10 Eskadra Lotnictwa Taktycznego w Łasku 2001r.-2010r.

Kategoria: Jednostki Ostatnia zmiana: Wrzesień 2019

Spis treści

Kraków 12.06.2012r.
10 Eskadra Lotnictwa Taktycznego
w Łasku
32 Baza Lotnicza
w Łasku
2001r. – 2010r.

Historia

Historia 10 ELT na Lotnisku Łask rozpoczyna się od budowy w pobliżu Miasta Łask lotniska i ulokowaniu na nim 31 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, który sformowano na Lotnisko Bemowo ( 1951r. ), na bazie kadry 1 PLM. W 1958r. 31 PLM został przekształcony w 31 Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy. 31 LPSzk-B rozformowano w 1963r., a na Lotnisko Łask sprowadzono 2 PLM z Czyżyn. Wówczas 2 PLM był zlepkiem kadry i sprzętu z 31 LPSzk-B i 2 PLM. W 1968r. 2 PLM przemianowano na 10 PLM ( aby podkreślić sowieckie korzenie Polskiej Jednostki, która niemniej jednak przeszła szlak bojowy w trakcie drugiej wojny światowej ). 10 PLM funkcjonował niemal niezmieniony aż do 31.12.2000r. ( ponad 30 lat ).

10 Eskadra Lotnictwa Myśliwskiego oraz 32 Baza Lotnicza

Godło 10 Eskadry Lotnictwa Taktycznego. 2000r.-2010r.
Godło 10 Eskadry Lotnictwa Taktycznego. 2000r.-2010r.

Godło 32 BLot Łask 2000r.-2010r.
Godło 32 BLot Łask 2000r.-2010r.

Symbol Lotniska Łask. Skrzydło samolotu MiG-21. 2006r.
Symbol Lotniska Łask. Skrzydło samolotu MiG-21. 2006r.

W wyniku przekształceń strukturalnych, a przede wszystkim wstąpienia Rzeczypospolitej do NATO, z dniem 31.12.2000r. rozformowano 10 PLM. W jego miejsce powstała 10 Eskadra Lotnictwa Myśliwskiego oraz 32 Baza Lotnicza. Data powołania do istnienia tych jednostek to 1.01.2001r.. Nowo powstałe jednostki podlegały pod 3 Korpusu Obrony Powietrznej z dowództwem we Wrocławiu, a po jego rozwiązaniu pod 2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego z dowództwem w Poznaniu. 
Działo to się na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 3.10.2000r. dotyczącej zmian organizacyjnych w Wojskach Lotniczych i Obrony Powietrznej. W dniu 29.11.2000r. ukazał się rozkaz dowódcy 3 Korpusu Obrony Powietrznej Nr Pf-84, nakazujący wykonanie decyzji MON. 
W dniu 1.01.2001r. została sformowana 10 ELT ( eskadra lotnictwa taktycznego ). Gotowość do działań Eskadra osiągnęła 31.03.2001r. Do 2003r. wyposażona była w samoloty MiG-21, później w szkolno-bojowe TS-11 Iskra, a od jesieni 2008 w nowoczesne wielozadaniowe F-16. 10 ELT była jednostką przeznaczoną do zwalczania obiektów powietrznych, naziemnych i nawodnych oraz wykonywania innych zadań ogniowych o charakterze operacyjno-taktycznym i rozpoznawczym.
10 ELT dziedziczyła tradycje 10 PLM. W grudniu 2000r. została podporządkowana 2 Brygadzie Lotnictwa Taktycznego. 
W dalszym ciągu dysponowała samolotami myśliwskimi MiG-21MF, których resursy dobiegały końca. Do stycznia 2003r. utrzymywała w gotowości bojowej parę dyżurną, uczestnicząc w systemie dyżurów bojowych NATINADS.

Parę słów odnośnie numeru bazy ( 32 BLot ). Kiedy w 90-tych latach XX wieku toczyły się dyskusje odnośnie przystąpienia Rzeczypospolitej do NATO, wiadomo było, iż oprócz korzyści były także zobowiązania. Jednym z nich było posiadanie przez Polskie Lotnictwo Wojskowe 60 nowoczesnych wielozadaniowych samolotów bojowych. Należało dla nich zbudować trzy nowoczesne bazy lotnicze, które odpowiadałyby standardom obowiązującym w NATO. MON postanowiło dokonać głębokiej modernizacji trzech istniejących już Lotnisk ( baz ). Wybór padł na następujące lotniska; Krzesiny, Łask, Powidz. Otrzymały one odpowiednio nowe numery; 31, 32, 33. Numeracja ta istnieje do chwili obecnej ( 2012r. ) mimo, że w Powidzu stacjonują samoloty transportowe. Powodem takiego stanu, był fakt zakupu 48 wielozadaniowych samolotów bojowych, a nie 60 sztuk. ( Pozwolono nam zaliczyć do naszej siły ogniowej samoloty MiG-29 pozyskane od zarazy niemieckiej ). Wszystkie F-16 Jastrząb zgromadzono w trzech eskadrach; 3, 6, 10 ELT oraz 2 bazach; 31, 32 BLot. 

