Historia Konstrukcja Zestawienie

Lockheed Martin C-130 H 2010r.


Kraków 1.01.2011r.
316 Rozdział 24.03.2009r.
Lockheed Martin C-130 E Herkules 
Polska

Średni samolot transportowy.
Historia od dostarczenia pierwszego egzemplarza w dniu 24.03.2009r. do 31.12.2010r.

2009r.

Pierwsze tygodnie przebywania w Rzeczypospolitej C-130 nb 1501 upływały na dalszym szkoleniu personelu, przede wszystkim naziemnego. 
W dniu 26.05.2009r. rozpoczęto loty C-130 nb 1501. Jako pierwsza w powietrze wzbiła się załoga w składzie; I pilot jednocześnie dowódca 14 ELTr ppłk pilot Mieczysław Gaudyn, II pilot ( instruktor ) capt Pete Hughens ( jankes ), nawigator kpt Łukasz Maniak, technik załadunku ( loadmaster ) chor. Cyprian Waśniewski, technik pokładowy sierż Andrzej Kozera. Piloci przez 3 godziny 10 minut trenowali lądowanie i szybkie ponowne wzbicie się w powietrze, czyli tak zwany Konwojer.
W 2009r., w kolejnych tygodniach, trwało nadal szkolenie personelu 14 ELTr w zakresie eksploatacji i procedur związanych z użytkowaniem samolotów C-130 Herkules. W tym celu w dniach 16-14.06.2009r. w Powidzu przebywała 40 osobowa grupa żołnierzy ze 182 Skrzydła Transportowego Powietrznej Gwardii Narodowej stanu Illinois, którzy przybyli do Polski na pokładzie jankeskiego samolotu C-130 J Hercules.
Podczas Air Show 2009 w Radomiu samolot C-130 nb 1501 został publicznie pokazany i to w powietrzu jak i na wystawie statycznej. 


C-130 nb 1501 w locie podczas Air Show. Radom 29.08.2009r.
<!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f">


C-130 nb 1501 kołuje podczas Air Show. Radom 29.08.2009r.

Kolejny C-130 nb 1506. 2009r.
Jesienią 2009r. już było wiadomo, że kolejny C-130 dla Polski nie przyleci w tym roku. Jankesi poczuwając się do niedotrzymania warunków umowy podjęli jednostronnie decyzję przekazaniu SP RP innego samolotu.
W październiku 2009r. na lotnisku Okęcie wylądował kolejny C-130 nb 1506 Przeznaczony dla 14 ELTr. Jednak nie jest to kolejny z partii 4 następnych maszyn przewidzianych dla Polski. Dostawa drugiego, czyli C-130 nb 1502, dla Polski znacznie się opóźniła, dlatego kolejny samolot C-130 został leasingowany od jankesów celem prowadzenia szkolenia załóg. Maszyna przybyła z Ramstein, dużej bazy USAF na terenie niemiec.


C-130 nb RS 1299, który stał się Polskim C-130 nb 1506. Okęcie październik 2009r.

W dniu 20.10.2009r. ( 2.11.2009r. ) na Lotnisku Powidz ten samolot wylądował rozpoczynając służbę w Siłach Powietrznych Rzeczypospolitej.
Na przylot samolotu czekali: Dowódca 3. SLTr. gen. bryg. pil. Tadeusz Mikutel, Szef Szkolenia 3. SLTr. płk mgr inż. pil. Michał Erdmański, Dowódca 14. ELTr ppłk pil. Mieczysław Gaudyn, Z-ca Dowódcy 33. BLot. ppłk mgr inż. Andrzej Górnicki, Szef Wydziału Techniki Lotniczej 3. SLTr. ppłk mgr inż. Roman Bąk, Dowódca Dywizjonu Lotniczego ppłk mgr inż. Robert Nowak.
Załoga jankeska pozostała cały dzień w Polsce celem pokazania różnic w wyposażeniu miedzy tym samolotem, a samolotami zamówionymi przez SP RP. Szkolenie zakończono wspólnymi lotami z mieszanymi załogami. Zdaniem dowódcy 14 ELTr, ppłk. pil. Mieczysława Gaudyna, różnice w wyposażeniu nie są duże; to przecież ten sam samolot w tej samej wersji E, którą mamy w kraju od marca 2009r.. Oczywiście, są pewne niuanse, ale nie wzmagają one od naszego personelu zmiany wyuczonych nawyków i innego rozkładania uwagi w kabinie. 
Nie było to ostatnie lądowanie C-130 Hercules w Powidzu tego dnia. Na lotnisku gościł również C-130 z Ramstein, który zabrał jankeską załogę do bazy w niemczech.


