Historia Konstrukcja Zestawienie

Instytut Lotnictwa JK-1 Trzmiel. 1957r.

Kraków 7 wrzesień 2018 rok

150b Rozdział 1957 rok

Instytut Lotnictwa JK-1 Trzmiel

Polska

Zestawienie

 

Zbudowano trzy prototypy. Jeden pozostały znajduje się w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

 

Opracował Karol Placha Hetman