1 Eskadra Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim 2000r.-2010r.i nadal


Kraków 22.01.2010r.
1 Eskadra Lotnictwa Taktycznego
„Warszawa”
w Mińsku Mazowieckim
1.01.2000r. – 2010r. i nadal 

Historia

Zobacz 1 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa”.


Godło 1 Eskadry Lotnictwa Taktycznego „Warszawa”.

Z dniem 01.01.2001r., na skutek restrukturyzacji Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej w miejsce 1 PLM powołane zostały dwie jednostki: - 23 Baza Lotnicza - jednostka logistyczna, która przejęła mienie gospodarcze 1 Pułku - 1 Eskadra Lotnictwa Taktycznego - jednostka liniowa, która przejęła samoloty i tradycje 1 Pułku. Stało się to na podstawie Rozkazu Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej Nr Pf - 153 z dnia 28.11.2000r.. Te przekształcenia dotyczyły wszystkich pułków lotniczych, za wyjątkiem 36 Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego, który miał swoją specyfikę i ze zbrojną obroną naszych granic miał niewiele wspólnego. 23 Baza Lotnicza przejęła pod swoją komendę majątek trwały i wszystko to, co tyczyło utrzymaniem lotniska w pełnej sprawności. Natomiast 1 ELT jako jednostka bojowa dysponowała samolotami i personelem latającym. 
Nowa Eskadra przejęła tradycje;

 • 1 PLM Warszawa,
 • 7 Eskadry Myśliwskiej im. Tadeusza Kościuszki 1918r.-1921r.
 • 19 Eskadry Myśliwskiej 1919r.-1929r.
 • 111 Eskadry Myśliwskiej 1 Pułku Lotniczego 1921r.-1929r.
 • 113 Eskadry Myśliwskiej 1 Pułku Lotniczego 1933r.-1939r.
 • 1/145 Dywizjonu Myśliwskiego Warszawskiego 1940r.
 • 303 Dywizjonu im Tadeusza Kościuszki 1940r.-1947r.
 • 316 Dywizjonu Warszawskiego 1941r.-1947r.

  Kolejne przekształcenia w Siłach Powietrznych RP doprowadziły do podległości 1 ELT i 23 Blot pod 1 Brygadę Lotnictwa Taktycznego z dowództwem w Świdwinie, która następnie przeszła kosmetyczną zmianę nazwy na 1 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego. 
  Kolejne zmiany są widoczne po tym jak w Krzesinach Baza i 3 ELT przeszły pod jedno dowództwo. Przypuszczalnie tak się też stanie i w Mińsku Mazowieckim.
  Na wyposażeniu 1 ELT znalazły się samoloty odziedziczone po 1 PLM; 
  Mikojan-Guriewicz MiG-29 9.12 / UB
  PZL TS-11 Iskra
  PZL Mi-2 ( przejęte przez 2 Eskadr Lotnictwa Transportow-Łącznikowego, a od 2009r. przez 2 Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą w MM )
  Antonow An-2 (przejęte przez 2 Eskadr Lotnictwa Transportow-Łącznikowego, a w 2008r. zdjęte ze stanu ).


  MiG-29 nb 115 w Mińsku Mazowieckim. 2008r.

  Zaraz po powstaniu 1 ELT zgłoszono do Sił Natychmiastowego Reagowania NATO 12 samolotów MiG-29 i 18 pilotów. 
  Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 33/MON z dnia 14.02.2003r. ustalono Święto Eskadry na dzień 19 maj. Dla upamiętnienia rozpoczęcia formowania 1 PLM Warszawa w 1943r. w Grigoriewskoje w ZSRS. 

