45 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego, Myśliwsko-Szturmowego, Szkolno-Bojowego w Babimoście. 1956r.-1992r.

Babimost 2008-01-27

45 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego.

45 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego.

45 Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy.

1956 rok – 1992 rok.

Historia 45. PLM.

Nowa organizacja lotnictwa. 1957 rok.

W 1955 roku, został powołany do życia Układ Warszawski. W związku z tym okazała się konieczna zmiana organizacyjna Polskiego Lotnictwa Wojskowego. W dniu 30.04.1956 roku, szef sztabu Generalnego Wojska Polskiego polecił dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju sformować, w terminie do dnia 1.10.1956 roku, na lotnisku w Babimoście 45. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego. Lotnisko w Babimoście rozbudowano w 1954 roku. Pułk powołał do życia Rozkaz Ministra Obrony Narodowej z dnia 6.07.1957 roku. 45. Pułk rozpoczął funkcjonowanie od dnia 10.10.1957 roku, na lotnisku w Babimoście, kiedy to na lotnisku wylądowała 3. Eskadra 1. PLM „Warszawa”, pod dowództwem por. pilota Jana Malickiego. Eskadra ta była zalążkiem nowego Pułku.

Pułk miał na wyposażeniu myśliwce typu MiG-15. W lipcu 1957 roku, 45. PLM został podporządkowany pod 3. Korpus Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju.

Lim-2 nb 1809 nr 1B 18-009. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Lim-2 nb 1809 nr 1B 18-009. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Opis zdjęcia: Samolot Lim-2 nr 1B 18-009 / 1809, był użytkowany w 45. PLM w Babimoście. Po służbie został przekazany do muzeum w Drzonowie.

W 1960 roku, 3. Korpus OPL OK, z dowództwem we Wrocławiu, posiadał w swoim składzie; 3. PLM we Wrocławiu, 38. PLM w Powidzu, 45. PLM w Babimoście, 62. PLM w Krzesinach. Dodatkowo 3. Korpus posiadał; 44. Eskadra Lotnictwa Łącznikowego (Wrocław), 14. Pułk Artylerii OPL (Wrocław), 98. Pułk Artylerii OPL (Poznań), 18. (Poznań-Ławica), 22. (Wrocław-Strachowice) Bataliony Radiotechniczne.

W 1960 roku, 45. Pułk otrzymał sztandar.

45 PLM nie należał do pułków pierwszorzędnych w Lotnictwie Polskim, a nawet w strukturach OPL OK. Było to o tyle istotne, że wskazuje, iż 45. Pułk nigdy nie otrzymywał najnowszych samolotów. W Pułku samoloty myśliwskie kończyły swoje resursy i były spisywane ze stanu. W 3. Korpusie OPL OK prym wiodły pułki z Krzesin i Starachowic. W międzyczasie 38. PLM w Powidzu zmienił miejsce swojego bazowania i charakter.

45 PLM został wyposażony w myśliwce typu MiG-15, MiG-15 bis, Lim-1 pozyskane z innych pułków lotniczych. Pułk gotowość bojową uzyskał w 1960 roku.

W dniu 21.07.1961 roku, na lotnisku w Babimoście przebywał z gościnną wizytą pierwszy kosmonauta świata sowiet Jurij Gagarin. Na pamiątkę tego wydarzenia w płytę lotniska wmurowano tablicę pamiątkową.

1969 rok.

W drugiej połowie 60-lat nastąpiły kolejne ważne zmiany w Polskim Lotnictwie Wojskowym. Dotyczyły one głównie Lotnictwa Operacyjnego. W listopadzie 1969 roku, 45. PLM został włączony do Dowództwa Wojsk Lotniczych i zmienił przeznaczenie na pułk myśliwsko-szturmowy.

W składzie Dowództwa Wojsk Lotniczych znajdowała się 16. Dywizja Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego, która w 1969 roku, zmienia nazwę na 2. Brandenburską Dywizję Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego. W jej składzie znalazły się; - 3. PLM-B z Bydgoszczy z samolotami Su-7, - 6. PLM-Sz z Piły, połączony z 51. PLM-Sz, z samolotami Lim-6 bis, - 8. PLM-Sz z Mirosławca, oznaczony poprzednio 53. PLM-Sz, z samolotami Lim-6 bis, - 45. PLM-Sz z Babimostu.

45 PLM-Sz otrzymał na wyposażenie pierwsze samoloty szturmowe Lim-6 bis. 45. PLM-Sz z czasem stał się bardziej Pułkiem szkolno-bojowym. Do niego trafiali młodzi piloci prosto po szkole i dopiero po uzyskaniu pierwszych stopni wyszkolenia bojowego często przechodzili do służby w Pile lub Mirosławcu.

1972 rok.