32 Baza Lotnicza powstała 1.01.2001r. Głównym zadaniem bazy było zabezpieczenie szkolenia samodzielnych eskadr lotniczych, a w szczególności 10 ELT na stałe stacjonującej w Łasku, a także zabezpieczenia działań wojsk sojuszniczych. 
Formalnie 32 BLot nie dziedziczyła tradycji żadnych formacji wojskowych, ale zawsze istniała silna więź z poprzednimi jednostkami. 
32 Baza Lotnicza funkcjonowała w strukturach i pełniła istotną rolę w realizacji zadań stojących przed Wojskami Lotniczymi oraz Obrony Powietrznej, które zmieniły nazwę na Polskie Siły Powietrzne.
W 2001r. 38 fundatorów i sponsorów, społeczeństwa Łasku i Ziemi Łódzkiej, ufundowało sztandar dla 32 BLot, którego chrzestnymi byli E. Dziuba-Tuszyńska i J. Pieniążek. Wręczenie sztandaru odbyło się w dniu 30.09.2001r.. 
W okresie od maja 2001r. do lipca 2002r. z Lotniska Łask działały dwie eskadry ( 3 i 10 ELT ), bo Lotnisko Krzesiny przechodziło remont. 
W latach 2001r.-2003r. baza podlegała pod 3 KOP ( Korpus Obrony Powietrznej ) Wrocław, następnie pod 2 BLT ( Brygadę Lotnictwa Taktycznego ) Poznań, przemianowaną w 2009r. na 2 SLT ( Skrzydło Lotnictwa Taktycznego ). 
Do 2003r. postawione zadania wykonywano przy użyciu samolotów typu MiG-21 MF / UM. Od 2003r.. piloci przygotowywali się do przyjęcia nowych samolotów wielozadaniowych, typu F-16 Jastrząb. Zasadnicze siły 10 ELT przechodziły szkolenie w USA i Polsce, na Lotnisku Krzesiny.
Dużym sukcesem było przystosowanie Lotniska Wojskowego w Łasku dla potrzeb NATO w 2003r. Jednostka odpowiadała za zabezpieczenie szkolenia i działań bojowych eskadr lotniczych zarówno w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w systemie obrony powietrznej Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zasadniczą rolę w 32 Bazie Lotniczej pełnią trzy dywizjony: dowodzenia, zabezpieczenia i techniczny. Siły i środki znajdujące się w dywizjonie dowodzenia służyły do zabezpieczania ciągłości dowodzenia i ubezpieczenia lotów, oraz ochrony i obrony 32 Bazy Lotniczej. 
Gdy w 2003r. z wyposażenia Sił Powietrznych wycofano samoloty MiG-21, przez następne cztery lata eskadra eksploatowała samoloty szkolno bojowe TS-11 Iskra. Wykorzystując te maszyny, prowadziła działalność szkoleniową.


Pożegnanie myśliwców MiG-21 w 10 ELT. Na pierwszym planie MiG-21 nb 7809, 9011. Lotnisko Łask. 24.01.2003r.


Pożegnanie samolotów MiG-21. W towarzystwie dowódcy 3 Korpusu Obrony Powietrznej personel 10 Eskadry Lotnictwa Taktycznego. 24.01.2003r. Na transparencie nieścisłość. Samoloty MiG-21 w Łasku gościły od 1968r., czyli 35 lat.


Pożegnanie samolotów MiG-21. Stoją od lewej; dowódca 3 KOP generał brygady pilot Lech Majewski, dowódca 10 ELT major pilot Krzysztof Szubert, p.o. dowódcy 2 Brygady Lotnictwa Taktycznego podpułkownik pilot Arkadiusz Poluszyński, dowódca 32 Bazy Lotniczej podpułkownik pilot Dariusz Pacek. Na prezentowanym samolocie latał podpułkownik pilot Jan Śliwka.


TS-11 Iskra nb 1629 10 ELT na Lotnisku Łask. 2006r.


TS-11 Iskra nb 1917 10 ELT na Lotnisku Łask. 2006r.

DECYZJA Nr 94/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 kwietnia 2003 r.
w sprawie przejęcia sztandaru i dziedzictwa tradycji 10 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego przez 10 Eskadrę Lotnictwa Taktycznego w Łasku i ustanowienia dorocznego Święta 10 Eskadry Lotnictwa Taktycznego.
W związku z rozformowaniem 10 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, w celu zachowania tradycji orężnych tego oddziału, na podstawie ustawy z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 34, poz. 154 oraz z 1995 r. Nr 150, poz. 731), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) oraz postanowień rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz. 1) ustala się, co następuje:

 1. Sztandar 10 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego przekazuje się 10 Eskadrze Lotnictwa Taktycznego w Łasku.
 2. 10 Eskadra Lotnictwa Taktycznego:
  1) przejmuje dziedzictwo i z honorem kontynuuje tradycje 10 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, a mianowicie:
  a) 10 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego (1944-1945),
  b) 2 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego (1946-1962),
  c) 31 Pułku Szkolno-Bojowego (1957-1962),
  d) 10 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego (1963-2000);
  2) obchodzi doroczne Święto w dniu 23 września.

