Historia Konstrukcja Zestawienie

Iliuszyn Ił-14 1955r.Kraków 17.10.2008r.
125b Rozdział 01.06.1955r.
Iliuszyn PL Ił-14
Polska

Samolot transportowy. Następca samolotu Ił-12.

Dla PLL LOT

1 Ił-14 P rejestracja SP-LNA zakupiony w ZSRS dla LOT w 1955r.

2 Ił-14 P rejestracja SP-LNB nr 4340510 (?) zakupiony w ZSRS dla LOT w dniu 4.07.1955r. W 1967r. samoloty zostały przebudowany dla celów aerofotogrametrii i przejęty przez 
Państwowe Przedsiębiorstwo Fotogrametrii. W dniu 22.08.1974r. samolot został sprzedany Przedsiębiorstwu Usług Lotniczych. Została na nim zamontowana aparatura pomiarowa kontroli 
naziemnych urządzeń ILS / VOR. Kończy żywot na Okęciu ( 2008r. ).

3 Ił-14 P rejestracja SP-LNC zakupiony w ZSRS dla LOT w 1955r. Ewentualnie jest to VEB Ił-14 P nr 4340509 zakupiony w NRD.

4 Ił-14 P rejestracja SP-LND zakupiony w ZSRS dla LOT w 1955r.

5 Ił-14 P rejestracja SP-LNE nr 6341602 (?) zakupiony w ZSRS dla LOT w 1956r. W 1967r. samoloty zostały przebudowany dla celów aerofotogrametrii i przejęty przez Państwowe 
Przedsiębiorstwo Fotogrametrii. Kończy żywot na Okęciu ( 2008r. ).

6 Ił-14 P rejestracja SP-LNF zakupiony w ZSRS dla LOT w 1956r.

7 VEB Ił-14 P rejestracja SP-LNG nr 1480310 (?) zakupiony w NRD dla LOT w 1957r. Na początku 70-tych lat, został wyposażony w specjalną aparaturę pomiarową, służącą do badań 
struktury pola elektromagnetycznego oraz analizy widma sygnałów emitowanych przez źródła lotnicze.

8 VEB Ił-14 P rejestracja SP-LNH nr 14803012 (?) zakupiony w NRD dla LOT w 1957r.

9 VEB Ił-14 P rejestracja SP-LNJ zakupiony w NRD dla LOT w 1957r.

10 VEB Ił-14 P rejestracja SP-LNK zakupiony w NRD dla LOT w 1957r.

11 VEB Ił-14 P rejestracja SP-LNL nr 14803017 (?) zakupiony w NRD dla LOT w 1957r.

12 VEB Ił-14 P rejestracja SP-LNM nr 14803010 (?) zakupiony w NRD dla LOT w 1957r. Prawdopodobnie także przebudowany na samolot Fotogrametryczny, gdyż otrzymał malowanie jak 
popularna Papuga. Po zakończeniu eksploatacji w latach 90-tych składowany w Lublinku z przerobioną rejestracją na SP-ENM, a później jako kawiarenka w miejscowości Boguchwała ( 
2004r., 2006r. ). 

13 AV-14 / Ił-14 PT rejestracja SP-LNN nr 703108 zakupiony w Czechosłowacji dla LOT w 1957r. 

14 VEB Ił-14 P rejestracja SP-LNO wypożyczony dla LOT w latach 1963r. – 1964r.

15 VEB Ił-14 P rejestracja SP-LNP wypożyczony dla LOT w latach 1963r. – 1964r.

16 VEB Ił-14 P rejestracja SP-LNR wypożyczony dla LOT w latach 1963r. – 1964r.

Dla wojska zakupiono 17 maszyn Ił-14 produkcji sowieckiej i niemieckiej. 
Samoloty Ił-14 w wojsku początkowo otrzymywały numery porządkowe, trzycyfrowe. Później otrzymały numery czterocyfrowe, będące końcówkami numerów seryjnych. Generalnie samoloty 
Ił-14 w wojsku eksploatowano do końca 80-tych lata. Ostatnia maszyna została spisana ze stanu w 1997r.

1 Ił-14 S nb 001 dla wojska.

2 Ił-14 nb 002 dla wojska. Służył w Dęblinie do szkolenia nawigatorów, początkowo jednego, a po modernizacji aż 6 jednocześnie. 

3 Ił-14 nb 003 dla wojska.

4 Ił-14 S nb 004 dla wojska.

5 Ił-14 TD nb 005 dla wojska.

6 Ił-14 TD nb 006 dla wojska.

7 Ił-14 nb 007 dla wojska.

8 Ił-14 nb 008 dla wojska.

9 Ił-14 nb 009 dla wojska.

10 Ił-14 S nb 010 dla wojska. Salonka.

11 Ił-14 E dla wojska. Specjalistyczna wersja do prowadzenia rozpoznania elektronicznego nad wodami Bałtyku. Prawdopodobnie całkowicie wyposażony w Polsce, czyli kupiony jako 
zwykły samolot transportowy. Oprócz regulaminowo rozmieszczonych szachownic, na kadłubie nie miał żadnych napisów. Eksploatowany głównie w 60-tych latach. Jeden z najbardziej 
strzeżonych samolotów w Polsce.

12 Ił-14 nb 0606 nr 14800606 dla wojska. Po zakończeniu służby trafił do USA. 

13 Ił-14 nb 0916 nr 14800916 dla wojska. Po zakończeniu służby w Lublinku.

14 Ił-14 T nb 3054 nr 14803054 dla wojska. Samolot trafił do muzeum w Skarżysku Kamiennym.

15 Ił-14 P nb 3073 dla wojska. Po zakończeniu eksploatacji jako kawiarenka w miejscowości Lutcza ( 2004r. ). 

16 Ił-14 S nb 3078 dla wojska. Salonka. Samolot wyprodukowano w NRD. Na stanie 36 Pułku Lotnictwa Specjalnego. Po zakończeniu służby w muzeum w Czyżynach ( 2005r. 2008r. ). 
Sporadycznie udostępniane jest do zwiedzania jego wnętrze.

17 Ił-14 dla wojska.

Opracował Karol Placha Hetman