingów.
Dopiero 2009r. samorząd przejął Lotnisko Babimost. W dniu 9.02.2009r. Sejmik Województwa Lubuskiego upoważnił Zarząd Województwa do przejęcia Lotniska Babimost w formie darowizny. Tym samym kończy się wieloletnia dyskusja, przejmować lotnisko czy też pozostawić je w rękach Agencji Mienia Wojskowego. 
W przyszłości zostanie utworzona spółka prawa handlowego, która ma zająć się zarządzaniem portem. Wejść do niej mają przedstawiciele marszałka, prezydenta Zielonej Góry, gminy Babimost, przedsiębiorstwa Porty Lotnicze, ewentualnie inne firmy.
Rozwój Lotniska Babimost zależy od ogólnego rozwoju lotnictwa w Polsce. Będzie dobrze jeżeli lotnisko będzie bazą choć jednego przewoźnika ( niskokosztowego ). Poza tym nierealny jest rozwój w oparciu wyłącznie o przewozy pasażerskie. Musi się pobudzić ruch towarowy, a to jest bardzo realne. Babimost ma jedną przewagę - twarda płyta przyjmie niemal każdego Boeinga. Poznańskie Krzesiny już nie.
Lotnisko Babimost jest jedynym Portem Lotniczym Pasażersko-Towarowym w Województwie Lubuskim. Ewentualny obszar oddziaływania lotniska na ruch pasażerski liczy zaledwie około 3 milionów Polaków zamieszkujących zachodnią Wielkopolskę i Ziemie Lubuską. Ta mała liczba potencjalnych pasażerów ogranicza dynamikę przewozów. W 2008r. Port był dopiero na 11 miejscu wśród Polskich Portów. 
Odległości lotniska w Babimoście do większych miast regionu: Zielona Góra - 30 km, Gorzów - 80 km, Wolsztyn - 25 km, Sulechów - 14 km, Świebodzin - 26 km, Zbąszyń - 24 km, Nowa Sól - 40 km, Żagań - 71 km, Żary - 77 km, Kostrzyn - 95 km, Głogów - 90 km. Lotnisko leży przy tak zwanej aglomeracji zwanej Lubuskim Trójmiastem, czyli Miasta; Sulechów, Zielona Góra i Nowa Sól. Zamieszkuje je łącznie około 290 tysięcy mieszkańców. Jest on dobrze połączony drogowo z Miastem Zielona Góra ( 118 tysięcy mieszkańców ), leżącym 34 km na południowy-zachód. Czas dojazdu wynosi 30 minut, a jeszcze ulegnie skróceniu po oddaniu do użytku obwodnicy Sulechowa. Większość drogi dojazdowej to drogi szybkiego ruchu. Odległość drogami do Poznania to 95 km, z czego 65 km to autostrada, czyli dojazd nie przekracza 60 minut. Lecz w Poznaniu jest dobrze funkcjonujący Port Lotniczy Ławica. Do Portu można także dojechać koleją do Stacji Zbąszynek i dalej busami ( mikrobusami ). W przyszłości istnieje możliwość uruchomienia kolejowego do samego portu korzystając z istniejącej bocznicy kolejowej. Orientacyjny koszt taksówki z lotniska do centrum Zielonej Góry ( 80 km ) to 130 zł.
W związku z finałami mistrzostw europy w piłce nożnej euro 2012, Port otrzymał werbalne wsparcie i gwarancje Rządu Rzeczypospolitej.