  Ćwiczenia 1 ELT
  Trudno jest wyliczyć wszystkie ćwiczenia, w których w ciągu ostatnich 10 lat brała udział 1 ELT, stale podnoszą swoją gotowość do obrony granic Rzeczypospolitej, ale także do wykonywania nowych zadań wynikłych z nowej sytuacji geopolitycznej. 
  W 2001r. odbyły się miedzy innymi następujące manewry, ćwiczenia i spotkania; Chopin 2001 w Francji w Dijon ( kwiecień 2001r. ), ODAX 2001 ( z udziałem ponad 100 maszyn bojowych z Francji, Hiszpanii, niemiec, USA, UK, Maroka i Singapuru ), NATO Air Meet 2001 w Norwegii w bazie Roland ( wrzesień 2001r. ), Clean Hunter 2001, Sentry White Eagle 2001 ( maj 2001r., ćwiczenie Polsko-Jankeskie w Mińsku Mazowieckim z udziałem F-15A/B ze 173 Skrzydła Gwardii Narodowej stanu Oregon ).
  W 2002r.; Strong Resolve 2002r. ( ćwiczenie NATO na terenie Wielkopolski, luty-marzec 2002r. ), Lone Kestrel 2002. 
  W 2003r.; Clean Hunter 2003 ( Polskie MiG-29 i Su-22 startując z Lotniska Świdwin, brały udział w ćwiczeniach NATO nad wschodnimi niemcami i południowo-wschodnia Danią, czerwiec-lipiec 2003r. ), NATO Air Meet ( NAM ) 2003 we Francji, NATO Air Meet 2003 po raz pierwszy w Polsce ( 8-18.09.2003r. Lotnisko Krzesiny ). Także w 2003r. Eskadra brała udział w osłonie samolotu "Air Force One" z prezydentem USA na pokładzie.
  W 2004r.; Ustka 2004, Clean Hunter 2004, Ćwiczenie sprawdzające procedurę "Renegade" ( procedury wdrożone po tragedii 11.09.2001r. w USA ), Polish Dancer 2004 ( ćwiczenia Polsko-UK, samoloty Sea Harrier FRS.2 z 801 Dywizjonu Morskiego RAF bazując na Lotnisku Mińsk Mazowiecki ćwiczyły z MiG-29 i Su-22 z 40 ELT. Marzec 2004r. ).
  W 2005r.; Sentry White Falcon 2005, Brytyjskie ćwiczenie z wojskami CQWI w Leuchards w Szkocji. NEWTP 2005 ( ćwiczenie obrony systemy Rzeczypospolitej stanowiącego część systemu NATO, maj 2005r. ).
  W 2006r.; Polsko-Brytyjskie ćwiczenie Lone Eider 2006 ( Lotnisko Malbork ). Także w 2006r. 1 ELT zabezpieczała osłonę wizyty Papieża Benedykta XVI w Polsce. 
  W 2007r.; między innymi cykliczne ćwiczenie Fruit Fly z powietrznym systemem dowodzenia i naprowadzania AWACS Fruit Fly. 
  Nie sposób zapomnieć o dorocznych zlotach kierowniczej kadry eskadr lotniczych, które chyba już tradycyjnie odbywają się na Lotnisku Krzesiny. Zloty te są łączone z zadaniami wykonywanymi na obszarze 21 Centralnego Poligonu Lotniczego w Nadarzycach.
  Lotnisko w Janowie koło Mińska Mazowieckiego jest nadal miejscem wielu zagranicznych wizyt różnych szczebli, zapoczątkowanych jeszcze w 90-tych latach. A nieodłącznym elementem tych wizyt były pokazy wyższego pilotażu na MiG-29 wykonywane przez mjr pilota H. Chołuja i mjr pilota J. Wojtaszczyka. 
  Piloci Pułku korzystają głównie z Poligonu Jagodne.
  W okresie od marca do maja 2003r. samoloty 1 ELT operowały z Lotniska Malbork, bo DS. w Mińsku Mazowieckim remontowano.

  Air Policing. Misja Orlik. 2006r.
  Zgodnie z podpisaną umową pakt NATO podjął się obrony powietrznej trzech krajów nadbałtyckich; Litwy, Łotwy i Estonii, które nie są w stanie same utrzymać lotnictwa myśliwskiego, a do NATO wstąpiły 29.03.2004r.. Misja jest prowadzona rotacyjnie od 2.04.2004r. przez siły powietrzne poszczególnych państw NATO. Kiedy misja się skończy? Obecnie ( 2009r. ) trudno jest na to pytanie odpowiedzieć. Nie zostały jeszcze wypracowane inne systemy bezpieczeństwa i obrony tego rejonu Europy. Ba. W ostatnich dniach stycznia 2010r. prasa podała, że niemcy od wielu lat blokowali stworzenie w ramach NATO skutecznego systemu obrony tych krajów. Czyżby odżyły wspólne militarne interesy niemiecko-sowieckie. Bo te gospodarcze na pewno.
  Od 1.01.2006r. do 31.03.2006r. odpowiedzialność za ochronę powietrzną państw bałtyckich, w ramach zobowiązań sojuszniczych, przejęła Rzeczypospolita Polska.
  Podstawą prawną udziału w misji Air Policing – poza zobowiązaniami sojuszniczymi – jest postanowienie Prezydenta RP z dnia 25.11.2005r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w operacji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej, które weszło w życie 29.11.2005r..
  Pierwszą Polska jednostką która została wyznaczona do tego trudnego, ale i zaszczytnego zadania stała się 1 ELT Warszawa z Mińska Mazowieckiego. We wtorek, 27.12.2005r., o godz. 9;00 na Lotnisku Mińsk Mazowiecki odbyła się uroczystość pożegnania Polskiego Kontyngentu Wojskowego ( PKW ) „Orlik”, udającego się na Litwę w ramach natowskiej misji „Air Policing”. W ceremonii udział wzięli przedstawiciele MON, Dowództwa Sił Powietrznych, władz administracyjnych i samorządowych Mińska Mazowieckiego, duszpasterstwa wojskowego oraz stowarzyszeń pozarządowych.
  Z Sił Powietrznych RP został wydzielony kontyngent ( PKW Orlik ), w którego skład weszły cztery samoloty MiG-29 oraz sześciu pilotów z 1 Eskadry Lotnictwa Taktycznego z Mińska Mazowieckiego.
  PKW podlegał Combined Air Operations Centre 2 ( CAOC 2 ) w Kalkar ( Niemcy ) w ramach sojuszniczego ( natowskiego ) systemu dowodzenia. Ponadto w rejon pełnienia misji skierowano specjalistów technicznej obsługi samolotów, nawigacji, meteorologii i łączności – łącznie 68 osób, a także sprzęt specjalistyczny do obsługi samolotów. Bazą dla samolotów było lotniska w Zokniai koło Siauliai ( Szawle ). Dyżur bojowy pełniony był w systemie 24-godzinnym przez 7 dni w tygodniu przez 2 samoloty MiG-29 jednocześnie. 
  Dowódcą PKW Orlik był płk pil. Robert Cierniak.
  Koszty misji w wysokości ok. 16 mln zł poniosło Ministerstwo Obrony Narodowej. Zadaniem sił powietrznych pełniących misję Air Policing było patrolowanie i niedopuszczenie do naruszania przestrzeni powietrznej oraz udzielanie pomocy samolotom wojskowym i cywilnym w sytuacjach awaryjnych. Nasz oddział zebrał cenne doświadczenia w prowadzeniu działań w nowej sytuacji geopolitycznej.
  PKW Orlik to pierwsza misja Polskich samolotów bojowych poza granicami Rzeczypospolitej, od momentu zakończenia działań II wojny światowej. Polscy żołnierze spisali się na medal i przynieśli chlubę Polskim Skrzydłom. 

