Historia Konstrukcja Zestawienie

Jakowlew Jak-23. Najstarszy pomnik lotniczy w Polsce. 2017r.