41 Baza Lotnictwa Szkolnego Dęblin. 2010r.-...

Dęblin 2019-06-18

41 Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.

2010 rok - i nadal.

Godło 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
Godło 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie

Historia Bazy.

Dęblin. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Dęblin. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Dęblin. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Dęblin. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Do 1994 roku w Dęblinie funkcjonowała Wyższa Oficerska Szkoła Wojsk lotniczych, która skupiała pod jednym dowództwem wszystkie komponenty lotniska, szkoły, zaopatrzenia i zabezpieczenia. W dniu 6 grudnia 1994 roku ze struktur wyodrębniono lotnisko (poprzednio 4. Pułk Zabezpieczenia), jako 6. Bazę Lotniczą. Natomiast szkołę przekształcono w 1. Ośrodek Szkolenia Lotniczego.

6 Baza Lotnicza (JW. 3823) została podporządkowana Dowództwu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. W 2000 roku 6. Baza Lotnicza otrzymała sztandar. W dniu 17 grudnia 2000 roku bazę podporządkowano pod 4. Skrzydło Lotnictwa Szkolnego.

Dowódcy 6. Bazy lotniczej: płk dr Andrzej Szmania (grudzień 1994 – grudzień 1996), płk naw. dr Aleksander Garbacz (grudzień 1996 – luty 1998), płk dypl. Ryszard Rybczyński (luty 1998 – maj 2002), płk dypl. pil. Stanisław Wesołowski (maj 2002 – styczeń 2006). płk mgr inż. Zbigniew Zaręba (styczeń 2006 – listopad 2007), płk naw. mgr Bogumił Znojek (listopad 2007 – 8 listopada 2010), p.o. mjr mgr inż. Grzegorz Skorek (8 listopada 2010 – 31 grudnia 2010).

W dniu 31 grudnia 2010 roku, 6. Baza Lotnicza oraz 1. Ośrodek Szkolenia Lotniczego połączono w 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego. Stało się to na podstawie rozkazu z dnia 1 lipca 2010 roku. 41. Baza Lotnictwa Szkolnego podlega pod 4. Skrzydło Lotnictwa Szkolnego.

Głównym zadaniem Bazy jest szkolenie lotnicze podchorążych Szkoły Orląt, które realizowane jest na samolotach PZL TS-11 Iskra oraz śmigłowcach SW-4 "Puszczyk" i PZL Mi-2. Od dnia 14 listopada 2016 roku w Dęblinie bazują nowoczesne samoloty szkolenia zaawansowanego Leonardo (Aermacchi) M-346 Bielik, których Polska eksploatuje 12 maszyn. Ponadto w bazie stacjonuje Kompania Reprezentacyjna Sił Powietrznych oraz zespół akrobacyjny Biało-Czerwone Iskry. Od dnia 24 września 2011 roku Baza nosi imię mjr. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego.

W 2011 roku Minister Obrony Narodowej zatwierdził odznaki: pamiątkową i rozpoznawczą. Decyzją Ministra ON nr 498/MON z dnia 28 grudnia 2010 roku 41. Baza używała sztandaru po rozformowanym 1. Ośrodku Szkolenia Lotniczego. W dniu 3 sierpnia 2012 roku w Lublinie wręczono nowy sztandar , który został ufundowany przez społeczeństwo miasta Lublin.

41 Baza Lotnictwa Szkolnego ma swoje święto w dniu 14 sierpnia.

41 Baza Lotnictwa Szkolnego dziedziczy tradycje: 315 Dywizjon Lotniczy "Dębliński" (1941-1946), 58 Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy (1958-1989), 58 Lotniczy Pułk Szkolny (1989-2000), 1 Ośrodek Szkolenia Lotniczego (2001-2010), 4 Pułk Lotniczo-Techniczny (1958-1961), 2 Batalion Zaopatrzenia (1961-1969), 4 Pułk Zaopatrzenia (1969-1994), 6 Baza Lotnicza (1994-2010).

Dowódcy Bazy:

Płk pil. dr inż. Waldemar Gołębiowski (2010 – 14.11.2014). Płk pil. Paweł Smereka (14.11.2014– 6.05.2016). Płk pil. Artur Kałko (6.05.2016 – 4.06.2018). Płk pil. Artur Borkowski (1.08.2018 – 30.06.2021). Płk pil. Paweł Marcinkowski (10.08.2021 – obecnie).

Opracował Karol Placha Hetman