  Parę słów subiektywnego komentarzu; W tym czasie ministrem obrony narodowej był Jerzy Szmajdziński, komunista, tragicznie zginął w Zamachu Smoleńskim 10.04.2010r.. W jego wykazie dziedziczonych tradycji zdecydowanie brakuje 31 Pułku lotnictwa Myśliwskiego ( 1951r.-1957r. ) Łask. Czyżby chęć usunięcia z pamięci tej jednostki z powodu dezercji pilota?
  Moim zdaniem decyzja powinna wyglądać tak;
  Decyzją nr 94/MON z 10.04.2003r., 10 ELT dziedziczyła tradycje następujących jednostek:
  • 10 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego ( 1944r. – 1946r. ). 
  • 2 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego ( 1946r. – 1963r. ) Czyżyny.
  • 31 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego ( 1951r.-1958r. ) Łask.
  • 31 Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy ( 1958r.- 1963r. ) Łask.
  • 2 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego ( 1963r. – 1967r. ) Łask
  • 10 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPK ( 1967r. – 1991r. ) Łask.
  • 10 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego ( 1991r. – 2000r. ) Łask.

   Od 2003r., kiedy to zapadła decyzja, że na Lotnisku będą bazowały nowoczesne samoloty wielozadaniowe F-16 Jastrząb Lotnisko poddano ogromnej modyfikacji, którą rozpoczęto wiosną 2005r.. Przez kilka lat przeprowadzono tu głęboką modernizację infrastruktury, polegającą na zbudowaniu nowych schrono-hangarów, modernizacji drogi startowej, wieży kontroli ruchu lotniczego, strażnicy wojskowej straży pożarnej, budynku symulatora lotów i różnego rodzaju pomieszczeń magazynowych. 
   W grudniu 2004r. rozpoczęto budowę nowej strefy rozśrodkowania samolotów, zlokalizowanej w północno-zachodniej części Lotniska Łask, wyposażonej w 16 schrono-hangarów typu HAS. 
   Wszystkie te obiekty oraz inne budynki stwarzają komfortowe warunki pracy personelu technicznego, zabezpieczającego i ubezpieczającego loty i oczywiście samym pilotom i kontrolerom. Całokształt wysiłku oraz spore środki finansowe jakie pochłonął remont Lotniska Łask zdecydowanie są widoczne. Samo położenie Lotniska stawia je w ścisłej czołówce lotnisk o charakterze wojskowym w Rzeczypospolitej. Przystosowanie Lotniska w Łasku do przyjęcia F-16 Jastrząb kosztowało podatników ok. 840 mln zł.

   2004r.
   W dniu 23.03.2004r. odbyło się przekazanie obowiązków Dowódcy Bazy. Obowiązki przekazał pierwszy jej Dowódca płk dypl. pilot Dariusz Pacek, a przejął ppłk dypl. pilot Adam Świerkocz. Baza jest ściśle związana z regionem, w którym stacjonuje. Dowództwo i kadra utrzymuje kontakty z władzami, instytucjami administracyjnymi, społecznymi i kulturalnymi, szkołami oraz zakładami pracy w regionie.
   W maju 2004r. 10 ELT brała udział w ćwiczeniach Poland Hawk 2004r., w ramach którego na Lotnisku Łask gościły brytyjskie samoloty szkolne Hawk T.1 z 100 Dywizjonu Sił Powietrznych UK. Polscy piloci wykonywali na nich loty zapoznając się z procedurami obowiązującymi w NATO. 
   W 2004r. odbył się na Lotnisku Łask I Piknik Lotniczy.
   W wrześniu 2004r. 32 BLot i 10 ELT brały udział w ćwiczeniu Sentry White Falcon 2004. W ćwiczeniu tym wykonywano wspólne loty z jankeskimi samolotami F-16 ze 182 Dywizjonu Myśliwskiego Gwardii Narodowej stanu Teksas oraz samolotami zarazy niemieckiej Tornado IDS. Z Polskie strony w ćwiczeniu uczestniczyły głównie samoloty MiG-29 z 1 ELT i Su-22 z 7 ELT. Było to ćwiczenie przygotowujące częściowo Polskie Siły Powietrzne do przyjęcia samolotów F-16 Jastrząb, które miało nastąpić za dwa lata. 

   2005r.
   W lipcu 2005r. 32 BLot została przekazana z 3 Korpusu OP do 2 Brygady Lotnictwa Taktycznego. 

