47 Pułk Lotnictwa Łącznikowo-Sanitarnego. Szkolny Pułk Śmigłowcowy

Kraków 22.11.2014r.
47 Pułk Lotnictwa Łącznikowo-Sanitarnego.

15.05.1963r. - 1974r.

47 Szkolny Pułk Śmigłowców.

1974r. - 31.12.2000r.


47 Pułk Lotnictwa Łącznikowo-Sanitarnego został sformowany na mocy zarządzenia Szefa Sztabu generalnego Wojska Polskiego Nr 09/ Org z dnia 16.01.1963r. Rozkaz MON ukazał się w dniu 9.02.1963r.

Pułk został sformowany w dniu 15.05.1963r., w Radzyniu Podlaskim. Jego bazą stały się rozformowane jednostki;

  • 52 Pułk Szkolny,

  • 27 Eskadr Lotnicza z Przasnysza,

  • 4 Eskadra Lotnicza z 36 Specjalnego Pułku Lotniczego z Okęcia,

47 Pułk otrzymał na wyposażenie śmigłowce SM-1, SM-2, Mi-4 oraz samoloty Jak-12.

Pułk został przebazowany na miejsce stałej dyslokacji, jakim było Lotnisko Modlin.

Pułk realizował loty na rzecz wojska, loty sanitarne, loty na potrzeby topograficzne, brał udział w akcjach ratowniczych, działał na rzecz gospodarki narodowej oraz zabezpieczał ćwiczenia na poligonach wojsk lądowych.

W dniu 23.08.1964r., Pułk otrzymał sztandar ufundowany przez społeczeństwo powiatu płońskiego (Ziemi Płońskiej).

W 1974r., zmieniła się rola Pułku. Z uwagi na zapotrzebowanie na loty wykonywane przez śmigłowce znacznie wzrosło. Wojsko Polskie zakupiło znaczna ilość nowych maszyn. Głównym zadaniem 47 Pułku stało się przeszkadzanie nowych lotników na pilotów śmigłowcowych. Pułk rozpoczął szkolenie lotnicze podchorążych Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej i kadetów Szkoły Chorążych Personelu Latającego Wojsk Lotniczych w Dęblinie. Podjęto także szkolenie lotników wojskowych z zagranicy. Dlatego 47 Pułk zmienił nazwę na 47 Szkolny Pułk Śmigłowców. Według innych źródeł zmiana nazwy nastąpiła już w 1969r.

Od 1976r., do 47 Pułku na wyposażenie są wprowadzane w znacznych ilościach śmigłowce produkowane w Polsce typu Mi-2.

Śmigłowce te były na wyposażeniu 47 Pułku do chwili jego rozformowania.

W dniu 4.11.1977r., 47 Szkolny Pułk Śmigłowców został przebazowany na miejsce nowego stacjonowania; Lotnisko Nowe Miasto Nad Pilicą.

Od 1993r., na wyposażenie 47 Szkolnego Pułku Śmigłowców zostały wprowadzone Polskie śmigłowce W-3 Sokół. Po 1993r., 47 Pułk eksploatował śmigłowce W-3 Sokół o nr taktycznych; 0415, 0417, 0418, 0419, 0501, 0502, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0701, 0702. W związku z reorganizacją Polskiego Wojska związaną z wstąpieniem do NATO, 47 Szkolny Pułk Śmigłowców z dniem 31.12.2000r., został rozformowany. Stało się na podstawie decyzji szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Nr 89 z dnia 10.09.1999r.

W ciągu swojej działalności szkolnej 47 Pułk wyszkolił 950 podchorążych i kadetów Polskiego Wojska i 187 uczniów zagranicznych.

Odznaka 47 Szkolnego Pułku Śmigłowcowego. Odznaka o wymiarach 31x24 mm przedstawia srebrnego orła z rozpostartymi skrzydłami trzymającego w szponach emaliowaną, błękitną szarfę z datą powstania pułku 15 05 1963. Pod szarfą umieszczona jest biało-czerwona szachownica lotnicza, na której znajduje się napis 47 szpś. Odznakę zaprojektował Wojciech Mąkala.


Opracował Karol Placha Hetman