Lokomotywy Spalinowe 6Dg. Modernizacja SM42. 2021r.

Kraków 2021-12-09

Lokomotywa spalinowa NEWAG typu 6Dg. Modernizacja SM42.

Lokomotywa NEWAG 6Dg to jest głęboka modernizacja lokomotywy SM42 (6D). Lokomotywa SM42 była w Polsce bardzo udana i popularna. W okresie 1963 - 1992, łącznie zbudowano 1 822 lokomotyw SM42 i są one do chwili obecnej (2021 rok) eksploatowane. Są eksploatowane zarówno w spółkach powstałych z PKP jak i w firmach prywatnych, a także w kolejach zakładowych. Jednak czas biegnie nieubłaganie i lokomotywy te są już technicznie przestarzałe.

Dlatego w firmie NEWAG w Nowym Sączu są one modernizowane do typu 6Dg. W ramach moder­ni­za­cji ze sta­rej loko­mo­tywy SM42 (6D) pozostała tylko: ostoja, wózki napędowe z silnikami oraz zbiorniki paliwa. Te elementy poddane są generalnemu remontowi. Zbudowane jest nowe nadwozie lokomotywy. Lokomotywa otrzymała nowy agregat prądotwórczy. Zamontowany jest nowy amerykański silnik wysokoprężny firmy Cater­pil­lar typu C27, o mocy 708 kW (962 KM). Silnik jest 12-cylindrowy, widlasty. Silnik poprzez elastyczne sprzędło porusza prądnicę główną i pomocniczą. Prądnice się synchroniczne. Agre­gat prą­do­twór­czy wypo­sa­żono w chłod­nicę sil­nika i powie­trza doła­do­wa­nego oraz układ poboru powietrza i układu wydechowego. Zastosowano mikro­pro­ce­so­rowe ste­ro­wa­nie i dia­gno­stykę loko­mo­tywy. Lokomotywy 6Dg wyposażono w nowy układ hamulcowy. Napędy pomoc­ni­cze (napęd wen­ty­la­to­rów sil­ni­ków trak­cyj­nych oraz napęd sprę­żarki) reali­zują sil­niki  asyn­chro­niczne zasi­lane z prąd­nicy pomoc­ni­czej poprzez falowniki. Zasi­la­nie sil­ni­ków trak­cyj­nych reali­zuje prąd­nica trak­cyjna poprzez dio­dowy zespół prostowników. Lokomotywa 6Dg ma zastosowane mikroprocesorowe sterowanie. Na panelu maszynisty jest umieszczony monitor z diagnostyką lokomotywy. Sil­niki trak­cyjne LSa 430, zasi­lane są z prąd­nicy głów­nej syn­chro­nicz­nej za pośred­nic­twem pro­stow­nika diodowego.

Dla loko­mo­tywy 6Dg zapro­jek­to­wano cał­ko­wi­cie nową kabinę maszy­ni­sty wypo­sa­żoną w dwa ergo­no­miczne osobne sta­no­wi­ska maszy­ni­sty, do jazdy w przód i w tył. Stanowiska są wyposażone w wygodne fotele dla maszynisty. Pulpity sterownicze są podobne do tych w nowych lokomotywach. Dzięki niskiej masce lokomotywy widoczność z kabiny jest bardzo dobra, a w kabinie są panoramiczne szyby. Kabina jest ogrzewana i klimatyzowana. Kabinę można wyposażyć w szafkę, umywalkę, lodówkę i kuchenkę mikrofalową. Wejście do kabiny zapewniają drzwi do których dostęp jest z pomostu wokół lokomotywy. Kabina jest o 30 % większa od starej.

SM42-1282 6Dg. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
SM42-1282 6Dg. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

SM42-1282 6Dg. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
SM42-1282 6Dg. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

SM42-1282 6Dg. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
SM42-1282 6Dg. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Dane T-T lokomotywy 6Dg:

Układ osi Bo’Bo’. Typ wozów napędowych 1LN. Masa służbowa 73 000 kg. Nacisk osi na tor do 17 500 kg. Średnica kół 1,10 m. Długość całkowita 14,24 m. Szerokość 3,14 m. Wysokość 4,53 m. Prędkość maksymalna 90 km/h. Najmniejszy promień łuku torów 80 m. Typ silnika spalinowego CATERPILLAR C27. Widlasty o kącie rozwarcia 60 stopni. Liczba cylindrów 12. Moc silnika 708 kW (962 KM). Prędkość obrotowa nominalna 1800 obr/min. Jednostkowe zużycie paliwa 198 g/kWh. Zużycie paliwa na biegu jałowym 4,5 l/h. Masa silnika 2 400 kg. Prądnica główna typ Ghp 400M4C. Prądnica pomocnicza Ghp 315 S4K. Silniki trakcyjne LSa 430. Moc silnika trakcyjnego 173 kW. Masa silnika trakcyjnego 2 500 kG. Hamulec powietrzny SAB WABCO/ Knorr-Bremse. Klimatyzacja kabiny typu KL20E.

Opracował Karol Placha Hetman