   Niestety służba bywa czasem tragiczna. W dniu 11.10.2005r. ppłk. mgr inż. pil. Jerzy Stonsieka wystartował do lotu doświadczalnego. Pilotował samolot szkolno-treningowy TS-11 Iskra, należący do 10 ELT. Podczas lotu doszło do awarii silnika. Samolot rozbił się w okolicach Bełchatowa. Pilot poniósł śmierci. Cześć Jego Pamięci! 
   Ppłk pil. Jerzy Stonsiek był absolwentem liceum lotniczego w Dęblinie rocznik 1984r. oraz Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, promocja 1988r. Ostatnie zajmowane stanowisko: Starszy Inspektor BL w 3. KOP Wrocław.
   Dla uczczenia pamięci Pilota ustawiono w miejscu tragedii pomnik.


Pomnik podpułkownika pilota Jerzy Stonsieka. Zdjęcia Przemysław Pawłowicz.


W dniu 10.09.2005r. zorganizowano II Piknik Lotniczy.
W 2005r. 10 ELT uczestniczyła w ćwiczeniach; Poland Hawk 2005, Clean Hunter, Fruit Fly, Orlik i Zefir.

2006r.
W dniu 9.09.2006r., na terenie 32 Bazy Lotniczej odbył się trzeci już Międzynarodowy Piknik Lotniczy Łask-Buczek. Na wystawie statycznej licznie zgromadzeni goście ( według relacji policji, imprezę odwiedziło ponad 60 tysięcy osób ) prócz pokaźnej liczby Iskier ( z 10 i 3 ELT ) zobaczyć mogli również Hawka T.1A z 100 sqn RAF, reprezentujące zarazę niemiecką luftwaffe Tornado IDS z JBG 31, 2 bazujące na co dzień w Spangdahlem F-16 CJ ( z 22 FS 52 FW USAF ), jak i MiG-21 UM eksploatowanego niegdyś przez 10 ELT, a wcześniej przez 10 PLM. Zwiedzający mogli zobaczyć również parę Su-22 M4 z 7 ELT oraz M-28 B z 13 ELT.
Niestety część pokazowa pikniku wypadła skromniej niż miało to miejsce w poprzednim roku. Odwołano pokaz Biało-Czerwonych Iskier, bo jeden z samolotów miał awarię techniczną. W powietrzu w pokazie solowym zademonstrowała się tylko jedna Iskra, pilotowana przez pułkownika pilota Wojciecha Krupę, dowódcę 31 BLot Krzesiny, a jednocześnie pilota zespołu Żelazny i Mistrza Polski w akrobacji samolotowej w 2006r.. Nie było także solowego pokazu samolotu MiG-29. Widzowie mieli jednak okazje zobaczyć w powietrzu przybywający na Lotnisko transportowy samolot An-26 z 13 ELTr, którego dni w Polskim Wojsku dobiegały kresu. Ogromnym powodzeniem cieszyły się loty widokowe. Imprezie towarzyszyły dodatkowe atrakcje w postaci różnego rodzaju występów artystycznych, które potrwały do późnych godzin wieczornych.
Od 1.10.2006r. dowódcą 10 Eskadry Lotnictwa Taktycznego jest ppłk dypl. pil. Dariusz Malinowski.
W 2006r. prace modernizacyjne na terenie Lotniska były już bardzo daleko zaawansowane. Baza się rozwijała i wiadomo było, że w ciągu kolejnych 5 lat będzie potrzebowała około 600 nowych specjalistów-żołnierzy. Na początek już zgłoszono zapotrzebowanie na 167 osób, wysoko wykształconych specjalistów. Kadr poszukiwano wśród byłych żołnierzy służby zasadniczej ( rezerwistów ), a także w kadrze innych jednostek lotniczych. Oprócz specjalności typowo samolotowej poszukiwano fachowców w radiolokacji, obronie przeciwlotniczej i bezpieczeństwa obiektów wojskowych ( także straży lotniskowej ) Tak dynamiczny rozwój Lotniska był notowany poprzednio z końcem 60-tych lat, kiedy do służby wchodziły samoloty MiG-21.
A więc około 600 nowych rodzin, będą potrzebowały mieszkań. Postawiło to trudne zadanie przed Polskim Wojskiem i władzami Miasta Łask. Do końca 2006r. udało się oddać do użytku trzy nowe bloki ( za 17 milionów złotych ), które zostały zamieszkałe przez 100 rodzin. W kolejnym 2008r. oddano kolejne dwa bloki ( za 13 milionów złotych ), zamieszkałe przez kolejne 64 rodziny. 
Aby nie paraliżować rozwoju Bazy, Wojsko brało pod uwagę także czasowy wynajem mieszkań w okolicy do 50 km. Mimo trudności z lokalizacją kolejnych bloków mieszkaniowych, one i tak powstaną, bo problemy są po to aby je rozwiązywać. 
Z końcem 2006r. ze stanu 10 ELT wycofano wszystkie samoloty typu TS-11 Iskra i przekazano je do Szkoły w Dęblinie. 10 ELT praktycznie stacjonowała na Lotnisku Krzesiny, szkoląc się na samolotach F-16 Jastrząb. W dniu 23.08.2007r. na Lotnisku Krzesiny wylądował pierwszy F-16 D przeznaczony dla 10 ELT. Kolejny F-16 D przybył w listopadzie 2007r.. Pierwszy F-16 C Jastrząb dla 10 ELT został dostarczony z USA na Lotnisko Krzesiny w dniu 17.02.2008r.. Ostatni F-16 D został dostarczony w maju 2008r..
Jeden z samolotów F-16 C został przebazowany przez Ocean Atlantycki przez dowódcę 10 ELT podpułkownika pilota Dariusza Malinowskiego. Mało kto pamięta o tym, że podpułkownik pilot Dariusz Malinowski, obok pułkownika pilota Rościsława Stepaniuka, należał do tych nielicznych Polaków, którzy pokonali Atlantyk w samolocie jednomiejscowym. 
Do Łasku 10 ELT przybyła w 2008r..