Ten system organizacyjny nie przetrwał jednak długo. Już w 1972 roku, nastąpiła kolejna zmiana. 2. Brandenburska DLM-Sz zmieniła swoje zadania i stała się szturmowo-rozpoznawczą. Dlatego też zmieniła nazwę na 2. Dywizję Lotnictwa Szturmowo-Rozpoznawczego i otrzymuje pod dowództwo pułki; 21. PLRTiA z Sochaczewa. Ze struktur ubył 3. PLM-B z Bydgoszczy, który przeszedł pod bezpośrednie dowództwo Wojsk Lotniczych. Ubył także 8. PLM-Sz z Mirosławca. Nasz bohater, 45. PLM-Sz pozostał.

Tak więc, 2. DLSz-R miał w składzie; - 6. PLM-Sz z Piły, - 45. PLM-Sz z Babimostu, - 21. PLRTiA z Sochaczewa, - 47. Eskadrę Lotnictwa Łącznikowego.

1982 rok.

W 1982 roku, wszystkie pułki myśliwsko-szturmowe zmieniły zadania na myśliwsko-bombowe. Było to związane z perspektywą przyjęcia na Polskie uzbrojenie samolotów szturmowych Suchoj Su-22. Dlatego 2. DLM-B miał w składzie; - 6. PLM-B z Piły, - 45. PLM-B z Babimostu, - 21. PLM-B z Sochaczewa, który jednak nadal głównie wykonywał zadania rozpoznawcze i w 1985 roku, nadal miał nazwę 21. PLB-R, - 47. ELŁ.

W okresie 1980 rok - 1988 rok, w 45. Pułku odbywały się szkolenia podchorążych z Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie.

1988 rok.

Około 1985 roku, było pewne, że 45. PLM-B w Babimoście nie otrzyma na wyposażenie nowych samolotów myśliwsko-bombowych typu Su-22. Dlatego w 1988 roku, 45. Pułk został przemianowany na 45. Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy.

W 1991 roku, 45. LPSzk-Boj miał na swoim stanie 24 samoloty Lim-6 bis i 5 samolotów SB Lim-2.

Lim-6 bis nr 1J 06-35 / 635. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Lim-6 bis nr 1J 06-35 / 635. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Opis zdjęcia: Lim-6 bis R nr 1J 06-35 / 635. Samolot był dodatkowo wyposażony w aparat fotograficzny. W dniu 1964-03-13 roku, samolot został przekazany do 21. PLRT w Sochaczewie. Następnie został przekazany do 45. Pułku w Babimoście. Po służbie został przekazany do Muzeum w Drzonowie. Samolot jest uzbrojony w dwa zasobniki UB-16 dla niekierowanych pocisków rakietowych, dwie armatki (działka) kalibru 23 mm i jedną armatkę (działko) kalibru 37 mm. Dodatkowo samolot ma dwa dodatkowe zbiorniki paliwa 2 x 400 litrów, wykonane z tworzywa sztucznego.

Rozformowanie 45. LPSzk-Boj. 1992 rok.

Rozformowanie 45. LPSzk-Boj nastąpiło razem z wyczerpaniem resursów ostatnich samolotów Lim-6 bis / M z końcem 1992 roku. 45. Pułk był ostatnią jednostką lotniczą użytkującą ten typ Polskiego samolotu szturmowego. W lutym 1992 roku, zakończono szkolenie lotnicze, a w dniu 22.08.1992 roku, pożegnano uroczyście sztandar Pułku. Szkolenie lotnicze Pułk zakończył na samolotach Lim-6 bis / M.

Z dniem 1.09.1992 roku, rozkazem MON została powołana nowa jednostka-komenda Obsługi Lotniska jako JW. 2784. Od dnia 1.01.2000 roku, funkcjonowała w składzie 21. Bazy Lotniczej, a następnie 33. Bazy Lotniczej jako lotnisko Nr 2. Z dniem 31.12.2004 roku, Jednostka Wojskowa w Babimoście uległa całkowitej likwidacji. Tradycję i historię rozwiązanej jednostki lotniczej kultywuje Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego. Instytucja ta jest stowarzyszeniem i działa od 27.03.1981 roku. Stowarzyszenie objęło opieką symbole lotnicze pozostałe po Jednostce oraz częścią wojskową Izby Pamięci.

Lotnisko Babimost.

Lotnisko leży w odległości około 5 km od miasta Babimost w kierunku północno-zachodnim. Ma współrzędne 52,08 N 15,47 E i leży na wysokości 59 m npm. Lotnisko jest wyposażone w pas startowy (RWY) o wymiarach 2 500 m x 60 m, o nawierzchni betonowej, ma orientację 06/24. Obecnie (2005 rok) lotnisko pełni funkcje cywilne, zarówno przewozy pasażersko-towarowe jak i dla lotnictwa sanitarnego. Jest to port lotniczy o regularnym, narodowym ruchu lotniczym.

Lotnisko Babimost. 2008 rok. Praca Karol Placha Hetman
Lotnisko Babimost. 2008 rok. Praca Karol Placha Hetman

Opracował Karol Placha Hetman