Historia Konstrukcja Zestawienie

F-16 Jastrząb 2007r.


Kraków 1.01.2008r.
315 Rozdział 2006.12.14.
Lockheed Martin PL F-16 C, D Block 52 + Jastrząb 
Polska

Eksploatacja PL F-16 Jastrząb
Pierwszy rok eksploatacji, od 8.11.2006r. do 31.12.2007r.
Konstrukcja

<!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f">


Jastrząb F-16 C nb 4052 Krzesiny 26.06.2007r. Zdjęcie Karol Placha Hetman.

Opracował Karol Placha Hetman