C-130 nb RS 1299 / nb 1506 na Lotnisku Powidz. 20.10.2009r.

Na zdjęciu powyżej samolot ma jeszcze oznaczenia identyfikacyjne USAF. Po kilku dniach samolot otrzymał Polskie znaki rozpoznawcze. Zgodnie z umową samolot został leasingowany nieodpłatnie na 11 miesięcy. Głównym zadaniem maszyny będzie wspieranie procesu szkolenia kolejnych załóg samolotów C-130 Herkules. W kolejnych tygodniach trwały rozmowy ze stroną jankeską o przedłużeniu czasu eksploatacji. Samolot po zakończeniu misji w Polsce planowano wysłać do USA i go zakonserwować w bazie AMARC w Arizonie.

Kolejne szkolenie.
W listopadzie 2009r. przeprowadzono kolejne szkolenie Polskiego personelu C-130. Szkolił zespół lotników z Gwardii Narodowej Mobile Treaining Team (MTT) z Nashville. W czasie miesięcznego szkolenia instruktorzy przeprowadzili przygotowanie i treningi naziemne, a następnie szkolenie w powietrzu. Zadania w powietrzu załogi wykonywały w składach mieszanych. Podczas jednego lotu sprawdzano działania całej załogi od dowódcy po technika załadunku. Wykonywano zrzuty ładunków z uwzględnieniem specyfiki terenu oraz zrzuty z dużych i małych wysokości.
Z kolei w dniach 18-20.11.2009r. 3. Baza Lotnicza uczestniczyła w ćwiczeniach pod kryptonimem „RYBOŁÓW 09”. Ćwiczenia te miały na celu zgranie ćwiczących dowództw i pododdziałów. W ćwiczeniach brał udział jeden z dwóch nasz największy samolotów transportowych C-130 E Hercules, który wykonywał zadania transportowe, polegające na ewakuacji ludzi i sprzętu z zagrożonego obszaru.

C-130 nb 1506 załadunek. Ćwiczenia Rybołów 09. Powidz 18.11.2009r.

33 Baza Lotnicza.
Od marca 2009r. charakter lotniska ulega systematycznej przemianie. Od wielu miesięcy na lotnisku nie bazują już samoloty bojowe ( Su-22 ). Obecnie ( 2009r. ) do głównych zadań 33 Bazy Lotniczej należy zabezpieczenie i ubezpieczenie lotów bojowych statków powietrznych. Przede wszystkim 14 ELTr, eksploatującej samoloty M-28 Bryza i C-130 Herkules. Ale także licznych innych maszyn SP RP i innych państw NATO. Tyczyło się to głównie samolotów wykorzystujących Polskie poligony. Baza była utrzymywana w wysokiej gotowości bojowej i mobilizacyjnej. Przez ostatnie 10 lat Lotnisko Powidz było miejscem związanym z wieloma ćwiczeniami Polskich Sił Zbrojnych i innych sił NATO. Można się doliczyć blisko 50 takich ćwiczeń operacyjno-taktycznych. 33 Baza Lotnicza ze względu na położenie posiada predyspozycje i możliwości do przyjmowania wszelkich statków powietrznych; począwszy do samolotów szkolnych, szkolno-bojowych, bojowych, transportowych ( lekkich, średnich i ciężkich ), samolotów rozpoznawczych i dowodzenia powietrznego, rządowych-VIP.
W tym miejscu muszę napisać o zmarnowanej przez Polskie władze szansie, aby Lotnisko Powidz stało się bazą 1 HAW ( od 27.07.2009r. ) eksploatującej trzy C-17, z których korzysta także Wojsko Polskie.
Dowódca 33.Bazy Lotniczej - płk dypl. pil. Lesław Dubaj.
Zastępca dowódcy 33.Bazy Lotniczej - ppłk mgr inż. Andrzej Górnicki.
Szef Sztabu 33.Bazy Lotniczej - ppłk mgr inż. Piotr Miłończyk.
Rzecznik prasowy 33. BLot Powidz mjr Grzegorz Schmidt tel. /063/ 277-4121.
Adres: Jednostka Wojskowa 3293
ul.Witkowska 8
62-430 Powidz

