3 Baza Lotnicza Strachowice - Wrocław 1999r.-2010r.


Kraków 2.02.2011r.
3 Baza Lotnicza
we Wrocławiu-Strachowicach 
1999r. – 2010r. 

Historia 
Adres; 3 Baza Lotnicza, ul. Graniczna 13, 54-516 Wrocław.

3 BLot

 


Godło 3 Bazy Lotniczej.


Sztab 3 Bazy Lotniczej. 2009r.

Po likwidacji 11 PLM w 1999r. Lotnisko Strachowice staje się tylko 3 Bazą Lotniczą, w której nie bazowała żadna jednostka bojowa. Było to ściśle powiązane z przystąpieniem Rzeczypospolitej do struktur NATO, wprowadzaniem nowej struktury Lotnictwa Wojskowego oraz brakiem perspektyw na większą ilość nowych samolotów bojowych. 
3 Baza Lotnicza została powołana na podstawie Zarządzenia Ministra Obrony Narodowej Nr Pf-26/Org. z dnia 04.03.1999r., Rozkazu Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 029/Org. z dnia 17.03.1999r., Rozkazu Dowódcy WLOP Nr Pf 63 z dnia 15.04.1999r. i Rozkazu Dowódcy 3.KOP Nr Pf-28 z dnia 10.05.1999r. Za datę powstania 3 BLot przyjęto datę 15.05.1999r., choć pełną działalność rozpoczęła się z początkiem 2000r.
3 Baza Lotnicza rozpoczęła działalność z dniem 1.01.2000r., jako JW. 3030. Baza przejęła część zadań rozformowanego 11 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, 1. batalionu zabezpieczenia z Mierzęcic oraz Wydziału Administracyjno – Gospodarczego ( WAG ) 3. Korpusu Obrony Powietrznej.
3 Baza Lotnicza była Jednostką Wojskową zabezpieczaną pod względem finansowo – gospodarczym przez 2. Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu. 3. Baza Lotnicza kontynuowała tradycje lotnicze 11 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego i jego patrona płk pil. Bolesława Orlińskiego.
Z jednostek lotniczych w Strachowicach funkcjonowała wyłącznie 3 Eskadra Lotnictwa Transportowo-Łącznikowego, wykonująca loty głównie przy użyciu śmigłowców.


Główne obiekty 3 BLot. Ulica Graniczna i główna brama. W centrum zespół koszarowo-sztabowy. 2010r.


Obszar 3 BLot. 2010r.

Ponieważ pierwsza dekada XXI wieku wiązała się z dużym zaangażowaniem Wojska Polskiego w misje zagraniczne Lotnisko Strachowice stało się ważnym punktem z którego nasi żołnierze wyruszali na te misje. To głównie z Lotniska Strachowice odlatywały samoloty z żołnierzami i sprzętem; CASA C-295 M, C-130 Herkules, Boeing C-17 Globemaster III, Antonow An-124.
Mimo krótkiego okresu czasu, już w 2007r. następują kolejne zmiany organizacyjne. Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej w sprawie rozformowania dowództwa 2. i 3. Korpusu Obrony Powietrznej oraz zmiany podporządkowania niektórych jednostek organizacyjnych Sił Powietrznych w dniu 27.04.2007r. nastąpiło przekazanie 3. Bazy Lotniczej w bezpośrednie podporządkowanie pod dowództwo 3. Brygady Lotnictwa Transportowego Powidz (, a od 1.01.2009r. dowództwo 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego Powidz ).
Dalsza redukcja potencjału obronnego Rzeczypospolitej dokonywana przez liberalny Rząd Platformy Obywatelskiej Premiera Donalda Tuska i MON ( Minister Bogdan Klich ) doprowadza do likwidacji kolejnego Polskiego Lotniska Wojskowego. Choć na szczęście Lotnisko Strachowice będzie funkcjonowało jako Cywilny Port Lotniczy. O czym poniżej. Do końca czerwca 2010r. nastąpiło rozformowanie 3 BLot, a na jej miejscu powstanie z dniem 1.07.2010r. Komenda Obsługi Lotniska podległa pod 8 Bazę Lotnictwa Transportowego z Balic. To już jest epitafium Lotnictwa Wojskowego w Strachowicach.
W dniu 17.06.2010r. odbył się uroczysty apel w związku z rozformowaniem 3 Bazy Lotniczej. W uroczystym apelu udział wzięli zaproszeni goście, w tym m.in. dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego gen. bryg. pil. Tadeusz Mikutel, ostatni dowódca 3. Korpusu Obrony Powietrznej gen. bryg. w stanie spoczynku Zbigniew Janoś, ostatni dowódca 11. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego płk rez. pil. Zbigniew Martynowicz, były dowódca 3. Bazy Lotniczej płk Bogusław Ochap, dowódca 8. Bazy Lotnictwa Transportowego płk pil. Mirosław Jemielniak, dowódca 13. eskadry lotnictwa transportowego ppłk pil. Dariusz Janiszek, dowódca 14. eskadry lotnictwa transportowego ppłk pil. Mieczysław Gaudyn oraz przedstawiciele innych jednostek i instytucji współpracujących z bazą. Po złożeniu meldunku Dowódcy 3. SLTr przez Dowódcę Bazy płk. Mirosława Molika o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu odbyło się powitanie zaproszonych gości oraz wciągnięcie na maszt flagi Sił Powietrznych. Następnie odczytano wyciągi z rozkazów o rozformowaniu bazy oraz o wyróżnieniach kadry i pracowników wojska. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów, po której zaproszeni goście udali się do Sali Tradycji bazy w celu dokonania pamiątkowych wpisów w Księdze Pamiątkowej. Dowódca bazy uhonorował zaproszonych gości dyplomami i pamiątkowymi medalami.