Lotnisko Babimost obecnie. 2009r. 
Adres:
PORT LOTNICZY ZIELONA GÓRA - BABIMOST
skrytka pocztowa 4
66-110 BabimostOd 2005r. Lotnisko Babimost pełni wyłącznie funkcje cywilne. Jest przeznaczone dla ruchu pasażerskiego, towarowego, sanitarnego i prywatno-biznesowego. Jest to port lotniczy o regularnym, narodowym ruchu lotniczym z dużymi perspektywami. Wolno i z trudem rozwijający się, ale systematycznie. 
Współrzędne geograficzne; 52 stopnie 08 minut szerokości N i 15 stopni 47 minut długości E i leży na wysokości 59 m nad poziomem morza. 
Lotnisko leży przy drodze wojewódzkiej Nr 304 z Babimostu do Sulechowa. Bezpośrednio od tej drogi biegnie szosa do Portu Lotniczego, która także ma statut drogi wojewódzkiej i ma Nr 456. Do samego lotniska można także dojechać drogą gminną biegnąca z centrum Babimostu o długości około 3 km. 
Zajmuje powierzchnię 450 ha. Na jego zabudowę składają się; terminal pasażerski ( dworzec ), terminal cargo, budynki technicznego zabezpieczenia, instalacje i wyposażenie techniczne obsługi pasażerów, ładunków i samolotów oraz 16 byłych schronohangarów samolotowych ( każdy o powierzchni 320 m2 ), które stały się magazynami cargo.
Wyposażone jest w DS. 2 500 m x 60 m, na kierunku 06/24. Nawierzchnia betonowa.


DS. Lotniska Babimost już z oświetleniem. 2009r.

Terminal pasażerski ma przepustowość 150 000 pasażerów rocznie.


Terminal ( dworzec ). 2009r.


Lotnisko. 2008r.

Na lotnisku działa stałe lotnicze przejście graniczne. W porcie funkcjonuje Lotniskowy Komisariat Policji. Port jest strzeżony przez całą dobę. Nie jest objęty normami hałasu, co powoduje, że port może być użytkowany całodobowo. Dzięki temu nie ma też ograniczeń na hałas emitowany przez posowieckie maszyny, które już nie spełniają norm hałasu.
Lotnisko może obsłużyć każdy obecnie eksploatowany samolot pasażerski i transportowy; Boeing 737/747/757/767/777/787, Airbus A300/310/320, Tu-134/154, ATR 42/72, An-40/42, Embraer 170/190, Ił-62/76, C-17, CASA C-295, 
Lotnisko posiada bezpłatny, strzeżony parking, czynny całą dobę. Na lotnisku nie ma placówek usługowych, bankomatów, przechowalni bagażu.
Na lotnisku jest także hangar wykorzystywany przez lotnictwo cywilne.

Hangar. 2008r.

Do lotniska doprowadzona jest bocznica kolejowa ze stacji Babimost o długości około 3 500 m, aktualnie nie wykorzystywana. Być może w przyszłości posłuży za drogę dojazdową do lotniska. 


Bocznica kolejowa. 2009r.

Na lotnisku ma stanąć nowy zbiornik na paliwo o pojemności 30 m sześciennych (obecnie są to dwa zbiorniki na 7,5 m sześciennego i 18 m sześciennych ). Na lotnisku znajduje się dawny skład paliw, eksploatowany przez wojsko do 2004r., który został przez AMW wystawiony na sprzedaż. Jego obszar to 9, 533 hektarów na działce nr 1299/41. Nieruchomość posiada urządzona księgę wieczystą KW nr 24548. Działka jest ogrodzona, oświetlona, z doprowadzona siecią wodociągową i hydrantową p.poż, wewnętrznymi drogami dojazdowymi. Na terenie jest 20 budynków różnego przeznaczenia ( warsztat, magazyn, przepompownia MPS, punkty przyjmowania i wydawania paliw, i.in. ) o łącznej powierzchni użytkowej 777 m kwadratowych, 3 budowle (wiata, stojak na węże paliwowe, rampa wjazdowa MPS ) o łącznej powierzchni użytkowej 95 m kwadratowych. Pojemność wszystkich zbiorników paliwowych to 2 150 m sześciennych. Znajdują się tu także 3 zbiorniki p/poż o łącznej pojemności 110 m sześciennych.
Lotnisko musi posiadać odpowiedni certyfikat, a może go zdobyć dopiero wtedy, kiedy osiągnie odpowiedni standard bezpieczeństwa. Jednym ze standardów jest posiadanie lotniskowych służb ratowniczych i Babimost ten wymóg spełnia.

Wozy bojowe lotniskowych służb ratowniczych. 2008r.

Trzeba także dodać, że zgodnie z prawem część obszaru byłego lotniska woskowego porośnięty lasami został przekazany pod zarząd Lasów Państwowych i nie podlega innemu zagospodarowaniu.

Opracował Karol Placha Hetman