Pierwsza misja bojowa PL C-130.
Zaangażowanie Wojska Polskiego w wojnę w Afganistanie musiało zaowocować wykorzystaniem Polskich samolotów C-130 w transporcie ładunków i żołnierzy w tamten rejon świata. Bez wątpienia takie loty musiały stać się misjami bojowymi. Atak na samolot był jak najbardziej realny.
Przygotowanie do lotu załodze i wszystkim zainteresowanym zajęło kilkanaście dni. Do lotu wytypowano samolot C-130 nb 1506, jeden z dwóch wówczas eksploatowanych. 
Wylot samolotu z lotniska w Powidzu nastąpił w dniu 14.12.2009r. Było to doniosłe wydarzenie dla 14 ELTr. Ten dzień był ważny dla personelu osobiście zaangażowanego w wykonanie pierwszej misji do Afganistanu. Samolot sprawdzony, załoga przygotowana, DS nawet nie nosił śladu nagłego ataku zimy, a jednak dało się wyczuć niepokój. Wreszcie samolot wykołował na pas, jeszcze tylko procedura przedstartowa i maszyna leniwie rozpoczęła start, płynnie odrywając się od DS.
Samolot szczęśliwie ukończył pierwszy lot do Afganistanu.

C-130 nb 1506 kołuje na DS. i odlatuje do Afganistanu. Powidz 14.12.2009r.

2010r.

Ocena programu Herkules.
W dniu 29.01.2010r. w 33 BLot gościła delegacja Polsko-jankeska zajmująca się programem C-130 Hercules. Briefing rozpoczął się w Dowództwie 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego, gdzie przybyłych gości przyjął Dowódca 3. SLTr gen. bryg. pil. Tadeusz Mikutel. 

Skład delegacji był następujący:
John W. Foncannon, LT Col, USAF, SAF/IA, Poland Country Director
Jack Gillham, LT Col, USAF, SAF/IA, Chief International Air Mobility Programs
Russell Hokanson, GS-12, Poland C-130, Poland Program Manager
ppłk mgr inż. Michał M. Marciniak, Koordynator programu ze strony MON
płk dypl. pil. Piotr Tusza, Koordynator programu ze strony DSP.
W spotkaniu uczestniczyli również: Dowódca 14. ELTr ppłk. pil. Mieczysław Gaudy, z-ca dowódcy 14. ELTr mjr pil. Cezary Zdebski.

Briefing dotyczył problemów i zagrożeń dla płynnego wdrażania nowego typu statku powietrznego do eksploatacji w Polskim lotnictwie. Po oficjalnym rozpoczęciu nastąpiły spotkania robocze. Przedstawiciele strony jankeskiej mieli możliwość wysłuchania inżynierów i techników, którzy przedstawili spostrzeżenia i uwagi proponując jednocześnie sposób rozwiązania. Wiele spostrzeżeń spotkało się ze zrozumieniem, zwłaszcza te dotyczące obiegu dokumentacji, które wynikają z pewnych przyzwyczajeń narodowych.
Jak do tej pory, przez niemal rok eksploatacji C-130, dzięki znakomitej pracy techników i inżynierów samoloty wykonują wszystkie zaplanowane zadania związane ze szkoleniem oraz transportem ludzi i sprzętu.
Kolejnym punktem wizyty była prezentacja założeń programu rozwoju samolotu przygotowana dla pilotów 14. ELTr, podczas którego przedstawiono tendencje rozwojowe dla samolotów C-130. Prezentacja dotyczyła przyszłości i kierunków, w jakich będzie zmierzał producent samolotów odpowiadając na zapotrzebowanie współczesnego lotnictwa transportowego.