2008r.
W dniu 3.10.2008r. w 32 BLot odbyła się uroczystość przyjęcia samolotów F-16 Jastrząb, które od tego dnia stacjonują na Lotnisku Łask.
W ceremonii wziął udział podsekretarz stanu w MON Zenon Kosiniak-Kamysz, dowódca Sił Powietrznych gen. broni pil. Andrzej Błasik, dowódca 2 Brygady Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Włodzimierz Usarek oraz kadra kierownicza 32 BLot i 10 ELT., Biskup Polowy Wojska Polskiego Tadeusz Płoski oraz dowódca 2. Brygady Lotnictwa Taktycznego gen. Włodzimierz Usarek. Do Łasku przybyli samolotem Jak-40 nb 044. 
O godzinie 11;00 rozpoczęły się pierwsze uroczystości. Z szyku wystąpił złożony z trzech pań w lotniczych mundurach poczet flagowy i przy dźwiękach hymnu narodowego na maszt wciągnięto Biało-Czerwoną flagę. Następnie głos zabrał dowódca 2 Brygady Lotnictwa Taktycznego, gen. Usarek. – Dzisiejsza uroczysta zbiórka ma charakter szczególny – podkreślał rangę wydarzenia dowódca brygady. – 10 eskadra lotnictwa taktycznego i 32 Baza Lotnicza rozpoczynają działalność szkoleniową na oddanym do użytku kilka dni temu lotnisku Łask, po trwających dwa lata pracach modernizacyjnych. Za chwilę wylądują tu samoloty wielozadaniowe F-16. Wraz z ich lądowaniem Siły Powietrzne wkraczają w kolejny etap szkolenia lotniczego, spełniając tym samym oczekiwania Sojuszu Północnoatlantyckiego – powiedział gen. Usarek. W skrócie przypomniał historię lotnictwa wojskowego w Łasku.
Zaprezentowała się kompania reprezentacyjna oraz orkiestra Sił Powietrznych RP a także uczniowie z Dęblina. Przed przylotem Jastrzębi w powietrzu zademonstrowały się Biało-Czerwone Iskry. Niestety pokaz Iskier został sprowadzony tylko do jednego niskiego przelotu z rozpyleniem biało-czerwonej dymów.
Pierwsze trzy F-16 pojawiły się o 12:14. Prowadzący samolot pilotował dowódca 10 ELT, ppłk dypl. pilot Dariusz Malinowski. Następne dwa samoloty pojawiały się o 12:15 a ostatnia czwórka o 12:16. Piloci wykonali przelot nad lotniskiem na dopalaczach, po czym odejście oraz rozejście do lądowania. I tak o godzinie 12:17 na Lotnisku Łask wylądował pierwszy Polski F-16 C nb 4064. Następnie za nim nastąpiło lądowanie kolejnych ośmiu F-16. Po wylądowaniu 7 samolotów przekołowało po DS ( droga kołowania była zajęta ), aby zająć swoje miejsca na płycie postojowej.


Samolot F-16 C nb 4064 Jastrząb pierwszy raz ląduje na Lotnisku Łask. 3.10.2008r.

