39 Eskadra Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie 2000r.-2003r.

 


Kraków 19.05.2011r.
39 Eskadra Lotnictwa Taktycznego
w Świdwinie.
1.01.2000r. – 2003r. 

39 ELT
W dniu 12.03.1999r. Rzeczypospolita przyłączyła się do struktur NATO. To przystąpienie wymusiło zmiany organizacyjne w Polskim Lotnictwie Wojskowym. W dniu 15.07.1999r. ukazało się Zarządzenie MON, w sprawie zmian organizacyjny w WLOP.
39 Eskadra Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie powstała na podstawie Rozkazu Dowódcy WLOP nr 0142 z dnia 23.08.1999r., w sprawie zmian organizacyjnych w WLOP oraz na podstawie Rozkazu Dowódcy 2 Korpusu Obrony Powietrznej z dnia 26.08.1999r. w sprawie zmian organizacyjnych w 2 Korpusie OP. Rozkaz ten nakazywał rozformowanie 8 i 40 PLM-B, a na ich bazie sformowanie;
8 Eskadry Lotnictwa Taktycznego w Mirosławcu;
39 Eskadry Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie;
40 Eskadry Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie;
11 Bazę Lotniczą w Świdwinie z komendą lotniska w Debrznie;
12 Bazę Lotniczą w Mirosławcu z komendą lotniska w miejscowości Nowe Laski.
Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 31.12.1999r. niżej wymienieni oficerowie zostali wyznaczeni na dowódców jednostek:
mjr dypl. pil. Piotr TUSZA - dowódca 8 ELT,
mjr dypl. pil. Mirosław TOMASZEWSKI - dowódca 39 ELT,
kpt. dypl. pil. Cezary WASSER - dowódca 40 ELT,
ppłk dypl. inż. Ryszard DERENOWSKI - dowódca 11 BLot,
ppłk dypl. nawig. Witold ANTOSIK - dowódca 12 BLot.

2000r.
Z dniem 31.12.1999r. 40 PLM-B przestaje istnieć. Na jego bazie w dniu 1.01.2000r., powstaje; 39 ELT, 40 ELT, 11 Blot ( która później została zmieniona na 21 BLot ). Wszystkie jednostki funkcjonowały na Lotnisku Świdwin i stanowiły podstawę 1 Brygady Lotnictwa Taktycznego.
W dniu 3.01.2000r. dowódcy podległych jednostek złożyli pisemne meldunki dowódcy Brygady o pełnej zdolności bojowej i gotowości do działań eskadr i baz lotniczych.
Trzeba zaznaczyć, iż te wszystkie zmiany nie pociągały za sobą żadnych zmian w sprzęcie. 

Parę słów odnoście powstania 39 ELT. W 1999r. rozformowano 6 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Pile. Przekształcono go w 6 ELT z zamiarem przezbrojenia w nowe wielozadaniowe samoloty bojowe. Jego samoloty Su-22 należało rozdysponować do pozostałych jednostek. Zmianie uległ także stan samolotów przypadający na jednostkę. W pułkach struktura w 90-tych latach była dwueskadrowa. W każdej eskadrze 12 maszyn, co daje stan 24 maszyny w pułku. Struktura natowska była inna. Podstawą jest eskadra z 16 maszynami. W ten sposób już samo przekształcenie pułku w eskadrę powodowało nadstanową ilość maszyn. Sensowne było więc, oprócz 7 ELT, 8 ELT i 40 ELT, utworzenie jeszcze jednej eskadry jako choćby zaplecza. Dlaczego w Świdwinie?. Ponieważ tu znajdowało się dowództwo 1 Brygady Lotnictwa Taktycznego i było pełne zaplecze. Mirosławiec miał nieco skromniejsze zaplecze, a Powidz przygotowywano na nowe wielozadaniowe samoloty bojowe. Dlaczego numer 39? Po prostu z tradycji. 39 i 40 PLM powstały na Lotnisku Rakowice-Czyżyny. Razem przebazowano je na Lotnisko Mierzęcice, gdzie kilka miesięcy razem funkcjonowały. 40 PLM następnie przebazowano do Świdwina, a 39 PLM pozostał w Mierzęcicach. W 1989r. 39 PLM rozformowano, by na jego bazie utworzyć 39 Eskadrę Lotnictwa Myśliwskiego, którą w 1999r. rozformowano. Kontynuacja tradycji była więc oczywista.

40 ELT została zgłoszona do systemu Sił Szybkiego Reagowania, przy pomocy maszyn typu Su-22 M 4 K do zwalczania obiektów naziemnych, nawodnych i powietrznych przeciwnika oraz zadań rozpoznawczych o charakterze operacyjno-taktycznym. Natomiast 39 ELT nie. Bezwzględnie 39 ELT stała się zapleczem dla 40 ELT. Teoretycznie wykonywała te same zadania. Piloci 39 ELT brali udział we wszystkich ćwiczeniach razem z pilotami z 40 ELT. Stacjonowanie na jednym lotnisku bardzo to ułatwiało.


Godło 39 Eskadry Lotnictwa Taktycznego.

2001r.
W 2001r. 1 BLT wzięła na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo Polskiego nieba nad północnymi obszarami Rzeczypospolitej. Ponieważ dowództwo Brygady znajdowało się w Świdwinie, dlatego główny ciężar zadań spoczął na pilotach z 40 ELT i 39 ELT.


Su-22 nb 9103 na Lotnisku Świdwin. 2001r.

2002r.
W dniu 18.04.2002r. obowiązki dowódcy 39 ELT w Świdwinie objął kpt. dypl. pil. Ireneusz STARZYŃSKI. W dniu 22.04.2002r. były dowódca 39 ELT kpt. dypl. pil. Zdzisław CIEŚLIK objął obowiązki dowódcy 8 ELT w Mirosławcu.

2003r.
2003r. rozpoczął się znaczącymi zmianami kadrowymi na stanowiskach dowódczych w jednostkach brygady. Rozformowano 39 ELT, która po trzech latach istnienia została zlikwidowana. Samoloty oraz skład osobowy rozdzielono do pozostałych jednostek Brygady.

Opracował Karol Placha Hetman