Zdarzenie prawie wypadkowe C-130 nb 1506.
W dniu 5.02.2010r. Dowództwo Sił Powietrznych podało lakoniczny komunikat;
„Podczas lotu powrotnego z Afganistanu do Polski, samolot C-130 Hercules lądował awaryjnie na lotnisku w Mazār-e Sharīf. Załoga zgodnie z procedurami zabezpieczyła maszynę i oczekuje na przybycie Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, która stwierdzi, co było przyczyną usterki, przez którą samolot musiał lądować.”
Z dostępnych informacji wynika, że samolot wystartował z Lotniska Baghlam biorąc kurs na Polskę. Lądował na Lotnisku Mazār-e Sharīf odległym o około 150 km, od miejsca startu. Zdarzenie musiało wystąpić więc już podczas lotu, a nie zaraz po starcie.
Lądowania awaryjne, szczególnie w lotnictwie USAF, nie jest niczym niezwykłym. Ale o rzeczywistej powadze i zarazem grozie sytuacji mogliśmy przekonać się oglądając zdjęcia samolotu. ( Jankeskie fora internetowe ). Widać, iż samolot doznał wielu uszkodzeń, szczególnie struktury wewnętrznej. Należy sądzić, że na samolot musiała zadziałać siła przeciążenia ponad 4 g. Maszyna straciła znaczną część usterzenia poziomego. Według nieoficjalnych informacji, podczas lądowania załoga musiała ominąć górę. Mogło wówczas dojść do zahaczenia np. o drzewa i powstaniu kolejnych uszkodzeń. 
Wobec tego załoga wykazała się co najmniej dobrym opanowaniem maszyny. Uratowała życie i zdrowie swoje, pasażerów i ładunku.
Samolot C-130 nb 1506 ex 1299 został zbudowany w 1973r.. Jego pierwszą bazą była AB Clark na Filipinach. Uczestniczył w wojnie w Wietnamie. Później bazował w AB Yokota w Japonii. Uczestniczył w wojnach w Iraku. W 2007r. trafił do bazy Ramstein. Zakończył służbę w USAF w październiku 2009r. i został przekazany do Powidza. Mało prawdopodobne, aby samolot był w doskonałym stanie technicznym. 
Oba samoloty C-130 w PSP w okresie marzec 2009r. – styczeń 2010r. wylatały 255 godzin 16 minut. Stosunkowo niewiele. Głównie z uwagi na przestoje spowodowane brakiem części zamiennych. Nowo produkowane C-130 znacznie równią się strukturą i wyposażeniem. 
Niestety przez rok czasu nie uzyskaliśmy wyjaśnienia co do przyczyn tego zdarzenia. Przy tak słabym ministrze obrony narodowej Bogdanie Klichu, nic mnie nie dziwi. Pan Bogdan Klich jest psychiatrą i Lotnictwa Wojskowego nie rozumie. Muszę pozostać przy domniemaniu zmęczenia materiałowego głównych dźwigarów w centropłacie. Te elementy są właśnie wymieniane we wszystkich pięciu maszynach zakontraktowanych na początku. W C-130 nb 1506 nie były wymieniony, a samolot miał 37 lat. 

C-130 nb 1506 uszkodzony lewa burta i skrzydło. 5.02.2010r.

C-130 nb 1506 uszkodzony prawa burta i skrzydło. 5.02.2010r.

C-130 nb 1506 uszkodzone prawe powodzie. 5.02.2010r.

C-130 nb 1506 uszkodzone usterzenie poziome. 5.02.2010r.

Kolejny C-130 nb 1502 w Powidzu.
W dniu 25.04.2010r. na Lotnisku Powidz wylądował drugi z pięciu zakontraktowanych samolotów, który przeszedł kompleksowy remont. Niemal dokładnie rok po dostarczeniu pierwszej maszyny C-130 nb 1501.. Obecna maszyna jest trzecią, którą eksploatowały PSP. Druga maszyna C-130 nb 1506 ( dodatkowa ) została utracona. Nowy C-130 otrzymał nb 1502. Na lotnisku jankeską załogę witali; Dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego gen. bryg. pil. Tadeusz Mikutel, Z-ca d-cy 33. BLot ppłk Andrzej Górnicki oraz D-ca 14 ELTr ppłk pil. Mieczysław Gaudyn.
Samolot wystartował z zakładów remontowych L3 w Waco w stanie Teksas z międzylądowaniami na Bermudach i Azorach oraz w jankeskiej bazie w Ramstein.
Przewidywany czas wdrożenia samolotu do służby w Polskich Siłach Powietrznych będzie wynosił około 3 – 4 tygodni. Jest to związane z czynnościami związanymi z przeglądem technicznym przeprowadzonym przez Polskich techników oraz procedurami celnymi.

C-130 nb 1502. Powidz 25.04.2010r.

