41 Baza Lotnictwa Szkolnego Dęblin 2010r.-...

Kraków 2019-06-18

41 Baza Lotnictwa Szkolnego

41 Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie

2010r.-...

Godło 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
Godło 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie

Do 1994 roku w Dęblinie funkcjonowała Wyższa Oficerska Szkoła Wojsk lotniczych, która skupiała pod jednym dowództwem wszystkie komponenty lotniska, szkoły, zaopatrzenia i zabezpieczenia. W dniu 6 grudnia 1994 roku ze struktur wyodrębniono lotnisko (poprzednio 4. Pułk Zabezpieczenia), jako 6. Bazę Lotniczą. Natomiast szkołę przekształcono w 1. Ośrodek Szkolenia Lotniczego.

6 Baza Lotnicza (JW. 3823) została podporządkowana Dowództwu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. W 2000 roku 6. Baza Lotnicza otrzymała sztandar. W dniu 17 grudnia 2000 roku bazę podporządkowano pod 4. Skrzydło Lotnictwa Szkolnego.

Dowódcy 6. Bazy lotniczej: płk dr Andrzej Szmania (grudzień 1994 – grudzień 1996), płk naw. dr Aleksander Garbacz (grudzień 1996 – luty 1998), płk dypl. Ryszard Rybczyński (luty 1998 – maj 2002), płk dypl. pil. Stanisław Wesołowski (maj 2002 – styczeń 2006). płk mgr inż. Zbigniew Zaręba (styczeń 2006 – listopad 2007), płk naw. mgr Bogumił Znojek (listopad 2007 – 8 listopada 2010), p.o. mjr mgr inż. Grzegorz Skorek (8 listopada 2010 – 31 grudnia 2010).

W dniu 31 grudnia 2010 roku, 6. Baza Lotnicza oraz 1. Ośrodek Szkolenia Lotniczego połączono w 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego. Stało się to na podstawie rozkazu z dnia 1 lipca 2010 roku. 41. Baza Lotnictwa Szkolnego podlega pod 4. Skrzydło Lotnictwa Szkolnego.

Głównym zadaniem Bazy jest szkolenie lotnicze podchorążych Szkoły Orląt, które realizowane jest na samolotach PZL TS-11 Iskra oraz śmigłowcach SW-4 "Puszczyk" i PZL Mi-2. Od dnia 14 listopada 2016 roku w Dęblinie bazują nowoczesne samoloty szkolenia zaawansowanego Leonardo (Aermacchi) M-346 Bielik, których Polska eksploatuje 12 maszyn. Ponadto w bazie stacjonuje Kompania Reprezentacyjna Sił Powietrznych oraz zespół akrobacyjny Biało-Czerwone Iskry. Od dnia 24 września 2011 roku Baza nosi imię mjr. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego.

W 2011 roku Minister Obrony Narodowej zatwierdził odznaki: pamiątkową i rozpoznawczą. Decyzją Ministra ON nr 498/MON z dnia 28 grudnia 2010 roku 41. Baza używała sztandaru po rozformowanym 1. Ośrodku Szkolenia Lotniczego. W dniu 3 sierpnia 2012 roku w Lublinie wręczono nowy sztandar , który został ufundowany przez społeczeństwo miasta Lublin.

41 Baza Lotnictwa Szkolnego ma swoje święto w dniu 14 sierpnia.

Dowódca 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego: płk pil. Artur Kałko (od 2016-05-09 roku).

41 Baza Lotnictwa Szkolnego dziedziczy tradycje: 315 Dywizjon Lotniczy "Dębliński" (1941-1946), 58 Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy (1958-1989), 58 Lotniczy Pułk Szkolny (1989-2000), 1 Ośrodek Szkolenia Lotniczego (2001-2010), 4 Pułk Lotniczo-Techniczny (1958-1961), 2 Batalion Zaopatrzenia (1961-1969), 4 Pułk Zaopatrzenia (1969-1994), 6 Baza Lotnicza (1994-2010).

Opracował Karol Placha Hetman