  Atrakcyjny MiG-29 nb 15. 2009r.
  W dniu 05.06.2009r., z inicjatywy redakcji miesięcznika „Lotnictwo”, na jednym z samolotów 1 ELT „Warszawa” MiG-29 UB nb 15, pojawił się znak Eskadry Kościuszkowskiej, który obok biało – czerwonej szachownicy jest najlepiej rozpoznawalnym Polskim godłem lotniczym w kraju i na świecie. Prezentacja tego symbolu ma służyć popularyzacji Polskich Sił Powietrznych podczas różnego rodzaju imprez lotniczych. Pierwszą okazją do zaprezentowania znaku był Międzynarodowy Piknik Lotniczy w Góraszce. 
  Kolejna impreza była za granicą. W czwartek 18.06.2009r. ppłk pil. Robert Kozak i kpt. pil. Piotr Iwaszko odlecieli samolotem MiG-29 UB nb 15 na pokazy lotnicze do Volkel, w Holandii. 
  Naszemu myśliwcowi towarzyszy CASA C-295 M nb 022 z 13 ELTr z Balic, na pokładzie której znalazł się wszelki niezbędny sprzęt potrzebny do zabezpieczenia przelotu i pobytu MiG-29 poza macierzystym lotniskiem. Za sprawność "Smokera" odpowiadało 11 techników, którzy wraz z pilotem rezerwowym kpt. pil. Tomaszem Jatczakiem na pokładzie CASA polecieli do Holandii. 


  MiG-29 UB nb 15 z godłem Eskadry Kościuszkowskiej w locie. 2009r.

  Pokaz dynamiczny w locie w Volkel zaprezentowano w dniach 19-20.06.2009r., w doborowym towarzystwie najlepszych zespołów akrobacyjnych świata. Wśród nich były zespoły dobrze znane i widywane w Polsce. Patrulla Aguila, Red Arrows, Patrouille de France. Nasi piloci pokazali się z jak najlepszej strony zostawiając bardzo dobre wrażenie. 
  I jeszcze jedna uwaga. Nasze samoloty i nasi lotnicy nie są już traktowani jak ubodzy krewni z Europy Wschodniej. Jesteśmy już pełnoprawnym i równorzędnym partnerem w obozie krajów NATO.

  2 Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza w Mińsku Mazowieckim. 
  Zmieniająca się sytuacja stawianych przed wojskiem zadań spowodowała, że w 2009r. została powołana do istnienia jednostka ( oddział ) ratowniczy, który otrzymał nazwę 2 Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza w Mińsku Mazowieckim. Oddział przejął ze struktur 2 Eskadry Lotnictwa Transportowo-Łącznikowego śmigłowce, które stały się podstawowym sprzętem nowej jednostki. Piloci tych śmigłowców już wcześniej wykonywali zadania poszukiwawczo-ratownicze, ale obecnie będą funkcjonować w nowej strukturze utworzonej dla Polski. Dowódcą jednostki został mjr pil. Piotr Bieżoński. Adres jednostki; JW 4327 Barcząca 05-300 Mińsk Mazowiecki.

  Dowódcy 1 ELT „Warszawa”;
  ppłk dypl. pil. inż. Krzysztof Rosa 1.01.2000r. – 12.02.2003r.
  ppłk dypl. pil. inż. Stefan Rutkowski 12.02.2003r. – 22.12.2005r.
  ppłk dypl. pil. mgr inż. Robert Cierniak 22.12.2005r. – 31.10.2007r.
  ppłk mgr pil. Robert Kozak 31.10.2007r. – nadal.

  Opracował Karol Placha Hetman