Zebranym w bazie przedstawiono sylwetki dziewięciu pilotów 10 ELT, którzy tego dnia wylądowali w Łasku. Jednym z nich był dowódca eskadry, ppłk pil. Dariusz Malinowski, który złożył meldunek ministrowi. 
Następnie Biskup Polowy Wojska Polskiego generała broni Tadeusza Płoskiego ( który zginął w zamachu smoleńskim 10.04.2010r. ) w asyście dziekanów Sił Powietrznych, ewangelickiego i prawosławnego, dokonał ekumenicznego poświęcenia infrastruktury lotniska i samolotów.
Kolejnym punktem uroczystości były wystąpienia. Głos zabrali minister Zenon Kosiniak-Kamysz oraz dowódca Sił Powietrznych gen. broni pil. Andrzej Błasik. Minister Kosiniak-Kamysz wyraził zadowolenie z faktu uczestnictwa w doniosłym i przełomowym wydarzeniu, jakim jest przyjęcie na wyposażenie bazy i eskadry samolotów wielozadaniowych F-16 Jastrząb, jednych z najnowocześniejszych tego typu w świecie. Jak powiedział, rozpoczęcie eksploatacji samolotów w Łasku zamyka pewien etap prac związanych z modernizacją techniczną Polskiej Armii, ale jest też początkiem kolejnego etapu. – Dzień dzisiejszy to również dzień, w którym rozpoczyna się nowy etap dla Sił Powietrznych, stacjonujących na Ziemi Łódzkiej – mówił minister. Podkreślił udział oraz determinację wielu zespołów ludzkich, których wspólna praca zakończyła się sukcesem zwieńczonym uroczystością. – Wszystkim składam gratulacje i serdeczne podziękowania – powiedział Zenon Kosiniak-Kamysz na zakończenie wystąpienia, życząc lotnikom sukcesów w szkoleniu, satysfakcji z pełnionej służby i pracy, spełnienia planów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności.
Generał Andrzej Błasik rozpoczął wystąpienie od przypomnienia, że w 90-letniej historii Polskiego Lotnictwa Wojskowego miało miejsce wiele doniosłych, chlubnych wydarzeń. – Siły Powietrzne przechodzą aktualnie największą transformację od czasów powojennej rozbudowy, związanej z procesem wprowadzania do służby samolotów bojowych z napędem odrzutowym. Obecnie skokowy wzrost możliwości bojowych, po znaczących redukcjach i zmniejszeniu stanów ilościowych, jakie nastąpiły w latach 90. oraz czekającej nas pełnej profesjonalizacji armii, osiągany jest wyłącznie poprzez zmiany jakościowe. Śmiało można rzec, że dzisiejsza uroczystość – przekazanie 32 Bazie Lotniczej pierwszych dziewięciu wielozadaniowych samolotów F-16 – jest właśnie takim wydarzeniem – stwierdził dowódca. Możliwość szkolenia lotniczego na nowoczesnych samolotach bojowych, jakimi są Jastrzębie, określił jako historyczny przełom. – Wyposażenie naszego lotnictwa w samolot najnowszej generacji to w procesie modernizacji Sił Powietrznych krok najważniejszy z wszystkich dotychczasowych – mówił generał Andrzej Błasik. Zapewnił, że dołoży wszelkich starań, by proces implementacji Polskiego Jastrzębia został doprowadzony do terminowego zakończenia. – Naszym priorytetem będą prace wdrożeniowe i szkoleniowe wielozadaniowego samolotu F-16 – powiedział. 
Ostatnie słowa generał skierował do swoich podwładnych, lotników 32 Bazy Lotniczej i 10 ELT w Łasku, którzy przeszli intensywne szkolenie w związku z eksploatacją nowego typu samolotu. – Chciałem wam wszystkim gorąco podziękować za duże zaangażowanie w zdobywaniu nowej wiedzy i umiejętności – zwrócił się do nich dowódca. Życzył im oraz ich rodzinom szczęścia, sukcesów na niwie zawodowej i w życiu osobistym. – Niech zawsze startujące stąd samoloty lądują bezpiecznie po wykonanych zadaniach – zakończył generał Andrzej Błasik.
Po wystąpieniach odczytano rozkazy dowódcy Sił Powietrznych, dowódcy 2 Brygady Lotnictwa Taktycznego oraz 32 Bazy Lotniczej, na mocy których żołnierzom i pracownikom wojska łaskiej bazy i eskadry wręczono wyróżnienia, nagrody i okolicznościowe medale. Wyróżnienia wręczył minister Zenon Kosiniak-Kamysz, towarzyszyli mu gen. Andrzej Błasik i gen. Włodzimierz Usarek. Orkiestra wykonała Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego i pododdziały przegrupowały się do defilady. Przed trybuną honorową przemaszerowały kolejno prowadzone przez dowódcę uroczystości Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych z Bytomia, Kompania Reprezentacyjna Sił Powietrznych z Dęblina oraz pododdziały wystawione przez 32 Bazę Lotniczą oraz 10 ELT. 
Na tym oficjalna uroczystość zakończyła się, a gościom zebranym w bazie zostały udostępnione do oglądania elementy infrastruktury lotniskowej oraz statki powietrzne, w tym F-16. Przy jednym z nich odbył się krótki briefing prasowy. W bazie zorganizowano też stoisko Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych i Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie, promujące zawodową służbę wojskową, związane z profesjonalizacją armii. Dla oficjalnych gości został przygotowany poczęstunek z wojskową grochówką oraz zwiedzanie 32 BLot. Uroczystości zakończyły się około godziny 16;00.

Do Łasku przyleciało łącznie 9 samolotów typu F-16. W wersji C pojawiło się siedem samolotów o numerach taktycznych: 4060, 4064, 4065, 4066, 4067, 4068, 4069 oraz dwa samoloty w wersji D o numerach taktycznych: 4085 i 4086.

