Polot.net

Polskie Lotnictwo Wojskowe

Kraków 22.10.2009r.

174b Rozdział 23.10.1960r.

PZL WSK Mielec An-2

Polska


Lekki samolot transportowy.

ZestawienieSpis An-2 w Wojsku PolskimOpracował Karol Placha Hetman