50 Pułk Lotnictwa Szturmowego w Elblągu 1952r.-1952r.

Kraków 7.12.2013r.

50 Pułk Lotnictwa Szturmowego w Elblągu

1952r.-1952r.

 

Historia 50 PLSz

Imperialistyczne zapędy moskwy, a przede wszystkim wojna w Korei, doprowadziły do przymuszenia Polski przez kreml, do rozwoju zbrojeń ponad potrzeby obronne kraju. W ich ramach powołano do istnienia 13 Dywizję Lotnictwa Szturmowego. Na miejsce stacjonowania wybrano Elbląg. W tym czasie na tamtejszym lotnisku (od 1948r.) stacjonował już 6 Pułk Lotnictwa Szturmowego. Nowy związek taktyczny (13 DLSz) utworzono z początkiem 1952r.. Otrzymał numer JW. 4802 i podlegał bezpośrednio pod Dowództwo Wojsk Lotniczych. Dowódcą 13 DLSz mianowano ppłk pil. Dymitr Smirnow, moskala w mundurze żołnierza Wojska Polskiego. Było to zgodne z rozkazem ministra obrony narodowej nr 0096/Org. z 11.12.1951r..

 

13 Dywizja Lotnictwa Szturmowego w swoim składzie miała mieć;

5 Pułk Lotnictwa Szturmowego – Elbląg

50 Pułk Lotnictwa Szturmowego – Elbląg (nowo tworzona)

51 Pułk Lotnictwa Szturmowego – Gdańsk-Wrzeszcz (nowo tworzona)

66 Kompania Łączności – Elbląg

56 Ruchome Warsztaty Remontu Lotnictwa – Elbląg

 

Na podstawie tego samego rozkazu Nr 0096/Org. Ministra Obrony Narodowej z dnia 11.12.1951r. został sformowany 50 Pułk Lotnictwa Szturmowego. Jednostka została zorganizowana w garnizonie Elbląg, na Lotnisku Elbląg. Pierwszy rozkaz dowódcy 50 PLSz został wydany w dniu 1.05.1952r.. Jednostkę sformowano według etatu Nr 6/104 o stanie 307 żołnierzy i 2 pracowników kontraktowych. Jednostka otrzymała Nr JW. 4697. Pułk wchodził w skład 13 Dywizji Lotnictwa Szturmowego.

Jako uzbrojenie nowej jednostki przewidywano szturmowe Ił-10.

Katastrofalna sytuacja gospodarcza wyniszczonego wojną kraju spowodowała, że nie można było zrealizować zamierzonego planu. Już w dniu 19.11.1952r. został wydany rozkaz Nr 0078/Org. Ministra Obrony Narodowej, który nakazywał w terminie do 20.12.1952r., rozformowywać 50 Pułk Lotnictwa Szturmowego oraz 13 Dywizję Lotnictwa Szturmowego. 51 Pułku Lotnictwa Szturmowego nawet nie zaczęto formować.

W tym czasie 5 PLSz już otrzymał rozkaz zmiany miejsca stacjonowania na lotnisku w Bydgoszczy. Ta decyzja była spowodowana wymianą samolotów Ił-10 na samoloty MiG-15/Lim-1, które nie bardzo nadawały się do eksploatacji z lotnisk gruntowych.

 

Opracowała Karol Placha Hetman