3 Bazą Lotniczą dowodzili kolejno: 

 • ppłk mgr inż. Tadeusz Wąs ( 1999r. – 03.2001r. )
 • p.o. płk mgr Krzysztof Grzybowski ( Grabowski ) ( 03.2001r. – 12.2001r. )
 • płk dr pil. Leszek Cwojdziński ( 12.2001r. – 11.2002r. )
 • płk mgr inż. Bogusław Ochap ( 11.2002r. – 08.2007r. )
 • płk mgr inż. Mirosław Molik ( 09.2007r. – 30.06.2010r. )

  Podporządkowanie;
  3 Korpus Obrony Powietrznej ( 15.05.1999r. – 27.04.2007r. )
  3 Brygada Lotnictwa Transportowego ( 27.04.2007r. – 31.12.2008r. )
  3 Skrzydło Lotnictwa Transportowego ( 1.01.2009r. – 30.06.2010r. )

  Baza dziedziczyła tradycje następujących jednostek:
  • 11 Pułk Myśliwski ( 1925r. – 1928r. )
  • 5 Pułk Lotniczy ( 1928r. – 1939r. )
  • 317 dywizjon „Wileński” ( 1941r. – 1947r. )
  • 11 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego ( 1945r. – 1946r. )
  • 3 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego ( 1946r. – 1967r. )
  • 11 Brandenburski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego ( 1967r. – 1991r. )
  • 11 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego im. płk pil. Bolesława Orlińskiego ( 1991r. – 1999r. )


Ostatnie symbole po 3 BLot. 2010r.


Ostatnia zbiórka personelu 3 BLot. 2010r.

Ostatnia zbiórka personelu 3 BLot. 2010r.

Dopełniając temat jednostek wojskowych na terenie Lotniska Strachowice należy wspomnieć o 3 Eskadrze Lotnictwa Transportowo-Łącznikowego. Jednostka ta funkcjonowała przez długie lata. Użytkowała przede wszystkim małych samolotów i śmigłowców. Największymi samolotami były Antonow An-2. Podstawowe śmigłowce to; Mi-2 i Mi-8.

Wojskowe epitafium.
Nie ulega wątpliwości, iż bytność Wojska Polskiego na Strachowicach dobiega końca. Jesienią 2010r. AMW wystawiła na sprzedaż ostatnie grunty, razem z bocznicą kolejowa. Teren jest zabudowany licznymi budynkami, które w zasadzie nie nadają się do adaptacji, tylko do rozbiórki. Ale sam teren jest atrakcyjny dla branży hotelowej, magazynowej, czy handlowej.


Teren po 3 BLot wystawiony na sprzedaż. 2011r.


Tereny wystawione na sprzedaż przez AMW. 2011r.


Bocznica kolejowa nie użytkowana wystawiona na sprzedaż. 2011r.


Opracował Karol Placha Hetman