Historia Konstrukcja Zestawienie

Główny Instytut Lotnictwa SP-GIL. 1950r.

Kraków 11 wrzesień 2018 rok

080b Rozdział 4 kwietnia 1950 rok

Główny Instytut Lotnictwa SP-GIL (BŻ-1 GIL)

Polska

Zestawienie 

 

Zbudowano tylko jeden prototyp SP-GIL, który można oglądać w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

 

Opracował Karol Placha Hetman