Lp Wersja / nr Data przybycia do Polski Uwagi
1 F-16 C nr 4040 Kwiecień 2008r. Pozostał w USA jako wzorzec produkcyjny.
2 F-16 C nr 4041 12.12.2007r. Pozostał w USA jako wzorzec i do ewentualnych modyfikacji. Do Polski dostarczony dopiero 12.12.2007r. z dostarczeniem tej i Nr 4061 skompletowano skład 3 i 6 ELT w Krzesinach.
3 F-16 C nr 4042 9.11.2006r.
4 F-16 C nr 4043 8.11.2006r.
5 F-16 C nr 4044 8.11.2006r. W drodze do Polski samolot pilotował płk Mike Mayer
6 F-16 C nr 4045 14.12.2006r.
7 F-16 C nr 4046 14.12.2006r.
8 F-16 C nr 4047 3.02.2007r.
9 F-16 C nr 4048 3.02.2007r.
10 F-16 C nr 4049 29.03.2007r.
11 F-16 C nr 4050 29.03.2007r.
12 F-16 C nr 4051 29.03.2007r.
13 F-16 C nr 4052 24.05.2007r.
14 F-16 C nr 4053 24.05.2007r.
15 F-16 C nr 4054 26.07.2007r.
16 F-16 C nr 4055 26.07.2007r.
17 F-16 C nr 4056 26.07.2007r.
18 F-16 C nr 4057 23.08.2007r.
19 F-16 C nr 4058 23.08.2007r.
20 F-16 C nr 4059 21.11.2007r.
21 F-16 C nr 4060 23.08.2007r. Dostarczony na Lotnisko Łask 32 BLot 3.10.2008r.
22 F-16 C nr 4061 12.12.2007r. Z dostarczeniem tej i Nr 4041 maszyny skompletowano skład 3 i 6 ELT w Krzesinach. Pokazany z pełnym uzbrojeniem w dniu 30.08.2008r. w Mińsku Mazowieckim w 23 Blot.
23 F-16 C nr 4062 21.11.2007r.
24 F-16 C nr 4063 21.11.2007r. Dla 10 ELT w Łasku
25 F-16 C nr 4064 Luty 2008r. Dla 10 ELT w Łasku. Dostarczony na Lotnisko Łask 32 BLot 3.10.2008r.
26 F-16 C nr 4065 Luty 2008r. Dla 10 ELT w Łasku. Dostarczony na Lotnisko Łask 32 BLot 3.10.2008r.
27 F-16 C nr 4066 Kwiecień 2008r. Dla 10 ELT w Łasku. Dostarczony na Lotnisko Łask 32 BLot 3.10.2008r.
28 F-16 C nr 4067 Kwiecień 2008r. Dla 10 ELT w Łasku. Dostarczony na Lotnisko Łask 32 BLot 3.10.2008r.
29 F-16 C nr 4068 Sierpień 2008r. Dla 10 ELT w Łasku. Dostarczony na Lotnisko Łask 32 BLot 3.10.2008r.
30 F-16 C nr 4069 Sierpień 2008r. Dla 10 ELT w Łasku. Dostarczony na Lotnisko Łask 32 BLot 3.10.2008r.
31 F-16 C nr 4070 Sierpień 2008r. Dla 10 ELT w Łasku
32 F-16 C nr 4071 Sierpień 2008r. Dla 10 ELT w Łasku
33 F-16 C nr 4072 Grudzień 2008r. Dla 10 ELT w Łasku
34 F-16 C nr 4073 Grudzień 2008r. Dla 10 ELT w Łasku
35 F-16 C nr 4074 Grudzień 2008r. Dla 10 ELT w Łasku
36 F-16 C nr 4075 Grudzień 2008r. Dla 10 ELT w Łasku
37-1 F-16 D nr 4076 24.05.2007r. Dla 10 ELT w Łasku
38-2 F-16 D nr 4077 9.11.2006r. Dotarł do Polski pilotowany przez pierwszego Polskiego pilota-instruktora ppłk Rozścisław Stepaniuka
39-3 F-16 D nr 4078 14.12.2006r.
40-4 F-16 D nr 4079 14.12.2006r.
41-5 F-16 D nr 4080 3.02.2007r.
42-6 F-16 D nr 4081 29.03.2007r.
43-7 F-16 D nr 4082 24.05.2007r.
44-8 F-16 D nr 4083 26.07.2007r.
45-9 F-16 D nr 4084 23.08.2007r.
46-10 F-16 D nr 4085 21.11.2007r. Dla 10 ELT w Łasku. Dostarczony na Lotnisko Łask 32 BLot 3.10.2008r.
47-11 F-16 D nr 4086 Luty 2008r. Dla 10 ELT w Łasku. Dostarczony na Lotnisko Łask 32 BLot 3.10.2008r.
48-12 F-16 D nr 4087 Kwiecień 2008r. Dla 10 ELT w Łasku
Samoloty F-16 C noszą numery taktyczne od 4040 do 4075 ( w rejestrze USAF: FY 03-0040 do FY 03-0075 ), zaś F-16 D – od 4076 do 4087.

Docelowo jednostka ( 10 ELT ) ma liczyć 16 samolotów tego typu, których głównym zadaniem będzie wykonywanie rozpoznania lotniczego przy pomocy zasobników DB-110.
Przez kilka najbliższych tygodni w Łasku stacjonowały będą także F-16 Jastrząb 3 ELT i 6 ELT, które stale bazują na Lotnisku Poznań-Krzesiny. Powodem ich wizyty jest remont nawierzchni DS i DK w poznańskiej bazie.
32 BLot., dowodzona przez płk. pil. dr. Władysława Leśnikowskiego, należała do najnowocześniejszych baz NATO w Europie. 