Przemianowanie 33 BLot, na 33 Bazę Lotnictwa Transportowego.
W dniu 18.05.2010r. w Powidzu odbyła się uroczystość 10 –lecia powstania 33 Bazy Lotniczej. Do schoronohangaru gdzie przygotowano ołtarz do ceremonii mszy św. przybyły między innymi: delegacja 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego z gen. bryg. pil. Tadeuszem Mikutelem, delegacje zaprzyjaźnionych władz samorządowych Gniezna, Witkowa i Słupcy, a także liczne grono sympatyków jednostki oraz zaproszone media. Po zakończonym nabożeństwie odprawionym w intencji obecnych i byłych pracowników 33 Bazy Lotniczej, miał odbyć się przemarsz pododdziałów na główną płaszczyznę lotniska, gdzie usytuowano główną trybunę w scenografii samolotów znajdujących się na wyposażeniu bazy. Niestety aura tak jak w całej Polsce, nie oszczędziła zebranych. Strumienie rzęsistego deszczu skłoniły organizatorów do zmiany planów i przeprowadzenia uroczystego apelu w lotniczym hangarze. W czasie apelu, dowódca 33 Bazy Lotniczej płk dypl. pil. Lesław Dubaj przedstawił zarys dziesięcioletniej historii, wspomniał jej byłych dowódców oraz nawiązał do przyszłości Bazy.
Już wówczas było wiadomo, iż w dniu 31.05.2010r. 33 Baza Lotnicza przejdzie do historii i otworzy rozdział dla 33. Bazy Lotnictwa Transportowego.
Powstała jednostka, w której struktury weszły eskadry C-130, M-28, eskadra działań specjalnych, grupa ratownictwa lotniczego. Jednocześnie 14 ELTr stała się jednostką podległą 33 BLotTr. Przemiana ta wpisuje się w przeprowadzana od kilku lat reorganizację struktur PSP. Podobnie stało się z 8 BLot i 13 ELTr. Powołano do istnienia 8 Bazę Lotnictwa Transportowego. W ten sposób kończy się okres dwuwładzy na lotniskach. Chociaż osobiście wolałem, gdy pierwsze skrzypce grał komponent lotniczy ( samoloty ), a nie komponent lotniskowy, jak jest obecnie. No cóż. Samolotów coraz mniej i lotniska także likwidujemy. 
Od 1.06.2010 r. głównym zadaniem 33 BlotTr nie będzie już tylko zabezpieczenie logistyczne eskadr, ale przede wszystkim realizacja szkolenia lotniczego i zabezpieczenie zadań transportowych na rzecz Sił Zbrojnych RP – powiedział płk Lesław Dubaj.
Następnie głos zabrał gen. bryg. pil. Tadeusz Mikutel, który podziękował dowódcy bazy oraz kadrze i pracownikom wojska za duże zaangażowanie w wykonywaniu zadań służbowych oraz odczytał podziękowania i wręczył symboliczny puchar od pełniącego obowiązki Dowódcy Sił Powietrznych gen. dyw. dr. Krzysztofa Załęskiego.
Jubileuszową uroczystość uświetniła Kompania Reprezentacyjna Sił Powietrznych, a krótki koncert w wykonaniu Orkiestry Wojskowej Sił Powietrznych z Koszalina, w pełni zrekompensował zebranym kaprysy pogody.

W dniu 1.06.2010r. odbyła się uroczystość przekształcenia bazy, połączona z Dniem Otwartym. Lista gości przybyłych na Lotnisko Powidz była bardzo długa. Czyżby pozostały nam tylko uroczystości zmian nazwy jednostek lub ich likwidacji? Dowódcę Sił Powietrznych reprezentował Szef Szkolenia Sił Powietrznych gen. dyw. pil. dr Anatol Czaban. Wśród przybyłych był również Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, przedstawiciele władz powiatowych i samorządowych, przedstawiciele Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Pożarnej. Dowódcy zaprzyjaźnionych oraz podległych jednostek z całego kraju. Zaproszono także dzieci i młodzież, wszak 1 czerwiec to Dzień Dziecka.
Podczas uroczystej zbiórki obowiązki dowódcy 33. Bazy Lotniczej w Powidzu zdał dotychczasowy Dowódca płk dypl. pil. Lesław DUBAJ. Natomiast płk dypl. pil. Maciej TRELKA poprzez symboliczne wręczenie sztandaru przejął dowodzenie 33. Bazą Lotnictwa Transportowego.
Dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego gen. bryg. pil. Tadeusz MIKUTEL podziękował odchodzącemu płk dypl. pil. Lesławowi DUBAJOWI za trud i wysiłek włożony we wzorowe funkcjonowanie 33. BLot oraz życzył wszelkiej pomyślności na nowym stanowisku w strukturach Sił Powietrznych. Następnie zwrócił się do nowego Dowódcy 33. BLotTr płk dypl. pil. Macieja TRELKI życząc mu wiele wytrwałości, lotniczego szczęścia w codziennej ciężkiej i żmudnej pracy. Głos zabrał również gen. dyw. pil. dr Anatol Czaban, który odczytał specjalny list Dowódcy Sił Powietrznych gen. broni pil. Lecha MAJEWSKIEGO skierowany do uczestników dzisiejszej zbiórki. Defilada pododdziałów, którą osobiście poprowadził Szef Szkolenia 3. SLTr płk pil. Michał ERDMAŃSKI zakończyła oficjalne uroczystości.
Oprócz oficjalnej ceremoni zorganizowano także wystawę sprzętu lotniczego z samolotami M-28, C-295 M i C-130.


