22 Baza Lotnicza Malbork. 2001r.-...

Malbork 2019-06-17

22 Baza Lotnicza w Malborku.

2001r. - ...

Godło 22 Bazy Lotniczej Malbork
Godło 22 Bazy Lotniczej Malbork

MiG-29 nb 4103. 2007 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
MiG-29 nb 4103. 2007 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Opis zdjęcia: Samolot ex-germański, MiG-29 nb 4103 eksploatowany w Malborku.

Do 2000 roku, na Lotnisku Malborku działał 41. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego, który eksploatował samoloty MiG-21. W dniu 1 stycznia 2001 roku na podstawie 41. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego sformowano 22. Bazę Lotnictwa (JW. 1128) oraz 41. Eskadrę Lotnictwa Taktycznego. 22. Bazą podporządkowano 2. Korpusowi Obrony Powietrznej.

W 2002 roku, decyzją MON nr 121/MON z dnia 8 maja 2002 roku ustalono święto na dzień 22 kwietnia. Również w 2002 roku została ustanowiona odznaka pamiątkowa 21. Bazy Lotniczej (Decyzją nr 200/MON z dnia 16 lipca 2002 roku). W dniu 27 kwietnia 2002 roku oddziałowi wręczono sztandar.

W 2002 roku, oddziałowi groziła likwidacja z uwagi na wycofanie ze służby samolotów MiG-21. Ponieważ z RFN pozyskano samoloty MiG-29 (Ex- NRD), po ich remoncie w Bydgoszczy, przekazano samoloty do Malborka.

W 2006 roku 22. Bazę podporządkowano 1 Brygadzie Lotnictwa Taktycznego z dowództwem w Świdwinie. W 2009 roku 22. Bazę podporządkowano pod 1. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego.

22 Baza Lotnicza decyzją MON nr 264/MON z dnia 30 czerwca 2006 roku dziedziczyła tradycje: 1 Dywizja Lotnicza (1944), 4 Mieszana Dywizja Lotnicza (1944-1945), 1 Pomorska Mieszana Dywizja Lotnicza (1945-1946), 9 Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego (1952-1967), Pomorska Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego (1967-1991).

Dowódcy 22. Bazy Lotniczej: płk dypl. pil. Eugeniusz Gardas (1 styczeń 2001 rok – 3 lipca 2007 rok), płk dypl. pil. Robert Dziadczykowski (3 lipca 2007 – 31 grudzień 2010 rok).

W dniu 1 stycznia 2011 roku na podstawie 40. Eskadry i 22. Bazy Lotniczej utworzono 22. Bazę Lotnictwa Taktycznego. W Malborku eksploatowane są samoloty MiG-29.

W dniu 2 listopada 2015 roku, 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku, nadano imię gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego. Decyzją MON Nr 166/MON z dnia 2 maja 2011 roku oddział przejął sztandar 22. Bazy Lotniczej.

Od 2015 roku oddział dziedziczy tradycje: 4 Eskadra Lotnicza (1919), 4 Eskadra Wywiadowcza "Toruńska" (1920), 141 i 142 Eskadra Myśliwska 4 Pułku Lotniczego (1928-1939), 306 Dywizjon Myśliwski "Toruński" (1940), 1 Polska Dywizja Lotnicza (sierpień-październik 1944), 4 Mieszana Dywizja Lotnicza (1944-1945), 1 Pomorska Mieszana Dywizja Lotnicza (1945-1946), 1 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" (1943-1946), 7 Pułk Lotnictwa Bombowego (1950-1951), 45 Ruchome Warsztaty Remontu Lotniczego "PARM-5" (1952-1957), 9 Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego (1952- 1967), 29 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (1952-1969), 26 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (1952- -1989), 14 Batalion Budowy Lotnisk (1952-1999), 41 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (1952-2000), 45 Polowe Warsztaty Lotnicze (1957- -1995), 30 Ruchome Warsztaty Naprawy Samochodów (1965-1992), 4 Pomorska Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego (1967-1985), 13 Batalion Radiotechniczny (1968-1990), 84 Batalion Łączności (1968-1992), 26 Batalion Radiotechnicznego (1971-1995), Centrum Dowodzenia Bojowego Lotnictwa Myśliwskiego Armii Lotniczej (1978-1983), 49 Eskadra lotnicza (1979-1990), Centrum Dowodzenia Bojowego Lotnictwa Myśliwskiego Wojsk Lotniczych Frontu (1983-1988), 4 Pomorska Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego im. gen. bryg. pil. Józefa Smagi (1985-1991), 14 Batalion Usuwania Zniszczeń Lotniskowych (1999-2007), 14 Batalion Remontu Lotnisk (2007-2010), 41 Eskadra Lotnictwa Taktycznego (2001- 2010), 22 Baza Lotnicza (2001-2010).

Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 289/MON z dnia 8 października 2013 roku wprowadzono odznakę pamiątkową 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego.

Dowódcy 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego: płk dypl. pil. Robert Dziadczykowski (1 styczeń 2011 roku – 19 listopada 2013 roku), płk pil. mgr inż. Leszek Błach (4 listopad 2013 roku – 8 luty 2017 roku), płk pil. mgr inż. Mirosław Zima (8 luty 2017 rok - …).

Opracował Karol Placha Hetman