F-16 D nb 4086 w schrono-hangarze typu HAS. Łask 2009r.


F-16 D nb 4085 Jastrząb Lotnisko Łask. 2009r.


PPS a na niej F-16 Jastrząb. Pierwszy F-16 D nb 4086. 2009r.


F-16 D nb 4086. Lotnisko Łask. 2009r.

W dniu 5.09.2009r. na Lotnisku odbył się kolejny Piknik Lotniczy. Była to już czwarta taka impreza, której celem było podtrzymywanie pięknych tradycji lotniczych oraz prezentacja Polskich Sił Powietrznych. Piknik rozpoczął się o godzinie 10;00 mszą świętą polową. Największą atrakcją był najnowocześniejszy w Siłach Powietrznych Rzeczypospolitej wielozadaniowy samolot bojowy F-16 Jastrząb, stacjonujący w 32 Bazie Lotniczej. Uczestnicy Pikniku zobaczyli również występy artystyczne zespołów z zagranicy i zespołów lokalnych, a ponadto: pokazy modelarskie, wesołe miasteczko, stoiska gastronomiczne i wystawiennicze, gry, zabawy, konkursy z nagrodami, prezentacje modeli samochodów Fiata, Toyoty i innych, pokaz mody, taniec z ogniem, pokaz sztucznych ogni oraz pokaz bicykli. 
Głównymi atrakcjami sobotniej imprezy było oficjalne odsłonięcie ponad 2 metrowego modelu samolotu F-16 oraz pokaz wyposażenia i sprzętu wojskowego, znajdującego się na wyposażeniu bazy. Jak podają organizatorzy, przez cały dzień imprezie wojskowej będą towarzyszyły loty widokowe prowadzone przez aerokluby z Częstochowy, Łodzi, Wrocławia i Piotrkowa. Niestety, nie zaplanowano lotów stacjonujących w Łasku samolotów F-16 ani innych maszyn wojskowych. 
Plan pikniku:
10:00 – Msza Święta w intencji jednostek Garnizonu Łask;
10:00 – Strzelanie jesienne Łaskiego Bratctwa Strzelców Kurkowych;
12:00 – Oficjalne otwarcie pikniku przez Dowódcę 32 Bazy Lotniczej;
12:20 – Odsłonięcie modelu samolotu F-16 i pokaz dynamiczny sprzętu wojskowego;
12:00 – 20:00 – Imprezy towarzyszące w tym: występy zespołów, wesołe miasteczko, wystawa statyczna samolotów historycznych oraz aktualnie użytkowanych;
14:00 – Konkurs strzelecki o puchar Dowódcy 32 bazy Lotniczej;
17:30 – Wręczenie nagród uczestnikom konkursu;
18:00 – Koncert Kasi Kowalskiej;
20:00 – uroczyste zakończenie pikniku przez Dowódcę 32 Blot.

10 ELT w Łasku przyznała tytuły Pilota 2009r. oraz Technika 2009r.. Zaszczytny tytuł Pilota Roku 2009r. otrzymał kpt. pil. Norbert Chojnacki oraz st. chor. szt. Andrzej Włudyga uhonorowany został tytułem - Technika Roku.

Przemiany 2010r.
Na przełomie 2009r.-2010r. doszło do przemian strukturalnych. 32 BLot została przekształcona w 32 Bazę Lotnictwa Taktycznego. 10 ELT została przekształcona w pododdział podległy pod 32 BLotT i otrzymała oznaczenie 1 Eskadry Grupy Działań Lotniczych w 32 BLotT.

Dowódcy 10 ELT

 • ppłk dypl. pil. Krzysztof Szubert ( 1.01.2001 – 07.2003 )
 • ppłk dypl. pil. Dariusz Malinowski ( 07.2003 – 02..2004 )
 • różni oficerowie pełniący obowiązki ( luty 2004r. – kwiecień 2005r. )
 • ppłk mgr pil. Bogusław Skrabut ( 04.2005 – 12.2006 )
 • ppłk dypl. pil. Dariusz Malinowski ( 12.2006 – grudzień 2009r. )

  Dowódcy 32 BLot
  płk pil. Dariusz PACEK 1.01.2001r.-marzec 2004r.
  płk pil. Adam ŚWIERKOCZ marzec 2004r.-maj 2006r.
  płk pil. Arkadiusz PALUSZYŃSKI maj 2006r.-lipiec 2007r.
  płk pil. Władysław LEŚNIKOWSKI lipiec 2007r.-31.12.2009r.

  Adres ul. 9 Maja
  98-100 Łask
  tel. 043-6764830

  32 BAZA LOTNICZA Łask 2000-2010
  (JW 1158)

  10 ESKADRA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO Łask 2000-2010
  (JW 1457)

  Opracował Karol Placha Hetman