C-130 nb 1501 Powidz 1.06.2010r.

Kolejne ćwiczenia.
W dniach 20-25.06.2010r. na Lotnisku Powidz trwały ćwiczenia Joint Eagle 10. W skład lotniczego komponentu wchodziły dwa C-130 J z 86 AW z Ramstein ( USAF ) oraz Polski C-130 E z 14 ELTr. Podczas tych ćwiczeń zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Dowódcą 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego gen. bryg. pil. Tadeuszem Mikutelem, a Dowódcą 86 Airlift Wing BrigGen Markiem Dillonen.

Kolejny C-130 nb 1507.
W dniu 15.10.2010r. o godzinie 14;00 wylądował kolejny C-130 E który będzie służył w PSP. Samolot otrzymał nb 1507. został dostarczony przez USAF w zamian za utracony C-130 nb 1506. W tym momencie w Powidzu bazowały trzy samoloty; nb 1501, 1502, 1507.

C-130 nb 21856 podczas lądowania w Powidzu, 15.10.2010r. Po kilku dniach otrzymał nb 1507.

Kolejny C-130 nb 1503.
W dniu 16.11.2010r. o godzinie 16;15 na Lotnisku Powidz wylądował trzeci z pięciu zakontraktowanych samolotów C-130. Samolot ten otrzymał nb 1503 ex 1272. Maszyna ta podobnie jak i poprzednie przez kilka tygodni przechodziła sprawdzenie stanu technicznego, formalności celne i wpis do rejestru statków powietrznych. 
W tym momencie na stanie PSP mieliśmy cztery samoloty C-130 nb 1501, 1502, 1507 ( leasingowany do października 2011r. ) i 1503. Pozostałe; nb 1504 ma przybyć w czerwcu 2011r., nb 1505 ma przybyć w grudniu 2011r.

C-130 Powidz 16.11.2010r. Samolot ma nb 1272, a otrzyma nb 1503. Maszyna stoi na tle nowego hangaru który w 2011r. będzie oddany do użytku.

Trzeba zwrócić uwagę, że zapotrzebowanie na transport wykonywany przez C-130 w PSP jest coraz większy. W pierwszym okresie maszyny nie wykonywały lotów na rzecz gospodarki narodowej, gdyż Wojsko Polskie ma duże potrzeby. Jest to związane z dużym zaangażowaniem Polskich Sił Zbrojnych na granicami Rzeczypospolitej. Wynika to ze zobowiązań podjętych przez nasz kraj w chwili przystąpienia do NATO. Tradycyjnym jest już kierunek do Afganistanu, z misjami wspierania PKW. Maszyny latają także do Iraku i Gruzji. W Europie główny kierunek to Hiszpania i Wielka Brytania, czyli tam gdzie ćwiczą Polskie Jastrzębie. 
Co się tyczy Polskich załóg, to uzyskują one coraz większe doświadczenie i stają się równorzędnymi lotnikami do pilotów jankeskich. Wykonany w dniu 5.02.2010r. manewr awaryjnego lądowania, potwierdził dobre wyszkolenie Polskich Lotników. 
Można sobie tylko życzyć, aby MON przestało już systematycznie ograniczać nakłady na PSP i godnie wynagradzały tych którzy strzegą naszego bezpieczeństwa. 

Opracował Karol Placha Hetman